Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3201. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МІТОХОНДРІАЛЬНОГО ДИХАННЯ ТА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТВАРИН ПРИ АКТИВАЦІЇ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ Автореферат 29 стр.
3202. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ (ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА) Автореферат 27 стр.
3203. Вікові особливості метаболізму ліпідів печінки щурів на ранньому етапі дії тиреоїдних гормонів Автореферат 23 стр.
3204. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЯЦІЇ ОБМІНУ ЛІПІДІВ ТА ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ФЛАВОНОЇДАМИ Автореферат 28 стр.
3205. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПІД ВПЛИВОМ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ Автореферат 40 стр.
3206. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
3207. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЦИКЛУ НЕСПАННЯ - СОН У НОРМІ І В УМОВАХ ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНИХ СТРЕСІВ Автореферат 26 стр.
3208. Вікові особливості обміну ліпідів, які беруть участь в процесах сигнальної трансдукції Автореферат 25 стр.
3209. Вікові особливості перебігу віддалених наслідків легкої закритої черепно-мозкової травми (структурно-функціональні та цереброваскулярні порушення) Автореферат 26 стр.
3210. Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції Автореферат 47 стр.
3211. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНОСНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ У ХВОРИХ ІЗ ЗАСТІЙНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 30 стр.
3212. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПорушенЬ вільнорадикального і енергозабезпечувального окиснення при кадмієвому токсикозі та корекція їх антиоксидантами і сорбентами Автореферат 27 стр.
3213. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В НАСЕЛЕННЯ, ЩО МЕШКАЄ В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ (ПІДВИЩЕНИЙ ВМІСТ ФТОРУ В ВОДІ) ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 32 стр.
3214. Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні Автореферат 25 стр.
3215. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НИРКИ ПРИ ДІЇ ДЕНЕРВАЦІЇ, ІШЕМІЇ ТА ДЕЛІМФАТИЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
3216. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА ГІПОКСИЧНИЙ СТРЕС: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ГІПОКСІЇ Автореферат 61 стр.
3217. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПЛАВЦІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО СПЕЦИФІЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
3218. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗІОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЗИ СТОЯННЯ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
3219. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ Автореферат 30 стр.
3220. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, БУДОВИ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІД ВПЛИВОМ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТА В УМОВАХ ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 33 стр.
3221. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА СТАНУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 32 стр.
3222. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 31 стр.
3223. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ, СИСТЕМНОЇ ТА ІНТРАКАРДІАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 28 стр.
3224. ВІКОВІ ТА ІНДИВІДУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ В ПІЗНЬОМУ ПРЕ - ТА ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 24 стр.
3225. ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ МОЛОДІ І ЙОГО ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СПОСОБУ ЖИТТЯ Автореферат 22 стр.
3226. ВІКОВІ  ОСОБЛИВОСТІ  ФОРМУВАННЯ  ІМУНІТЕТУ  ПРОТИ   ХВОРОБИ ГАМБОРО  І  АНТИОКСИДАНТНОГО  СТАТУСУ   ТА  МЕТОДИ  ЇХ  КОРЕКЦІЇ У  КУРЕЙ  КРОСУ  ISA  Автореферат 23 стр.
3227. ВІКОВА ДИНАМІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 29 стр.
3228. ВІКОВА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ІНДИКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
3229. ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 27 стр.
3230. віктор Олександрович Романовський – Історик та архівіст Автореферат 29 стр.
3231. ВІЛЬНІ АМІНОКИСЛОТИ ЗЛАКІВ НА ПЕРШИХ ФАЗАХ ПРОРОЩУВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ Автореферат 22 стр.
3232. ВІЛЬНІ АМІНОКИСЛОТИ КРОВІ В ДІАГНОСТИЦІ СПАДКОВИХ ХВОРОБ ОБМІНУ у ДІТЕЙ ВИСОКОГО ГЕНЕТИЧНОГО РИЗИКУ Автореферат 30 стр.
3233. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 21 стр.
3234. ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРИЄДНАНИМИ АБСОЛЮТНО ТВЕРДИМИ ТА ПРУЖНИМИ ТІЛАМИ Автореферат 25 стр.
3235. ВІЛЬНІ ТА ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ В’ЯЗКОПРУЖНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 36 стр.
3236. Вільнорадикальні процеси в крові ПРИ радіаційних ураженНЯХ. Засоби їх корекції Автореферат 22 стр.
3237. ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В МОЗКУ І СЕРЦІ ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ЩУРІВ ПРИ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ СТРЕСІ Автореферат 25 стр.
3238. ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСи у ПАТОГЕНЕЗі порушень, Зумовлених ХіРУРГіЧною ТРАВМОю, при різних видах знеболювання Автореферат 29 стр.
3239. ВІНІЛ--ДИКЕТОНАТИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ ЯК ІНІЦІАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
3240. ВІНОК СОНЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
3241. Віолончельні сонати Л. ван Бетховена (ансамблеві закономірності жанру) Автореферат 35 стр.
3242. ВІОЛОНЧЕЛЬНА ТВОРЧІСТЬ В.БАРВІНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
3243. ВІРМЕНСЬКА АПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ФЕНОМЕН ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТУ Автореферат 27 стр.
3244. ВІРОГІДНІСТЬ ЯК ПАРАМЕТР КОНСТАТИВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
3245. ВІРТУАЛЬНІ ВИМІРИ МОДИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
3246. ВірТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС Автореферат 25 стр.
3247. ВІРТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНИХ РОБОТІВ ДЛЯ РОЗВІДКИ І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ Автореферат 37 стр.
3248. ВІРУЛЕНТНІСТЬ Erysiphe graminis f. sp. tritici ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІМУНОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО ПАТОГЕНУ Автореферат 25 стр.
3249. ВІРУЛЕНТНІСТЬ PSEUDOCERCOSPORELLA HERPOTRICHOIDES (FRON.) Deighton ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО ЗБУДНИКА ОЧКОВОЇ ПЛЯМИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
3250. ВІРУЛЕНТНІСТЬ SEPTORIA TRITICI ROB. ET DESM. ТА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ВИХІДНОГО І СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО СЕПТОРІОЗУ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
3251. ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЧОРНОГО ПЕРЦЮ (Piper nigrum L.) В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ ТА ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ АГРОЦЕНОЗІВ Автореферат 24 стр.
3252. Віруси та вірусні хвороби представників родини Orchidaceae Juss. - біологічні характеристики та розповсюдження на території України Автореферат 23 стр.
3253. Вірусні хвороби гербери (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу Автореферат 20 стр.
3254. ВІРШОВАНІ ПЕРЕКЛАДИ ЙОСИПА БРОДСЬКОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО КАРТИНИ СВІТУ (ХУДОЖНЬОЇ ТА МОВНОЇ) Автореферат 18 стр.
3255. Віршування Івана Франка в контексті української версифікації ХІХ — поч. ХХ століття Автореферат 42 стр.
3256. ВІТАМІННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ЕПІЛЕПСІЄЮ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПРИ ЛІКУВАННІ ЇХ АНТИКОНВУЛЬСАНТАМИ (14.01.15 – нервові хвороби) Автореферат 29 стр.
3257. ВІТРОВІ ХВИЛІ В НЕОДНОРІДНОМУ ОКЕАНІ: ВПЛИВ ДОВГИХ ХВИЛЬ, ТЕЧІЙ, ТЕРМІЧНИХ ФРОНТІВ Автореферат 42 стр.
3258. ВІЧЕ В ДАВНІЙ РУСІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ-ХІІІ ст. Автореферат 23 стр.
3259. ВІЧНИЙ” СЮЖЕТ ПРО ДОН ЖУАНА В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ДЖ.БАЙРОНА, О.ПУШКІНА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 29 стр.
3260. ВАГІНОЗИ ТА ВАГІНІТИ У ВАГІТНИХ (ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА Й ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ) Автореферат 52 стр.
3261. ВАГІТНІСТЬ І АРТЕРІАЛЬНА ГІПОТЕНЗІЯ (ПАТОГЕНЕЗ, ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ) Автореферат 42 стр.
3262. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ У ЖІНОК З ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЄЮ В АНАМНЕЗІ Автореферат 25 стр.
3263. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПРИ ПОПЕРЕДНІЙ ГЕСТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
3264. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ У ЖІНОК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ КОМПЮТЕРАМИ Автореферат 21 стр.
3265. ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ У ЖІНОК З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ВТРАТАМИ В АНАМНЕЗІ Автореферат 22 стр.
3266. ВАГОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ І ЗОБРАЖЕНЬ У РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ АТОМАРНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 27 стр.
3267. ВАДИМ АРХИПОВИЧ ДЯДИЧЕНКО (1909-1973) – ІСТОРИК УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
3268. Важелі управлінських впливів у проведенні ФІНАНСОВО-КРЕДИТНої політики УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
3269. важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд Автореферат 29 стр.
3270. ВАЖКІ МЕТАЛИ В ЕКОСИСТЕМАХ ВИСОТНОГО ПРОФІЛЮ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) Автореферат 23 стр.
3271. ВАЖКІ МЕТАЛИ У ЗРОШУВАНИХ ГРУНТАХ ДОНБАСУ: РІВНІ ВМІСТУ, ПРОЦЕСИ МІГРАЦІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЇ І ТРАНСЛОКАЦІЇ, ПРИЙОМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ Автореферат 29 стр.
3272. вАЗОКОРИГУЮЧА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 25 стр.
3273. ВАЗОРЕГУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА СТАН ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ І ПРИ НЕФРОГЕННО ОБУМОВЛЕНІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 25 стр.
3274. ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА КРАСНУХИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 18 стр.
3275. ВАЛЕНТНА І НЕВАЛЕНТНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ВІДПРИКМЕТНИКОВИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
3276. ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI АСПЕКТИ Автореферат 23 стр.
3277. ВАЛЕОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
3278. Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі Автореферат 29 стр.
3279. ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 28 стр.
3280. ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК – ДОСЛІДНИК ТА ІНТЕРПРЕТАТОР УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО Автореферат 24 стр.
3281. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ Автореферат 26 стр.
3282. ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ „ВТЕЧІ КАПІТАЛУ” В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 32 стр.
3283. ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Автореферат 31 стр.
3284. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ (ПРИКЛАД УКРАЇНИ) Автореферат 25 стр.
3285. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
3286. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
3287. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 32 стр.
3288. ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
3289. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 27 стр.
3290. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ рДНК ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ GENTIANA У ПРИРОДІ ТА В КУЛЬТУРІ IN VITRO Автореферат 32 стр.
3291. Варіабельність РИТМУ СЕРЦЯ у ХВОРИХ, які перенесли Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА, З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 23 стр.
3292. Варіабельність серцевого ритму і функціонально-метаболічна активність різних органів при експериментальній гемічній гіпоксії та попередньому застосуванні коригуючих середників Автореферат 34 стр.
3293. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ОСІБ З РІЗНОЮ ЧАСТОТОЮ ДИХАННЯ Автореферат 22 стр.
3294. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРСИСТУЮЧОЮ ТА ПОСТІЙНОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ Автореферат 29 стр.
3295. Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом та септичним шоком Автореферат 35 стр.
3296. ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК Автореферат 23 стр.
3297. ВАРІАНТНІСТЬ І СИНОНІМІЯ В УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ Автореферат 27 стр.
3298. ВАРІАНТНІСТЬ РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ В СИСТЕМНОМУ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТАХ Автореферат 37 стр.
3299. ВАРІАНТНІСТЬ ТА ЇЇ КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ (на прикладі інструментальної музики українських і російських композиторів 70-90 рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
3300. Варіантна структура локативних синтаксем Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  [33]  34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389