Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31901. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) Автореферат 29 стр.
31902. СТРУКТУРно-семантичні та функціональні особливості французьких ІНТЕНСИФІКАТОРІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ОЗНАКИ Автореферат 29 стр.
31903. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МЕТАФОРИ Автореферат 25 стр.
31904. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖЧАСТИНОМОВНОЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ОМОНІМІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
31905. Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини XIX – першої половини XX ст.) Автореферат 25 стр.
31906. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
31907. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК Автореферат 29 стр.
31908. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст. Автореферат 34 стр.
31909. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ГЕОГРАФІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПАСТУШОЇ ЛЕКСИКИ ГУЦУЛЬСЬКОГО ГОВОРУ Автореферат 25 стр.
31910. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ, КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 22 стр.
31911. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ІНВАРІАНТ ХОРОВОГО КОНЦЕРТУ (НА МАТЕРІАЛІ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ Ю. АЛЖНЄВА) Автореферат 28 стр.
31912. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ АПРОКСИМАТОРІВ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (У ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ) Автореферат 29 стр.
31913. СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБЄКТІВ ТА ТЕКСТУР В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 34 стр.
31914. Структурно-стилістична та лексико-семантична організація щоденникових текстів Л.М. Толстого Автореферат 24 стр.
31915. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДУХІВНИЦЬ КІНЦЯ ХVІІ - ХVІІІ СТ.) Автореферат 27 стр.
31916. СТРУКТУРНО-СТРАТИГРАФІЧНІ І ЛІТОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ ВІДКЛАДІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Автореферат 73 стр.
31917. СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ІДІОСТИЛІ М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО Автореферат 32 стр.
31918. СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ЗМІНИ В КРИСТАЛІЧНИХ ТА АМОРФНИХ СПЛАВАХ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ТЕРМОЦИКЛІЧНИХ ОБРОБКАХ Автореферат 46 стр.
31919. СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ Автореферат 20 стр.
31920. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АДАПТАЦЇЇ КРОВІ КОРОПА ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 22 стр.
31921. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕДУР ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ МОДУЛІВ Автореферат 19 стр.
31922. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМАГЛЮТИНІНУ І НЕЙРАМІНІДАЗИ РІЗНИХ ШТАМІВ ВІРУСА ГРИПУ Н9N2 Автореферат 31 стр.
31923. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ АДЕНОГІПОФІЗ-ПЕРИФЕРІЙНІ ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ДІЇ НІТРАТІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 54 стр.
31924. Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на залізодефіцитну анемію та засоби їх медикаментозної корекції Автореферат 25 стр.
31925. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ І МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ Автореферат 28 стр.
31926. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СИНУСНО-ПЕРЕДСЕРДНОГО ВУЗЛА ТА СКОРОТЛИВИХ КАРДІОЦИТІВ ПРАВОГО ПЕРЕДСЕРДЯ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕСТИЦИДОМ СИМАЗИНОМ Автореферат 29 стр.
31927. Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії Автореферат 25 стр.
31928. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ОЛІГОПЕПТИДНИМИ ПРЕПАРАТАМИ Автореферат 29 стр.
31929. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ФАСУВАННЯ Автореферат 22 стр.
31930. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 53 стр.
31931. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ лімфатичних вузлів У поросят НЕОНАТАЛЬНОГО І МОЛОЧНОГО ПЕРІОДІВ Автореферат 32 стр.
31932. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ ПРОЦЕСІВ В СУДИННОМУ РУСЛІ ОЧНОГО ЯБЛУКА ПРИ ТОКСИЧНІЙ ДИСТРОФІЇ СІТКІВКИ Автореферат 28 стр.
31933. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖОВЧНОГО МІХУРА В НОРМІ ТА ЇХНІ ЗМІНИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ: ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
31934. Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 - S6К1 та S6К2 Автореферат 47 стр.
31935. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОНОСНИХ СУДИН І ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ІМУНОГЕНЕЗУ ТЕЛЯТ Автореферат 30 стр.
31936. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ КРОВоТВОРЕНнЯ ТЕЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО І МОЛОЧНОГО ПЕРІОДІВ Автореферат 45 стр.
31937. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЯ ТА ЙОГО ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РОЗЛАДАХ РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Автореферат 32 стр.
31938. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ БІСФОСФОНАТІВ У КОМБІНАЦІЇ З ГІДРОКОРТИЗОНОМ Автореферат 26 стр.
31939. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ Автореферат 28 стр.
31940. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ЛЮДЕЙ ВІКОМ ПОНАД 50 РОКІВ Автореферат 27 стр.
31941. Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору Автореферат 29 стр.
31942. Структурно-функціональні порушення та їх корекція у хворих на розсіяний склероз Автореферат 27 стр.
31943. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ТА СКЕЛЕТУ У ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ГОНАД ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 25 стр.
31944. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ Автореферат 33 стр.
31945. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ В СИСТЕМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ: ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 59 стр.
31946. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА (КОНСОРТИВНА) ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСІВ ҐРУНТОВИХ ОЛІГОХЕТ У БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 48 стр.
31947. структурно-функціональна гетерогенність епітелію глоткового мигдалика в нормі і патології Автореферат 24 стр.
31948. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ Автореферат 32 стр.
31949. структурно-функціональна організація інтелекту особистості Автореферат 41 стр.
31950. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КАРОТОВОРІЦИНІВ ТА ЇХ РОЛЬ В МІКРОБНОМУ АНТАГОНІЗМІ Автореферат 30 стр.
31951. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН ЕПІДЕРМИ ОДНОРІЧНИХ ПАГОНІВ ЖОВТОЇ АКАЦІЇ Автореферат 31 стр.
31952. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. У ЗВ?ЯЗКУ З ЕФЕКТОМ ГЕТЕРОЗИСУ, ІЗОГЕНІЗАЦІЄЮ ТА ВПЛИВОМ ЩІЛЬНОСТІ КУЛЬТУРИ Автореферат 32 стр.
31953. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ОДНОДЕНОК (INSECTA, EPHEMEROPTERA) РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 23 стр.
31954. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯДЕРЦЯ РОСЛИННИХ КЛІТИН В УМОВАХ ЗМІНЕНОЇ СИЛИ ТЯЖІННЯ Автореферат 30 стр.
31955. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОВСЬКОГО ФІТОПЛАНКТОНУ Автореферат 42 стр.
31956. Структурно-функціональна характеристика кардіогенних інсультів, їх діагностика, лікування, прогноз Автореферат 43 стр.
31957. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКУНАРНИХ ІНФАРКТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ Автореферат 22 стр.
31958. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 23 стр.
31959. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПОБІГАННЯМ ТА ЛІКВІДАЦІЄЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області) Автореферат 26 стр.
31960. Структурно-функціональне ремоделювання міокарда лівого шлуночка серця і дисперсія інтервалу QT у хворих постінфарктним кардіосклерозом та їх корекція Автореферат 27 стр.
31961. структурно-функціональне удосконалення систем подачі та розподілення води Автореферат 39 стр.
31962. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІФОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЙНИХ УЯВЛЕНЬ І ВІРУВАНЬ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ ІНКОРПОРАЦІЯ В МОНОТЕЇЗМ Автореферат 26 стр.
31963. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕДПРОЦЕСОРНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 23 стр.
31964. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕСТОПРИДАТНОСТІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ Автореферат 28 стр.
31965. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
31966. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ЗА ДАНИМИ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 48 стр.
31967. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ НА ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
31968. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ПРОГРЕСУЮЧІ ФОРМИ СКОЛІОЗУ III ТА IV СТУПЕНЯ Автореферат 29 стр.
31969. Структурно-ФункціоНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ та можливості його корекції лозартаном і небівололом У хворих на стенокардію напруги у поєднанні з гіпертонічною хворобою Автореферат 33 стр.
31970. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПАРОДОНТА І ОПОРНОГО СКЕЛЕТА У ЖІНОК В ПРЕ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗІ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ЇХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 25 стр.
31971. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОРТАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ, ШИГЕЛЬОЗІ ТА ЕШЕРІХІОЗІ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
31972. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КОРОПА В УМОВАХ ТЕПЛОВОДНОГО ВИРОЩУВАННЯ Автореферат 25 стр.
31973. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРАВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗА ДАНИМИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ Автореферат 30 стр.
31974. Структурно-функціональний стан сироваткового альбуміну спортсменів при впливі фізичного навантаження та в умовах застосування харчової добавки Автореферат 25 стр.
31975. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ЗА УМОВ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 30 стр.
31976. СТРУКТУРНО-ФУНКЦОНАЛЬН ДОСЛДЖЕННЯ ЛПОПОЛСАХАРИДВ Ralstonia solanacearum Автореферат 22 стр.
31977. СТРУКТУРНО-ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 44 стр.
31978. СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНОГО УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 38 стр.
31979. СТРУКТУРОВАНІ МЕРЕЖІ ПЕТРі У СИСТЕМАХ ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСОРІВ Автореферат 26 стр.
31980. СТРУКТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ТИТАНАТУ БАРІЮ Автореферат 19 стр.
31981. структуроУТВОРЕННЯ і формування властивостей трубної заготОвки і труб для атомної енергетики з використанням нових способів виробництва Автореферат 30 стр.
31982. СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В КОНТАКТНІЙ ЗОНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВОДОСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ Автореферат 42 стр.
31983. СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГРАДІЄНТНИХ ПОКРИТТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСО - ТА КОРОЗІЙНОЮ СТІЙКІСТЮ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ МАСОПЕРЕНОСІ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ Al-Ti(Zr)-N-B Автореферат 27 стр.
31984. СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ОБРОБЦІ ПОРОШКОВИХ ЕВТЕКТИЧНИХ ТА ПЕРИТЕКТИЧНИХ СТАЛЕЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ Автореферат 30 стр.
31985. Структуроутворення та деформаційне зміцнення при пластичній деформації вуглецевих сталей Автореферат 47 стр.
31986. Структуроутворення шарів Al, Cu, Ni, Сr, Ta, Ti та C при нерівноважному переході речовини в конденсований стан Автореферат 20 стр.
31987. Структуроутворення, ДИСИПАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОБМІН У СТРАТИФІКОВАНИХ БАСЕЙНАХ Автореферат 40 стр.
31988. СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ОСЯГНЕННЯ ЕПІЧНОГО ТВОРУ В 9-11 КЛАСАХ Автореферат 24 стр.
31989. СТРУКТУРУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕҐІОНІ ЯК ОСНОВА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 25 стр.
31990. СТРУКТУРУВАННЯ ЕЛІТНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
31991. СТРУКТУРУВАННЯ ЗАДАЧ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств хлібопродуктів) Автореферат 26 стр.
31992. структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Автореферат 28 стр.
31993. СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (Порівняльний аналіз) Автореферат 32 стр.
31994. СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
31995. СТРУКТУРУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ДИСКРЕТНОГО АРГУМЕНТУ Автореферат 15 стр.
31996. сТРУМОВІ СТАНИ В МЕЗОСКОПІЧНИХ НОРМАЛЬНИХ ТА НАДПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 20 стр.
31997. СТРУМОВІ СТАНИ В НАДПРОВІДНИХ КОМПОЗИЦІЯХ З ПРОСТОРОВОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ СТРУКТУРИ Автореферат 20 стр.
31998. СТРУННІ КОСМОЛОГІЇ Автореферат 34 стр.
31999. СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в 1900-1914 роках: Автореферат 33 стр.
32000. СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953) Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319  [320]  321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389