Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31601. СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЗОННИХ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ) Автореферат 29 стр.
31602. Стратегія життя особистості ЯК фактор РОЗВИТКУ суспільства Автореферат 22 стр.
31603. СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
31604. СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ–ВИРОБНИКІВ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ Автореферат 46 стр.
31605. СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31606. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В НОВІ ФЕДЕРАЛЬНІ ЗЕМЛІ ОБ’єДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
31607. СТРАТЕГІЯ ЗМІШАНОГО МАРКЕТИНГУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (на прикладі видобувних галузей промисловості) Автореферат 24 стр.
31608. СТРАТЕГІЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 40 стр.
31609. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
31610. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ ТАЙВАНЮ) Автореферат 25 стр.
31611. СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31612. стратегія комерційних банків україни на світовому фінансовому ринку Автореферат 28 стр.
31613. стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей Автореферат 27 стр.
31614. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 28 стр.
31615. СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 26 стр.
31616. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ (Методологічний аспект) Автореферат 50 стр.
31617. СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (організація та управління) Автореферат 29 стр.
31618. СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
31619. СТРАТЕГІЯ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРМОВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
31620. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ України) Автореферат 29 стр.
31621. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій Автореферат 27 стр.
31622. стратегіЯ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 28 стр.
31623. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
31624. Стратегія розвитку підприємництва в регіоні Автореферат 25 стр.
31625. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
31626. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 30 стр.
31627. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ Автореферат 33 стр.
31628. Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури Автореферат 32 стр.
31629. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
31630. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Автореферат 27 стр.
31631. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
31632. Стратегія розвитку туристичних регіонів Автореферат 47 стр.
31633. СТратегія розвитку фінансового ринку України Автореферат 45 стр.
31634. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ У СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31635. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України Автореферат 52 стр.
31636. СТРАТЕГІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
31637. СТРАТЕГІЯ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
31638. СТРАТЕГІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
31639. Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й основні напрямки підвищення його економічної ефективності Автореферат 23 стр.
31640. СТРАТЕГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ управління ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ КРИМУ Автореферат 27 стр.
31641. Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-виробничих структур Автореферат 28 стр.
31642. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
31643. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 28 стр.
31644. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
31645. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
31646. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ АВІАПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31647. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР (НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ) Автореферат 31 стр.
31648. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 28 стр.
31649. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕРТИКАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 56 стр.
31650. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ Автореферат 28 стр.
31651. СТРАТЕГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ І МЕТОДИ УПРАВЛІНН Автореферат 22 стр.
31652. Стратегема СТАЛого рОзвитКУ СУСПІЛЬства (соцІально-фІлософсЬкий аналІз) Автореферат 26 стр.
31653. СТРАТИФІКАЦІЯ ХВОРИХ У ПОСТІНФАРКТНОМУ ПЕРІОДІ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
31654. СТРАХ СМЕРТІ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА. Автореферат 29 стр.
31655. Страх як соціально-філософський феномен (генеза та функції) Автореферат 32 стр.
31656. СТРАХОВІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
31657. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ГОСПОДАРСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Автореферат 28 стр.
31658. СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Автореферат 56 стр.
31659. СТРАХУВАННЯ В КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ (ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
31660. Страхування в системі економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки Автореферат 27 стр.
31661. СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ: ДОСВІД І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
31662. СТРАХУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
31663. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ: ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
31664. Страхування майна громадян в Україні Автореферат 28 стр.
31665. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
31666. СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 56 стр.
31667. СТРЕС-ІНДУКОВАНА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ОДОНТОГЕННИМ БОЛЕМ Автореферат 18 стр.
31668. СТРЕСПРОТЕКТИВНА АКТИВНІСТЬ ГЛЮКОЗИЛАМОНІЄВОЇ СОЛІ ЗАМІЩЕНОЇ ФЕНІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 27 стр.
31669. СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ Автореферат 19 стр.
31670. СТРИМУВАННЯ І ПРОТИВАГИ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (загальнотеоретичні проблеми) Автореферат 28 стр.
31671. СТРОКИ (ТЕРМІНИ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 28 стр.
31672. СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ Автореферат 30 стр.
31673. СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Автореферат 26 стр.
31674. СТРОНГІЛЯТОЗИ ТРАВНОГО ТРАКТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ВИПРОБУВАННЯ АНТГЕЛЬМІНТИКІВ) Автореферат 24 стр.
31675. структура СПЕКТРів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів Автореферат 22 стр.
31676. Структура і властивості дифузійних покрить, сформованих на сталях у розплаві літію з використанням оксидів металів Автореферат 23 стр.
31677. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ Автореферат 29 стр.
31678. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ НЕКРИСТАЛІЧНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ МИШ’ЯКУ ТА СУРМИ Автореферат 50 стр.
31679. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ З ЕЛЕКТРОПРОВІДНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ Автореферат 49 стр.
31680. СТРУКТУРА І ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Автореферат 66 стр.
31681. СТРУКТУРА І ЗМІНИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ Автореферат 20 стр.
31682. СТРУКТУРА І МІКРОМЕХАНІЧНА ПОВЕДІНКА ОСАДЖЕНОГО ХРОМУ Автореферат 34 стр.
31683. СТРУКТУРА І МІНЛИВІСТЬ ПОЛЯ СІРКОВОДНЮ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 28 стр.
31684. Структура і особливості функціонування паразитарної системи трематоди Helicometra fasciata (Rud., 1819) в прибережній зоні Чоного моря Автореферат 28 стр.
31685. Структура і семантика деагентивних речень у сучасній чеській літературній мові Автореферат 27 стр.
31686. СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ПРАСЛОВ'ЯНСЬКОГО СЛОВА В ГЕНЕТИЧНОМУ ГНІЗДІ *VEr- Автореферат 29 стр.
31687. СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМОЮ РУЙНУВАННЯ ОБ’ЄКТА Автореферат 31 стр.
31688. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ГТФаз- МОДУЛЮЮЧИХ ДІЛЯНОК БІЛКА BCR ПРИ Ph’- ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ Автореферат 26 стр.
31689. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ КОНОТАТИВНОЇ СФЕРИ ПОЕТОНІМІВ ТА ДОСВІД ЇХНЬОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
31690. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ТЕКСТУ В РАННІХ БАЛЕТАХ І. СТРАВИНСЬКОГО Автореферат 29 стр.
31691. Структура і функціональні властивості еритроцитів та їх зміни при лікуванні телят, хворих на бронхопневмонію Автореферат 27 стр.
31692. СТРУКТУРА ІМЕННИКОВОЇ ФРАЗИ ТА ЇЇ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЮ ГРУПОЮ ЯДРА-ІМЕННИКА (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови) Автореферат 27 стр.
31693. СТРУКТУРА БІОМЕДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ БАРІЄВО-БОРАТНОГО СКЛА З КЕРОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 23 стр.
31694. СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ДОХОДУ Автореферат 28 стр.
31695. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА ЯПОНІЇ (економіко-географічне дослідження господарствапостіндустріальної країни) Автореферат 39 стр.
31696. структура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-МЕТАЛАМИ Автореферат 24 стр.
31697. СТРУКТУРА ДЕЯКИХ ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ ЗА УМОВ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ТА РЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ Автореферат 51 стр.
31698. СТРУКТУРА ДИНАМІЧНИХ ПРОПУСКАЮЧИХ ГРАТОК В ФОТОРЕФРАКТИВНИХ КРИСТАЛАХ З НЕЛОКАЛЬНИМ ВІДГУКОМ Автореферат 21 стр.
31699. СТРУКТУРА ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 18 стр.
31700. СТРУКТУРА ЗЕРНИСТОГО ШАРУ І РУХ ГАЗІВ У ДОМЕННИХ ПЕЧАХ Автореферат 49 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316  [317]  318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389