Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31501. СТОВПЧАСТА ІРЖА ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31502. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.) Автореферат 31 стр.
31503. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ (1906 – 1916 рр.) Автореферат 28 стр.
31504. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. (1906-1917 РР.) Автореферат 25 стр.
31505. СТОХАСТИЧНІ ІНТЕГРАЛИ і СТОХАСТИЧНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВІДНОСНО ДРОБОВОГО БРОУНІВСЬКОГО РУХУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ МАТЕМАТИЦІ Автореферат 17 стр.
31506. СТОХАСТИЧНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСАХ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 26 стр.
31507. СТОХАСТИЧНІ ЕФЕКТИ У ДИНАМІЦІ БАГАТОФОТОННОЇ ІОНІЗАЦІЇ АТОМНИХ СИСТЕМ У ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
31508. стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків Автореферат 17 стр.
31509. СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Автореферат 27 стр.
31510. СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ КАЛЕНДАРНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
31511. СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 27 стр.
31512. СТОХАСТИЧНІ НЕСТАЦІОНАРНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ОБРОБКИ ДАНИХ Автореферат 23 стр.
31513. СТОХАСТИЧНІ ПОТОКИ ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ Автореферат 16 стр.
31514. Стохастична Модель голосового сиГналу для Задачі ДІАГНОСТИКи ритміки серця людини Автореферат 24 стр.
31515. СТОХАСТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАПІВМАРКОВСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ РИЗИКУ Автореферат 19 стр.
31516. СТОХАСТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАПІВМАРКОВСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ РИЗИКУ Автореферат 15 стр.
31517. СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 23 стр.
31518. СТОХАСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДРОБОВИХ БРОУНІВСЬКИХ ПОЛІВ Автореферат 21 стр.
31519. СТОХАСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТА ПОЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРТИНГАЛЬНИХ МЕТОДІВ Автореферат 16 стр.
31520. Стратегiя комерцiйного банку на ринку банківських послуг Автореферат 28 стр.
31521. стратегії домінування в аргументативному дискурсі: гендерний аналіз (на матеріалі англійської мови) Автореферат 27 стр.
31522. СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ металоПЛАСТИКОВИХ ВІКОННИХ СИСТЕМ Автореферат 28 стр.
31523. Стратегії переозначування суб’єкта (роман Дж.Фаулза “Жінка французького лейтенанта” у перспективі лаканівського психоаналізу) Автореферат 27 стр.
31524. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки Автореферат 59 стр.
31525. стратегії РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ АВІАКОМПАНІЙ Автореферат 26 стр.
31526. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ Автореферат 32 стр.
31527. Стратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах Автореферат 30 стр.
31528. СТРАТЕГІЇ та МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ до УМОВ ПЕРЕХІДНОГО періоду в СУСПІЛЬСТВі Автореферат 25 стр.
31529. СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 48 стр.
31530. СТРАТЕГІЇ ТНК У СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ Автореферат 31 стр.
31531. СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВОЄННИХ ЕКОНОМІК РОЗВИНУТИХ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
31532. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ Автореферат 29 стр.
31533. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
31534. Стратегічні аспекти планування реальних інвестицій на промислових підприємствах Автореферат 24 стр.
31535. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 24 стр.
31536. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД Автореферат 27 стр.
31537. Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики Автореферат 23 стр.
31538. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 22 стр.
31539. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Автореферат 27 стр.
31540. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
31541. СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
31542. СТРАТЕГІЧНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОго СПІВробітництва РЕГІОНІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ Автореферат 55 стр.
31543. СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА ПІДПРИЄМСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
31544. Стратегічне державне управління формуванням агропромислового комплексу регіону Автореферат 22 стр.
31545. СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
31546. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 29 стр.
31547. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 31 стр.
31548. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
31549. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ГРОМАДСЬКОСТІ Автореферат 26 стр.
31550. стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства Автореферат 25 стр.
31551. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 28 стр.
31552. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Автореферат 27 стр.
31553. Стратегічне планування діяльності підприємства Автореферат 19 стр.
31554. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ (на прикладі лісогосподарських комплексів Волинської області) Автореферат 29 стр.
31555. Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України Автореферат 27 стр.
31556. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління Автореферат 32 стр.
31557. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД Автореферат 23 стр.
31558. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 48 стр.
31559. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 23 стр.
31560. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
31561. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
31562. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 27 стр.
31563. Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi Автореферат 19 стр.
31564. Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків Автореферат 22 стр.
31565. СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
31566. СТРАТЕГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 40 стр.
31567. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
31568. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
31569. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 23 стр.
31570. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31571. Стратегічне управління діяльністю бібліотеки Автореферат 18 стр.
31572. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
31573. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ПРОДУКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 42 стр.
31574. Стратегічне управління залученням іноземних інвестицій в економіку України Автореферат 27 стр.
31575. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 22 стр.
31576. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
31577. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 22 стр.
31578. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 22 стр.
31579. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЧернігівськоГО реґіону) Автореферат 27 стр.
31580. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ ( НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 27 стр.
31581. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 43 стр.
31582. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА СИНЕРГІЧНИХ ЗАСАДАХ Автореферат 30 стр.
31583. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
31584. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
31585. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
31586. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ ПОТЕНЦІАЛОМПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 46 стр.
31587. СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ управління у банку Автореферат 26 стр.
31588. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 20 стр.
31589. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
31590. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ Автореферат 20 стр.
31591. Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України в 1929-1935 рр. Автореферат 27 стр.
31592. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 22 стр.
31593. Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні Спеціальність Автореферат 51 стр.
31594. Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації Автореферат 45 стр.
31595. СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА (на прикладі харчової промисловості) Автореферат 27 стр.
31596. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИМСТВА Автореферат 47 стр.
31597. стратегІя антикризОВОГО проактивного управлінНЯ пІДПРИЄМСТВОм Автореферат 19 стр.
31598. Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки Автореферат 46 стр.
31599. СТРАТЕГІЯ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31600. Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315  [316]  317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389