Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31401. Створення математичних моделей І алгоритмів біотехнічної системи як засобу навчання штучного інтелекту Автореферат 19 стр.
31402. СТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ МЕТОДІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОВЗУЧОСТІ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ Автореферат 16 стр.
31403. СТВОРЕННЯ НАБОРУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АНТИТРОМБІНУ ІІІ І ЙОГО ПРЕПАРАТИВНЕ ВИДІЛЕННЯ НА БІОСПЕЦИФІЧНИХ СИЛОХРОМНИХ СОРБЕНТАХ Автореферат 32 стр.
31404. СТВОРЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ЗАСАД ФАХОВИХ СИСТЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
31405. СТВОРЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО ВІБРОМАЙДАНЧИКА З ПНЕВМОГЇДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ Автореферат 19 стр.
31406. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні Автореферат 28 стр.
31407. СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 44 стр.
31408. СТВОРЕННЯ НОВОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКІВ КОЛЕКЦІЇ СВІТОВОГО ГЕНОФОНДУ Автореферат 25 стр.
31409. СТВОРЕННЯ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТУ ПРУТОВИДНОГО Автореферат 29 стр.
31410. Створення перетворювачів механічних величин з п’Єзоелементами в схемах електричних фільтрів Автореферат 25 стр.
31411. СТВОРЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ З ДИНАМІЧНО АКТИВНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ТА ФРАКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІСКУ Автореферат 26 стр.
31412. СТВОРЕННЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ З ПОРЦІЙНИМ РУХОМ СИПКИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
31413. СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ СУМІЩЕНИХ ПРОЦЕСІВ ПІГМЕНТНОГО ФАРБУВАННЯ І ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 31 стр.
31414. СТВОРЕННЯ поліуретанів на основі похідних гідразину, стійких ДО корозІЇ, ІндуКОВАНОЇ мІкроорганІзмами Автореферат 24 стр.
31415. СТВОРЕННЯ РІВНОТОВЩИННИХ МОНО- ТА БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТЬ З ПІДВИЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ТА ІОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ Автореферат 27 стр.
31416. створення робочого органА для ущільнення ґрунту під магістральними трубопроводами Автореферат 27 стр.
31417. Створення робочого органу землерийної машини з орієнтованими потоками виносу грунту Автореферат 26 стр.
31418. Створення селективних каталітичних систем для процесів рідиннофазного окиснення вуглеводнів Автореферат 40 стр.
31419. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І ЄВРАЗІЙСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД (1991-2004 рр.) Автореферат 25 стр.
31420. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КРИМУ Автореферат 20 стр.
31421. Створення системи реагування та регулювання якості вогнегасників для підвищення протипожежної захищеності об'єктів Автореферат 20 стр.
31422. СТВОРЕННЯ СКОРОСТИГЛОГО СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ Автореферат 26 стр.
31423. СТВОРЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДОБАВОК ДЛЯ ВОДООБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ Автореферат 29 стр.
31424. СТВОРЕННЯ СТАБІЛЬНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ПРИСТРОЇВ РАДІОХВИЛЬОВОГО НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
31425. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ВИДАВНИЦТВ В УСРР 1922-1930 рр. Автореферат 32 стр.
31426. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИХ ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ (1920 – 1930 –ті рр.) Автореферат 28 стр.
31427. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА (1920-1939 рр.) Автореферат 25 стр.
31428. СТВОРЕННЯ ТА ДИНАМІКА НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПЛАЗМОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ УЛОВЛЮВАЧАХ Автореферат 26 стр.
31429. СТВОРЕННЯ ТА ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЧИНИ ПОСІВНОЇ З ОКРУГЛОЮ І КУТАСТО-ОКРУГЛОЮ ФОРМОЮ НАСІННЯ Автореферат 25 стр.
31430. СТВОРЕННЯ ТА ДОБІР СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ СОЧЕВИЦІ, АДАПТОВАНОГО ДО УМОВ ПІВНІЧНОЇ ПІДЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
31431. Створення та дослідження технології брикетування порошкових відходів алюмінієвого виробництва Автореферат 22 стр.
31432. СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ЛІПОСОМНОЇ ФОРМИ ПРЕПАРАТУ ТИМІЧНИХ ГОРМОНІВ Автореферат 28 стр.
31433. СТВОРЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУР Me-CdZnTe-Me ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
31434. СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 33 стр.
31435. СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ: БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ (кінець XX – початок XXI ст.) Автореферат 27 стр.
31436. СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРОТЕРМІЧНОГО ЕМУЛЬГУВАННЯ ПАЛИВНИХ ЕМУЛЬСІЙ Автореферат 18 стр.
31437. СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРЕЦИЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ ВИБУХОМ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ Автореферат 49 стр.
31438. СТВОРЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
31439. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. – квітень 1918 р.) Автореферат 28 стр.
31440. Створення чоловічостерильних компонентів для гібридів F1 моркви на основі сучасних методів біотехнології Автореферат 28 стр.
31441. СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ (ХІХ початок ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
31442. СТЕАТОЗ ПЕЧІНКИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ РЕЦИДИВУЮЧИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ: КЛІНІКА, ПАТОГЕНЕЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 63 стр.
31443. СТЕНОКАРДІЯ НАПРУЖЕННЯ: КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ОБМІН ЛІПІДІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
31444. СТЕПАН ЛЕНКАВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (1929–1977 рр.) Автореферат 29 стр.
31445. Степан Чарнецький у літературно-мистецькому контексті Автореферат 25 стр.
31446. СТЕПАНЧИКОВ ДМИТРО АБРАМОВИЧ ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОТОТРАНСФОРМАЦІЙ БАКТЕРІОРОДОПСИНУ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОЇ ПРОСТОРОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ СВІТЛА Автореферат 28 стр.
31447. Стереоізомерні аміни та аміди ряду норборнену. Реакційна здатність, спектральні параметри, біологічна активність Автореферат 20 стр.
31448. СТЕРЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕПІЗОДИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 23 стр.
31449. СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНІ СИНТЕЗИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОПТИЧНО АКТИВНИХЕСТЕРІВ N-ФОСФОРИЛЬОВАНИХ АМІНОКИСЛОТ І ФОСФАМІДІВ Автореферат 15 стр.
31450. СТЕРЕОТИПИ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙМАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ (на матеріалі газетних текстів) Автореферат 23 стр.
31451. СТЕРЕОХІМІЯ ПРИЄДНАННЯ БРОМУ ДО АЦЕНАФТИЛЕНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ Автореферат 21 стр.
31452. СТИЛІ ЖИТТЯ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ Автореферат 22 стр.
31453. СТИЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЙ Автореферат 29 стр.
31454. СТИЛІЗАЦІЯ УСНО-РОЗМОВНОЇ МОВИ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ Автореферат 27 стр.
31455. СТИЛІСТИКА ПРОЗИ ЮРІЯ КАЗАКОВА Автореферат 24 стр.
31456. СТИЛІСТИКА РОМАНУ І.С.ТУРГЕНЄВА “ДВОРЯНСЬКЕ ГНІЗДО” Автореферат 30 стр.
31457. Стилістика символізму в модифікації фортепіанних жанрів прелюдії та етюду в ХІХ - початку ХХ століть Автореферат 21 стр.
31458. СТИЛІСТИКА СОНГІВ У БЕРТОЛЬТА БРЕХТА Автореферат 27 стр.
31459. СТИЛІСТИКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ У ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40 років ХІХ століття Автореферат 25 стр.
31460. Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсборо Автореферат 29 стр.
31461. Стилістичні та архітектурно-композиційні аспекти розвитку архітектури Львова періоду історизму у ХІХ - поч. ХХ ст. Автореферат 22 стр.
31462. Стилістичні та семантичні характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології Автореферат 29 стр.
31463. СТИЛІСТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (КОДИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
31464. СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ Автореферат 32 стр.
31465. СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
31466. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики Автореферат 28 стр.
31467. СТИЛЕМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛОВА У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ Автореферат 27 стр.
31468. СТИЛЕТВОРЧІ ФУНКЦІЇ МІФО-РИТУАЛЬНИХ ФОРМ У ПОЕЗІЇ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ (В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. РИМАРУК, І. МАЛКОВИЧ) Автореферат 31 стр.
31469. СТИЛЕТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ОБРАЗІВ У ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ Автореферат 24 стр.
31470. СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ ДІТЕЙ Автореферат 35 стр.
31471. СТИЛЬОВІ ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО Автореферат 27 стр.
31472. стильові домінанти німецького романтичного дискурсу та їх мовна об’єктивація Автореферат 31 стр.
31473. СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ ПОЕЗІЇ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ Автореферат 33 стр.
31474. СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
31475. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЖІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 34 стр.
31476. Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Автореферат 24 стр.
31477. СТИЛЬОВІ РИСИ АРХІТЕКТУРИ ПРОВІНЦІЙНОГО КАТОЛИЦЬКОГО БАРОКОВОГО ХРАМУ (НА ПРИКЛАДІ КОСТЬОЛІВ КИЇВЩИНИ І ВОЛИНІ) Автореферат 38 стр.
31478. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. Автореферат 53 стр.
31479. СТИЛЬОВА ЕВОЛЮЦІЯ В ІКОНОПИСІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХVІІ — ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
31480. СТИЛЬОВА ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ В.І. ЗАРЕЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО НОНКОНФОРМІЗМУ 60-80-х років ХХ століття Автореферат 34 стр.
31481. СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА ПЕРСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ 20-х – 40-х РОКІВ ХХ ст. Автореферат 27 стр.
31482. Стильова саморегуляція психічних станів кваліфікованих ТЕНІСИСТІВ Автореферат 29 стр.
31483. Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних системах Автореферат 22 стр.
31484. СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
31485. СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 23 стр.
31486. СТИМУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІОІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
31487. СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ Автореферат 26 стр.
31488. СТИМУЛЮВАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ Автореферат 30 стр.
31489. СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
31490. СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ САДКУ Автореферат 52 стр.
31491. Стимулювання працівників за випуск конкурентоспроможної продукції на підприємстві Автореферат 25 стр.
31492. СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
31493. СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА Автореферат 27 стр.
31494. СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
31495. СТИМУЛЮЮЧА І СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ У ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦЯ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Автореферат 25 стр.
31496. СТИРИЛЦІАНІНИ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ДЕТЕКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ ЗА ОДНО- ТА ДВОФОТОННОГО ЗБУДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
31497. СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ ІЗ СТАЛЕВИХ ДВОТАВРІВ З ПОРОЖНИНАМИ, ЗАПОВНЕНИМИ БЕТОНОМ Автореферат 20 стр.
31498. СТИСНЕНІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ ЗІ СТРІЧКОВИМ АРМУВАННЯМ Автореферат 25 стр.
31499. СТИСНУТІ ЕЛЕМЕНТИ ЗІ СТАЛЕВИХ СКЛАДЕНИХ ДВОТАВРІВ ІЗ БОКОВИМИ ПОРОЖНИНАМИ, ЗАПОВНЕНИМИ БЕТОНОМ Автореферат 23 стр.
31500. СТИСНУТІ ТРУБОБЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ ОБОЛОНОК ТА ЯДЕР Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314  [315]  316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389