Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31301. СТАТИСТИЧНА ТЕОРІЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ: ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ І КРИТИЧНА ПОВЕДІНКА Автореферат 42 стр.
31302. Статистична теорія самоподібних систем ІЗ різним перемішуванням потоку у фазовому просторі Автореферат 19 стр.
31303. Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону Автореферат 27 стр.
31304. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 29 стр.
31305. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
31306. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
31307. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРООБОРОТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
31308. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 18 стр.
31309. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
31310. Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ Автореферат 24 стр.
31311. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
31312. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
31313. Статистичне забезпечення управління системою вищої освіти України Автореферат 20 стр.
31314. СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ВКЛАДНИКА В УМОВАХ РИЗИКУ Автореферат 21 стр.
31315. СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕНДРИТІВ НЕЙРОНІВ Автореферат 24 стр.
31316. СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 23 стр.
31317. СТАТИСТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
31318. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕНТРОПІЇ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПОБУДОВИ СТАТИСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ Автореферат 15 стр.
31319. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХОНЬ В АКТИВНО-ПАСИВНИХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 26 стр.
31320. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНОВАГИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ Автореферат 27 стр.
31321. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
31322. Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика) Автореферат 47 стр.
31323. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 29 стр.
31324. Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії Автореферат 25 стр.
31325. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ Автореферат 28 стр.
31326. СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
31327. СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ Автореферат 22 стр.
31328. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВТОМИ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 29 стр.
31329. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
31330. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
31331. СтатистиЧНИЙ аналіз ДIЯЛЬНОСТI банків уКРАїНИ Автореферат 29 стр.
31332. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
31333. Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об'єктів Автореферат 26 стр.
31334. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
31335. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ Автореферат 29 стр.
31336. Статистичний аналіз ринку цукру в Україні Автореферат 25 стр.
31337. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
31338. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ Автореферат 35 стр.
31339. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ Автореферат 23 стр.
31340. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ Автореферат 13 стр.
31341. Статистичний моніторинг валютного ринку Автореферат 24 стр.
31342. СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЛІНІЙНИХ МАГНІТНИХ УТВОРЕНЬ У НИЗЬКОВИМІРНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 31 стр.
31343. СТАТИЧНІ ПОСЕСИВНІ ДІЄСЛОВА ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 30 стр.
31344. Статичні та динамічні деформації парамагнітного центра у спектрах ЕПР іонів групи заліза Автореферат 34 стр.
31345. СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОАПЕРТУРНИХ ПЛАЗМОВИХ ЛІНЗ ЗІ СТАЦІОНАРНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ Автореферат 24 стр.
31346. СТАТУС ЄПАРХІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ПАРАФІЯЛЬНОГО СВЯЩЕНСТВА В КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ КІНЦЯ XVIII-XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
31347. СТАТУС ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИМІРАХ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ Автореферат 26 стр.
31348. СТАТУС БІЖЕНЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Автореферат 22 стр.
31349. СТАТУС БІЖЕНЦЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Автореферат 22 стр.
31350. Статус буттєвого часу в музиці Автореферат 21 стр.
31351. СТАТУС ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Автореферат 25 стр.
31352. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
31353. СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
31354. СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 31 стр.
31355. стафілококоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика) Автореферат 26 стр.
31356. СТАЦІОНАРНІ І ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ ГІДРОРЕСУРСУ Автореферат 28 стр.
31357. СТАЦІОНАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ ТУНЕЛЬНИХ КОНТАКТІВ НА ОСНОВІ БЛИЗЬКІСНИХ СТРУКТУР НАДПРОВІДНИК/ФЕРОМАГНЕТИК Автореферат 25 стр.
31358. СТАЦІОНАРНІ ТА РІВНОМІРНО-ОБЕРТОВІ КОНФІГУРАЦІЇ ТОЧКОВИХ ВИХОРІВ Автореферат 21 стр.
31359. СТАЦІОНАРНИЙ ДУГОВИЙ РОЗРЯД НИЗЬКОГО ТИСКУ У СИСТЕМАХ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 46 стр.
31360. СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО ЗА ОЗНАКАМИ РАННЬОСТИГЛОСТІ ТА ФУЗАРІОЗОСТІЙКОСТІ Автореферат 32 стр.
31361. СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ПІВДЕННИХ КОНОПЕЛЬ З ВІДСУТНІСТЮ НАРКОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 25 стр.
31362. СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ БРИКЕТУВАННЯ ДРІБНОФРАКЦІЙНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВІДХОДІВ Автореферат 42 стр.
31363. СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ. 1990-червень 1996 рр. Автореферат 24 стр.
31364. СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГАЛЬМУВАННЯМ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 33 стр.
31365. СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 23 стр.
31366. Створення аерозольного плівкоутворюючого лікарського препарату з фенольним гІдрофобним препаратом прополісу для використання у медичній радіології Автореферат 17 стр.
31367. Створення біологічно-активних продуктів на основі стабілізованого каротину біотехнологічного походження Автореферат 51 стр.
31368. СТВОРЕННЯ БУКАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ З ІНСУЛІНОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ КОРЕКЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
31369. Створення високонавантаженних механiчних передач із гнучкими ланками i промiжними тiлами кочЕння для редукторiв важкого машинобудування Автореферат 43 стр.
31370. СТВОРЕННЯ високопродуктивної ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОФІЛІВ З гофрами, ЯКІ ПЕРІОДИЧНО ПОВТОРЮються Автореферат 45 стр.
31371. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ Автореферат 26 стр.
31372. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ПРОСА НА ФОТОПЕРІОДИЧНУ НЕЙТРАЛЬНІСТЬ Автореферат 25 стр.
31373. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ І ВИВЕДЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
31374. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
31375. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГІРЧИЦІ СИЗОЇ ТА БІЛОЇ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ Автореферат 27 стр.
31376. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ ДІЄЮ МУТАГЕНІВ НА ВЕГЕТУЮЧІ РОСЛИНИ Автореферат 32 стр.
31377. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО ПЕРЕДЗБИРАЛЬНОГО ПРОРОСТАННЯ ЗЕРНА В КОЛОСІ Автореферат 23 стр.
31378. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ НАСІННЯ ГІБРИДІВ МУТАГЕНАМИ Автореферат 29 стр.
31379. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ МЕТОДОМ МІЖВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
31380. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПРОСА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
31381. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ РАННЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ Автореферат 22 стр.
31382. Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху з детермінантним типом росту Автореферат 21 стр.
31383. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СТІЙКИХ ДО ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗУ ТА АСКОХІТОЗУ СОРТІВ ГОРОХУ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31384. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З РОЗДІЛЬНИМ І КОМПЛЕКСНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАММА-ПРОМЕНІВ І ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ Автореферат 25 стр.
31385. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЯРОГО ТРИТИКАЛЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА Автореферат 28 стр.
31386. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ МУТАГЕНІВ Автореферат 23 стр.
31387. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ АДАПТОВАНОГО ДО ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31388. СТВОРЕННЯ ВОДООЩАДЛИВИХ КОНСТРУКЦІЙ КАНАЛІВ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 47 стр.
31389. СТВОРЕННЯ ГІПЕРБОЛОЇДНИХ ПЕРЕДАЧ З ЛІНІЙНИМ КОНТАКТОМ ЗУБЦІВ НА БАЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ Автореферат 40 стр.
31390. СТВОРЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ Автореферат 24 стр.
31391. СТВОРЕННЯ ДАТЧИКА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ НА БАЗІ ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГІРОСКОПАЗ АНАЛОГО-ЦИФРОВИМИ КОНТУРАМИ КЕРУВАННЯ Автореферат 22 стр.
31392. СТВОРЕННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФОСФАТИДІВ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ЇХ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 27 стр.
31393. СТВОРЕННЯ ЕкологІчНО безПЕЧНОГО технологІчНОГО процесУ ТА УСТАТКУВАННЯ для ПЕРЕРОБКИ ПОбУтовИх органІчНих ВІДходІв методом БАГАТОКОНТУРНОГО циркуляцІЙного піролізУ Автореферат 26 стр.
31394. СТВОРЕННЯ ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ КОРОЗІЙНО-СТІЙКИХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ АУСТЕНІТНО-ФЕРИТНИХ СТАЛЕЙ І КЕРУВАННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 26 стр.
31395. СТВОРЕННЯ засобУ ведення розрахункового експерименту в насособудуванні на базі просторової моделі потенціальної течії Автореферат 23 стр.
31396. СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ДЖЕРЕЛ МОРФОЛОГІЧНИХ МАРКЕРНИХ ОЗНАК СОНЯШНИКУ І ВИВЧЕННЯ ЇХ ГЕНЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 21 стр.
31397. СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
31398. СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК БІОМЕТАЛІВ І ВІТАМІНІВ ГРУПИ В ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 22 стр.
31399. СТВОРЕННЯ КОНВЕЄРУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ ЦВІТНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
31400. СТВОРЕННЯ КРИМСЬКОЇ АСРР Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313  [314]  315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389