Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31201. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991-2003 РОКАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 52 стр.
31202. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ (історико-правовий аспект) Автореферат 24 стр.
31203. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
31204. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
31205. Становлення та розвиток вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні Автореферат 24 стр.
31206. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 26 стр.
31207. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (друга половина ХІХ ? початок ХХ століття) Автореферат 28 стр.
31208. становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII – х роках ХІХ ст. Автореферат 27 стр.
31209. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
31210. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВДЛЯ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
31211. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр. Автореферат 33 стр.
31212. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КНИГОТОРГОВЕЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (ХVІІІ-ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
31213. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОБЗАРСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (XVII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 24 стр.
31214. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ США (історико-правовий аспект) Автореферат 27 стр.
31215. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В НІМЕЦЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
31216. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні Автореферат 24 стр.
31217. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (НАПРИКІНЦІ ХХСТ. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 26 стр.
31218. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ–НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (на матеріалах Одеси) Автореферат 26 стр.
31219. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МИТНОЇ СПРАВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО 1917 РОКУ (НА МАТЕРІАЛАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ) Автореферат 26 стр.
31220. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
31221. Становлення та розвиток наукових установ при сільськогосподарських товариствах Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
31222. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ Автореферат 30 стр.
31223. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ В 90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
31224. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АРАБСЬКОГО СХОДУ (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) Автореферат 28 стр.
31225. становлення та розвиток Політичних виборів в Україні (управлінський аспект) Автореферат 29 стр.
31226. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок ХХ-го століття) Автореферат 33 стр.
31227. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ (1920 – 1990 РОКИ) Автореферат 28 стр.
31228. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу Автореферат 30 стр.
31229. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (XІХ – поч. XX ст.) Автореферат 28 стр.
31230. Становлення та розвиток ринку місцевих запозичень в Україні Автореферат 24 стр.
31231. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ЗОНІ ІНТЕНСИВНОГО БУРЯКОСІЯННЯ Автореферат 23 стр.
31232. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 80-х РОКІВ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 25 стр.
31233. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ ЧЕРКАЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 23 стр.
31234. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ РАДІОЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
31235. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ХАРКІВЩИНІ У ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 29 стр.
31236. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УСРР (1919 – 1933 рр.) Автореферат 28 стр.
31237. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (20-30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
31238. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ІРАНІ Автореферат 26 стр.
31239. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1918-1941рр.) Автореферат 31 стр.
31240. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ В УКРАЇНІ (XIX – початок XXI століття) Автореферат 43 стр.
31241. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1917-1941рр.) Автореферат 29 стр.
31242. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (1834 – 1919 рр.) Автореферат 37 стр.
31243. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В УКРАЇНІ (20-90-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 57 стр.
31244. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РАДОЮ ЄВРОПИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
31245. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 26 стр.
31246. Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть ХIХ ст. – 1917 р.) Автореферат 32 стр.
31247. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСОБУ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 30 стр.
31248. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1917-1941 рр.) Автореферат 25 стр.
31249. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
31250. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 60 стр.
31251. СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ Автореферат 28 стр.
31252. СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (середина XVII – початок XXI століть) Автореферат 23 стр.
31253. СТАНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В КАНАДІ (30-ті – 60-ті рр. XX ст.) Автореферат 28 стр.
31254. Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст. Автореферат 43 стр.
31255. СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (1991 – 2004 рр.) Автореферат 30 стр.
31256. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 – 1928 рр.): історико-теоретичний аспект Автореферат 43 стр.
31257. СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
31258. Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект Автореферат 43 стр.
31259. СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 27 стр.
31260. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ПРИ ПЕРЕХОДІ ВІД ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКОЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЕПОХИ: НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
31261. СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ФОРМ Автореферат 31 стр.
31262. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КИТАЄЗНАВСТВА. (XVIII СТ. - 41 Р.ХХ СТ.) Автореферат 21 стр.
31263. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЦІННОСТЕЙ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 20 стр.
31264. СТАНОВЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТЕХНІЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 26 стр.
31265. СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
31266. СТАНОВЛЕННЯ ЯКІСНОЇ ПРЕСИ У ПОСТКОМУНІСТИЧНОМУ СВІТІ Автореферат 31 стр.
31267. СТАНОВЛЕННЯ, ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ ПОЛЯКІВ НА БУКОВИНІ (друга половина XIX ст. – 1914 р.) Автореферат 26 стр.
31268. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні Автореферат 27 стр.
31269. Старицька-Черняхівська ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПОЕТИКИ У ДРАМАТУРГІЇ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ Автореферат 30 стр.
31270. Старицький РОМАН МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО “РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК”: ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ Автореферат 25 стр.
31271. СТАРООБРЯДНИЦТВО В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XX ст. Автореферат 28 стр.
31272. старообрядницькі общини Південної Бессарабії у ХІХ першій половині ХХ ст.: історико-конфесійний аспект Автореферат 30 стр.
31273. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ТА СТРЕС-РЕАКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПРЕНАТАЛЬНОМУ СТРЕС-СИНДРОМІ Автореферат 31 стр.
31274. СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ У ХВОРИХ ІЗ РЕВМАТИЧНИМИ ПОРОКАМИ СЕРЦЯ (ПЕРЕБІГ, ЗМІНИ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 24 стр.
31275. СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СМЕРТНОСТІ ВІД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ЗНИЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
31276. СТАТЕВОСПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ/СНІДом Автореферат 23 стр.
31277. СТАТИКА ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВАНТОВИХ СИСТЕМ З ПРОКОВЗНИМИ ВАНТАМИ Автореферат 23 стр.
31278. СТАТИСТИКА КІНЦЕВИХ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ТА ВВП Автореферат 28 стр.
31279. СТАТИСТИКА ПОЛЯ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ КРУГЛОЇ СФОКУСОВАНОЇ АПЕРТУРИ Автореферат 25 стр.
31280. СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 29 стр.
31281. Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків Автореферат 25 стр.
31282. Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин Автореферат 26 стр.
31283. СТАТИСТИЧНІ ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
31284. СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 29 стр.
31285. СТАТИСТИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ОПТИМАЛЬНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ У МАГНІТНОРЕЗОНАНСНІЙ І ПРОЕКТИВНІЙ ТОМОГРАФІЇ Автореферат 24 стр.
31286. Статистичні задачі теорії чисел Автореферат 11 стр.
31287. СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 38 стр.
31288. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТЕКСТНОГО ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
31289. Статистичні методи та засоби контролю гідроекосистеми в умовах екологічного забруднення Автореферат 22 стр.
31290. Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях Автореферат 25 стр.
31291. СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ МОРСЬКОЇ ПОВЕРХНІ У задачах РОЗСІЯННЯ АКУСТИЧНОГО І ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 42 стр.
31292. Статистичні та стохастичні характеристики поля розсіяного когерентного випромінювання та їх діагностичне використання Автореферат 45 стр.
31293. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НВЧ СИГНАЛІВ НА ТРАНСАТМОСФЕРНИХ ТРАСАХ ПІД ЧАС СОНЯЧНИХ ПРОТОННИХ ПОДІЙ Автореферат 20 стр.
31294. СТАТИСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ЗАДАЧАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 21 стр.
31295. СТАТИСТИЧНА ГІДРОДИНАМІКА СУМІШЕЙ МАГНІТНИХ ТА НЕМАГНІТНИХ ЧАСТИНОК Автореферат 21 стр.
31296. Статистична механіка магнітних ланцюжків з регулярною неоднорідністю і випадковим безладом Автореферат 21 стр.
31297. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВВП УКРАЇНИ ТА МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 27 стр.
31298. Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом Автореферат 29 стр.
31299. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА Й ПРОГНОЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД Автореферат 27 стр.
31300. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312  [313]  314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389