Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31101. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США Автореферат 23 стр.
31102. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОФОРМУВАНЬ Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК Автореферат 29 стр.
31103. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ (НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
31104. Становлення і розвиток ринку зерна в Україні Автореферат 28 стр.
31105. Становлення і розвиток сільськогосподарської науки та освіти в університеті святого Володимира (1834-1917) Автореферат 31 стр.
31106. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ТА СЛОБОЖАНЩИНІ ( ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПЕРША ТРЕТИНА XIX СТ. ) Автореферат 24 стр.
31107. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ (1917-1941 рр.) Автореферат 26 стр.
31108. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття Автореферат 25 стр.
31109. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 59 стр.
31110. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТУРИЗМІ: ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ ст. –1990 р. (НА МАТЕРІАЛІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 60 стр.
31111. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ В 20-90-ті РОКИ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
31112. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 32 стр.
31113. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ У 20-30-ті РОКИ ХХ ст. В ЗАГАЛЬНОІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 51 стр.
31114. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НАРОДНИХ ШКІЛ БУКОВИНИ (1869-1918 рр.) Автореферат 32 стр.
31115. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (перша половина ХХ століття) Автореферат 30 стр.
31116. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1918 – 1938 РР. Автореферат 34 стр.
31117. СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕТНОПЕДАГОГІКИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ Автореферат 59 стр.
31118. СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
31119. СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ Автореферат 27 стр.
31120. СТАНОВЛЕННЯ І ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ СТІНОК НОСА ІЗ СУМІЖНИМИ СТРУКТУРАМИ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ Автореферат 49 стр.
31121. Становлення і трансформація політичних інституцій західного регіону України в 90-х роках ХХ ст. Автореферат 33 стр.
31122. СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
31123. СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
31124. СТАНОВЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: (1920-1930 рр.) Автореферат 31 стр.
31125. СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
31126. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
31127. Становлення історіософського світобачення майбутнього педагога Автореферат 27 стр.
31128. СТАНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЇ СПРАВИ В МІСТАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ (друга половина XVIII – початок XX ст.) Автореферат 32 стр.
31129. СТАНОВЛЕННЯ ВИЩИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918 РОКУ Автореферат 33 стр.
31130. Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки ХІХ - початок ХХ ст.) Автореферат 61 стр.
31131. СТАНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 25 стр.
31132. СТАНОВЛЕННЯ ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВІДНОШЕННЯ "ЛЮДИНА - ПРИРОДА" Автореферат 23 стр.
31133. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і роки ХІХ – 30-і роки ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
31134. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ВОЛИНІ, ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 56 стр.
31135. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ТЕРМІНОСИСТЕМИ ХУДОЖНЬОГО РОЗПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
31136. СТАНОВЛЕННЯ КІНООСВІТИ В УКРАЇНІ (друга половина 10-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
31137. СТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ СЛІВ-КВАНТИФІКАТОРІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (VII – XVII СТ.) Автореферат 26 стр.
31138. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. Автореферат 29 стр.
31139. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
31140. Становлення лактації та якісний склад молока у жінок із захворюваннями щитовидної залози Автореферат 19 стр.
31141. СТАНОВЛЕННЯ ЛАКТАЦІЇ та ЯКІСНИЙ СКЛАД МОЛОКА у ПОРОДІЛь ПІСЛЯ кесарського розтину Автореферат 21 стр.
31142. СТАНОВЛЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Автореферат 33 стр.
31143. СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ( КВІТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1918 р.) Автореферат 31 стр.
31144. СТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
31145. становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку /на прикладі Херсонської області/ Автореферат 23 стр.
31146. СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ Автореферат 23 стр.
31147. СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦТВА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ століття) Автореферат 24 стр.
31148. СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК СУБ'ЄКТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (В УМОВАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ) Автореферат 27 стр.
31149. СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ Автореферат 34 стр.
31150. СТАНОВЛЕННЯ НІГІЛІЗМУ В КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 25 стр.
31151. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ЗАКАРПАТТІ (1918-1939 рр.) Автореферат 28 стр.
31152. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.) Автореферат 54 стр.
31153. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
31154. СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 1797-1844 рр. Автореферат 27 стр.
31155. СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА БІОГРАФІЗМУ (І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ, Г. КВІТКА_ОСНОВ’ЯНЕНКО) Автореферат 47 стр.
31156. СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТАХ І ПОСАДАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. Автореферат 24 стр.
31157. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці Автореферат 30 стр.
31158. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Автореферат 24 стр.
31159. Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки Автореферат 36 стр.
31160. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
31161. Становлення політичної системи в Україні Автореферат 23 стр.
31162. Становлення політичного лідерства управлінської еліти в СУСПІЛЬСТВІ перехідного періоду Автореферат 26 стр.
31163. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЦЕНТРИЗМУ В ПАРТІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31164. СТАНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 27 стр.
31165. СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
31166. СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ САМОВРЯДНОЇ (МУНІЦИПАЛЬНОЇ) ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
31167. Становлення радянської системи освіти в західних областях Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки Автореферат 29 стр.
31168. СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
31169. СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (на прикладі Карпатського регіону) Автореферат 24 стр.
31170. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 31 стр.
31171. Становлення ринкової форми обміну в перехідній економіці України Автореферат 22 стр.
31172. СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
31173. Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці Автореферат 24 стр.
31174. Становлення ринку праці та формування механізму його функціонування у перехідній економіці Автореферат 27 стр.
31175. СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 24 стр.
31176. СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Черкаської області) Автореферат 29 стр.
31177. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика Автореферат 52 стр.
31178. СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ІНСТИТУТУ КІНОПРОДЮСЕРІВ У СИСТЕМІ КІНОВИРОБНИЦТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 23 стр.
31179. Становлення середньоЇ спецІальноЇ ОсвІти в УкраЇнІ (1922-1930 рр.) Автореферат 27 стр.
31180. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
31181. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В 1917-1920 РОКАХ (УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА, ГЕТЬМАНАТ П. СКОРОПАДСЬКОГО, ДИРЕКТОРІЯ УНР) Автореферат 35 стр.
31182. Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах ринкових відносин Автореферат 27 стр.
31183. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.) Автореферат 34 стр.
31184. СТАНОВЛЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ (IV-XIII ст.) Автореферат 47 стр.
31185. СТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ДІТЕЙ У ГРУПІ НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ ВІД СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ДО МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
31186. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 31 стр.
31187. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919–1939 рр.) Автореферат 32 стр.
31188. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автореферат 57 стр.
31189. СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВ “ПРОСВІТА” КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1905 – 1922 РР. Автореферат 23 стр.
31190. СТАНОВЛЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
31191. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ АФІНСЬКОГО ПОЛІСА (ВІД ЗАНЕПАДУ АХЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДО РЕФОРМ ЕФІАЛЬТА І ПЕРІКЛА) Автореферат 47 стр.
31192. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА (1991-2005 рр.) Автореферат 27 стр.
31193. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ Автореферат 29 стр.
31194. Становлення та ефективний розвиток регіонального ринку аграрної продукції Автореферат 31 стр.
31195. СТАНОВЛЕННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1939 РР.) Автореферат 28 стр.
31196. Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини Автореферат 27 стр.
31197. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ Автореферат 30 стр.
31198. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ /кінець ХІХ - ХХ століття/ Автореферат 35 стр.
31199. СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
31200. СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311  [312]  313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389