Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3101. ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПЕРЕКЛАДІ Автореферат 50 стр.
3102. ВІДТВОРЕННЯ ДУБОВИХ ЛІСІВ У ПЕРЕДКАРПАТТІ Автореферат 30 стр.
3103. ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ (на прикладі Карпатського макрорегіону) Автореферат 48 стр.
3104. ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 32 стр.
3105. ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (на прикладі природного заповідника „Медобори”) Автореферат 28 стр.
3106. ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
3107. ВІДТВОРЕННЯ МОВНОСТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРІВ Е.А.ПО В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
3108. ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 26 стр.
3109. ВІДТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО НАСІННЯ ТА ЕЛІТИ КАРТОПЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 25 стр.
3110. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
3111. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
3112. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
3113. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АВІАПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІЗИНГУ Автореферат 22 стр.
3114. ВІДТВОРЕННЯ ПЛЕНЕРНИХ ЕФЕКТІВ У ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ Автореферат 25 стр.
3115. ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ СИДЕРАЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ Автореферат 24 стр.
3116. Відтворення трудових ресурсів аграрного сектора Автореферат 20 стр.
3117. ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
3118. ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСТОК У ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ Автореферат 33 стр.
3119. ВІДТВОРНА ФУНКЦІЯ ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ПОРІД ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
3120. ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СІРИХ СОКІЛЬСЬКИХ ОВЕЦЬ З РІЗНИМИ ВІДТІНКАМИ СМУШКУ Автореферат 22 стр.
3121. ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 22 стр.
3122. Відчуження праці в умовах перехідної економіки (на прикладі України) Автореферат 25 стр.
3123. ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 24 стр.
3124. ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРИ ПОРУШЕННІ ТРУДОВИХ ПРАВ Автореферат 25 стр.
3125. ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
3126. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
3127. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ’Ю ТА ЖИТТЮ ОСОБИ, ЯКА БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ РЯТУВАЛА МАЙНО ІНШОЇ ОСОБИ Автореферат 36 стр.
3128. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
3129. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
3130. Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України Автореферат 26 стр.
3131. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян Автореферат 27 стр.
3132. ВІЗАНТІЙСЬКО-БАЛКАНСЬКІ ВПЛИВИ НА РОЗВИТОК ІНТРОЛІГАТОРСТВА В МОНАСТИРЯХ ТА ЦЕРКВАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XIV-XVII СТ. Автореферат 25 стр.
3133. Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х–ХІ ст.: історіографія проблеми Автореферат 29 стр.
3134. Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр. Автореферат 28 стр.
3135. візейські водорості донбасу (систематика, стратиграфічне значення, фаціальна приуроченість) Автореферат 33 стр.
3136. Візок нового поколіннядля вантажних вагонів Автореферат 21 стр.
3137. Візуалізація просторово-часових електричних параметрів шкіри для виявлення їх характерних змін Автореферат 19 стр.
3138. ВІЗУАЛЬНІ Й МОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРНАМЕНТУ ГУЦУЛЬСЬКОЇ РІЗЬБИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 24 стр.
3139. Візуальні пірометри з розширеними функціональними можливостями Автореферат 27 стр.
3140. ВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ Автореферат 23 стр.
3141. ВІЙНА ТА МИР ЯК ФЕНОМЕНИ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 22 стр.
3142. ВІЙНА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ ПІВДНЯ РОСІЇ (ОСІНЬ 1919 р.) Автореферат 24 стр.
3143. Війська НКВС (МВС) в Україні (1939–1953 рр.): історико-правовий аспект Автореферат 29 стр.
3144. Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин Автореферат 26 стр.
3145. ВІЙСЬКОВІ ВТРУЧАННЯ СРСР У ВНУТРІШНІ СПРАВИ СУСІДНІХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У 50-60-Х РОКАХ ХХ СТ. Автореферат 39 стр.
3146. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ І ПОКАРАННЯ Автореферат 27 стр.
3147. ВІЙСЬКОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ТА ЇХ ВІДРОДЖЕННЯ В НОВІТНЮ ДОБУ Автореферат 62 стр.
3148. Військові фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України Автореферат 19 стр.
3149. ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Автореферат 27 стр.
3150. ВІЙСЬКОВА МОГУТНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (політологічний аналіз) Автореферат 50 стр.
3151. ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ СЛОБІДСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛКІВ (1765 - 1918 рр.) Автореферат 21 стр.
3152. ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО СКІФІВ Автореферат 31 стр.
3153. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика Автореферат 73 стр.
3154. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ (1990–1997 рр.) Автореферат 30 стр.
3155. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: ВСТУП, ПРОСУВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ Автореферат 29 стр.
3156. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ Автореферат 21 стр.
3157. ВІЙСЬКОВА СПРАВА В СЛОБІДСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ ПОЛКАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. Автореферат 32 стр.
3158. ВІЙСЬКОВА СПРАВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст. Автореферат 27 стр.
3159. ВІЙСЬКОВЕ ПОКЛИКАННЯ: СУТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
3160. ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ: ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 35 стр.
3161. ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНА СПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІІІ СТ.) Автореферат 28 стр.
3162. ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ ВІЗАНТІЇ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї (кінець IV – початок VII ст.) Автореферат 24 стр.
3163. ВІЙСЬКОВО-ОБОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У 1918 – 1939 РОКАХ Автореферат 31 стр.
3164. Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект) Автореферат 31 стр.
3165. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УВО-ОУН СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1920-1939 рр.) Автореферат 23 стр.
3166. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу Автореферат 24 стр.
3167. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАННЯХ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (березень 1917 – листопад 1920 рр.). Автореферат 26 стр.
3168. ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ В 1917-1920 РР. Автореферат 29 стр.
3169. Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України Автореферат 24 стр.
3170. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ СТОСУНКИ УГОРСЬКОГО КОРОЛІВСТВА З ГАЛИЦЬКИМ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ (КІНЕЦЬ ХІІ – ХІІІ ст.) Автореферат 24 стр.
3171. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР (1918 1920 рр.) Автореферат 31 стр.
3172. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва 20.02.22 – Військова історія Автореферат 21 стр.
3173. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОХІДНИХ ГРУП ОУН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 30 стр.
3174. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1561 – 1595) Автореферат 44 стр.
3175. Військово-політична та наукова діяльність Миколи Капустянського Автореферат 29 стр.
3176. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 – 1933 рр.) Автореферат 34 стр.
3177. ВІЙСЬКОВОПІДГОТОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГАЛИЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 32 стр.
3178. ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ УКРАЇНЦІ В ТАБОРАХ АВСТРО-УГОРЩИНИ І НІМЕЧЧИНИ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ВИШКІЛ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУТУ Автореферат 26 стр.
3179. ВІЙСЬКОВО–ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА (1886–1967) Автореферат 28 стр.
3180. ВІКОВІ І РЕАКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФОЇДНИХ УТВОРЕНЬ ЛЕГЕНЬ Автореферат 28 стр.
3181. ВІКОВІ І СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ЛЕГЕНЕВИХ ЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ЇХНІХ АРТЕРІЙ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 48 стр.
3182. ВІКОВІ АСПЕКТИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ ПРИ НЕПОВНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ В САМЦІВ-ЩУРІВ Автореферат 31 стр.
3183. ВІКОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДОРОСЛИХ Автореферат 32 стр.
3184. ВІКОВІ ЗМІНИ В КІСТКАХ СКЕЛЕТА ПРИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ТА В ПЕРІОД РЕАДАПТАЦІЇ Автореферат 30 стр.
3185. ВІКОВІ ЗМІНИ СКЕЛЕТА СТИЛО – ТА ЗЕЙГОПОДІЯ ГРУДНОЇ І ТАЗОВОЇ КІНЦІВОК АМЕРИКАНСЬКОЇ НОРКИ Автореферат 23 стр.
3186. ВІКОВІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Автореферат 31 стр.
3187. ВІКОВІ МОРФОФУНКЦіОНАЛЬНі ОСОБливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті Автореферат 38 стр.
3188. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ КАТЕХОЛАМІНЕРГІЧНИХ СИСТЕМ ЛІМБІКО-ГІПОТАЛАМІЧНИХ СТРУКТУР МОЗКУ ТА СТРЕС-РЕАКТИВНОСТІ В САМЦІВ ЩУРІВ Автореферат 29 стр.
3189. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ У ТВАРИН З КАДМІЄВОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ І КОРЕКЦІЯ ЇХ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТІВ І ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ Автореферат 27 стр.
3190. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні РІЗНИХ засобів їх корекції (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
3191. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СЕРПА ВЕЛИКОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
3192. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ДІТЕЙ 4-12 РОКІВ ТА ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ 17-21 РОКІВ Автореферат 24 стр.
3193. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ДІТЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ, ВІКОМ ДО 1 РОКУ ТА ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ 17 – 21 РОКІВ Автореферат 23 стр.
3194. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ: СТАН КУКСИ ШЛУНКА ТА АНАСТОМОЗА (ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 24 стр.
3195. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ Вільнорадикального ОКИСЛЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У МОЗКУ Щурів З ГІПОТИРЕОЗОМ І ВПЛИВ НА НИХ ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
3196. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІТАМІННОЇ І КОФЕРМЕНТНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 2_ОКСОГЛУТАРАТДЕГІДРОГЕНАЗНОГО КОМПЛЕКСА В ПЕЧІНЦІ І ДВАНАДЦЯТИПАЛІЙ КИШЦІ ЩУРІВ Автореферат 26 стр.
3197. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ГЕМОДИНАМІКИ, БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ, МЕТАБОЛІЗМУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У РОЗВИТКУ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 44 стр.
3198. Вікові особливості емоційно-больового стресу та вмісту мікро- і макроелементів у щурів під впливом загального охолодження Автореферат 32 стр.
3199. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ЇХ КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОГЕННИХ СТИМУЛЯТОРІВ Автореферат 26 стр.
3200. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПОВОРОТІВ ЗУБІВ Автореферат 33 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  [32]  33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389