Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30901. СТАН АКТИВНОСТІ ГОНАДОТРОПІНІВ ТА ГОРМОНУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У НОСІЇВ ФІБРОМІОМ МАТКИВ ПЕРІОДІ ПЕРИМЕНОПАУЗИ Автореферат 22 стр.
30902. Стан ангіотензину ІІ, необмеженого протеолізу, гемостазу І ліпопероксидації в гострому періоді ішемічного інсульту та їх корекція Автореферат 26 стр.
30903. Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу Автореферат 26 стр.
30904. СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ Автореферат 18 стр.
30905. СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ ТА ЙОГО МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 30 стр.
30906. СТАН БІЛКОВО-ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 25 стр.
30907. Стан БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ за умови ГОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ОТРУЄННЯ НА ТЛІ ІНТОКСИКАЦІЇ солЯМИ кадмію та свинцю і ШЛЯХИ корекціЇ ЙОГО порушень Автореферат 29 стр.
30908. СТАН БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН ТА ВМІСТ МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН І ЛЮДИНИ ПРИ ДІЇ ЕТАНОЛУ Автореферат 32 стр.
30909. СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ПСОРІАЗУ Автореферат 27 стр.
30910. СТАН вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми Герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі Автореферат 22 стр.
30911. СТАН ВІТАМІННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
30912. СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
30913. СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 32 стр.
30914. СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА СИСТЕМА ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТЯЖНИМИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 30 стр.
30915. СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ ІЗ СПОЛУЧЕНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 54 стр.
30916. СТАН ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ З ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ, ОБУМОВ- ЛЕНОЮ ПАТОЛОГІЧНОЮ ЗВИВИСТІСТЮ І СТЕНОЗОМ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ГОЛОВИ Автореферат 27 стр.
30917. СТАН ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ, ФУНКЦІЇ ПАМЙЯТІ ТА УВАГИ У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
30918. СТАН ВЛАСТИВОСТЕЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 21 стр.
30919. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, ремоделювання міокарду лівого шлуночка та функція мітрального клапана у хворих з Q - інфарктом міокарда на етапі реабілітації Автореферат 27 стр.
30920. Стан гідродинаміки у хворих на первинну відкритокутову глаукому після діод–лазерної транссклеральної коагуляції циліарного тіла Автореферат 27 стр.
30921. СТАН ГІПОТАЛАМО?ГІПОФІЗАРНО?НАДНИРКОВОЇ ТА СИМПАТО?АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМ ЗА УМОВ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУВАЛЬНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ 03.00.01. ? радіобіологія Автореферат 50 стр.
30922. СТАН ГІПОТАЛАМУСА ПРИ ХРОНІЧНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ (клініко – експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
30923. СТАН ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ І ФІЗІОЛОГІЧНОГО КАЛОРИГЕНЕЗУ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ДІЇ ХОЛОДУ Автореферат 26 стр.
30924. СТАН ГІПОФІЗАРНО-ЯЄЧНИКОВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ПІСЛЯ ТИРЕОЇДЕКТОМІЇ ТА РАДІОЙОДТЕРАПІЇ З ПРИВОДУ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
30925. СТАН ГЕМОДИНАМІКИ В СИСТЕМІ „МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД” У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Автореферат 28 стр.
30926. Стан гемодинаміки, обміну біогенних амінів та функції нирок при різних варіантах інтенсивної терапії гострого періоду опікової хвороби Автореферат 24 стр.
30927. СТАН ГЕМОДИНАМІКИ, ОКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ПРИ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗАХ У ДІТЕЙ Автореферат 35 стр.
30928. стан гемокоагуляційного гомеостазУ та можливості корекції його змін У хворих з первинною легеневою гіпертензією та синдромом ейзенменгера при тривалому спостереженні Автореферат 28 стр.
30929. СТАН ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНОЇ ФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ БРОНХОЛЕГЕНЕВІЙ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 30 стр.
30930. СТАН ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ ПІСЛЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА Автореферат 37 стр.
30931. СТАН ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИН МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ВТОРИННУ ЛЕГЕНЕВУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 28 стр.
30932. СТАН ДОФАМІНОВОГО ОБМІНУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ Автореферат 31 стр.
30933. СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ГІРСЬКОГО КРИМУ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ Автореферат 22 стр.
30934. СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 28 стр.
30935. Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від віку хворих та комплексна дезинтоксикаційна коригуюча терапія Автореферат 28 стр.
30936. СТАН ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ДІЇ МАЛИХ РІВНІВ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА СТРЕСУ Автореферат 23 стр.
30937. СТАН ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ТА ГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У СПОЛУЧЕННІ З ІХС СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 34 стр.
30938. СТАН ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНИХ ЧИННИКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ГІПОКСИЧНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ МІОКАРДУ Автореферат 25 стр.
30939. СТАН ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СПЕРМАТОЗОЇДАХ БУГАЇВ ЗА УМОВ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ Автореферат 21 стр.
30940. Стан енергетичного обміну у хворих епілепсією, його роль у патогенезі захворювання та спрямована медикаментозна корекція. Автореферат 37 стр.
30941. Стан ЕС клітин ентерохромафінної системи щурів при гіпоксичній гіпоксії в залежності від фотоперіоду Автореферат 26 стр.
30942. Стан жовчоутворюючої та жовчовидільної функції печінки при хронічних гепатитах та цирозах печінки у динаміці лікування Автореферат 25 стр.
30943. СТАН ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЗА УМОВИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ СОЛЕЙ СВИНЦЮ, КАДМІЮ ТА НІТРИТІВ І КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАЛОКОМПЛЕКСУ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТУ “ФІБРОСИЛ” Автореферат 25 стр.
30944. СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОПІСЕННОЇ ЕПІКИ НА ТЕРЕНІ ДОНЕЧЧИНИ (порівняльний аспект) Автореферат 30 стр.
30945. СТАН ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ, НАРОДЖЕНИХ ВІД БАТЬКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, НА ЕТАПАХ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ Автореферат 25 стр.
30946. Стан здоров’я дітей ДОшкільного віку В ПРОМИСЛОВОму РЕГІОНі тА ШЛЯХИ його поліпшення Автореферат 22 стр.
30947. СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ДОНОШЕНИМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
30948. СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД БАТЬКІВ- ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС (клініко-генетичні аспекти) Автореферат 26 стр.
30949. Стан здоров’я дітей, що мешкають на нітратно- забрудненій території та обгрунтування методів їх реабілітації Автореферат 25 стр.
30950. СТАН ЗДОРОВ’Я НЕМОВЛЯТ: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ Автореферат 24 стр.
30951. Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку Автореферат 26 стр.
30952. СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
30953. СТАН ЙОННОГО ТРАНСПОРТУ У ХВОРИХ НА СУДИННУ ДЕМЕНЦІЮ ТА ХВОРОБУ АЛЬЦГЕЙМЕРА Автореферат 28 стр.
30954. СТАН КІСТКОВО-СУГЛОБОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 24 стр.
30955. Стан кісткової тканини у дітей та підлітків з вродженими захворюваннями опорно-рухового апарата Автореферат 30 стр.
30956. СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НАХРОНІЧНИЙ ГАСТРОДУОДЕНІТ Автореферат 23 стр.
30957. СТАН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 29 стр.
30958. СТАН КИСЛОТНО-ЛУЖНОЇ РІВНОВАГИ І ГАЗОВОГО СКЛАДУ КОРОНАРНОЇ КРОВІ ЗА УМОВИ МОДУЛЯЦІЇ ІНСУЛІНОМ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ ЗДОРОВИХ ТВАРИН ТА ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Автореферат 32 стр.
30959. СТАН КИШКОВОГО БАР’ЄРУ ТА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ЗА ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 42 стр.
30960. Стан ліпідного обміну І тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на ХРОНІЧНІ неспецифічні запальні захворювання статевих органів Автореферат 26 стр.
30961. СТАН ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ І КОРЕКЦІЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 23 стр.
30962. СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ (на прикладі Дністровського сірконосного району) Автореферат 26 стр.
30963. СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШОК, МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ І ВІТАМІННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ Автореферат 25 стр.
30964. СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК РОТОГЛОТКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОВТОРНИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ Автореферат 28 стр.
30965. Стан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту Автореферат 35 стр.
30966. СТАН МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ЗАХИСНОГО СЛИЗОВОГО БАР’ЄРУ ШЛУНКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРОДУОДЕНІТІ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
30967. СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ: ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 46 стр.
30968. СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМ ЗА ДАНИМИ ДЕНСИТОМЕТРІЇ Автореферат 33 стр.
30969. Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції. Автореферат 28 стр.
30970. Стан мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція у господарствах Житомирського Полісся Автореферат 27 стр.
30971. СТАН МІНЕРАЛЬНОГО ТА ІМУННОГО ДИСБАЛАНСУ ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
30972. Стан мозкової гемодинаміки та цереброваскулярної реактивності у хворих на хронічні порушення мозкового кровообігу Автореферат 30 стр.
30973. Стан нейро-імунНо-ендокринноп регуляцiї у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації Автореферат 27 стр.
30974. СТАН НЕОАНГІОГЕНЕЗУ САРКОМ МАТКИ – ПРОГНОЗ І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
30975. СТАН НЕРВОВОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ І МНЕСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ ТА АНТИОКСИДАНТІВ Автореферат 51 стр.
30976. СТАН неСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТі, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА та ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТРИХіНЕЛьоЗу В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 17 стр.
30977. СТАН НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ШАРІВ В СОНЯЧНИХ СПАЛАХОВИХ ПЕТЛЯХ Автореферат 26 стр.
30978. Стан ниркової гемодинаміки та уродинаміки верхніх сечових шляхів при обструктивних уропатіях за даними ультразвукової допплерографії Автореферат 31 стр.
30979. Стан НПY-синтезуючої системи гіпоталамусу і острівців Лангергансу і вплив синтетичного НПY на ендокринну функцію підшлункової залози в нормі і при експериментальному цукровому діабеті Автореферат 28 стр.
30980. СТАН ОКИСНО-АНТИОКСИДАНТНої системи ГОЛОВНОГО МОЗКУ за умов впливу ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ Автореферат 54 стр.
30981. СТАН ОКИСНЮВАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ, НАДЛИШКОВОГО НАДХОДЖЕННЯ ФТОРИДУ НАТРІЮ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ АНТИОКСИДАНТАМИ Автореферат 44 стр.
30982. СТАН ОКСИДАНТНО–АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НАСТОЯНКОЮ БОЛИГОЛОВУ ПЛЯМИСТОГО Автореферат 21 стр.
30983. СТАН ОРГАНІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРОДУОДЕНІТАМИ Автореферат 22 стр.
30984. СТАН ПЕРЕДСЕРДЬ І ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ Автореферат 27 стр.
30985. СТАН ПЕРЕТРАВЛЕННЯ ТА ВСМОКТУВАННЯ ЖИРІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РУБЦЕВОЮ СТРИКТУРОЮ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ Автореферат 24 стр.
30986. СТАН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ТРИВАЛОЇ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ Автореферат 27 стр.
30987. СТАН ПЕРИФЕРИЧНОЇ ЛАНКИ ЕРИТРОНУ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АУТОГЕМОТРАНСФУЗІЇ Автореферат 26 стр.
30988. СТАН ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ЇХ ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В ТА ЙОГО РЕЦИДИВИ Автореферат 27 стр.
30989. СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ЛЯЩА І ПЛІТКИ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Автореферат 29 стр.
30990. СТАН ПРЕСОРНИХ (РЕНІНУ, АЛЬДОСТЕРОНУ, КОРТИЗОЛУ) ТА ДЕПРЕСОРНИХ (МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ) ГУМОРАЛЬНИХ СУБСТАНЦІЙ У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ Автореферат 28 стр.
30991. СТАН ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ І ГОМЕОСТАЗУ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ Автореферат 19 стр.
30992. СТАН ПРО- І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ, ВМІСТ СЕЛЕНУ ТА НУКЛЕОПРОТЕЇДІВ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ КЛІНІЧНОГО ПРОТІКАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 25 стр.
30993. СТАН ПРОВІДНИКОВОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ З НАДШЛУНОЧКОВИМИ ПАРОКСИЗМАЛЬНИМИ ТАХІКАРДІЯМИ І КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
30994. стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми Автореферат 25 стр.
30995. СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА ІНДУКЦІЯ ХРОМОСОМНИХ АБЕРАЦІЙ ЗА УМОВ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ Автореферат 24 стр.
30996. СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ, МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЛЬТАНУ І ХІЛАКУ-ФОРТЕ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 22 стр.
30997. СТАН ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 26 стр.
30998. СТАН РЕАКЦІЙ ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ХРОМАТИНУ ПЕЧІНКИ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ВИВОДКУ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ Автореферат 26 стр.
30999. СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНОЮ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 26 стр.
31000. СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ВЕГЕТАТИВОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ПОСТАВИ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309  [310]  311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389