Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30801. СПОСІБ ПОБУДОВИ МАТРИЧНО-ЗНАЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЯПУНОВА В ТЕОРІЇ СТІЙКОСТІ РУХУ Автореферат 10 стр.
30802. Спосіб та засоби багатоабонентської доставки повідомлень у комп'ютерних мережах Автореферат 20 стр.
30803. СПОСОБИ ВИРОЩУВАННЯ і стимулювання кроноутворення у САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ у ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
30804. СПОСОБИ ДОБОРУ КЛОНІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30805. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ Автореферат 25 стр.
30806. СПОСОБИ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОБУДОВА ВИМІРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНДЕНСАТОРІВ НАДВЕЛИКОЇ ЄМНОСТІ Автореферат 21 стр.
30807. СПОСОБИ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА СТРОКИ СІВБИ КРОПУ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30808. СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЮВАЧИВ З СИНУСОЄДАЛЬНОЮ ШІМ Автореферат 18 стр.
30809. СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ДВОВИМІРНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В БАЗИСІ ХААРА Автореферат 20 стр.
30810. СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ Автореферат 50 стр.
30811. СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ КЕРОВАНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 21 стр.
30812. СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Автореферат 26 стр.
30813. СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ ЯК УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 32 стр.
30814. СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУПУТНИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ (GPS) ДЛЯ ГЕОДИНАМІЧНИХ ТА ІОНОСФЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 19 стр.
30815. Спостережувані прояви ПРОЦЕСіВ перемішування В зорях МАЛиХ МАС Автореферат 25 стр.
30816. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
30817. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ЗАСАДА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 24 стр.
30818. СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ АКТІВ ДЕРЖАВНИХ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ В ПРАКТИЦІ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30819. СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПЕРЕРОБНУ СФЕРУ АПК УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
30820. СПРЯЖЕНІ ЄНАМІНИ В СИНТЕЗІ ФОСФОРОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 13 стр.
30821. СПРЯЖЕНІ ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЯХ ФОРМОТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 49 стр.
30822. Спряження невизначеності господарських систем та її реформування Автореферат 35 стр.
30823. СПРЯМОВАНІ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВІДКРИТОГО КІНЦЯ КРУГЛОГО ХВИЛЕВОДА Автореферат 22 стр.
30824. СРIБЛО В БIЛОЗЕРСКІЙ ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНІЙ СТРУКТУРI УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 28 стр.
30825. СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ, ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ Автореферат 16 стр.
30826. СТІЙКІ ДІЄСЛІВНІ СПОЛУКИ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ: ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Автореферат 29 стр.
30827. СТІЙКІ НАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ФРАЗЕОЛОГІЇ ( СЕМАНТИЧНИЙ І СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 26 стр.
30828. СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ ЗБУРЮВАННЯМИ Автореферат 16 стр.
30829. стійкість біотипів кукурудзи на різних етапах онтогенезу До кореневих і стеблових гнилей Автореферат 26 стр.
30830. СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ) Автореферат 33 стр.
30831. Стійкість гібридів і сортів кукурудзи до кукурудзяного метелика та багаторічний прогноз його чисельності в лісостепу україни Автореферат 24 стр.
30832. СТІЙКІСТЬ ГНУЧКИХ ОБОЛОНОК ЗІ ЗМІННИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗА ТОВЩИНОЮ ПРИ ТЕРМОСИЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 24 стр.
30833. Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х Автореферат 23 стр.
30834. СТІЙКІСТЬ ЛОГІКО-ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЧАСОВИМ ПЕРЕМИКАННЯМ Автореферат 18 стр.
30835. СТІЙКІСТЬ МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ ҐРУНТУ ДО ГЕНОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ДЕЯКИХ ПЕСТИЦИДІВ Автореферат 27 стр.
30836. СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 17 стр.
30837. СТІЙКІСТЬ МОРСЬКИХ БУРОВИХ ПЛАТФОРМ НА М’ЯКИХ ТА РУХЛИВИХ ҐРУНТАХ Автореферат 25 стр.
30838. СТІЙКІСТЬ НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ ТА ОТВОРАМИ Автореферат 19 стр.
30839. СТІЙКІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО САЖКОВИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 17 стр.
30840. СТІЙКІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ у тріщинуватому порідному масиві Автореферат 14 стр.
30841. Стійкість підземних виробок у структурно-неоднорідному породному масиві з випадково розподіленими властивостями Автореферат 34 стр.
30842. СТІЙКІСТЬ ПІДКРІПЛЕНОЇ в ОБЛАСТІ І НА КРИВОЛІНІЙНІЙ ГРАНИЦІ ПЛАСТИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ТОНКОСТІННОЇ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 23 стр.
30843. СТІЙКІСТЬ ПОЛЯ НЕЙТРОНІВ ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ В АКТИВНІЙ ЗОНІ РЕАКТОРА ВВЕР-1000 Автореферат 25 стр.
30844. СТІЙКІСТЬ ТА АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА РОЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ Автореферат 19 стр.
30845. СТІЙКІСТЬ ТА МІНЛИВІСТЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.) В ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30846. СТІЙКІСТЬ ТА ПІДСИЛЕННЯ СХИЛІВ УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Автореферат 20 стр.
30847. СТІЙКІСТЬ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ФОРМИ Автореферат 20 стр.
30848. СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ Автореферат 20 стр.
30849. СТІЙКІСТЬ ҐРУНТУ ЯК ОСНОВА ПЕДОЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 46 стр.
30850. СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 24 стр.
30851. Стінові карбонатні матеріали на комплексному механоактивованому силікат-натрієвому в’яжучому Автореферат 23 стр.
30852. СТАБIЛIЗАТОРИ НАПРУГИ, СТРУМУ ТА ПОТУЖНОСТI ЗМIННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСНОВI IНДУКТИВНО-ЄМКIСНОЇ ЛАНКИ З РЕГУЛЬОВАНОЮ IНДУКТИВНIСТЮ Автореферат 19 стр.
30853. СТАБІЛІЗАТОРИ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ З ЦИФРОВОЮ АДАПТАЦІЄЮ ДО ВИДІВ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ Автореферат 22 стр.
30854. СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
30855. СТАБІЛІЗАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 53 стр.
30856. СТАБІЛІЗАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ПРЕПАРАТІВ У ФОРМІ КРАПЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ НАЗАЛЬНИХ/ОЧНИХ КРАПЕЛЬ ВІЛОЗЕН І ОЧНИХ КРАПЕЛЬ ТРОПІКАМІД Автореферат 27 стр.
30857. СТАБІЛІЗАЦІЯ ДЕТОНАЦІЇ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ ПРИ ВІДБИВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД РІЗНОЇ МІЦНОСТІ Автореферат 20 стр.
30858. Стабілізація динамічних систем імпульсним і гібридним керуванням Автореферат 24 стр.
30859. СТАБІЛІЗАЦІЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВИХ ГАЛЬМ БУРОВИХ ЛЕБІДОК Автореферат 25 стр.
30860. СТАБІЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ В ЕКЗОТЕРМІЧНИХ РЕАКТОРАХ МЕТОДАМИ РОЗПОДІЛЕНОГО АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Автореферат 14 стр.
30861. СТАБІЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
30862. Стабілізація та подальший розвиток економіки овочівництва (на прикладі колективних сільгосппідприємств Криму) Автореферат 18 стр.
30863. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТІЙКІСТЬ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДО ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 23 стр.
30864. СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ГНУЧКОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ Автореферат 20 стр.
30865. Стабілізований перетворювач з поліпшеними енергетичними та динамічними характеристиками Автореферат 18 стр.
30866. СТАБІЛІЗУЮЧІ ІМПУЛЬСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ Зі зМІННОЮ СТРУКТУРОЮ та слідкуючим управлінням Автореферат 19 стр.
30867. Стабільність коротких шпилькових структур нуклеїнових кислот І їх комплексів з ароматичними сполуками Автореферат 26 стр.
30868. СТАБІЛЬНІСТЬ, ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ IV ГРУПИ Автореферат 21 стр.
30869. СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ Автореферат 24 стр.
30870. СТАВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1902-1914) Автореферат 27 стр.
30871. СТАВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ: СПРИЯННЯ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННЮ УКРАЇНИ (кінець XVIII – початок XX століття) Автореферат 28 стр.
30872. СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ГАЛИЧИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
30873. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ Автореферат 31 стр.
30874. СТАДІЇ РОЗРЯДУ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МОНОШАРУ МІДІ Автореферат 21 стр.
30875. Сталінізм як різновид тоталітаризму Автореферат 26 стр.
30876. СТАЛЕВІ ТРУБЧАСТІ КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕХРЕСНО-СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ З ГАРАНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 22 стр.
30877. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ БАЛКИ ІЗ ЗОВНІШНІМ ЛИСТОВИМ АРМУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
30878. сТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ ЗГИНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ З ЛОКАЛЬНИМ І ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ Автореферат 21 стр.
30879. сталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки Автореферат 20 стр.
30880. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ. ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
30881. СТАЛЬНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ПЕРФОРОВАНІ АРКИ Автореферат 23 стр.
30882. СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОТЕОЛІЗУ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ІМУНОФАНОМ Автореферат 27 стр.
30883. СТАН ПЛОДА ПРИ БАКТЕРІАЛЬНОМУ ВАГІНОЗІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК Автореферат 22 стр.
30884. СТАН IМУННО СИСТЕМИ I ОСОБЛИВОСТI МОРФОЛОГI ПЕРИФЕРИЧНО КРОВI ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНIЙ АНЕМI ВАГIТНИХ Автореферат 23 стр.
30885. Стан імунітетУ ТА особливості клініки ІнфекцІЙНОГО мононуклеозУ у дітей Автореферат 28 стр.
30886. СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ З ЛІМФАТИЧНИМ ДІАТЕЗОМ У ВІКОВІЙ ДИНАМІЦІ І ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ Автореферат 20 стр.
30887. СТАН ІМУННОЇ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ І КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ МЕТОДОМ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ Автореферат 32 стр.
30888. СТАН ІМУНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ТА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО БАР'ЄРУ ПРИ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ Автореферат 28 стр.
30889. СТАН ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ДО ТА ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 29 стр.
30890. Стан інтерфероногенезу та клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит с та його корекція Автореферат 32 стр.
30891. СТАН ІНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗУ, ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В І ШЛЯХИ ЇХНЬОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
30892. СТАН ІОНІВ ТА ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В КОНЦЕНТРОВАНИХ ПОЛІСУЛЬФІДНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 24 стр.
30893. стан ІХТІОФАУНИ дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи Автореферат 28 стр.
30894. СТАН АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Автореферат 26 стр.
30895. СТАН адаптаційних ішемічних і РЕПЕРФУЗІйних синдромів У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ІЗ ОБОРОТНОю І БЕЗПОВОРОТНОю ІШЕМІєю МІОКАРДА: МЕХАНІЗМИ, ДІАГНОСТИКА, ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ Автореферат 58 стр.
30896. СТАН АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ВИБІР МЕТОДУ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА СОННИХ АРТЕРІЯХ (експериментально – клінічне дослідження) Автореферат 31 стр.
30897. СТАН АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ЇХ КОРЕКЦІЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
30898. СТАН АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗІ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ І ПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ ЛАНКИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 54 стр.
30899. СТАН АДРЕНЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ХОЛОДУ І РІЗНОМУ ТИРЕОЇДНОМУ СТАТУСІ Автореферат 32 стр.
30900. СТАН АДРЕНОРЕЦЕПТОРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИН- ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308  [309]  310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389