Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30501. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства Автореферат 25 стр.
30502. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА: ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 27 стр.
30503. Соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу Автореферат 27 стр.
30504. СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 34 стр.
30505. СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 25 стр.
30506. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ Автореферат 25 стр.
30507. Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917-1933 рр.) Автореферат 29 стр.
30508. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ СІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
30509. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ПІДЛІТКІВ ДО ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
30510. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 32 стр.
30511. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ПРАВ ДИТИНИ Автореферат 25 стр.
30512. Соціально-педагогічні основи РОЗВИТКУ позашкільної освіти в Україні (1957 -2000 рр.) Автореферат 30 стр.
30513. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 67 стр.
30514. Соціально-педагогічні основи становлення та розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (1956-1966 рр.) Автореферат 21 стр.
30515. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 28 стр.
30516. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ ШКОЛЯРАМИ У РІЗНОВІКОВИХ КОЛЕКТИВАХ Автореферат 22 стр.
30517. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРУВАННЯ МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ В СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 34 стр.
30518. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі Автореферат 28 стр.
30519. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ЖІНОК-ЛІДЕРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РУХІВ Автореферат 27 стр.
30520. соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи Автореферат 27 стр.
30521. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ ПОХИЛОГО ВІКУ У ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ Автореферат 27 стр.
30522. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
30523. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ Автореферат 31 стр.
30524. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї Автореферат 31 стр.
30525. Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків Автореферат 25 стр.
30526. Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників Автореферат 24 стр.
30527. Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри Автореферат 28 стр.
30528. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Автореферат 28 стр.
30529. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЦЕНТРАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Автореферат 24 стр.
30530. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 27 стр.
30531. Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності Автореферат 32 стр.
30532. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
30533. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров Автореферат 26 стр.
30534. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО СПРЯМОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ Автореферат 30 стр.
30535. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ Автореферат 30 стр.
30536. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-АГРАРІЇВ Автореферат 27 стр.
30537. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ Автореферат 28 стр.
30538. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ГРОМАДСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОБ`ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 63 стр.
30539. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ) Автореферат 25 стр.
30540. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Автореферат 26 стр.
30541. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ В СПЕЦІАЛЬНИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ТВОРЧОЇ ГРИ Автореферат 27 стр.
30542. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ'ЯМИ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ Автореферат 29 стр.
30543. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ЮНИМИ МАТЕРЯМИ У США ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 29 стр.
30544. СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ – ЕПІФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ Автореферат 25 стр.
30545. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ІЗ ПОЛЬЩІ В УРСР У 1944–1950-х роках (на матеріалах західних областей України) Автореферат 30 стр.
30546. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА СЕЛА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ (1943 – 1950 РР.) Автореферат 31 стр.
30547. соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 31 стр.
30548. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА – СЕМАНТИКА – ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 28 стр.
30549. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 32 стр.
30550. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 20 стр.
30551. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРАВОЗАСТОСОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 30 стр.
30552. Соціально-політичні фактори трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. Автореферат 23 стр.
30553. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО КАНАДИ Автореферат 28 стр.
30554. Соціально-політична та культурна адаптація третьої хвилі української еміграції у Сполучених Штатах Америки (40–70 роки ХХ століття). Автореферат 28 стр.
30555. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
30556. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З НАСЕЛЕННЯМ Автореферат 30 стр.
30557. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ІІІ СТОЛІТТІ Н.Е. Автореферат 55 стр.
30558. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Автореферат 26 стр.
30559. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
30560. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ (адміністративно-правовий аспект) Автореферат 29 стр.
30561. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ) Автореферат 26 стр.
30562. Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки Автореферат 26 стр.
30563. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 29 стр.
30564. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИНДРОМУ “ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У ВЧИТЕЛІВ Автореферат 28 стр.
30565. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ PUBLIC RELATIONS У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 22 стр.
30566. соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді Автореферат 25 стр.
30567. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
30568. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 45 стр.
30569. Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі Автореферат 24 стр.
30570. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ НЕДІЛЬНИХ РЕЛІГІЙНИХ ШКІЛ Автореферат 30 стр.
30571. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ВІДДІЛІВ ОСВІТИ Автореферат 31 стр.
30572. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Автореферат 32 стр.
30573. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 25 стр.
30574. Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти Автореферат 25 стр.
30575. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ Автореферат 18 стр.
30576. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ Автореферат 26 стр.
30577. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОЧІКУВАННЯ В МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ У ГРУПАХ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
30578. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ Автореферат 26 стр.
30579. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Автореферат 35 стр.
30580. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 33 стр.
30581. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕСТАТУТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕРВИННИХ ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ Автореферат 25 стр.
30582. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 24 стр.
30583. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Автореферат 29 стр.
30584. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 30 стр.
30585. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИНАМІКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ Автореферат 23 стр.
30586. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ЛІДЕРА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Автореферат 24 стр.
30587. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 33 стр.
30588. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИЙОМНОГО БАТЬКІВСТВА Автореферат 34 стр.
30589. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 27 стр.
30590. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
30591. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 32 стр.
30592. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ Автореферат 26 стр.
30593. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 24 стр.
30594. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ Автореферат 40 стр.
30595. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ Автореферат 27 стр.
30596. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
30597. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПІДЛІТКА ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
30598. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ Автореферат 28 стр.
30599. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧНЯ ДО НОВОГО КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ Автореферат 28 стр.
30600. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СТАНУ СПІВЗАЛЕЖНИХ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305  [306]  307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389