Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30301. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 29 стр.
30302. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
30303. Соціальні детермінанти кібервіртуального простору Автореферат 25 стр.
30304. СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 28 стр.
30305. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 30 стр.
30306. СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МОДУСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
30307. СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТИЛІВ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ Автореферат 25 стр.
30308. СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД: СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 46 стр.
30309. СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
30310. СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОСВІТИ КНР ТА УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
30311. СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ РИЗИКІВ Автореферат 22 стр.
30312. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
30313. Соціальні проблеми реформування земельних відносин в Україні Автореферат 24 стр.
30314. СОЦІАЛЬНІ ПРОТИРІЧЧЯ У ПОСТТОТАЛІТАРНИХ СИСТЕМАХ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ Автореферат 57 стр.
30315. соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти Автореферат 45 стр.
30316. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА УМАНЩИНІ В ПЕРІОД РАННЬОГО ТА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 33 стр.
30317. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Автореферат 125 стр.
30318. СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНИХ ПРАКТИК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 26 стр.
30319. СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ Автореферат 33 стр.
30320. соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз Автореферат 24 стр.
30321. СОЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ МОВИ МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА Автореферат 28 стр.
30322. СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ Автореферат 31 стр.
30323. СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ГЛУХИХ ДІТЕЙ НА ОСНОВІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ Автореферат 22 стр.
30324. Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту Автореферат 29 стр.
30325. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ Й ІНТЕГРАЦІЯ ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 29 стр.
30326. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
30327. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ ТЕЧІЙ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 23 стр.
30328. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ: ЗМІНА ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ Автореферат 25 стр.
30329. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
30330. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
30331. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
30332. соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави Автореферат 25 стр.
30333. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.) Автореферат 26 стр.
30334. СОЦІАЛЬНА ДЕВІАНТНІСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПЕРЕДУМОВИ, РІЗНОВИДИ ТА РЕГУЛЯТИВИ Автореферат 26 стр.
30335. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ, СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 61 стр.
30336. соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика Автореферат 25 стр.
30337. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
30338. СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 24 стр.
30339. Соціальна детермінація наукової інновації Автореферат 28 стр.
30340. СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ЕМІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З УКРАЇНИ В КІНЦІ XX-го – НА ПОЧАТКУ XXI-го СТОЛІТЬ Автореферат 22 стр.
30341. Соціальна експертиза програм взаємодії міліції і населення Автореферат 29 стр.
30342. СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 23 стр.
30343. СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ГРУП СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 28 стр.
30344. Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ Автореферат 28 стр.
30345. СОЦІАЛЬНА МІМІКРІЯ ЯК АДАПТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 43 стр.
30346. СОЦІАЛЬНА МІФОЛОГІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
30347. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Автореферат 30 стр.
30348. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ XVI-XVII СТ. Автореферат 46 стр.
30349. Соціальна пам'ять як соціокультурний феномен Автореферат 29 стр.
30350. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи Автореферат 25 стр.
30351. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В АРГЕНТИНІ В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 35 стр.
30352. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у 1943 – середині 1960-х років Автореферат 27 стр.
30353. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30354. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ Автореферат 24 стр.
30355. СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ЖАНРУ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
30356. СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
30357. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 23 стр.
30358. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА РОБІТНИКІВ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 1960-1985 РР. Автореферат 27 стр.
30359. СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
30360. СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
30361. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРИВАТНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 25 стр.
30362. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 20-х – 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
30363. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ В ШКОЛАХ НОВОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ) Автореферат 29 стр.
30364. СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 34 стр.
30365. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
30366. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАННЯ В СТРУКТУРІ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 24 стр.
30367. Соціальне партнерство як ФАКТОР політичної ТА соціальної стабільності в Україні Автореферат 28 стр.
30368. СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
30369. СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО: УМОВИ І МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
30370. СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 22 стр.
30371. СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 23 стр.
30372. СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ Автореферат 27 стр.
30373. СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗААУДИТОРНИЙ ЧАС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 30 стр.
30374. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХІХ ст. - ЛЮТИЙ 1917 р.) Автореферат 28 стр.
30375. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ І ОСОБИСТІСНЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ (ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ). Автореферат 44 стр.
30376. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 22 стр.
30377. СОЦІАЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ, ЯКА ПОЄДНУЄТЬСЯ З ПСИХІЧНИМИ І ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ Автореферат 28 стр.
30378. СОЦІАЛЬНЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ ВЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 28 стр.
30379. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ Автореферат 53 стр.
30380. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ як інструмент впровадження державної соціальної політики Автореферат 24 стр.
30381. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ) Автореферат 30 стр.
30382. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991–2005 РР.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 34 стр.
30383. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 48 стр.
30384. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
30385. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
30386. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
30387. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ) Автореферат 46 стр.
30388. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ Автореферат 28 стр.
30389. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 21 стр.
30390. СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У ПОБУТІ Автореферат 24 стр.
30391. СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ ДО РИНКОВИХ УМОВ (регіональний аспект) Автореферат 28 стр.
30392. СОЦІАЛЬНИЙ ПРАГМАТИЗМ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ Автореферат 25 стр.
30393. СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС В КОНТЕКСТІ КИТАЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 29 стр.
30394. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ГРУПАХ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ Автореферат 27 стр.
30395. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА в 60-80-ті рр. ХХ ст. Автореферат 50 стр.
30396. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII - ХІХ ст.: джерелознавчий аспект Автореферат 52 стр.
30397. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
30398. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ Автореферат 27 стр.
30399. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
30400. СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЯВУ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303  [304]  305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389