Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30101. СИСТЕМНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВНИКІВ МІСЦЯ ТА НАПРЯМКУ Автореферат 26 стр.
30102. СИСТЕМНІСТЬ, ДИНАМІКА, КОДИФІКАЦІЯ СЛІВ З МІЖНАРОДНИМИ КОРЕНЕВИМИ КОМПОНЕНТАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 61 стр.
30103. СИСТЕМНА ГЕМОДИНАМІКА, ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ТА МЕТАБОЛІЗМ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ ШОКУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ (ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ І ОБГРУНТУВАННЯ ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ) Автореферат 24 стр.
30104. СИСТЕМНА ЕНЗИМОТЕРАПІЯ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 27 стр.
30105. СИСТЕМНА КРИЗА ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УГОРЩИНІ (1949-1956 рр.) Автореферат 38 стр.
30106. Системна методологія прийняття рішень у безперервному навчанні Автореферат 28 стр.
30107. СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 30 стр.
30108. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АЛГОРИТМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЮЮЧОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ (ДЛЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 22 стр.
30109. СИСТЕМНА ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕДАЧ ЗАЧЕПЛЕННЯМ Автореферат 37 стр.
30110. СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ: РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ НА ОСНОВІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 55 стр.
30111. СИСТЕМНА ЦІЛІСНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
30112. СИСТЕМНЕ ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В РЕГІОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 53 стр.
30113. СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 48 стр.
30114. СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
30115. СИСТЕМНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА АДАПТИВНИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК Автореферат 45 стр.
30116. Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві Автореферат 23 стр.
30117. СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВРІВНОВАЖЕННЯ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА Автореферат 17 стр.
30118. Системне рішення задачі підвищення ефективності пасажирських перевезень на метрополітені Автореферат 25 стр.
30119. Системне управління процесами мотивації персоналу організацій Автореферат 24 стр.
30120. СИСТЕМНЕ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
30121. СИСТЕМНЕ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КРИТЕРIЯМИ ЕНЕРГО-I РЕСУРСОВIДДАЧI Автореферат 55 стр.
30122. СИСТЕМНИЙ І РЕГІОНАРНИЙ КИСНЕВИЙ БАЛАНС ТА ПЕРИОПЕРАЦІЙНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПРИ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 48 стр.
30123. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ПРОМИСЛОВОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУ Автореферат 40 стр.
30124. Системний аналіз взаємозв’язків біоселективних елементів із мініатюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці Автореферат 58 стр.
30125. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 27 стр.
30126. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РЕАГУВАННЯ НА ВИКЛИК ПІДРОЗДІЛІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Автореферат 23 стр.
30127. Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Автореферат 27 стр.
30128. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВИДАНЬ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 24 стр.
30129. СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 49 стр.
30130. СИСТЕМНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА СТАНОМ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДІЮЧИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС) Автореферат 26 стр.
30131. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТІНЬОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ФІРМ Автореферат 27 стр.
30132. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДНЯКУ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ Автореферат 26 стр.
30133. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (на матеріалі дисциплін природничого циклу) Автореферат 30 стр.
30134. Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави Автореферат 29 стр.
30135. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я Автореферат 30 стр.
30136. СИСТЕМНИЙ ТРОМБОЛІЗИС ТА ТЕРАПІЯ АНТИОКСИДАНТОМ “ТРІМЕТАЗІДІН” В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА Автореферат 12 стр.
30137. СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ) Автореферат 55 стр.
30138. СИСТЕМНО-ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТОВАРУ В МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЯХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
30139. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ І ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Автореферат 42 стр.
30140. СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 24 стр.
30141. СИСТЕМНОРІВНЕВИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 32 стр.
30142. СИСТЕМОТВОРЧІ МОДЕЛІ ІДІОГРАФІЇ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА Автореферат 31 стр.
30143. СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ Автореферат 25 стр.
30144. СИСТЕМОТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 34 стр.
30145. СИСТОЛIЧНА ТА ДIАСТОЛIЧНА ФУНКЦIЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДIАБЕТ I ТИПУ Автореферат 27 стр.
30146. СИСТОЛІЧНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ БАГАТООПЕРАНДНОЇ ОБРОБКИ ВЕКТОРНИХ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
30147. СИСТОЛІЧНА ТА ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ДІТЕЙ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ Автореферат 30 стр.
30148. СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ (5-7 КЛАСИ) Автореферат 26 стр.
30149. СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ Автореферат 30 стр.
30150. Ситуаційне управління першою стадією подрібнення залізної руди в режимі енергозбереження Автореферат 22 стр.
30151. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ Автореферат 22 стр.
30152. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ Автореферат 29 стр.
30153. СИФІЛІС ТА СУПУТНІ ХЛАМІДІЙНА І МІКОПЛАЗМЕННА ІНФЕКЦІЇ (КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 22 стр.
30154. СИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯМОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 28 стр.
30155. СКІНЧЕННІ ГРУПИ З МЕТАЦИКЛІЧНИМИ ПІДГРУПАМИ НЕПРИМАРНОГО ІНДЕКСУ Автореферат 14 стр.
30156. СКІНЧЕННІ ОРІЄНТОВНІ ГРАФИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СТРУКТУРНІЙ ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ Автореферат 21 стр.
30157. СКІНЧЕННОВИМІРНІ РЕДУКЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ТИПУ кОРТЕВЕГА–ДЕ фРІЗА ТА ЇХ ПОВНА ІНТЕГРОВНІСТЬ Автореферат 20 стр.
30158. СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ Автореферат 42 стр.
30159. Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей Автореферат 20 стр.
30160. СКІФСЬКА ПРОБЛЕМА В ІСТОРИЧНІЙ УКРАЇНІСТИЦІ (XVIII – ХХ ст.) Автореферат 34 стр.
30161. СКІФСЬКИЙ САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКЗАМПАЙ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
30162. СКАНУВАЛЬНА ТУНЕЛЬНА МІКРОСКОПІЯ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ НА ІНТЕРФЕЙСІ РІДИНА-ТВЕРДЕ ТІЛО Автореферат 41 стр.
30163. СКЕЙЛІНГОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ КАОЛІНІВ Автореферат 22 стр.
30164. СКИЦЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТОРКАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ Автореферат 19 стр.
30165. СКЛАД БАКТЕРІЙ В 10-КМ ЗОНІ ЧАЕС І ЇХ СТІЙКІСТЬ ДО г-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ІНШИХ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ Автореферат 25 стр.
30166. Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетаноламінів Автореферат 68 стр.
30167. СКЛАД ПОВЕРХНЕВИХ БІЛКІВ КЛІТИННОЇ СТІНКИ ТА АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ НЕПАТОГЕННИХ КОРИНЕБАКТЕРІЙ Автореферат 32 стр.
30168. СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК Автореферат 28 стр.
30169. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО- ЗЛИ-ВОВОГО І ТАЛОГО СТОКІВ (СТОСОВНО МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 22 стр.
30170. СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
30171. Складні галогенхалькогеніди в системах на основі Tl, К, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та властивості сполук Автореферат 63 стр.
30172. СКЛАДНІ КОНСТРУКЦІЇ З СУРЯДНІСТЮ І ПІДРЯДНІСТЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
30173. СКЛАДНІ НОМІНАТИВНІ ОДИНИЦІ В СТРУКТУРІ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ ОТОТОЖНЮВАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ Автореферат 30 стр.
30174. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМИ ТИПАМИ ЗВ’ЯЗКУ В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
30175. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (структура, семантика, прагматика) Автореферат 29 стр.
30176. СКЛАДНІ ФОСФАТИ ТИТАНУ, ЦИРКОНІЮ ТА ГАФНІЮ Автореферат 27 стр.
30177. СКЛАДНІСТЬ ЗАДАЧ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕДУР РОЗПІЗНАВАННЯ Автореферат 25 стр.
30178. СКЛАДНОПІДРЯДНІ ПРОСТОРОВО-ОТОТОЖНЮВАЛЬНІ РЕЧЕННЯВ СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
30179. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
30180. СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
30181. складносуряднЕ речення в сучасній німецькій мові: СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА Автореферат 53 стр.
30182. СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ПЕРСОНАЛІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 26 стр.
30183. СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Автореферат 27 стр.
30184. СКЛАДЧАСТІ СКЛЕПІННЯ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ Автореферат 21 стр.
30185. СКЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТА З ФАЗОВИМ ПЕРЕХОДОМ МЕТАЛ НАПІВПРОВІДНИК Автореферат 53 стр.
30186. склокерамічні матеріали на основі природних компонентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива Автореферат 24 стр.
30187. СКЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ Автореферат 18 стр.
30188. склокристалічні матові покриття в системі Na2О-B2O3-ТіО2-ZnO-SiO2 для виробів з маловуглецевих сталей Автореферат 24 стр.
30189. СКЛОКРИСТАЛІЧНІ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ ПО КЕРАМІЦІ З РЕГУЛЬОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 40 стр.
30190. СКОРОТЛИВА АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ АРТЕРІЙ ТА ВМІСТ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО Са2+ ЗА ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЙОГО ДОНОРІВ (Експериментальне дослідження) Автореферат 19 стр.
30191. СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ ШЛЯХОМ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ Автореферат 24 стр.
30192. СКРЕЧ-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ Автореферат 19 стр.
30193. СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ Автореферат 30 стр.
30194. СКРИПКОВІ КОНЦЕРТИ ЛЮДВИГА ШПОРА: НА ШЛЯХУ ДО РОМАНТИЗМУ Автореферат 28 стр.
30195. СЛІДКУЮЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА З ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ У СКЛАДІ ПРОКАТНОГО СТАНА МАЛОЛИСТОВИХ РЕСОР Автореферат 20 стр.
30196. СЛІДЧІ ДІЇ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
30197. СЛІДЧІ ПОМИЛКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Автореферат 27 стр.
30198. СЛІДЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ Автореферат 30 стр.
30199. СЛАБКІ ОБМІННІ ВЗАЄМОДІЇ В БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ 2-ГІДРОКСИАЦЕТОФЕНОНІВ Автореферат 19 стр.
30200. СЛАБКІ ОБМІННІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КАТІОНАМИ МІДІ(II) В БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ БІС(САЛІЦИЛІДЕН)ГІДРАЗОНІВ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301  [302]  303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389