Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30001. СИСТЕМА РОБОТИ НАД ДІЛОВИМ МОВЛЕННЯМНА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИУ 5-7 КЛАСАХ Автореферат 21 стр.
30002. Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи Автореферат 32 стр.
30003. СИСТЕМА РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ ПУНКТУАЦІЙНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 31 стр.
30004. СИСТЕМА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 68 стр.
30005. СИСТЕМА РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ І ВПРАВ З ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 26 стр.
30006. СИСТЕМА СИНХРОННОГО ЗВУКОВОГО МОВЛЕННЯ У ДІАПАЗОНІ ДВЧ: ЯКІСТЬ ЗВУКУ, ЗАХИСНІ ВІДНОШЕННЯ Автореферат 21 стр.
30007. СИСТЕМА СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЕРТНОЮ БАЗОЮ ЗНАНЬ ПРОЦЕСОМ ВІДСАДЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ Автореферат 25 стр.
30008. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
30009. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ Автореферат 48 стр.
30010. Система соціального партнерства як регулятор соціально-трудових відносин в умовах трансформації українського суспільства (соціологічний аналіз) Автореферат 25 стр.
30011. СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
30012. СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
30013. СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 47 стр.
30014. СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМ ТЕКСТИЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 24 стр.
30015. СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ В КРАЇНАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТРУКТУРА, МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ Автореферат 31 стр.
30016. Система судових органів та судочинство Республіки Польща (1918-1939 рр.) Автореферат 25 стр.
30017. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
30018. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ МІЖПРЕДМЕТНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 33 стр.
30019. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УЧНІВ 5–8 КЛАСІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література) Автореферат 28 стр.
30020. Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища Автореферат 25 стр.
30021. СИСТЕМА ТИРОЗИНОВОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ – ДЕФОСФОРИЛЮВАННЯ В КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ Автореферат 26 стр.
30022. СИСТЕМА ТОКСИКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТВАРИН ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК (розробка, апробація та впровадження) Автореферат 50 стр.
30023. СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ЩУРІВ Автореферат 28 стр.
30024. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка Автореферат 32 стр.
30025. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ РЕГІОНУ Автореферат 58 стр.
30026. Система управління витратами підприємств залізничного транспорту Автореферат 24 стр.
30027. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ ЗІ ШКОЛЯРАМИ В РЕГІОНІ Автореферат 29 стр.
30028. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ДІАГНОСТИКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ (за матеріалами машинобудівних підприємств Південного регіону України) Автореферат 24 стр.
30029. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ І РОБОТОЮ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ Автореферат 41 стр.
30030. Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Автореферат 26 стр.
30031. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
30032. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
30033. СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 30 стр.
30034. СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 45 стр.
30035. Система фінансового права Українив умовах переходу до ринкової економіки Автореферат 27 стр.
30036. Система фінансування охорони здоров’я: конкурентні та соціальні критерії розвитку Автореферат 27 стр.
30037. СИСТЕМА ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ АКТУАЛІЗАЦІЇ СМИСЛУ ВИСЛОВЛЮВАННЯ (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення) Автореферат 49 стр.
30038. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПУЧКА ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА Автореферат 24 стр.
30039. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 65 стр.
30040. Система хіміко-токсикологічних досліджень та моніторингу в галузі ветеринарної медицини України Автореферат 29 стр.
30041. СИСТЕМА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ТА ЇХ НАСЛІДКІВ Автореферат 43 стр.
30042. Система циклів відтворення як основа управління НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ Автореферат 27 стр.
30043. СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
30044. Систематизація договорів у цивільному праві Автореферат 27 стр.
30045. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 33 стр.
30046. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ Автореферат 28 стр.
30047. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТОРІЧЧЯ Автореферат 23 стр.
30048. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ у ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI СТ. Н.Е. (СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЮСТИНІАНА) Автореферат 30 стр.
30049. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ СТРУКТУР ( на прикладі корейських національних орнаментів) Автореферат 19 стр.
30050. СИСТЕМАТИКА РОДУ SIDERITIS L. (LAMIACEAE) ФЛОРИ КРИМУ І ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ Автореферат 21 стр.
30051. СИСТЕМАТИКА ТА МЕТАЛОГЕНІЧНА РОЛЬ БАЗИТОВИХ ДАЙОК ВОЛИНСЬКОГО БЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 25 стр.
30052. СИСТЕМАТИКА, ФІТОГЕОГРАФІЯ ТА ГЕНЕЗИС РОДИНИ CHENOPODIACEAE Vent. Автореферат 45 стр.
30053. СИСТЕМАТОЛОГІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ НОМІНАЦІЇ ПОСУДУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ РЕАЛІЙ ПОБУТОВО-ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ) Автореферат 24 стр.
30054. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ Автореферат 39 стр.
30055. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 41 стр.
30056. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ Автореферат 19 стр.
30057. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО НЕЧІТКОГО ТА ПІД-РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ПЕРЕДАВАЧА В АДАПТИВНИХ КАНАЛАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 47 стр.
30058. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО СУМІЩЕННЯ ФАРБ НА РУЛОННИХ ДРУКАРСЬКИХ ТРАФАРЕТНИХ МАШИНАХ Автореферат 18 стр.
30059. СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕН СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НЯ Автореферат 18 стр.
30060. СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЗІ СТРУМИННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
30061. СИСТЕМИ ГАРАНТУЮЧОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНИМИ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ СУМІШЕЙ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 18 стр.
30062. СИСТЕМИ ГАРАНТУЮЧОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ АГРЕГАТАМИ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 43 стр.
30063. СИСТЕМИ ГРУПОВОГО ЖИВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ЕНЕРГОЄМКИХ УСТАНОВОК І ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 40 стр.
30064. СИСТЕМИ ДІЕЛЬКОМЕТРІЇ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІООБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
30065. СИСТЕМИ державнОЇ підтримкИ малОГО та середнЬОГО БІЗНЕСУ в РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ Автореферат 30 стр.
30066. Системи дистанційного керування перетворювачами в умовах завад Автореферат 25 стр.
30067. СИСТЕМИ ДОЗУВАННЯ РІДКИХ МЕТАЛІВ З ПЕРЕХРЕСНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ і МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ ПРИ ПОВЗДОВЖНЬОМУ СТРУМІ В КАНАЛІ Автореферат 27 стр.
30068. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МАЛОВИСОТНИМ ПОЛЬОТОМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З ЕЛЕКТРОЄМНІСНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ Автореферат 24 стр.
30069. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МАЛОВИСОТНИМ ПОЛЬОТОМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З ЕЛЕКТРОЄМНІСНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ Автореферат 24 стр.
30070. Системи керування нормами внесення матеріалів в технологіях точного землеробства Автореферат 36 стр.
30071. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОКАТНИМ УСТАТКУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 25 стр.
30072. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ З ЄМНІСНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ В КОНТУРІ ЗБУДЖЕННЯ (ТЕОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКА, ЗАСТОСУВАННЯ) Автореферат 36 стр.
30073. СИСТЕМИ КОМБІНОВАНОЇ ПЕЛЕНГАЦІЇ ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ ШУМОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ РЕШІТЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ Автореферат 25 стр.
30074. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСІВ СЕДИМЕНТАЦІЇ ТА ДИФУЗІЇ МАГНІТООБРОБЛЕНИХ СУСПЕНЗІЙ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 23 стр.
30075. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ БАРАБАННИМИ ПАРОГЕНЕРАТОРАМИ АЕС З ВВЕР Автореферат 40 стр.
30076. СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ: 1991 – 2001 РОКИ Автореферат 38 стр.
30077. Системи оптимізації режимів роботи потужних дугових сталеплавильних печей на основі інтегрального критерію енергозбереження Автореферат 46 стр.
30078. СИСТЕМИ ПІДПРОСТОРІВ ТА *-ЗОБРАЖЕННЯ АЛГЕБР, ПОРОДЖЕНИХ ПРОЕКТОРАМИ Автореферат 17 стр.
30079. СИСТЕМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ ПРИ ЗОНАЛЬНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТУРБІННИХ ВІДДІЛЕНЬ АЕС Автореферат 25 стр.
30080. СИСТЕМИ ПРИЙОМУ І ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В КАНАЛАХ З ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИМИ ЗАВМИРАННЯМИ Автореферат 20 стр.
30081. СИСТЕМИ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ В КАНАЛАХ ЗІ СТАТИСТИЧНО-НЕОДНОРІДНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ Автореферат 15 стр.
30082. СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
30083. СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КООРДИНАТ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З ВИПАДКОВИМИ ЗБУРЕННЯМИ Автореферат 17 стр.
30084. СИСТЕМИ СТИБІЮ З d-МЕТАЛАМИ (Ti, Zr, Y) ТА СИЛІЦІЄМ І ГЕРМАНІЄМ ТА ДЕЯКІ СПОРІДНЕНІ Автореферат 26 стр.
30085. СИСТЕМИ ТРАНСМЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ КАЛЬЦІЮ У СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИНАХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЛИЧИНКИ CHIRONOMUS PLUMOSUS LINNAEUS Автореферат 61 стр.
30086. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМИ ВЕНТИЛЬНИМИ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК Автореферат 24 стр.
30087. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КОТЛОАГРЕГАТІВ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАСТРОЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
30088. СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Автореферат 26 стр.
30089. СИСТЕМНІ І ЛОКАЛЬНІ УРАЖЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА СУГЛОБОВОГО АПАРАТА У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ, ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ Автореферат 53 стр.
30090. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
30091. системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів в Управлінні інноваційними проектами Автореферат 23 стр.
30092. СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
30093. СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА Автореферат 27 стр.
30094. СИСТЕМНІ МЕТОДИ ВИВЕДЕННЯ НА КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЯХ ПОНЯТІЙНИХ ЗНАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ Автореферат 21 стр.
30095. СИСТЕМНІ МОДЕЛІ ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ПРОЕКТАМИ Автореферат 23 стр.
30096. СИСТЕМНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОД ВИБОРУ ПОЛІТИК УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
30097. СИСТЕМНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГРЕСИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 20 стр.
30098. СИСТЕМНІ ПОРУШЕННЯ ІМУНІТЕТУ ТА ЦИТОКІНІВ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
30099. системнІ ПОРУШЕННЯ КЛІТИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА БронхІальнУ астмУ: КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І СУЧАСНІ МЕТОДИ терапІЇ Автореферат 48 стр.
30100. СИСТЕМНІ ПРОЯВИ КОГНІТИВНОСТІ В ЕВОЛЮЦІЇ НАУКИ Автореферат 46 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  [301]  302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389