Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3001. ВІДГОДІВЕЛЬНІ, М’ЯСО-САЛЬНІ ЯКОСТІ ТА ОКРЕМІ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВИНЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 26 стр.
3002. Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем під впливом ?-випромінювання Автореферат 23 стр.
3003. ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ БЕЗ СЛОВОТВОРЧИХ АФІКСІВ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ І СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
3004. ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 24 стр.
3005. ВІДДАЛЕНІ ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС (НА ПРИКЛАДІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ) Автореферат 22 стр.
3006. ВІДДАЛЕНІ МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРУ ПРОМЕНЕВУ ХВОРОБУ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 86 стр.
3007. ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕНЕСЕНИХ ДИФТЕРІЙНИХ МІОКАРДИТІВ (ранніх і пізніх) Автореферат 52 стр.
3008. віддалені радіаційні ефекти в тканинах пародонтау хворих, які постраждали внаслідок аварії на чаес Автореферат 27 стр.
3009. Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень Автореферат 27 стр.
3010. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії Автореферат 23 стр.
3011. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
3012. Віддалені результати пневмонектомії у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень у термін понад 20 років після операції (клініко – функціональна характеристика) Автореферат 27 стр.
3013. ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВУЗЛОВОЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
3014. Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності Автореферат 27 стр.
3015. Відеоендоскопічні операції в лікуванні кил стравохідного отвору діафрагми Автореферат 27 стр.
3016. ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ЗІ ЗМІНЕНОЮ АРХІТЕКТОНІКОЮ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ ПІСЛЯ РАНІШЕ ПЕРЕНЕСЕНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 28 стр.
3017. ВІДКРИТА ТОРАКАЛЬНА ТРАВМА З ПОШКОДЖЕННЯМ СЕРЦЯ Автореферат 25 стр.
3018. ВІДКРИТА ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНА ТРАВМА (ОБГРУНТУВАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ТАКТИКИ) Автореферат 23 стр.
3019. Відмінності ефектів генів ФОТОПЕРІОДИЧНОЇ РЕАКЦІЇ В ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 26 стр.
3020. ВІДМІРЮВАННЯ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ: АНАЛІЗ ЕЕГ І ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МОЗКУ Автореферат 21 стр.
3021. ВІДНЕСЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДО ЛІНІЙ КРИВИНИ СТОСОВНО ПРОЕКТУВАННЯ ОБОЛОНОК Автореферат 21 стр.
3022. ВІДНОВЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ НА ПРУЖНІ ПЛАСТИНИ ТА НАПІВПРОСТІР Автореферат 21 стр.
3023. ВІДНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ОБ`ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВИМ НАПЛАВЛЕННЯМ НЕКОМПАКТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Автореферат 23 стр.
3024. Відновлення безперервності кишечника при його спонтанних і артифіціальних дефектах (Клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 43 стр.
3025. Відновлення вироджених травостоїв сіножатей і пасовищ при мінімалізації обробітку грунту в умовах західного Лісостепу України Автореферат 30 стр.
3026. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ НА ОДАМБОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі польдера, розташованого між р. Дунай і оз. Кугурлуй) Автореферат 21 стр.
3027. Відновлення деталей сільськогосподарської техніки методом електроіскрової обробки Автореферат 29 стр.
3028. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІЛЬТРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДОМ ДЕСОРБЦІЇ ГАЗУ З МИЮЧОЇ РІДИНИ Автореферат 26 стр.
3029. ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ ЯК ОРГАНУ ІМУНІТЕТУ У РЕЦИПІЄНТІВ ЛІМФОМІЄЛОТРАНСПЛАНТАТУ Автореферат 28 стр.
3030. Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням присадного МАТЕРІАЛУ з одночасним формоутворюючим осаджуванням Автореферат 26 стр.
3031. ВІДНОВЛЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НЕЗАКОННО ЗАСУДЖЕНИХ ТА РЕАБІЛІТОВАНИХ ГРОМАДЯН Автореферат 25 стр.
3032. ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОПАРАМЕТРІВ СИЛЬНОРОЗСІЮЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА СПЕКЛ-ПОЛЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОПОРНОЇ ХВИЛІ Автореферат 22 стр.
3033. ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ d-ЕЛЕМЕНТІВ У СЕРЕДОВИЩІ МЕТАНОЛУ Автореферат 26 стр.
3034. ВІДНОВЛЕННЯ ОПОРНОСТІ ПЕРЕДНІХ ВІДДІЛІВ ХРЕБТА ГРУДНОЇ ТА ПОПЕРЕКОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ Автореферат 26 стр.
3035. ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ МОНТАЖНИХ З'ЄДНАНЬ СТІНКИ РУЛОНОВАНИХ РЕЗЕРВУАРІВ Автореферат 28 стр.
3036. Відновлення працездатності поверхонь деталей машин детонаційними та металополімерними покриттями Автореферат 22 стр.
3037. ВІДНОВЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ Автореферат 28 стр.
3038. ВІДНОВЛЕННЯ роботоЗДАТНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 67 стр.
3039. ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ СУПІЩАНИХ ГРУНТІВ ІЗ ТОКСИЧНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 32 стр.
3040. ВІДНОВЛЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТАЗА ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ КРИЖОВО-КЛУБОВИХ СУГЛОБІВ Автореферат 55 стр.
3041. ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1943–1950 рр.) Автореферат 29 стр.
3042. ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИСОТНІ ТЕРМОБАРИЧНІ ПОЛЯ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
3043. ВІДНОВЛЕННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ У КОЛОСТОМОВАНИХ ХВОРИХ ПРИ ПУХЛИНАХ ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 24 стр.
3044. ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Автореферат 28 стр.
3045. ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ РІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 20 стр.
3046. ВІДНОВЛЕННЯ ХРЕСТОПОДІБНИХ ЗВ’ЯЗОК У СИСТЕМІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КОЛІННОГО СУГЛОБА Автореферат 24 стр.
3047. ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ГРИБКОВОГО ГЕНЕЗУ, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ТА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПАХ Автореферат 25 стр.
3048. ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮВ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ Автореферат 47 стр.
3049. ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ З ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ РЕГІОНІВ Автореферат 27 стр.
3050. ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З СОМАТОФОРМНОЮ ВЕГЕТАТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ Автореферат 33 стр.
3051. ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ УСКЛАДНЕНОГО РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 40 стр.
3052. Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження Автореферат 22 стр.
3053. ВІДНОВНО-РЕКОНСТРУКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ ПІСЛЯ ОБСТРУКТИВНИХ РЕЗЕКЦІЙ ТИПУ ГАРТМАНА Автореферат 25 стр.
3054. ВІДНОСИНИ В ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
3055. ВІДНОСИНИ АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
3056. ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
3057. ВІДНОСИНИ ДЕРЖВИ І ЦЕРКВИ: "СИМФОНІЯ ВЛАД" Автореферат 27 стр.
3058. ВІДНОСИНИ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЮ ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВАМИ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОРУБІЖЖІ (1939 – 1946 рр.) Автореферат 29 стр.
3059. ВІДНОСИНИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КРИМУ (в кінці 40-х – на початку 60-х років ХХ століття) Автореферат 24 стр.
3060. ВІДНОСИНИ РОЗПОДІЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 50 стр.
3061. ВІДНОШЕННЯ “АНОМАЛІЯ” – “НОРМА” В СТРУКТУРАЛІСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ МІШЕЛЯ ФУКО (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
3062. ВІДНОШЕННЯ “ЛЮДИНА І СВІТ” У ТВОРЧОСТІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ) Автореферат 27 стр.
3063. ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 31 стр.
3064. ВІДОБРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У БОЛГАРСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
3065. ВІДОБРАЖЕННЯ ПЛОЩИНИ НА ПОВЕРХНЮ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 19 стр.
3066. ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ТРИВОГИ ПЕРСОНАЖА В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ ТА НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
3067. Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України Автореферат 26 стр.
3068. ВІДОМЧИЙ, СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВІДМОВОЮ В ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ Автореферат 24 стр.
3069. ВІДОНІМНІ УТВОРЕННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ У МОВІ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ Автореферат 28 стр.
3070. ВІДОНОМАСТИЧНІ МОДЕЛІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА НОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 23 стр.
3071. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України Автореферат 28 стр.
3072. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БОРЖНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ”ЯЗАННЯ ДО НАСТАННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ДОГОВОРУ Автореферат 22 стр.
3073. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УПРАВЛІННІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
3074. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОВС ЗА СКОЄННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ ТА ПОРЯДОК ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 33 стр.
3075. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНІ ДІЯННЯ Автореферат 21 стр.
3076. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 47 стр.
3077. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ЛІКУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА КК УКРАЇНИ (АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) Автореферат 25 стр.
3078. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 25 стр.
3079. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
3080. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ХАБАРНИЦТВО ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЙОРДАНІЇ І УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 22 стр.
3081. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ХАБАРНИЦТВО ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ НІМЕЧЧИНИ, ШВЕЙЦАРІЇ ТА УКРАЇНИ (порівняльно-правове дослідження) Автореферат 29 стр.
3082. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Автореферат 22 стр.
3083. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
3084. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
3085. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
3086. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ЙОГО КРЕДИТОРІВ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА) Автореферат 30 стр.
3087. ВІДПРИКМЕТНИКОВІ ДІЄСЛОВА У НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 29 стр.
3088. ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НІМЦІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
3089. ВІДРОДЖЕННЯ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991-2001 рр.) Автореферат 26 стр.
3090. ВІДРОДЖЕННЯ ПАТРИСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНО-АКАДЕМІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 26 стр.
3091. ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ В 90-х рр. ХХ ст. Автореферат 24 стр.
3092. Відродження традиційних свят та обрядів в сучасних умовах культурного життя Криму Автореферат 22 стр.
3093. Відстійник для малих витрат стічних вод Автореферат 20 стр.
3094. ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ НІКОСА КАЗАНДЗАКІСА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
3095. ВІДТВОРЕННЯ ІНГАЛЯЦІЙНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС В 30-КМ ЗОНІ Автореферат 29 стр.
3096. ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ АЛЮЗІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття) Автореферат 35 стр.
3097. Відтворення акціонерного капіталу в трансформаційній економіці Автореферат 31 стр.
3098. ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕНСОРНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ВІРШОВИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
3099. ВІДТВОРЕННЯ АРГОТИЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ XIX-XX СТОЛІТЬ Автореферат 34 стр.
3100. ВІДТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  [31]  32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389