Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29301. СЕКСУАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ЕКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧНІЙ БЕЗПЛІДНОСТІ ТА ЇЇ ПСИХОТЕРАПІЯ Медико-психологічні аспекти Автореферат 21 стр.
29302. СЕКСУАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПРОСТАТИТІ ТА СИСТЕМА її ПСИХОТЕРАПІЇ (медико-психологічні аспекти) Автореферат 23 стр.
29303. Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики Автореферат 29 стр.
29304. Секуляризація православної духовної хорової музики в російській та українській культурі XVII–XXI ст. Автореферат 27 стр.
29305. СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИВОПИСУ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XIXст. Автореферат 28 стр.
29306. СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 25 стр.
29307. СЕЛЕКТИВНІ ОЗНАКИ ПАТОГЕННИХ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ, ЇХ ВПЛИВ НА МІКРОБІОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКУ ТА ІМУННИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
29308. СЕЛЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ЗНИЖЕНИХ КОЕФІЦІЄНТАХ КОНДЕНСАЦІЇ Автореферат 41 стр.
29309. СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЕЛЕКТРОФІЛЬНИХ І ОКИСЛЮВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ АЛКІЛБЕНЗОЛІВ Автореферат 41 стр.
29310. СЕЛЕКТИВНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРВИННО-НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 56 стр.
29311. СЕЛЕКТИВНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ І штучна РЕГІОНАРНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА Автореферат 24 стр.
29312. СЕЛЕКТИВНА магнітолазерна терапіЯ пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 26 стр.
29313. СЕЛЕКТИВНА НЕВРОТОМІЯ ТА ГЕТЕРОТОПІЧНА МІОНЕВРОТИЗАЦІЯ В ЛІКУВАННІ КОНТРАКТУР КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Автореферат 29 стр.
29314. СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВСИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ Автореферат 24 стр.
29315. СЕЛЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ВІД ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ в Радіальних ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 6(10)кВ Автореферат 23 стр.
29316. СЕЛЕКЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ РІВНЕНЩИНИ Автореферат 23 стр.
29317. СЕЛЕКЦІЙНА І ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОДОВОДУ Автореферат 25 стр.
29318. СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ЗВ’ЯЗКУ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ З ВІДГОДІВЕЛЬНОЮ І М’ЯСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ Автореферат 26 стр.
29319. СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
29320. СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ СТВОРЮВАНОГО М’ЯСНОГО ТИПУ Автореферат 24 стр.
29321. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОРТІВ ГОРОХУ З ПОЛІПШЕНОЮ ЯКІСТЮ ЗЕРНА В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
29322. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 27 стр.
29323. Селекційна цінність ліній озимої м’якої пшениці, створених шляхом віддаленої гібридизації Автореферат 24 стр.
29324. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ФОМОПСИСУ ТА ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ ЇХ ГІБРИДІВ Автореферат 24 стр.
29325. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ РІЗНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
29326. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТОЗРАЗКІВ НУТУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
29327. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ФОРМ ГОРОХУ З РІЗНИМ ТИПОМ СТЕБЛА, ЛИСТКІВ І СУЦВІТЬ В ПІВНІЧНОМУ СTЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
29328. СЕЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ, ПРИДАТНИХ ДО МЕХАНІЗОВАНОГО ОБМОЛОТУ Автореферат 26 стр.
29329. СЕЛЕКЦІЙНО – ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА КОРІВ ПРОМІЖНИХ ГЕНОТИПІВ ГОЛШТИНІЗОВАНОГО ТИПУ СТВОРЮВАНОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 24 стр.
29330. Селекційно-генетичні аспекти оцінки продуктивних якостей свинеЙ асканійського типу української м’ясної породи Автореферат 26 стр.
29331. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СТАДА Автореферат 30 стр.
29332. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ БУРОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
29333. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУРЕЙ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
29334. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИН ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 58 стр.
29335. селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особливості імпортних генотипів свиней великої білої породи Автореферат 23 стр.
29336. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ ТАВРІЙСЬКОГО ВНУТРІПОРОДНОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ Автореферат 25 стр.
29337. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ Як вихідного матеріалу ЧОЛОВІЧО-СТЕРИЛЬНИХ ФОРМ Автореферат 26 стр.
29338. СЕЛЕКЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ОСОБЛИВОСТI ПОМІСЕЙ ВІД СХРЕЩУВАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З БУГАЯМИ М’ЯСНИХ ПОРІД В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
29339. СЕЛЕКЦІЯ І ЕЛЕМЕНТИ НАСІННИЦТВА СКОРОСТИГЛИХ СОРТІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
29340. Селекція батьківських форм простих і потрійних гібридів соняшнику на адаптивність та комбінаційну здатність за господарськими ознаками Автореферат 24 стр.
29341. СЕЛЕКЦІЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
29342. Селекція дуба в Степових умовах Правобережжя України (ІНТРОДУКЦІЯ, міжвидова гібридизація, апоміксис) Автореферат 25 стр.
29343. СЕЛЕКЦІЯ КУКУРУДЗИ ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ, СТІЙКОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ ТА ЛАМКОСТІ СТЕБЛА Автореферат 27 стр.
29344. СЕЛЕКЦІЯ ЛІНІЙ ДИНІ З МАРКЕРНИМИ ОЗНАКАМИ, ЖІНОЧИМ СТАТЕВИМ ТИПОМ ТА ОТРИМАННЯ НА ЇХ ОСНОВІ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ Автореферат 25 стр.
29345. СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД В КВАЗІОПТИЧНИХ МЕТАЛО-ХВИ-ЛЕВІДНИХ РЕЗОНАТОРАХ СУБМІЛІМЕТРОВИХ ЛАЗЕРІВ З ОПТИЧНИМ НАКАЧУВАННЯМ Автореферат 21 стр.
29346. СЕЛЕКЦІЯ ПОСУХОСТІЙКОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ПЛАЗМИ АЙОДЕНТ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Автореферат 23 стр.
29347. СЕЛЕКЦІЯ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ НА ОСНОВІ ГІБРИДІВ, СТВОРЕНИХ ЗА УЧАСТЮ ЛІНІЙ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ, КОНТРАСТНИХ ЗА ДОВЖИНОЮ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 26 стр.
29348. Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання Автореферат 28 стр.
29349. СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 – 1929 рр.) Автореферат 47 стр.
29350. СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ УСРР У 1921-1923 РР. (на матеріалах петлюрівського руху) Автореферат 28 стр.
29351. селянська Правосвідомість в історико-правовій реальності 1917 – 1921 років (на прикладі повстанського руху на чолі з нестором Махном) Автореферат 68 стр.
29352. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ Автореферат 32 стр.
29353. СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 30 стр.
29354. Селянський повстанський рух на правобережній Україні (1919р.) Автореферат 26 стр.
29355. СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 р. – КВІТЕНЬ 1918 р.) Автореферат 26 стр.
29356. СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1917-1921РР.) Автореферат 29 стр.
29357. СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1900 – лютий 1917 рр.) Автореферат 34 стр.
29358. Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку "Олександрія" Автореферат 31 стр.
29359. СЕМІОТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
29360. СЕМІТСЬКИЙ КОМПОНЕНТ В МОВІ ЇДИШ Автореферат 23 стр.
29361. СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 34 стр.
29362. СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Автореферат 30 стр.
29363. СЕМАНТИКА Й ПРАГМАТИКА НЕПОВНИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
29364. СЕМАНТИКА МУЗИЧНО-ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ (на історіографічній базі досліджень ХІХ-ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
29365. СЕМАНТИКА НІМЕЦЬКИХ АДВЕРБІАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ДЕНОТАТИВНИЙ ТА КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
29366. СЕМАНТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 28 стр.
29367. Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасній українській мові Автореферат 29 стр.
29368. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців Автореферат 29 стр.
29369. СЕМАНТИКА ПОХІДНИХ АД’ЄКТИВІВ ІЗ КВАЛІФІКАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 25 стр.
29370. СЕМАНТИКА СИМВОЛІВ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЯХ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ: ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
29371. СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 21 стр.
29372. СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ЧАСТОК Автореферат 15 стр.
29373. СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ВИСЛОВЛЕНЬ ВІДМОВИ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 28 стр.
29374. СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Автореферат 27 стр.
29375. СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКОВИХ СЛІВ У СУЧАСНИХ ІСПАНОМОВНИХ ТЕКСТАХ Автореферат 28 стр.
29376. СЕМАНТИКА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ КОЛЬОРАТИВІВ У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЛІНИ КОСТЕНКО Автореферат 28 стр.
29377. СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
29378. СЕМАНТИКА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
29379. СЕМАНТИКА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В ПОЕЗІЇ 80-90 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (На матеріалі творів молодих українських авторів) Автореферат 26 стр.
29380. СЕМАНТИКА, СИНТАГМАТИКА, ПАРАДИГМАТИКА ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
29381. СЕМАНТИКА, СИНТАКТИКА ТА ПРАГМАТИКА ТРОПІВ В АСПЕКТІ ПОЕТИЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі оповідань Ділана Томаса) Автореферат 29 стр.
29382. СЕМАНТИКА, СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів) Автореферат 30 стр.
29383. СЕМАНТИКО - ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ІСТОРИКО - ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 23 стр.
29384. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ТИПИ ВЛАСНЕ ПРИСЛІВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Автореферат 24 стр.
29385. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗІСТАВНОГО ВІДНОШЕННЯ В СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
29386. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА Автореферат 29 стр.
29387. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПЕРАТИВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
29388. СЕМАНТИКО-КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІСЕМІЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
29389. СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 30 стр.
29390. СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ТЕКСТОВИХ АНОМАЛІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ Автореферат 29 стр.
29391. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАДУАЛЬНИХ ЧАСТОК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
29392. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
29393. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ ПАРТИТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
29394. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ НАСЛІДКУ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ У КНИЖНИХ СТИЛЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
29395. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ Автореферат 27 стр.
29396. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ МОВЛЕННЯ Автореферат 37 стр.
29397. Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові Автореферат 30 стр.
29398. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів) Автореферат 37 стр.
29399. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИМИ ДІЄСЛОВАМИ Автореферат 30 стр.
29400. семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293  [294]  295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389