Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29101. романний триптих “Вогненні стовпи” у жанровій Системі історичної прози Романа Іваничука Автореферат 27 стр.
29102. РОМАНТИЗМ ЯК СПОСІБ ОСМИСЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА НАЦІЇ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ МИСЛИТЕЛІВ НІМЕЧЧИНИ XVIII-XIX СТОЛІТЬ Автореферат 23 стр.
29103. РОМАНТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 20-x РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) Автореферат 24 стр.
29104. РОМАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ЯК ЕСТЕТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНА ДОЛЯ Автореферат 24 стр.
29105. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського Автореферат 29 стр.
29106. РОМАНТИЧНА ПОЕТИКА “ЗАМОГИЛЬНИХ НОТАТОК” Ф.-Р. де ШАТОБРІАНА Автореферат 31 стр.
29107. РОМАНТИЧНИЙ МЕТОД У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ Х1Х СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
29108. РОМАНУ КРІСТОФА РАНСМАЙРА “ОСТАННІЙ СВІТ”. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ Автореферат 33 стр.
29109. РОСІЙСЬКА ВОЄННА МЕМУАРИСТИКА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
29110. РОСІЙСЬКА ЖІНОЧА ДРАМАТУРГІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 80-Х – 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ГЕРОЙ, КОНФЛІКТ, ХРОНОТОП) Автореферат 29 стр.
29111. РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ТА IМАГОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У РОСІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДІАЛОЗІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 55 стр.
29112. РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В СИСТЕМІ ЖАНРІВ РОМАНТИЗМУ Автореферат 57 стр.
29113. РОСІЙСЬКА МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ СУДНОВОДІННЯ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
29114. РОСІЙСЬКА ПОВІСТЬ КІНЦЯ 1880-х – ПОЧАТКУ 1890-х РОКІВ. ПРОБЛЕМА ПРОСТОРУ І ЧАСУ Автореферат 53 стр.
29115. РОСІЙСЬКА ПОВІСТЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ ТА ПОЕТИКА ЖАНРУ Автореферат 58 стр.
29116. РОСІЙСЬКА ПОЕЗІЯ РУБЕЖІВ ХIХ-ХХ, ХХ-ХХI СТОЛІТЬ: КОНЦЕПТОСФЕРА І ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДКОЄМНОСТІ Автореферат 63 стр.
29117. РОСІЙСЬКА ПОЕЗІЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ ХУДОЖНІХ ПАРАДИГМ: ТИПОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ БАРОКО В АВАНГАРДІ ТА ПОСТМОДЕРНІЗМІ Автореферат 61 стр.
29118. Російська постмодерністська проза в східно- та західнослов’янському літературному контексті Автореферат 63 стр.
29119. РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ 1917-1921 рр. Автореферат 29 стр.
29120. РОСІЙСЬКА ПРОЗА 80-90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. ТИПОЛОГІЯ. СТАДІАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ Автореферат 51 стр.
29121. РОСІЙСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ТОМАСА МУРА В XIX СТОЛІТТІ Автореферат 28 стр.
29122. РОСІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА: КОГНІТИВНИЙ ТА СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
29123. РОСІЙСЬКА ЧАСОВА ЛЕКСИКА ЯК ФРАГМЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Автореферат 19 стр.
29124. РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії) Автореферат 30 стр.
29125. російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія) Автореферат 27 стр.
29126. РОСІЙСЬКЕ САМОДЕРЖАВСТВО ТА СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1900 - 1917 рр.) Автореферат 34 стр.
29127. РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФАНТАСТИЧНИЙ РОМАН 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 21 стр.
29128. РОСІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕКСТ У ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНОМУ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТАХ Автореферат 27 стр.
29129. РОСІЙСЬКИЙ САМОДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ ТА УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ (1900-1917 рр.) Автореферат 52 стр.
29130. РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКІ МОВНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ XVI І І ст. (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 51 стр.
29131. РОСІЙСЬКОМОВНА ПРОЗА Є.П. ГРЕБІНКИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1830–1840-Х РОКІВ Автореферат 26 стр.
29132. РОСІЯНИ В ДОНБАСІ (20 – 30 рр. ХХ ст.) Автореферат 36 стр.
29133. РОСІЯНИ В УКРАЇНІ (1989 – 2001 рр.): ІСТОРИКО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 35 стр.
29134. РОСЛИНИ БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ (ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА) Автореферат 33 стр.
29135. РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ РОСЬ: СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА Автореферат 32 стр.
29136. РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 26 стр.
29137. РОСЛИННІСТЬ ПРИМОРСЬКИХ КІС ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Автореферат 31 стр.
29138. Рослинність природного заповідника "Медобори" Автореферат 25 стр.
29139. Рослинність східної частини малого полісся Автореферат 20 стр.
29140. РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ: КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 30 стр.
29141. Ртуть в геохімічних ландшафтах Криму. Автореферат 21 стр.
29142. РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 33 стр.
29143. РУДОНОСНІСТЬ СТРАТОТИПУ БІЛОЗЕРСЬКОЇ СЕРІЇ В БІЛОЗЕРСЬКІЙ ЗЕЛЕНОКАМ`ЯНІЙ СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 24 стр.
29144. РУЙНУВАННЯ ЕЛАСТОМЕРІВ В УМОВАХ В’ЯЗКОПРУЖНОГО НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ Автореферат 20 стр.
29145. РУМУНСЬКІ ДОСЛІДНИКИ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ І ПОБУТУ НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
29146. РУСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ПРИРОДООХОРОННІ ПРИЙОМИ І РЕЖИМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТА УТРИМАННІ КУРЕЙ Автореферат 28 стр.
29147. РУСЬ-УКРАЇНА І ВІЗАНТІЯ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 42 стр.
29148. РУСЬКО-НАРОДНИЙ ІНСТИТУТ “НАРОДНИЙ ДІМ” У ЛЬВОВІ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ (середина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
29149. РУХ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
29150. РУХ ЗА ОБ’ЄДНАННЯ МОНГОЛЬСЬКИХНАРОДІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Автореферат 41 стр.
29151. РУХ НЕПРИЄДНАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (60-90-ті роки XX ст.) Автореферат 40 стр.
29152. Рух Опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр. Автореферат 25 стр.
29153. РУХ ОПОРУ В ГАЛИЧИНІ В 1941–1944 роках Автореферат 28 стр.
29154. РУХ СОЛІДАРНОСТІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ У США З БОРОТЬБОЮ СПІВВІТЧИЗНИКІВ ЗА ПОВЕРНЕННЯ НА ІСТОРИЧНУ БАТЬКІВЩИНУ (1960-і–ПОЧАТОК 2000-х РОКІВ) Автореферат 29 стр.
29155. РУХ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ ПОЧАТКОВУ ОСВІТУ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК 1917 р. Автореферат 23 стр.
29156. РУХ ЯК ФОРМОТВІРНИЙ ФАКТОР В АРХІТЕКТУРНІЙ КОМПОЗИЦІЇ (АКТУАЛЬНІСТЬ І ГЕНЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ) Автореферат 28 стр.
29157. РУХОВИЙ РЕЖИМ І ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ШКОЛАХ РІЗНОГО ТИПУ Автореферат 27 стр.
29158. РУХОВИЙ РЕЖИМ ТА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В ЗВ’ЯЗКУ З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
29159. РУШНИКИ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ (Технологія. Семантика. Художні особливості.) Автореферат 25 стр.
29160. С-13 Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Автореферат 30 стр.
29161. С-Фосфорильовані похідні 2-фурил-, 2-тієніл- і 2-(N-метилпіроліл)карбальдегідів Автореферат 15 стр.
29162. С-ФОСФОРИЛЮВАННЯ ДІАРИЛАМІНІВ ТА ЇХ ГЕТЕРОаналогів Автореферат 14 стр.
29163. С.М. БОГДАНОВ – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ ТА ОРГАНІЗАТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В АГРОНОМІЇ Автореферат 31 стр.
29164. СЄРОВА ІРИНА ІГОРІВНА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ Автореферат 26 стр.
29165. СІЛЬСЬКІ ЖІНКИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ (1928 - середина 1933 рр.) Автореферат 37 стр.
29166. СІЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 34 стр.
29167. СІЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УСРР ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В ДОБУ НЕПУ Автореферат 37 стр.
29168. СІЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
29169. СІЛЬСЬКА ОКРУГА МІСТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ БОСПОРУ КІММЕРІЙСЬКОГО (VI-I ст. до н.е.) Автореферат 46 стр.
29170. Сільське господарство в системі макроекономічних пропорцій Автореферат 31 стр.
29171. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДОНБАСУ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 рр.) Автореферат 30 стр.
29172. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАКАРПАТТЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (друга половина 40-х – 80 роки ХХ століття) Автореферат 25 стр.
29173. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 30 стр.
29174. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ Автореферат 23 стр.
29175. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
29176. СІЛЬСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 31 стр.
29177. СІЛЬСЬКИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, йОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
29178. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СПРАВА НА ПОЛТАВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
29179. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (на прикладі Львівської області) Автореферат 27 стр.
29180. СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
29181. Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України Автореферат 25 стр.
29182. СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
29183. СІМЕЙНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ У ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 28 стр.
29184. СІМЕЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ЧОЛОВІКІВ З СЕКСУАЛЬНОЮ ДИСГАРМОНІЄЮ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ Автореферат 45 стр.
29185. СІМЕЙНИЙ ПОБУТ В ЕТНОСОЦІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 27 стр.
29186. СІМЕЙНО-ПОБУТОВІ КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ УМИСНИХ ВБИВСТВ І ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ Автореферат 30 стр.
29187. СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В ІСЛАМІ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
29188. СІРКОВМІСНІ ПОХІДНІ АЦЕТО- ТА АКРИЛОНІТРИЛІВ В СИНТЕЗАХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ ПРИРОДИ Автореферат 18 стр.
29189. Сітки Сингулярностей в оптичних полях Автореферат 27 стр.
29190. СІЧОВИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ Й НА БУКОВИНІ (1900-1914 рр.) Автореферат 26 стр.
29191. САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ РИЗИКИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ Автореферат 28 стр.
29192. САДОВО-ПАРКОВІ АНСАМБЛІ УКРАЇНИ XVIII – ХІХ СТОЛІТЬ В ІСТОРИКО-ПРИРОДНИЧОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 31 стр.
29193. САДОВО-ПАРКОВІ НАСАДЖЕННЯ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
29194. САЙТ ЯК ЖАНР ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі персональних сайтів учених) Автореферат 28 стр.
29195. Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст Автореферат 25 стр.
29196. САКРАЛЬНЕ ТА ПРОФАНІЧНЕ В КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СИМВОЛІЦІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ Автореферат 30 стр.
29197. САКРАЛЬНИЙ ТЕАТР У ГЕНЕЗІ ТЕАТРАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 43 стр.
29198. САЛОННІСТЬ ЯК ОСНОВА МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ХІХ ст. Автореферат 26 стр.
29199. САЛЬМОНЕЛЬОЗНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ- КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ Автореферат 46 стр.
29200. Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291  [292]  293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389