Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29001. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ ТА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПАТОГЕНЕЗІ АСЕПТИЧНОГО НЕКРОЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
29002. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ ТА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПАТОГЕНЕЗІ АСЕПТИЧНОГО НЕКРОЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ Автореферат 21 стр.
29003. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ УРАЖЕННЯ НИРОК ОТРУТОЮ БЛІДОЇ ПОГАНКИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
29004. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ГЕМО- ТА ГІДРОДИНАМІКИ ОКА В РОЗВИТКУ ПРОГРЕСУЮЧОЇ МІОПІЇ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ЇХ КОРЕКЦІЇ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
29005. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ДЕТОКСИКУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ, ВИКЛИКАНОГО ПОЄДНАНОЮ ДІЄЮ НАТРІЮ НІТРИТУ І ТЕТРАХЛОРМЕТАНУ, ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
29006. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ КАЛЬЦІЄВОГО ГОМЕОСТАЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ РОЗЛАДІВ CИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 28 стр.
29007. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
29008. Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності Автореферат 25 стр.
29009. Роль порушень ліпідного обміну ТА ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння Автореферат 28 стр.
29010. роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості їх корекції Автореферат 22 стр.
29011. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
29012. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ ТА ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ОБМЕЖЕНОЇ СКЛЕРОДЕРМІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 25 стр.
29013. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ РЕГІОНАРНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ В РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНО-ЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСТРОФІЇ РОГІВКИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ КАТАРАКТИ Автореферат 31 стр.
29014. Роль посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) Автореферат 24 стр.
29015. РОЛЬ ПРАВА В ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ Автореферат 25 стр.
29016. РОЛЬ ПРЕСИ У ПРАВОВОМУ ІНФОРМУВАННІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
29017. РОЛЬ ПРИРОДИ ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК У ПРОЦЕСАХ ЗМОЧУВАННЯ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ Автореферат 46 стр.
29018. РОЛЬ ПРО- І АНТИОКСИДАНТІВ У ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИКОЗУ, ВИКЛИКАНОГО СОЛЯНОКИСЛИМ ГІДРАЗИНОМ ТА ХЛОРИДОМ КАДМІЮ Автореферат 25 стр.
29019. РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ (TNF-a, IL-6) ТА CRP У РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСУВАННІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛБНИМ СТАНОМ МІОКАРДА Автореферат 28 стр.
29020. РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У МАНІФЕСТАЦІЇ ТА ПРОГРЕСУВАННІ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
29021. роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії Автореферат 23 стр.
29022. РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДИНІВ У РЕГУЛЯЦІЇ ХРОНОРИТМІВ ФУНКЦІЙ НИРОК Автореферат 29 стр.
29023. РОЛЬ ПРОТИІОНІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ У КОНФОРМАЦІЙНІЙ ДИНАМІЦІ ДВОСПІРАЛЬНИХ ПОЛІНУКЛЕОТИДІВ Автореферат 27 стр.
29024. РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ПОЛ В МЕХАНІЗМІ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ МЕТИЛ-БІС-(_ХЛОРЕТИЛ)-АМІНУ НА РЕПРОДУКТИВНУ СИСТЕМУ (експериментальні дослідження) Автореферат 19 стр.
29025. РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр. Автореферат 23 стр.
29026. РОЛЬ РАДИ ЄВРОПИ У ЗМІЦНЕННІ ДЕМОКРАТІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 28 стр.
29027. РОЛЬ РАДИКАЛЬНИХ ФОРМ КИСНЮ І ОКСИДУ АЗОТУ В МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМАХ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ Автореферат 44 стр.
29028. РОЛЬ РАННІХ СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНИХ МАНІФЕСТАЦІЙ ІВАНА ФРАНКА В ЕВОЛЮЦІЇ ЙОГО ТВОРЧОСТІ 1870 – 1880-х РОКІВ Автореферат 31 стр.
29029. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн центральної та східної європи Автореферат 32 стр.
29030. РОЛЬ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ І ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ І МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 32 стр.
29031. РОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У ФОРМУВАННІ ВІДПОВІДНОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ПРИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОМУ ІНФІКУВАННІ, ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЯХ І ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 24 стр.
29032. РОЛЬ СВІТЛОЗБИРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В АДАПТАЦІЇ ВИЩИХ РОСЛИН ДО УМОВ ОСВІТЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
29033. РОЛЬ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА В УРЕГУЛЮВАННІ ЮГОСЛАВСЬКОЇ КРИЗИ ТА УЧАСТЬ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ (90-ті роки ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
29034. РОЛЬ СЕЛЕЗІНКИ В РЕГУЛЯЦІЇ ЕРИТРОПОЕЗУ ЧЕРЕЗ ВПЛИВ СЕРОТОНІНУ НА ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ В НИРКАХ Автореферат 26 стр.
29035. РОЛЬ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ БАЛЬНЕОЧИННИКІВ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 60 стр.
29036. РОЛЬ СИДЕРОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ В ПАТОГЕНЕЗІ ТА КЛІНІЦІ ХРОНІЧНОГО, РЕЦИДИВУЮЧОГО БРОНХІТУ І МЕТОДИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
29037. РОЛЬ СИНТАКСИЧНИХ ДЕРИВАТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ Автореферат 27 стр.
29038. РОЛЬ СИСТЕМИ ІНТЕРФЕРОНУ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 51 стр.
29039. Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х - першій половині 30-х рр. ХХ століття в Україні. Автореферат 29 стр.
29040. РОЛЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КАРДІОГЕННИХ ТА СИНОКАРОТИДНИХ РЕФЛЕКСІВ Автореферат 30 стр.
29041. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДКОЄМНОСТІ У РОЗВИТКУ ОСОБИ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 17 стр.
29042. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ НІМЕЧЧИНИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
29043. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 26 стр.
29044. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РЕЛІГІЇ В ПРОЦЕСАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ: НА ПРИКЛАДІ США Автореферат 23 стр.
29045. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТАНОВЛЕННІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
29046. РОЛЬ СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТАБОЛІТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ПЕРЕБІГУ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЕПІЛЕПТИЧНИХ СИНДРОМІВ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
29047. РОЛЬ СПАДКОВИХ ФАКТОРІВ В ФОРМУВАННІ ЗАТРИМКИ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ОПСОМЕНОРЕЇ Автореферат 29 стр.
29048. РОЛЬ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ І СЕРЕДОВИЩНИХ ФАКТОРІВ У ВИНИКНЕННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ Автореферат 23 стр.
29049. РОЛЬ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ВІДТВОРЕННІ РОБОЧОЇ СИЛИ Автореферат 32 стр.
29050. Роль структурних компонентів бактерій у порушенні продукції медіаторів пухлинними клітинами НeLa, епітеліоцитами піхви, моноцитами і лімфоцитами периферійної крові in vitro Автореферат 24 стр.
29051. РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШВИДКОЗАГАРТОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА Автореферат 30 стр.
29052. РОЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ЗМIН СТIНКИ ВНУТРIШНЬОЇ CОННОЇ АРТЕРIЇ У ПАТОГЕНЕЗI АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО IНСУЛЬТУ Автореферат 23 стр.
29053. РОЛЬ Т-ХЕЛПЕРНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ В РЕАКЦІЇ ВІДТОРГНЕННЯ АЛОГЕННОГО ТРАНСПЛАНТАТА НИРКИ ЛЮДИНИ Автореферат 48 стр.
29054. РОЛЬ ТА МІСЦЕ 13 С-МЕТАЦЕТИНОВОГО ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ Автореферат 27 стр.
29055. РОЛЬ ТЕОРЕМИ КОУЗА В СТАНОВЛЕННІ НОВОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. Автореферат 24 стр.
29056. РОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ В РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 27 стр.
29057. Роль тиреоїдних гормонів у регуляції обміну фосфоінозитидів у Печінці щурів різного віку Автореферат 24 стр.
29058. РОЛЬ ТОВАРИСТВА “СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР” У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (20–30-і роки ) Автореферат 25 стр.
29059. РОЛЬ ТРАДИЦІЙ У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРИ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В СУЧАСНИХ МІСТАХ ЙОРДАНІЇ Автореферат 22 стр.
29060. РОЛЬ ТРОМБОЦИТАРНО-ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ФАКТОРІВ В ПАТОГЕНЕЗІ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ СПРАВЖНІЙ ПОЛІЦИТЕМІЇ Автореферат 27 стр.
29061. Роль Української греко-католицької церкви у формуванні галицького консерватизму 1900-1939 рр. Автореферат 33 стр.
29062. РОЛЬ УМОВНО ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СЛИННИХ ЗАЛОЗ Автореферат 32 стр.
29063. РОЛЬ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРОБІВ СПЕРМИ У РОЗВИТКУ СУБКЛІНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ Автореферат 28 стр.
29064. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ (остання третина ХІХ ст. – 1917 р.)(остання третина Х Автореферат 33 стр.
29065. РОЛЬ УСТАНОВКИ У ВЧИНЕННІ “БЕЗМОТИВНИХ” НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 29 стр.
29066. Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби Автореферат 27 стр.
29067. РОЛЬ ФАКТОРІВ МІЖКЛІТИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛЯЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО І РЕГІОНАРНОГО КРОВООБІГУ Автореферат 52 стр.
29068. РОЛЬ ФЕНОТИПІВ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ В МЕХАНІЗМАХ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 28 стр.
29069. РОЛЬ фосфідноЇ евтектиКИ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ТА ДЕЯКИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ перлітних чавунів У ПРОЦЕСІ ТЕРТЯ Автореферат 26 стр.
29070. РОЛЬ ФОТОПЕРІОДУ В РЕГУЛЯЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ В БАЗАЛЬНИХ ЯДРАХ МОЗКУ ЩУРІВ ЗА ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ Автореферат 27 стр.
29071. РОЛЬ ФТОРПІРИМІДИНІВ В ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 38 стр.
29072. РОЛЬ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА В МЕДИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ НАСЕЛЕННЯ У 1865?1917 РР. Автореферат 31 стр.
29073. РОЛЬ ХОЛІНЕРГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ЕПІЛЕПТИЧНОГО СИНДРОМУ (експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
29074. РОЛЬ ХОЛІНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ПАТОГЕНЕЗІ АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОДИСТРОФІЇ У ТВАРИН РІЗНОЇ СТАТІ Автореферат 44 стр.
29075. РОЛЬ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У РОЗВИТКУ ОСТЕОПАТІЙ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
29076. РОЛЬ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ У РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ (СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 23 стр.
29077. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПРЕСИ ЄМЕНУВ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (1994 – 2000 рр.) Автореферат 25 стр.
29078. РОЛЬ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ У ДЕГРАДАЦІЇ БІЛКІВ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Автореферат 29 стр.
29079. Роль цитокІнІв (ІнтерлейкІну-6 ТА ІнтерлейкІну-12) У прогресУванНІ хронІчНого гломерулонефритУ Автореферат 19 стр.
29080. РОЛЬ ЦИТОКІНІВ, ЩО ПРОДУКУЮТЬСЯ Т-ХЕЛПЕРАМИ І ТА ІІ ТИПУ, В ПАТОГЕНЕЗІ ТА ДІАГНОСТИЦІ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ Автореферат 17 стр.
29081. РОЛЬ ЦИТОКІНОВОЇ АГРЕСІЇ ТА ОКСИДУ АЗОТУ У ПАТОГЕНЕЗІ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ Автореферат 28 стр.
29082. РОЛЬ ЧАСОПИСУ “ЖУРНАЛ МІНІСТЕРСТВА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ” У РОЗГОРТАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕХНІКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: 1865-1875 рр. Автореферат 29 стр.
29083. Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні Автореферат 28 стр.
29084. РОЛЬ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В РЕГУЛЯЦІЇ ХРОНОРИТМІВ ДІЯЛЬНОСТІ НИРОК ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ Автореферат 32 стр.
29085. РОЛЬ ШИШКОПОДІБНОГО ТІЛА У РЕГУЛЯЦІЇ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ГІПО- ТА ГІПЕРТИРЕОЇДНИХ СТАНАХ Автореферат 25 стр.
29086. РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА” В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ (КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.) Автореферат 26 стр.
29087. РОЛЬ “УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ” (1899–1932) У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
29088. РОЛЬОВА УЧАСТЬ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У ПРОЦЕСАХ ПОЛІТИЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 38 стр.
29089. РОМАН В.В.ВЕРЕСАЄВА “В ТУПИКЕ” І ЕПОПЕЯ І.С.ШМЕЛЬОВА “СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ”: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА Автореферат 28 стр.
29090. РОМАН ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА «1984» У КОНТЕКСТI АНТИУТОПIЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛIТТЯ Автореферат 24 стр.
29091. РОМАН ДУГЛАСА КОУПЛЕНДА “ПОКОЛІННЯ Х” ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВИХ ХУДОЖНІХ ТЕНДЕНЦІЙ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
29092. Роман “Симеон Гордий” у системі циклу історичних хронік Д.Балашова про “Государів Московських” Автореферат 30 стр.
29093. Роман-дилогія Володимира Дрозда “Листя землі”: проблеми міфопоетики Автореферат 26 стр.
29094. Романізми в українських говорах Хустщини Автореферат 28 стр.
29095. Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури “срібного віку” Автореферат 25 стр.
29096. РОМАНІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ХРИСТИЯНСЬКОГО МІФУ У “QUID EST VERITAS?” (“ЩО Є ІСТИНА?”) НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ Автореферат 27 стр.
29097. Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності Автореферат 33 стр.
29098. РОМАНИ ГЕНРІХА бЬОЛЛЯ ПРО ВІЙНУ: СТРУКТУРА І КОНЦЕПТОСФЕРА Автореферат 29 стр.
29099. РОМАНИ МІЛАНА КУНДЕРИ: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА, НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Автореферат 34 стр.
29100. РОМАНИ ЮРІЯ ХОРУНЖОГО І УКРАЇНСЬКА ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНА ПРОЗА 60 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290  [291]  292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389