Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2901. БОРОТЬБА ПІДПІЛЬНИКІВ І ПАРТИЗАН ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ І МОЛДАВІЇ ПРОТИ РУМУНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ (1941-1944 РР.) Автореферат 31 стр.
2902. БОРОТЬБА ПРОГРЕСИВНИХ СИЛ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА УКРАЇНІЗАЦІЮ ОСВІТИ В 1900 – НА ПОЧАТКУ 1917 РР. Автореферат 31 стр.
2903. БОРОТЬБА ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946-1953 рр.) Автореферат 27 стр.
2904. Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, ох Автореферат 27 стр.
2905. БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА РОСІЇ У ПЕРІОД СХІДНОЇ КРИЗИ 18751878 РР. Автореферат 27 стр.
2906. Боярство Галицько-Волинської держави (XII – XIV ст.) Автореферат 31 стр.
2907. БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
2908. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четверного союзу Автореферат 26 стр.
2909. БРИТАНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
2910. Бриштіна Вікторія Вікторівна ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ М'ЯСОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (на матеріалах Київського регіону) Автореферат 31 стр.
2911. БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович СИНТЕЗИ БІОРЕГУЛЯТОРІВ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ ПРИРОДИ НА ОСНОВІ АЦИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ ВІНІЛФОСФОНІЄВИХ СОЛЕЙ ТА ЇХ АНАЛОГІВ Автореферат 36 стр.
2912. БРОНХІАЛЬНА АСТМА ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 51 стр.
2913. БРОНХООБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ (ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 47 стр.
2914. БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВІ ФІРМИ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА. Автореферат 23 стр.
2915. БУДІВЛІ САЛТОВО-МАЯЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТЕПОВОГО НАДДІНЦІВ’Я Автореферат 27 стр.
2916. БУДІВНИЦТВО НА ҐРУНТАХ, які НАБУХАЮТЬ (в умовах Сірійської Арабської Республіки) Автореферат 19 стр.
2917. БУДЕННО-МУЗИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 25 стр.
2918. БУДОВА І РОЗВИТОК РЕАКЦІЙНОЇ ЗОНИ У ПРОЦЕСАХ СИНТЕЗУ НАДПРОВІДНИКОВИХ КУПРАТІВ Автореферат 21 стр.
2919. Будова і фотонІка органічних люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом флуоресценцІЇ Автореферат 47 стр.
2920. БУДОВА І ФУНКЦІЇ НІКОТИНОВИХ АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ В-ЛІМФОЦИТІВ Автореферат 44 стр.
2921. БУДОВА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНО ЗМІНЕНОЇ АОРТИ ПРИ АНЕВРИЗМІ ЇЇ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ ТА СИНДРОМІ ЛЕРІША Автореферат 23 стр.
2922. БУДОВА Й ВЛАСТИВОСТІ ВЕЛИКОКУТОВИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВНУТРІФАЗНИХ І МІЖФАЗНИХ ГРАНИЦЬ У МЕТАЛАХ І СПЛАВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 55 стр.
2923. Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем Автореферат 51 стр.
2924. БУДОВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МІШАНИХ КУЛЬТУР ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS BOREALIS MICHХ.) У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2925. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) Автореферат 26 стр.
2926. Буковина у роки Першої світової війни(воєнні дії та їх вплив на населення) Автореферат 26 стр.
2927. БУКОВИНСЬКА ДЕРЕВ’ЯНА КУЛЬТОВА АРХІТЕКТУРА ХVІІ – ХІХ СТ. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів) Автореферат 24 стр.
2928. Булатецький Віталій Вікторович Вплив структурних дефектів і легуючих домішок (Cu, Li) на оптичні і електричні властивості полікристалічних і монокристалічних зразків ZnSe і CdS Автореферат 21 стр.
2929. Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р./ Автореферат 54 стр.
2930. БУРШТИН ПОКРИВНИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 28 стр.
2931. БУТТЄВІ СМИСЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНТИЗМІ Автореферат 55 стр.
2932. БУТТЄВІСНЕ УКОРІНЕННЯ ЛЮДИНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА Автореферат 29 стр.
2933. БУТТЯ ЛЮДИНИ В ГЕНОМНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ Автореферат 23 стр.
2934. БУТТЯ ЛЮДИНИ ЯК БУТТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
2935. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 26 стр.
2936. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Автореферат 30 стр.
2937. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА Автореферат 27 стр.
2938. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ЗАТРАТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
2939. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
2940. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 29 стр.
2941. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 28 стр.
2942. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ІНТЕГРОВАНИХ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ Автореферат 26 стр.
2943. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 30 стр.
2944. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ Автореферат 28 стр.
2945. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ Автореферат 30 стр.
2946. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ) Автореферат 31 стр.
2947. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА Автореферат 35 стр.
2948. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНИКІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 30 стр.
2949. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ Автореферат 46 стр.
2950. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
2951. БЮДЖЕТ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 62 стр.
2952. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 53 стр.
2953. БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 30 стр.
2954. Бюджетне регулювання виробництва продукції рослинництва Автореферат 26 стр.
2955. БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
2956. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
2957. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
2958. БЮДЖЕТНО-МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН у трансформаційній економіці Автореферат 43 стр.
2959. БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 38 стр.
2960. БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
2961. Бюджетування в системі фінансового планування банків Автореферат 25 стр.
2962. БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 26 стр.
2963. БЮДЖЕТУВАННЯ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОБ’ЄДНАННЯХ Автореферат 33 стр.
2964. БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 26 стр.
2965. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
2966. БЮРОКРАТІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 23 стр.
2967. Бюрократизм в системі державного управління та правовий механізм його подолання Автореферат 29 стр.
2968. В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Автореферат 36 стр.
2969. в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно-художня еволюція Автореферат 25 стр.
2970. В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (40-50-і рр. ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
2971. В умовах розвою соціально-економічних, етнополітичних, світоглядних засад української держави, становлення сучасних демократичних відносин, пошуку оптимальних моделей трансформації українського суспільства особливого значення набувають ментально-психологі Автореферат 30 стр.
2972. В. І. ВЕРЕТЕННИКОВ ЯК АРХІВОЗНАВЕЦЬ ТА АРХІВІСТ Автореферат 27 стр.
2973. В. БЕРРОУЗ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ Автореферат 31 стр.
2974. В. ВИННИЧЕНКО ТА І. БУНІН: ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХОЛОГІЗМУ В МАЛІЙ ПРОЗІ Автореферат 31 стр.
2975. В. К. Кюхельбекер – літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль) Автореферат 24 стр.
2976. В.Г.МАЛЬОВАНИЙ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ УКРАЇНИ 70-80-Х РОКІВ XIX СТ. Автореферат 28 стр.
2977. В.Д. ОТАМАНОВСЬКИЙ (1893-1964) –ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ Автореферат 30 стр.
2978. ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ Автореферат 21 стр.
2979. ВIДОБРАЖЕННЯ НЕЛIНIЙНИХ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ НА ЛIНIЙНI Автореферат 19 стр.
2980. ВIКОВI ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ МЕТАБОЛIЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМОЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ДIAГНОСТИКА I ПРОГНОЗУВАННЯ) Автореферат 36 стр.
2981. ВIНЕРIВ ПРОЦЕС НА ПЛОЩИНI З НАПIВПРОЗОРИМИ МЕМБРАНАМИ НА ДВОХ ПРЯМИХ, ЯКI ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ Автореферат 13 стр.
2982. ВІБРАЦІЙНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРАКТОРІВ НА СТАДІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 46 стр.
2983. ВІБРАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Автореферат 18 стр.
2984. ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА У ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ КОНТАКТУ З ВІБРАЦІЄЮ (клініка, діагностика,реабілітація) Автореферат 24 стр.
2985. ВІБРАЦІЙНЕ ГОРІННЯ В низькоемісійних камерАХ згоряння газотурбінних установок Автореферат 26 стр.
2986. ВІБРАЦІЙНИЙ ГІДРОПРИВОД ПЛИТИ ПРЕСУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗАХ Автореферат 26 стр.
2987. Вібраційний модуль на оболонках високого тиску для пресування порошкових матеріалів Автореферат 20 стр.
2988. ВІБРОАКУСТИКА ОВОЧЕРІЗАЛЬНИХ МАШИН ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 23 стр.
2989. ВІБРОАКУСТИЧНА ДІАГНОСТИКА ТРІЩИНОПОДІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТУРБОЛОПАТНИХ МАШИН НА СТАЦІОНАРНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМАХ Автореферат 50 стр.
2990. ВІБРОВАКУУМОВАНІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ ЗОЛОШЛАКОВІ БЕТОНИ Автореферат 29 стр.
2991. вібролиті корундошпінельні і корундопериклазові тиглі для плавки жароміцних сплавів Автореферат 24 стр.
2992. Віброплощадка з управляючим впливом на суміш, яка ущільнюється Автореферат 20 стр.
2993. Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для формування дрібноштучних бетонних виробів Автореферат 21 стр.
2994. ВІБРОПРЕСОВАНИЙ ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ БЕТОН З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСІВІВ ПОДРІБНЕННЯ ГРАНІТУ Автореферат 24 стр.
2995. ВІД АНАЛІТИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ ДО ПОСТМОДЕРНІЗМУ: АНАЛІЗ АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕОРІЙ (США) Автореферат 23 стр.
2996. ВІДІМЕННИЙ СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIV – XVIII CТ. Автореферат 30 стр.
2997. ВІДБУДОВА МАШИНОБУДІВНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
2998. ВІДБУДОВА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ у 1943-1950 рр. Автореферат 35 стр.
2999. ВІДВЕДЕННЯ ПРОМИВНОЇ ВОДИ ІЗ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ ПОРИСТИМИ ТРУБАМИ Автореферат 22 стр.
3000. ВІДВИГУКОВА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: СКЛАД ТА СТРУКТУРА Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  [30]  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389