Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28801. РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.) Автореферат 25 стр.
28802. Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів та тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода - диполярний апротонний розчинник Автореферат 17 стр.
28803. РОЗЧИНОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ ТА ПОТРІЙНИХ ПОРОШКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Co, Fe, Ni та Cr Автореферат 19 стр.
28804. РОЗШАРОВУЮЧА АНЕВРИЗМА ГРУДНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ: ДІАГНОСТИКА, ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ Автореферат 26 стр.
28805. РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 19 стр.
28806. Розширення зони огляду і поліпшення технічних характеристик комплексу вертикального радіолокаційного зондування атмосферного прикордонного шару Автореферат 27 стр.
28807. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРОВОДКИ СУДЕН ПО ФАРВАТЕРУ МЕТОДАМИ РАДІОКЕРУВАННЯ Автореферат 22 стр.
28808. РОЗШИРЕННЯ СОРТАМЕНТУ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕБРИСТИХ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
28809. РОЗШИРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КРИВОШИПНИХ ПРЕСІВ ВВЕДЕННЯМ В ЇХ КОНСТРУКЦІЮ ДОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ Автореферат 24 стр.
28810. РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ У ВІБРУЮЧИХ КОНТЕЙНЕРАХ Автореферат 21 стр.
28811. РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИСКОРЕНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ СПОСОБОМ СТЕРЕОЛІТОГРАФІЇ Автореферат 28 стр.
28812. РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ АУДІОМЕТРІЇ І АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ Автореферат 50 стр.
28813. РОК-МУЗИКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ Автореферат 63 стр.
28814. РОК-МУЗИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Автореферат 29 стр.
28815. РОК-ПОЕЗІЯ: МІФ, РИТУАЛ Й АМЕРИКАНСЬКА ТРАДИЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ДЖИМА МОРРІСОНА Автореферат 30 стр.
28816. роль -2-антиплазміну на різних етапах фібринолітичного процесу Автореферат 24 стр.
28817. РОЛЬ no-ЗАЛЕЖНИХ СИГНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У РЕГУЛЯЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТРОМБОЦИТІВ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1-го ТИПУ Автореферат 28 стр.
28818. РОЛЬ YERSINIA ENTEROCOLITICA В ШЛУНКОВО-КИШКОВІЙ ТА РЕСПІРАТОРНІЙ ПАТОЛОГІЇ СВИНЕЙ Автореферат 30 стр.
28819. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ЯЄЧНИКІВ Автореферат 50 стр.
28820. РОЛЬ ІДЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ФОРМАЛЬНІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
28821. РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН Автореферат 25 стр.
28822. Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція Автореферат 47 стр.
28823. РОЛЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ І НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ В ПАТОГЕНЕЗІ ОТРУЄНЬ ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ І СИНТЕТИЧНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН Автореферат 58 стр.
28824. РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ Автореферат 23 стр.
28825. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНИХ ТРАНЗИТИВНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
28826. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
28827. РОЛЬ ІНТЕНСИВНИХ ТА РЕГУЛЯРНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ВИНИКНЕННІ ПОРУШЕНЬ ІМУННОГО ТА МЕТАБОЛІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ Автореферат 41 стр.
28828. РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ –1в ТА ФІБРОНЕКТИНУ В ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ Автореферат 26 стр.
28829. Роль Інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів Автореферат 49 стр.
28830. РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В КУЛЬТУРІ Автореферат 23 стр.
28831. РОЛЬ ІНТЕРФЕРОНУ-2 бЛЬФА В ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕПІЛЕПТИЧНОГО СИНДРОМУ (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
28832. Роль інфекційних агентів в патології репрдуктивних корів і телиць на молочно-товарних фермах півдня України Автореферат 23 стр.
28833. РОЛЬ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ, КАЛІЮ, НАТРІЮ І ТРАНСПОРТНИХ АТФаз У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОЛОГІЧНОЇ ПОВНОЦІННОСТІ СПЕРМАТОЗОЇДІВ Автореферат 25 стр.
28834. РОЛЬ ІПОТЕЧНИХ БАНКІВ У ПРОВЕДЕННІ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (1906 – 1916 рр.) Автореферат 33 стр.
28835. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920-30-і рр. Автореферат 46 стр.
28836. Роль історичного краєзнавства у відродженні історичної пам Автореферат 26 стр.
28837. РОЛЬ АКТИВНИХ МЕТОДІВ В ІНТЕНСИВНОМУ ЛІКУВАННІ ТЯЖКООБПЕЧЕНИХ Автореферат 25 стр.
28838. РОЛЬ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В ІНДУКЦІЇ ЗАХИСНИХ РЕАКЦІЙ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН Allium cepa L. Автореферат 23 стр.
28839. РОЛЬ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ ТА ПРОТЕАСОМИ В ПАТОГЕНЕЗІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 52 стр.
28840. РОЛЬ АЛЕРГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ В ПАТОГЕНЕЗІ ДИФТЕРІЇ Автореферат 26 стр.
28841. РОЛЬ АМІЗОНУ ТА ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОПЕРІЗУВАЛЬНИЙ ГЕРПЕС В ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
28842. РОЛЬ АНГАРМОНІЧНИХ ЕФЕКТІВ У ФОРМУВАННІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ Автореферат 24 стр.
28843. РОЛЬ АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ У РОЗВИТКУ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
28844. Роль аритмій в патогенезі прогресування серцевої недостатності при Ішемічній хворобі серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, оптимізація лікування Автореферат 53 стр.
28845. РОЛЬ АСИМЕТРІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В РЕГУЛЯЦІЇ РУХОВИХ ТА ВЕГЕТАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ Автореферат 26 стр.
28846. РОЛЬ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ФЕРМЕНТІВ ЇЇ МЕТАБОЛІЗМУ В АДАПТАЦІЇ РОСЛИН ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ІОНІВ СВИНЦЮ Автореферат 26 стр.
28847. РОЛЬ АСКОРБАТУ ТА НІАЦИНУ В РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МІТОХОНДРІЙ ОПРОМІНЕНИХ ПРОРОСТКІВ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Автореферат 25 стр.
28848. РОЛЬ АУТОІМУННИХ РЕАКЦІЙ ПРОТИ ОСНОВНИХ МІОФІБРИЛЯРНИХ БІЛКІВ МІОКАРДА В ПАТОГЕНЕЗІ, ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗІ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ. КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 68 стр.
28849. РОЛЬ БІЛКОВОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ДО ПОСУХИ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 25 стр.
28850. РОЛЬ БАГАТОМІРНИХ МАРКЕРІВ НА ЕТАПІ РАННЬОГО ФОРМУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ГЛОМЕУРУЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
28851. РОЛЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ І ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В МАНІФЕСТАЦІЇ ТА ПРОГРЕСУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ Автореферат 59 стр.
28852. РОЛЬ БАКТЕРІЙ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS В ПАТОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ Автореферат 28 стр.
28853. РОЛЬ БАКТЕРІЙ ГРУПИ КИШКОВИХ ПАЛИЧОК У САНІТАРІЇ МОЛОКА Автореферат 28 стр.
28854. Роль банків у розвитку фінансового ринку України Автореферат 27 стр.
28855. РОЛЬ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Автореферат 27 стр.
28856. РОЛЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ Автореферат 21 стр.
28857. РОЛЬ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОТЕРПІЛИХ ПРИ ВЧИНЕННІ ТЯЖКИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
28858. РОЛЬ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ФОРМУВАННІ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА (НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ) Автореферат 29 стр.
28859. РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В РОЗВИТКУ КАРДІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ АРИТМІЯХ У ДІТЕЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
28860. РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ КРИМУ Автореферат 29 стр.
28861. РОЛЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ГОРІННЯ ГАЗОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
28862. РОЛЬ гіпергомоцистеїнемії У ДИНАМІЦІ РОСТУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН (експериментальне дослідження) Автореферат 32 стр.
28863. РОЛЬ ГАЗЕТИ „ТЕРДЖИМАН” У ПРОПАГАНДІ РЕФОРМАТОРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ГРОМАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1883-1905 рр.) Автореферат 29 стр.
28864. РОЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІҐЕНЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНЦІВ ВОЛИНІ (1914-1918 роки) Автореферат 24 стр.
28865. Роль генетичних маркерів спадкової схильності та факторів середовища у виникненні та перебігу бронхіальної астми Автореферат 25 стр.
28866. РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ТА СЕРЕДОВИЩНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 32 стр.
28867. РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ВИНИКНЕННІ ТА РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ЛЕЙКЕМІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 45 стр.
28868. Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного опромінення Автореферат 30 стр.
28869. РОЛЬ ГЕРПЕСВІРУСІВ ПРИ МАТЕРИНСЬКО- ПЛОДОВІЙ ІНФЕКЦІЇ І СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ПЕРЕДАЧІ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНОМУ Автореферат 30 стр.
28870. РОЛЬ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАН-зв’язуючих білків у МОРФОГЕНЕЗІ та ПЛАСТИЧНОСТІ мозку Автореферат 51 стр.
28871. РОЛЬ ГЛЮТАМАТНИХ ТА ГАМК-РЕЦЕПТОРІВ У ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН HYDRA OLIGACTIS PALLAS Автореферат 21 стр.
28872. РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНИХ, НЕРВОВИХ ТА ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ В ПОРУШЕННЯХ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ТКАНИН НЕСТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ Автореферат 59 стр.
28873. РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЕТНІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА БІЛОРУСЬКОГО НАРОДІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
28874. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАКАРПАТТЯ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ НАПРИКІНЦІ 80-х – НА ПОЧАТКУ 90-х рр. ХХ ст. Автореферат 28 стр.
28875. РОЛЬ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ Автореферат 23 стр.
28876. Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС Автореферат 19 стр.
28877. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
28878. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
28879. РОЛЬ ДИСБАЛАНСУ АНТИЕНДОТОКСИНОВОГО ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ Автореферат 25 стр.
28880. РОЛЬ ДИСФУНКЦІЇ ГУМОРАЛЬНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФАКТОРІВ РИЗИКУ, ПРОГНОЗІ ТА ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 57 стр.
28881. РОЛЬ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ВРОДЖЕНИХ ВАДАХ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
28882. РОЛЬ ДОМІШКОВИХ ІОНІВ CO32– У ПРОЦЕСАХ УТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СВІЧЕННЯ І ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В КРИСТАЛАХ ЙОДИДУ ЦЕЗІЮ Автореферат 23 стр.
28883. РОЛЬ ЕВОЛЮЦІЙНО-СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСМИСЛЕННІ СОЦІУМУ Автореферат 23 стр.
28884. роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту Автореферат 27 стр.
28885. РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 42 стр.
28886. РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ Автореферат 23 стр.
28887. Роль екстрасинаптичних НМДА рецепторів в СА3-СА1 збуджуючій синаптичній передачі у гипокампі щурів Автореферат 26 стр.
28888. РОЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ У ФОРМУВАННІ РУДНИХ РОДОВИЩ (на прикладі залізорудних формацій докембрію) Автореферат 48 стр.
28889. РОЛЬ ЕНДОГЕННИХ ЛЕКТИНІВ І ВУГЛЕВОДІВ В АГРЕГАЦІЇ, АДГЕЗІЇ І МІГРАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ КЛІТИН Автореферат 26 стр.
28890. РОЛЬ ЕНДОГЕННОГО ОКСИДУ АЗОТУ В ПАТОГЕНЕЗІ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
28891. Роль ендокринних дизрупторів у патології статевого дозрівання дівчат –підлітків та шляхи профілактики його порушень Автореферат 24 стр.
28892. Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної Са2+-сигналізації та функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози Автореферат 33 стр.
28893. РОЛЬ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 27 стр.
28894. Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гломерулонефриту (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
28895. РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В РОЗВИТКУ СИМПТОМАТИЧНОЇ РЕНОПАРЕНХІМАТОЗНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 22 стр.
28896. РОЛЬ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНИХ ФАКТОРІВ В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕМОРАГІЧНОГО ВАСКУЛІТУ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
28897. РОЛЬ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНИХ ФАКТОРІВ У РЕГУЛЯЦІЇ ВОРІТНОГО КРОВООБІГУ Автореферат 22 стр.
28898. РОЛЬ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ У ПОХОДЖЕННІ ТА МОРФОГЕНЕЗІ МІКСОМ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
28899. РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ ГРАМНЕГАТИВНОЇ МІКРОФЛОРИ В ЦИТОКІНОВІЙ РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИННИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ, ФІБРИНОЛІЗУ І ПРОТЕОЛІЗУ Автореферат 28 стр.
28900. РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ ГРАМНЕГАТИВНОЇ ФЛОРИ В ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ОДОНТОГЕННОГО ГАЙМОРИТУ 14.01.22 – стоматологія Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288  [289]  290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389