Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28701. РОЗРОБКА ФІЗИКО – ХІМІЧНОГО МЕТОДУ ОДЕРЖАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ШИРОКОЗОННИХ А2В6 Автореферат 26 стр.
28702. РОЗРОБКА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ІНТЕРКАЛЯЦІЇ ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ НИЗЬКОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 50 стр.
28703. Розробка фізико-технологічних основ одержання плівок сульфіда самарію для тензорезисторів і дослідження їх параметрів Автореферат 19 стр.
28704. РОЗРОБКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРЦІАЛЬНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ “ЧАВУН-ШЛАК” Автореферат 24 стр.
28705. РОЗРОБКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ТА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ЇХ СКЛАДОМ Автореферат 25 стр.
28706. РОЗРОБКА ФАЗОЧАСТОТНОГО МЕТОДУ ТА ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОТАЦІЙНОГО ВІСКОЗИМЕТРА Автореферат 24 стр.
28707. РОЗРОБКА ФЛУКТУАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВРАХУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ, ЗАСНОВАНИХ НА ЗАКОНАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ АТМОСФЕРИ Автореферат 25 стр.
28708. РОЗРОБКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І РЕЖИМІВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ БОРОВМІСНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ОБ’ЄМНОЇ ШТАМПОВКИ Автореферат 22 стр.
28709. Розробка хімічного складу та режимів термомеханічної обробки катанки підвищеної деформованості з електросталі для виробництва високоміцного металокорду Автореферат 27 стр.
28710. РОЗРОБКА ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПОКРАЩАННЯ ЗАГОЄННЯ ТОВСТОКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ В УМОВАХ ГІПОКСІЇ ТА НЕДОСТАТНЬОГО РЕГІОНАЛЬНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
28711. РОЗРОБКА ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО КОСТЮМА НА ОСНОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ОДЯГУ Автореферат 23 стр.
28712. Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження переходу від регулярної до хаотичної динаміки в нелінійних системах Автореферат 21 стр.
28713. РОЗРОБКА ЧИСТОВИХ КОСОКУТНИХ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ З КОМБІНОВАНИМИ СХЕМАМИ РІЗАННЯ Автореферат 19 стр.
28714. РОЗРОБКА ШАРУВАТИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИСОКОЧИСТИХ СПОЛУК НІОБІЮ І ТАНТАЛУ Автореферат 23 стр.
28715. РОЗРОБКА шляхів І МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БІОМЕХАНІЧНОГО обґрунтування НАКІСТКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ Автореферат 28 стр.
28716. РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКО–СОЦІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТЮТЮНОКУРІННЯ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 33 стр.
28717. РОЗРОБКА, ВЕРИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ТРИВИМІРНОЇ CFD-моделІ теплового СТАНУ ОХОЛОДЖУВАНОЇ лопатки ГТД У СПРЯЖЕНІЙ ПОСТАНОВЦІ Автореферат 33 стр.
28718. РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ Автореферат 26 стр.
28719. РОЗРОБКА, ДОСЛІДЖЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ВИТИСНЕННЯ РОЗПЛАВУІЗ ЛИВНИКОВО – ЖИВЛЮЧОЇ СИСТЕМИ У ВИЛИВОК Автореферат 24 стр.
28720. РОЗРОБКА, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВАЛКОВОГО ФОРМУВАННЯ ГНУТИХ ПРОФІЛІВ З ПРОСIЧНО-ВИТЯЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 21 стр.
28721. РОЗРОБКА, ДОСЛІДЖЕННЯ та ОСВОЄННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКАТКИ-розділення в ЧОРНОВих ГРУПАХ БЕЗперервНИХ ДРОТОВИХ СТАНІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ катанки іЗ ЗАГОТовок ЗБІЛЬШЕНОГО ПЕРЕтину Автореферат 28 стр.
28722. Розроблення способів інтенсифікації уварювання цукрових утфелів Автореферат 23 стр.
28723. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРОПРОДУКТІВ ІЗ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ Автореферат 21 стр.
28724. РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОРЕЖИМНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ДИЗЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ З РОТОРНИМ ПАЛИВНИМ НАСОСОМ Автореферат 28 стр.
28725. Розроблення і дослідження регульованого приводу Паливного насоса ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ Автореферат 25 стр.
28726. Розроблення інгібіторів корозії сталей на основі модифікованої гірчичної олії Автореферат 27 стр.
28727. РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ШВИДКОПЛИННИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ Автореферат 26 стр.
28728. Розроблення адаптивної системи технічної діагностики з прогнозуванням Автореферат 23 стр.
28729. РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВНИХ ОБРАЗІВ Автореферат 20 стр.
28730. РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИКО - ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ДИФРАКЦІЇ ДЛЯ КОНІЧНИХ, КЛИНОПОДІБНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ Автореферат 43 стр.
28731. РОЗРОБЛЕННЯ АСУ ЗАПАСАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БАГАТОРІВНЕВИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
28732. РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОСОЧЕННЯ ТКАНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ПОЛІМЕРНИМИ ЗВ'ЯЗУЮЧИМИ Автореферат 28 стр.
28733. РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ Автореферат 23 стр.
28734. РОЗРОБЛЕННЯ ЛИВАРНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФАСОННИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 29 стр.
28735. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ВМІСТОМ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СИРОВИНІ, НАПІВПРОДУКТАХ ТА ПРОДУКЦІЇ Автореферат 28 стр.
28736. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗМОЧУВАНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ РІДИНАМИ Автореферат 24 стр.
28737. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ РАДІОНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ шляхаХ УКРАЇНИ Автореферат 36 стр.
28738. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ ЖОРСТКИМИ РІВНЯННЯМИ Автореферат 24 стр.
28739. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМАҐНЕТНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 18 стр.
28740. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВизНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ В ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ НА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЯХ Автореферат 23 стр.
28741. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ НА ЖІНОЧІ ФІГУРИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ Автореферат 23 стр.
28742. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ ЗОВНІШНІХ ВІДВАЛІВ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТІ РОЗКРИВНИХ ПОРІД І СЛАБКОЇ ОСНОВИ Автореферат 28 стр.
28743. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ТА ЗАСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
28744. РОЗРОБЛЕННЯ ОКСИДОКЕРАМІЧНИХ ПОКРИВІВ НА ЦИРКОНІЄВИХ ТА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 21 стр.
28745. Розроблення пасиваційного розчину для підвищення корозійної тривкості алюмінію і його сплавів у середовищах хімічних виробництв Автореферат 24 стр.
28746. Розроблення плазмоелектролітних зносо- та корозивнотривких покриттів на магнієвих сплавах Автореферат 25 стр.
28747. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛОСКОЩІЛИННИХ ГОЛОВОК ДЛЯ ЕКСТРУЗІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ЛИСТОВИХ ТА ПЛІВКОВИХ ВИРОБІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 26 стр.
28748. РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ТЕРАПІЇ МАСТИТУ КОРІВ Автореферат 24 стр.
28749. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОПЛАЗМОЛІЗУ ТКАНИНИ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ ТА СПОСОБУ ЇЇ КОМБІНОВАНОЇ ТЕПЛОВОЇ І ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 27 стр.
28750. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕЛЕФОННОГО ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 22 стр.
28751. РОЗРОБЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕКСТРУДОВАНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 23 стр.
28752. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ПІДГОТОВКИ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ ДЛЯ ЕКСТРАГУВАННЯ САХАРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ Автореферат 28 стр.
28753. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ПОГІРШЕНОЇ ЯКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНЕРАЛУ ГЛАУКОНІТУ Автореферат 23 стр.
28754. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕФЕКАЦІЇ В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
28755. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРИСТИХ РЕЧОВИН Автореферат 49 стр.
28756. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ РОЗРЯДІВ Автореферат 25 стр.
28757. Розроблення та дослідження нових конструкцій електромеханічних перетворювачів для пневмо–гідропідсилювачів Автореферат 24 стр.
28758. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПРИЧІПНОЇ ПЛОДОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 22 стр.
28759. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СПОСОБУ ОБРОБЛЕННЯ СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
28760. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 24 стр.
28761. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА Автореферат 27 стр.
28762. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОЗЦУКРЕНОЇ ПАТОКИ ІЗ ПШЕНИЦІ Автореферат 28 стр.
28763. Розроблення технології голландського брускового сиру з використанням гомогенізації молока Автореферат 25 стр.
28764. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ З ФРУКТОЗОЮ Автореферат 27 стр.
28765. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ З СУХИМ СОЄВИМ МОЛОКОМ Автореферат 29 стр.
28766. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ПРОРОСЛИХ ЗЕРЕН ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 23 стр.
28767. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ З ПРОРОЩЕНОГО ЗЕРНА Автореферат 27 стр.
28768. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА З БОРОШНА ТРИТИКАЛЕ Автореферат 24 стр.
28769. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ” ПЕЧИВА ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦЕЛІАКІЮ Автореферат 30 стр.
28770. Розроблення технологічних композицій на основі надвисокомолекулярного поліетилену Автореферат 33 стр.
28771. РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ. РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI Автореферат 22 стр.
28772. РОЗСІЮВАННЯ електромагнітних ХВИЛЬ НА СИСТЕМАХ ЩІЛИН У ХВИЛЕВОДАХ З ДОВІЛЬНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ Автореферат 24 стр.
28773. розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі Автореферат 24 стр.
28774. Розсіяння відеоімпульсів на шаруватих структурах з дисперсією і поглинанням Автореферат 25 стр.
28775. Розсіяння електромагнітних хвиль двоякоперіодичними магнітодіелектричними структурами Автореферат 22 стр.
28776. РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ШАРУВАТИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБ’ЄКТАХ В ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ТА В ХВИЛЕВОДАХ Автореферат 20 стр.
28777. РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ТОНКИМ ІМПЕДАНСНИМ ВІБРАТОРОМ У КРУГЛОМУ ХВИЛЕВОДІ Автореферат 25 стр.
28778. РОЗСІЯННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ ТА ПУЧКІВ НА НЕОДНОРІДНОСТЯХ У ВІДКРИТИХ ХВИЛЕВОДАХ І НА РЕФЛЕКТОРАХ Автореферат 25 стр.
28779. РОЗСІЯННЯ СВІТЛА НА ПИЛОВИХ ЧАСТИНКАХ КОМЕТ, АСТЕРОЇДІВ І НАВКОЛОЗОРЯНИХ ОБОЛОНОК: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Автореферат 44 стр.
28780. РОЗСІЯННЯ ТА РЕАКЦІЇ ПЕРЕДАЧ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЯДЕР 6Li, 7Li З ЯДРАМИ 2H, 14C і 14N Автореферат 20 стр.
28781. РОЗСІЯННЯ ТА РЕАКЦІЇ ПЕРЕДАЧ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЯДЕР 9Ве + 11В Автореферат 19 стр.
28782. Розсіяння Х-променів шаруватими періодичними структурами та діагностика їх параметрів Автореферат 27 стр.
28783. РОЗСІЯННЯ ШВИДКИХ ЗАРЯДЖЕНИХ І НЕЙТРАЛЬНИХ ЧАСТИНОК У МІКРОСКОПІЧНИХ ПОЛЯХ СКЛАДНИХ АТОМНИХ СИСТЕМ В РЕЧОВИНІ Автореферат 20 стр.
28784. РОЗСЕЛЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ГАГАУЗІВУ БЕССАРАБІЇ (ХІХ- ПОЧ.ХХ СТ.) Автореферат 33 стр.
28785. Розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми Автореферат 26 стр.
28786. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП (ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ) Автореферат 25 стр.
28787. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістичні та процесуальні аспекти) Автореферат 27 стр.
28788. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ СЛІДЧОЮ ТА СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ Автореферат 30 стр.
28789. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі Автореферат 24 стр.
28790. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЖЕЖАМИ Автореферат 27 стр.
28791. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ Автореферат 28 стр.
28792. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 27 стр.
28793. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху аБо експлуатації автотранспортних засобів Автореферат 23 стр.
28794. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ, ВЧИНЕНОГО З КОРИСЛИВИХ МОТИВІВ Автореферат 27 стр.
28795. РОЗУМ ТА ВОЛЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА Автореферат 25 стр.
28796. Розуміння вчителем особистості учня підліткового віку як фактор вирішення міжособистісних і педагогічних конфліктів Автореферат 27 стр.
28797. РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ у містичній традиції ІСИХАЗМу (ПАЛАМІТСЬКОГО СИНТЕЗУ): феноменолого-релігієзнавчий АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
28798. Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах Автореферат 30 стр.
28799. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УМОВ ПЕРЕРОБКИ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ ТА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ УЧНІВ З РІЗНИМИ ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
28800. РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ В УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ПОГОДИ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287  [288]  289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389