Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28501. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СКАЗУ ТВАРИН Автореферат 54 стр.
28502. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 26 стр.
28503. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКЛАДНИХ ПЕРЕРІЗІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ВІД ЗВАРЮВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ ШВІВ ОДНОМІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 27 стр.
28504. РОЗРОБКА ТА КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ВДОСКОНАЛЕНОГО КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВУ ДЛЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ Автореферат 24 стр.
28505. РОЗРОБКА ТА КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНИХ АНАСТОМОЗІВ В БІЛІАРНІЙ ХІРУРГІЇ Автореферат 25 стр.
28506. РОЗРОБКА ТА КЛІНІЧНА АПРОБАЦІЯ СТАНДАРТНИХ ШТИФТОВО-КУКСОВИХ ВКЛАДОК ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ПОВНИХ ДЕФЕКТІВ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБА Автореферат 18 стр.
28507. розробка та клінічне впровадження штучних зубів підвищеної твердості в знімних зубних протезах Автореферат 30 стр.
28508. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 21 стр.
28509. РОЗРОБКА ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ СТАНУ МЕТАЛУ ЗА ПАРАМЕТРАМИ РОЗСІЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДОСТІ Автореферат 19 стр.
28510. РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
28511. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТКАНИН АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ЩЕЛЕП ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ Автореферат 25 стр.
28512. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАНДИДОЗУ ПОРОЖНИНИ РОТА В ОСІБ ІЗ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ Автореферат 25 стр.
28513. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОЇ МИЙКИ ДЛЯ КАРТОПЛІ Автореферат 18 стр.
28514. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО КАРТОПЛЕКОПАЧА Автореферат 21 стр.
28515. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ З’ЄДНАЛЬНО-КЕРУЮЧОГО МОДУЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА Автореферат 23 стр.
28516. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБОК ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДРОБЦІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 20 стр.
28517. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
28518. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
28519. РОЗРОБКА ТА ОБРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОХОДКИ ВИРОБОК ВЕЛИКОГО ПЕРЕРІЗУ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ Автореферат 21 стр.
28520. Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Автореферат 56 стр.
28521. Розробка та ОБҐРУНТУВАННЯ методу діагностування стану систем “підйомна посудина - армування” при запобіжному гальмуванні Автореферат 24 стр.
28522. РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ВІКОВИХ ЗМІН ШКІРИ ЛИЦЯ Автореферат 27 стр.
28523. РОЗРОБКА ТА ОСВОЄННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ВОЛОЧІННЯ СТАЛЕВОЇ КАТАНКИ ПІСЛЯ МЕХАНІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ОКАЛИНИ Автореферат 23 стр.
28524. РОЗРОБКА ТА ОСВОЄННЯ МАЛОВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ БАЛОНІВ СПОСОБОМ ГАРЯЧОЇ ЗАКАТКИ Автореферат 24 стр.
28525. Розробка та освоєння регламентованого шихтового режиму конверторної плавки Автореферат 20 стр.
28526. Розробка та освоєння технології інжекційної обробки сталі твердими шлакоутворюючими сумішами Автореферат 23 стр.
28527. Розробка та оцінка протикаріозної ефективності засобів та методів цілЕспрямованої дії на мінеральний склад емалі зубів (клініко–лабораторнЕ дослідження) Автореферат 21 стр.
28528. РОЗРОБКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНОГО ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 45 стр.
28529. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ аВТОМОБІЛЬНОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ Автореферат 27 стр.
28530. РОЗРОБКА та РОЗВИТОК МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ, АНАЛІЗУ Й УДОСКОНАЛЮВАННЯ пароводяних ТЕПЛООБМІННИКІВ ТЕПЛОВИХ та ЯДЕРНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК Автореферат 21 стр.
28531. Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту Автореферат 18 стр.
28532. РОЗРОБКА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ Автореферат 26 стр.
28533. РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНОЇ ЛОКАЦІЇ ШСЗ. Автореферат 19 стр.
28534. РОЗРОБКА ТА ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА НОВИХ ВИДІВ СУХИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ КАВОВИХ НАПОЇВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 21 стр.
28535. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЖИВИЛЬНИХ середовищ для культивування лептоспір Автореферат 23 стр.
28536. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ Автореферат 23 стр.
28537. Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів Автореферат 45 стр.
28538. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ Автореферат 27 стр.
28539. РОЗРОБКА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ, НАПРАВЛЕНИХ НА ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПОЖЕЖНИКІВ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ОБ'ЄКТИ З ІОНІЗУЮЧИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ. Автореферат 21 стр.
28540. РОЗРОБКА ТАМПОНАЖНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО РОЗШИРЮЮТЬСЯ ПРИ ТВЕРДІННІ, ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН НА ПЛОЩАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Автореферат 21 стр.
28541. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПРЯМОВАНИХ СВЕРДЛОВИН Автореферат 32 стр.
28542. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЮЮЧИХ ОБРОБОК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 62 стр.
28543. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ВИСОКИМ СПЕКТРАЛЬНИМ РОЗДІЛЕННЯМ Автореферат 39 стр.
28544. Розробка теоретичних основ, дослідження і впровадження інновацій при будівництві методом “стіна в ґрунті” Автореферат 44 стр.
28545. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ І УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕСУВАННЯ адгезійно РОЗ’ЄДНАНИХ ВОЛОКОН ЗІ СВИНЦЕВИХ ГРАНУЛ Автореферат 25 стр.
28546. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СИНТЕЗУ НЕОРГАНІЧНИХ ПІГМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯК БАЗОВОЇ СИРОВИНИ ГАЛЬВАНІЧНИХ ШЛАМІВ Автореферат 25 стр.
28547. РОЗРОБКА ТЕПЛОЗАХИСНОГО СПЕЦОДЯГУ З ЛОКАЛЬНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ Автореферат 24 стр.
28548. РОЗРОБКА ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ АСПЕКТІВ КЕРОВАНОГО СТРУМИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ Автореферат 25 стр.
28549. Розробка ТЕПЛОФІЗИЧНИХ і техНОЛОГІЧНИХ засад РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ТА РЕГЕНЕРАЦІї ВОДНЮ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ЗАЛІЗНИХ порошків Автореферат 28 стр.
28550. РОЗРОБКА ТЕСТ–СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ПРОТИ ВІРУСУ СКАЗУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТВАРИН Автореферат 29 стр.
28551. Розробка технічних засобів індивідуального протитеплового захисту і методу підготовки гірничорятувальників для роботи в екстремальних мікрокліматичних умовах Автореферат 24 стр.
28552. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГII ВИГОТОВЛЕННЯ ДОВГОМIРНИХ БАГАТОШАРОВИХ ТРУБ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДОМ ГАЗОДЕТОНАЦIЙНОГО ФУТЕРУВАННЯ Автореферат 21 стр.
28553. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАННЯ СТИСНЕННЯМ У ВАКУУМІ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН І КІБОРІТУ Автореферат 27 стр.
28554. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІЗОЛЮВАННЯ ТАНКІВ СУДЕН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГАРЯЧИХ НАЛИВНИХ ВАНТАЖІВ Автореферат 24 стр.
28555. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРФЕРОНІВ І ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙНО ОФОРМЛЕНОЇ ІНДУКТОРНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОРАЗОВОЇ ДІЇ Автореферат 24 стр.
28556. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ LACTOBACILLUS CASEI SSP. CASEI ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ Автореферат 26 стр.
28557. Розробка технології безалкогольних напоїв профілактичного напряму з рослинної сировини Автореферат 23 стр.
28558. Розробка технології безфутлярної прокладки теплопроводів закритим способом Автореферат 18 стр.
28559. Розробка технології боротьби з пилом при перевезенні гірничої маси залізничним транспортом Автореферат 22 стр.
28560. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРІЖДЖІВ, ЩО АКТИВОВАНІ У ПЕРЕМІННОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 20 стр.
28561. Розробка технології в`язання еластичних виробів заданої форми Автореферат 24 стр.
28562. РОЗРОБКА технології відновлення абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання Автореферат 18 стр.
28563. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ВІБРАЦІЙНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ Автореферат 24 стр.
28564. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФІЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ Автореферат 17 стр.
28565. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ Виготовлення в'язаних ЕЛАСТИЧНих виробів КУЛІРНИХ ПЕРЕПЛЕТЕНЬ Автореферат 26 стр.
28566. Розробка технології виготовлення листових ошипованих деталей літака з високоміцних алюмінієвих сплавів із застосуванням наплавлення Автореферат 22 стр.
28567. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИСТОВИХ СУДНОКОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ ПОВІТРЯНО- ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ З ДОДАВАННЯМ ВОДИ Автореферат 22 стр.
28568. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ВОГНЕЗАХИСНИХ КЛЕЙОВИХ СПОЛУК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НИЗУ Автореферат 22 стр.
28569. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІї видобування ефірних олій з нетрадиційної сировини Автореферат 22 стр.
28570. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ПРИРОДНОГО КАМЕНЯ ЯК ПОПУТНОЇ СИРОВИНИ В ДІЮЧИХ КАР'ЄРАХ Автореферат 38 стр.
28571. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ І ДООЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА РИСОВИХ СИСТЕМАХ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
28572. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ІГРИСТИХ ВИН З ПІДВИЩЕНИМИ ПІНИСТИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 27 стр.
28573. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА АРОМАТИЗОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
28574. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗАРОДКОВОГО ПРОДУКТУ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ Автореферат 19 стр.
28575. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРМОВИХ ТРАВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 21 стр.
28576. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ПРОДУКТІВ З БОБІВ СОЇ Автореферат 26 стр.
28577. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕСЕРВІВ ТА РИБНИХ КОНСЕРВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАКТОФЕРМЕНТОВАНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 19 стр.
28578. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТОНКОВОЛОКНИСТИХ ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СУМІШЕЙ ПОЛІМЕРІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ КОМПОНЕНТІВ Автореферат 28 стр.
28579. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШКІР, СТІЙКИХ ДО ДІЇ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 27 стр.
28580. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ Автореферат 21 стр.
28581. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОКАЛОРІЙНИХ СОКОВМІСНИХ НАПОЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕРНА ЗЛАКОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 23 стр.
28582. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОНАДІЙНИХ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПЕЛЬТЬЄ НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Bi-Te-Se-Sb Автореферат 23 стр.
28583. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЕРЕРОБКИ ДИСПЕРСНИХ ЗАЛІЗОГРАФІТОВИХ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
28584. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВОДНЕВОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ Автореферат 20 стр.
28585. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕНІТРИФІКАЦІЇ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ У РЕАКТОРІ З ФІКСОВАНОЮ БІОПЛІВКОЮ Автореферат 28 стр.
28586. Розробка технології десульфурації чавуну алюмотермічним відновленням магнезиту в глибині металевого розплаву Автореферат 25 стр.
28587. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ГАРАНТОВАНИМ СЕРВІСОМ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ FRAME RELAY Автореферат 25 стр.
28588. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ У ВАКУУМІ ХРОМУ З МІДДЮ Автореферат 21 стр.
28589. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ БАКТЕРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СОРБЦІЙНО-КОНТАКТНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ Автореферат 33 стр.
28590. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДРІЖДЖОВИХ ЛІЗАТІВ У ПОЛІ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
28591. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДИСПЕРСНИМИ БАРВНИКАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УРЕТАНОВОГО ЗАГУСНИКА Автореферат 27 стр.
28592. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ПРОПИСІВ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ТА МАЗІ НА ОСНОВІ ПРОПОЛІСУ І ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 22 стр.
28593. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЬОВАНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОБНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ Автореферат 23 стр.
28594. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКВАШУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРЯМОГО ВНЕСЕННЯ ДЛЯ ЙОГУРТУ ТА СМЕТАНИ Автореферат 23 стр.
28595. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ КАРБОКСИМЕТИЛЬОВАНОГО КРОХМАЛЮ В ДРУКУВАННІ І ЗАКЛЮЧНІЙ ОБРОБЦІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 30 стр.
28596. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ СОЛОНОГО ВУГІЛЛЯ Автореферат 22 стр.
28597. Розробка технології зварювання тертям сплавів алюмінію із сталлю та міддю. Автореферат 30 стр.
28598. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОЛОШУВАННЯ-ЗОЛІННЯ ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ З ІМУНІЗАЦІЄЮ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ Автореферат 30 стр.
28599. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕСІРЧЕННЯ НАФТАЛІНОВОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
28600. розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285  [286]  287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389