Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28301. РОЗРОБКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МЕТОДОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 24 стр.
28302. РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО СПОСОБУ ЗАПОБІГАННЯ РАПТОВИХ ВИКИДІВ ВУГІЛЛЯ І ГАЗУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЛАСТОВИХ ВИРОБОК Автореферат 24 стр.
28303. РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ПУЛЕРНИХ МЕХАНІЗМІВ ШВЕЙНИХ МАШИН Автореферат 22 стр.
28304. РОЗРОБКА ПАРКС-JAVA ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 26 стр.
28305. РОЗРОБКА ПЕРЕМИКАЛЬНИХ Р-КАНАЛЬНИХ МОН-СТРУКТУР, КЕРОВАНИХ МАЛОПОТУЖНИМИ СИГНАЛАМИ Автореферат 18 стр.
28306. РОЗРОБКА ПОКАЗАНЬ ТА ВИБІР МАЛОІНВАЗИВНИХ ТРАНСУРЕТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ СЕЧОВИДІЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ З ВИСОКИМ ОПЕРАТИВНИМ РИЗИКОМ Автореферат 27 стр.
28307. РОЗРОБКА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО- АКТИВНИХ РЕЧОВИН В АСФАЛЬТОБЕТОНІ Автореферат 25 стр.
28308. Розробка покриття для захисту металоконструкцій від розплавлених Електродних бризок при зварюванні з попереднім ПІДІГРІВОМ виробів Автореферат 27 стр.
28309. РОЗРОБКА ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ІЗ САМООРГАНІЗУЮЧОЮ СТРУКТУРОЮ. Автореферат 25 стр.
28310. Розробка полімерних композитів з наповнювачами, модифікованими полімерними четвертинними амонієвими солями Автореферат 7 стр.
28311. РОЗРОБКА ПРЕПАРАТУ І ТЕХНОЛОГІЇ АНТИСЕПТИЧНОЇ ОБРОБКИ ШКІРИ ТА ХУТРА Автореферат 32 стр.
28312. розробка прийомів вирощування сої в криму з використанням різних штамів бульбочкових бактерій Автореферат 22 стр.
28313. Розробка прийомів підвищення якості прищепної і підщепної лози винограду на основі препаратів з біологічною активністю Автореферат 27 стр.
28314. РОЗРОБКА ПРИЙОМІВ ПРОГНОЗУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЛУСКОКРИЛИХ КОМАХ НА ПРИКЛАДІ ШОВКОВИЧНОГО І НЕПАРНОГО ШОВКОПРЯДІВ Автореферат 25 стр.
28315. РОЗРОБКА ПРИЙОМІВ СЕЛЕКЦІЇ, РОЗВЕДЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ СТАНУ КУЛЬТУРИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА Автореферат 22 стр.
28316. РОЗРОБКА ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ З ЕТАПАМИ МОДИФІКАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА Автореферат 26 стр.
28317. Розробка принципів побудови і структурної організації динамічної пам’яті на Волоконно-оптичних лініях Автореферат 23 стр.
28318. РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ОДЯГУ Автореферат 21 стр.
28319. РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОРПУСООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
28320. РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ І КОНСТРУКЦІЙ СУМІСНОЇ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ І ШИРОКОЗАХВАТНИХ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 22 стр.
28321. Розробка припоїв на основі систем CaO-Al2O3-SiO2, BaO-Al2O3- SiO2, MnO-Al2O3- SiO2 для пайки високочистої корундової кераміки Автореферат 26 стр.
28322. РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ПЛОСКИХ ЗАГОТОВОК ВЕРХУ ВЗУТТЯ Автореферат 16 стр.
28323. РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАХВАТУ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ Автореферат 20 стр.
28324. Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування Автореферат 25 стр.
28325. РОЗРОБКА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КУЛЬТИВУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОТАВІРУСНИХ АНТИГЕНІВ Автореферат 28 стр.
28326. РОЗРОБКА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ГЕЛІВ “ТРОКСЕРУТИН 2” І “ЕКОНАЗОЛ 1” Автореферат 26 стр.
28327. РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ КАРОТИНОВМІСНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 24 стр.
28328. РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ СУШІННЯ КИЗИЛУ ТА ПРОДУКТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 27 стр.
28329. РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ЛУСКИ З ТУШОК СТАВКОВОЇ РИБИ Автореферат 22 стр.
28330. Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біанкерними сполуками (БАС) пористих полімерних мембран та вивчення їх функціональних характеристик Автореферат 24 стр.
28331. РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛОДІВ МАНГО МЕТОДАМИ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
28332. РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ОДНОСТОРОННЬОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТРУМУ Автореферат 26 стр.
28333. Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням Автореферат 28 стр.
28334. РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ФАРБУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ ВИДУБЛЕНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СОЛЕЙ ЦИРКОНІЮ Автореферат 21 стр.
28335. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖЕННЯ ПЛАСТОВИХ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК НА ПЛАСТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ Автореферат 17 стр.
28336. Розробка раціональних режимів виддалення водню із залізовуглецевих розплавів з метою ресурсозбереження Автореферат 18 стр.
28337. Розробка раціональних режимів плавлення алюмінієвих стрижнів із захисним покриттям при позапічному доведенні сталі Автореферат 20 стр.
28338. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПЛАВЛЕННЯ ЗЛИВКІВ АЛЮМОВМІСТКИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ПІД ЧАС РОЗКИСЛЕННЯ СТАЛІ В КОВШІ Автореферат 25 стр.
28339. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАБЕТИЧНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОЗИ Автореферат 23 стр.
28340. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВІВ ДРОТОМ В СТАЛЕРОЗЛИВНОМУ КОВШІ Автореферат 22 стр.
28341. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОВАНИХ НАПІВІГРИСТИХ ВИН Автореферат 24 стр.
28342. Розробка раціональної технології кремово-збивних цукерок з комбінованими корпусами, які формуються методом ко-екструзії Автореферат 26 стр.
28343. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК НА БАЗІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТОП Автореферат 21 стр.
28344. РОЗРОБКА РЕАГЕНТІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ Автореферат 23 стр.
28345. Розробка режимів для технічного обслуговування транспортних машин на основі діагностичної інформації Автореферат 15 стр.
28346. РОЗРОБКА РЕКУРЕНТНИХ МЕТОДІВ РІШЕННЯ ЗАДАЧ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, МОДЕЛЬОВАНИХ ІНТЕГРАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ Автореферат 21 стр.
28347. Розробка ресурсозберігаючих меліорацій земель для приватизованих господарств гумідної зони лівобережного лісостепу Автореферат 18 стр.
28348. РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок Автореферат 22 стр.
28349. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИСНОЇ ВИЇМКИ НА ОСНОВІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВИПУСКУ РУДИ З НЕОДНОРІДНИМИ СИПУЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 49 стр.
28350. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБІЙКИ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ НАЙПРОСТІШИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН Автореферат 24 стр.
28351. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МЕРСЕРИЗАЦІЇ СУРОВИХ ТКАНИН Автореферат 20 стр.
28352. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ І СПІКАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ШИХТИ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ТОНКОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 25 стр.
28353. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЗЕМНОЇ ВІДБІЙКИ МІЦНИХ І НАДТО МІЦНИХ ЗАЛІЗНИХ РУД Автореферат 43 стр.
28354. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ НИЗЬКОСОРТНОГО КОРОТКОГО ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА Автореферат 29 стр.
28355. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ НАТРІЙ-КАТІОНІТОВИХ ФІЛЬТРІВ Автореферат 22 стр.
28356. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПУНКТІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ПОЇЗДІВ Автореферат 26 стр.
28357. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕхНОЛОГІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ВЗУТТЯ З ВЕРхОМ ІЗ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ Автореферат 21 стр.
28358. Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі Автореферат 24 стр.
28359. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ ТА РОЗШИРЕННЯ ЇХ АСОРТИМЕНТУ Автореферат 27 стр.
28360. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО МЕТОДУ ПНЕВМОЗАПУСКУ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ на центральних компресорних станціях шахт Автореферат 22 стр.
28361. Розробка розрахунково - експериментального підходу для аналізу ТЕПЛОВИХ деформацій при точінні з використанням різних методів охолодження Автореферат 23 стр.
28362. РОЗРОБКА САМОЗАХИСНОГО ПОРОШКОВОГО ДРОТУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ В УСІХ ПРОСТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ Автореферат 24 стр.
28363. Розробка самозахисного порошкового дроту для наплавлення деталей, що працюють в умовах гідроабразивного зносу Автореферат 26 стр.
28364. РОЗРОБКА СЕЛЕКТИВНИХ ВИМОГ ДО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ Й ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КАТАНКИ ЗІ СТАЛІ Св–08Г2С, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ДЕФОРМування ПРИ ВОЛОЧІННІ Автореферат 24 стр.
28365. РОЗРОБКА СЕПАРАТОРА ВОРОХУ ЛЬОНУ Автореферат 19 стр.
28366. РОЗРОБКА СИЛЬНОСТРУМНОГО КАТОДА ДЛЯ ПОТУЖНИХ ПЛАЗМОТРОНІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 23 стр.
28367. Розробка синергічних захисних композицій з використанням меркаптопохідних моно- і бігетероциклів для хімічної очистки теплоенергетичного обладнання Автореферат 27 стр.
28368. Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів Автореферат 24 стр.
28369. РОЗРОБКА СИСТЕМ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФЛАВІНОГЕННИХ ДРІЖДЖІВ PICHIA GUILLIERMONDII ТА CANDIDA FAMATA Автореферат 25 стр.
28370. РОЗРОБКА СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ НА ОСНОВІ АБСОРБЦІЙНИХ ЦИКЛІВ ВІДКРИТОГО ТИПУ І СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Автореферат 21 стр.
28371. РОЗРОБКА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 21 стр.
28372. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ВИЗРІВАННЯ ОРДИНАРНИХ БІЛИХ МІЦНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
28373. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
28374. РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 23 стр.
28375. РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПОСЛУГ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Автореферат 26 стр.
28376. Розробка системи оптимального управління шахтними вентиляторами головного провітрювання Автореферат 19 стр.
28377. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”) Автореферат 24 стр.
28378. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА Автореферат 21 стр.
28379. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕПЛОВОГОКОНТРОЛЮ І ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗА ЦИМ ФАКТОРОМ СТРОКУ СЛУЖБИ ІЗОЛЯЦІЇ РУДНИКОВИХ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ Автореферат 19 стр.
28380. РОЗРОБКА СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
28381. РОЗРОБКА СКЛАДІВ СТЕКОЛ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГАРЯЧОГО ДЕКОРУВАННЯ СКЛОВИРОБІВ Автореферат 29 стр.
28382. РОЗРОБКА СКЛАДУ І НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОПОЛІІОННИХ ТА КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 30 стр.
28383. РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ З ТРиКЛОЗАНОМ І алантоїном Автореферат 22 стр.
28384. РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ СПЕРМІЦИДНОЇ ДІЇ З РОСЛИННИМ КОМПЛЕКСОМ „ГЛЮКОРІБІН” Автореферат 23 стр.
28385. РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ГЕЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 20 стр.
28386. РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСИПКИ З НАСТОЙКОЮ ПРОПОЛІСУ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 21 стр.
28387. Розробка складу обкладальних гум з використанням промоторів адгезії на основі Гексахлор-п-ксилолу та солей полігуанідинів Автореферат 23 стр.
28388. Розробка складу та дослідження газотермічних антифрикційних покриттів з добавками твердих мастил Автореферат 28 стр.
28389. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГIі ЛIКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРIі У ВИГЛЯДI ПАЛИЧОК НА ОСНОВI ФУРАЗОЛIДОНУ ТА ДIОКСИДИНУ Автореферат 21 стр.
28390. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ПОДРІБНЕНОГО ЛИСТЯ ГОРІХУ ГРЕЦЬКОГО ТА КАШТАНУ КІНСЬКОГО Автореферат 23 стр.
28391. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНТИСЕПТИЧНОГО ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ Автореферат 22 стр.
28392. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ вагінальних супозиторіїв з прополісом та олією обліпиховою Автореферат 25 стр.
28393. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГЕРІАТРИЧНОГО ПРЕПАРАТУ У ФОРМІ ГРАНУЛ НА ОСНОВІ ПОРОШКУ ЛИСТЯ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО Автореферат 24 стр.
28394. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНУЛ ЦЕОЛІТУ З ПЛАНТАГЛЮЦИДОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ Автореферат 25 стр.
28395. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕМУЛЬСІЇ АНАЛЬБЕНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ Автореферат 18 стр.
28396. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КАПСУЛ З НАТРІЮ ДИКЛОФЕНАКОМ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ Автореферат 21 стр.
28397. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КАПСУЛ З ФЕНОЛЬНИМ ГІДРОФОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ПРОПОЛІСУ ТА ОБНІЖЖЯМ БДЖОЛИНИМ Автореферат 25 стр.
28398. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ лікувально-КОСМЕТИЧНОГО КРЕМУ З ГУСТИМ ЕКСТРАКТОМ ЛИСТЯ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО Автореферат 23 стр.
28399. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛАКУ Автореферат 18 стр.
28400. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАЗІ З МІРАМІСТИНОМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УРОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283  [284]  285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389