Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28201. розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі Автореферат 23 стр.
28202. РОЗРОБКА МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШАРОШКОВИХ ДОЛІТ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ Автореферат 28 стр.
28203. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОБРОБКИ ІНТЕРФЕРОГРАМ ФАБРІ?ПЕРО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛІВКОВИХ СТРУКТУР Автореферат 23 стр.
28204. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ГАЛЬМОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ В ДОРОЖНІХ УМОВАХ Автореферат 8 стр.
28205. РОЗРОБКА МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ДЕТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ АУСТЕНІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ Автореферат 24 стр.
28206. РОЗРОБКА МЕТОДУ ПІДШАРОВОГО ГЕНЕРУВАННЯ ТА РЕГЕНЕРУВАННЯ ПІНИ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У РЕЗЕРВУАРАХ З НАФТОПРОДУКТАМИ Автореферат 20 стр.
28207. РОЗРОБКА МЕТОДУ ПРОГНОЗУ УМОВ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПІДРОБКИ БУДІВЕЛЬ НА ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩАХ Автореферат 26 стр.
28208. РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ НА УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ ЗАТВОРІВ ВИСОКОГО ТИСКУ Автореферат 22 стр.
28209. РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ТА ПОВЗУЧОСТІ Автореферат 23 стр.
28210. РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЇ МЕТАНУ З УРАХУВАННЯМ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ, ЩО ПІДРОБЛЯЄТЬСЯ Автореферат 22 стр.
28211. РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПОВЗУЧОСТІ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТI ЦИКЛIЧНО НАВАНТАЖЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИНОБУДIВНИХ КОНСТРУКЦIЙ Автореферат 40 стр.
28212. РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МЕТАЛУ В КРИВОЛІНІЙНИХ МАШИНАХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗЛИВУ ЗАГОТОВОК Автореферат 23 стр.
28213. РОЗРОБКА МЕТОДУ СИНТЕЗУ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ СТИСЛОГО РАЙОНУ Автореферат 22 стр.
28214. Розробка методу синтезу та створення круглих одномодових світловодів з поліпшеними електродинамічними характеристиками Автореферат 24 стр.
28215. Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств Автореферат 27 стр.
28216. РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ Автореферат 25 стр.
28217. РОЗРОБКА МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ БЕЗПЕЧНОГО РУХУ СУДНА Автореферат 23 стр.
28218. РОЗРОБКА МЕТОДУ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСКУВАННЯ ВІДЕОПОТОКІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ХІРУРГІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ Автореферат 26 стр.
28219. Розробка механізмів адаптації в системах цифрового керування з еталонною моде Автореферат 18 стр.
28220. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПОДАЧІ ГОЛКОВОЇ НИТКИ СТОЧУВАЛЬНИХ МАШИН ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА Автореферат 22 стр.
28221. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 24 стр.
28222. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
28223. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ РОЗШИРЕНОГО ЗАПИТУ ЗА ЗРАЗКОМ У ЗАСТОСУВАННЯХ БАЗ ДАНИХ Автореферат 18 стр.
28224. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Автореферат 22 стр.
28225. Розробка МОБІЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ВУГЛЕКИСЛОТНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Автореферат 20 стр.
28226. Розробка моделі та автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при діагностуванні тріщин цегляних конструкцій будівель Автореферат 23 стр.
28227. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ “СОРТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ – ПРИЛЕГЛІ ДІЛЯНКИ” ДЛЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 21 стр.
28228. Розробка моделі формування сценарію розвитку міста Автореферат 28 стр.
28229. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ДЛЯ ВИБОРУ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВАНТАЖОРУХУ Автореферат 23 стр.
28230. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І АЛГОРИТМІВ ДИАГНОСТУВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛОКАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖРОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І АЛГОРИТМІВ ДИАГНОСТУВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛОКАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ Автореферат 23 стр.
28231. Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній мережі Автореферат 25 стр.
28232. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І КРИТЕРІЇВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 25 стр.
28233. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ЇХ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 28 стр.
28234. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І НАБЛИЖЕНИХ МЕТОДІВ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Автореферат 49 стр.
28235. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ Й ТЕСТУВАННЯ СЕГМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ VHDL Автореферат 23 стр.
28236. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
28237. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СПОЖИВАЧІВ І ВИРОБНИКІВ ПОСЛУГ НА ТРАНСПОРТНИХ РИНКАХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 27 стр.
28238. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ЛІНІЙНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ НЕГАУСОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 45 стр.
28239. Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів Автореферат 21 стр.
28240. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
28241. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
28242. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ФРАКТАЛЬНИХ СТРУКТУР МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
28243. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА Автореферат 55 стр.
28244. РОЗРОБКА МОДЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОТРИМАННЯ ТРАНСПЛАСТОМНИХ РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВИХ Автореферат 21 стр.
28245. РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ЗАХИСТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Автореферат 18 стр.
28246. РОЗРОБКА МОДУЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ЗАГОТОВОК ВЕРХУ ВЗУТТЯ Автореферат 22 стр.
28247. РОЗРОБКА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ РАННЬОЇ ДЕТЕКЦІЇ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ПРЕІМПЛАНТАЦІЙНИХ ЕМБРІОНІВ Автореферат 23 стр.
28248. РОЗРОБКА МОЛОЧНО-БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУЗІ СКОЛОТИН ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 22 стр.
28249. Розробка на основі теорії стохастичних процесів методу розрахунку коефіцієнту тертя ковзання беззмащувальних поршневих ущільнень Автореферат 21 стр.
28250. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ЗМІЦНЮВАЛЬНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СПОЛУЧНИХ ДЕТАЛЕЙ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ І ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 52 стр.
28251. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ПЛАНУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ Автореферат 50 стр.
28252. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ АРМ ТЕХНОЛОГА КОМБІНОВАНОГО ЗМІЦНЕННЯ І НАНЕСЕННЯ ПОКРИТЬ НА ДЕТАЛІ АТ Автореферат 17 стр.
28253. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ТА РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ТРИМІРНОГО ПЛАСТИЧНОГО ФОРМОЗМІНЕННЯ МЕТАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 48 стр.
28254. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ТА СПОСОБІВ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИСТОСОВУВАНІСТЮ ПРИ АЛМАЗНОМУ ШЛІФУВАННІ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 40 стр.
28255. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ БЕЗВИСТІЙНОГО ОБРІЗУВАННЯ КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНИХ БЛОКІВ Автореферат 32 стр.
28256. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРИНЦИПІВ СТВОРЕННЯ ІНГІБУЮЧИХ СИНЕРГІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ ТА МОДИФІКОВАНИХ НИМИ ЕПОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕЙ ВІД КОРОЗІЇ Автореферат 51 стр.
28257. РОЗРОБКА НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІІОННИХ ЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 20 стр.
28258. Розробка науково обґрунтованої технології очних крапель з вітамінами для потреб військової медицини Автореферат 26 стр.
28259. РОЗРОБКА НАУКОВо-методичних ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПЕРЕСУВНИХ СТАНЦІЙ ДІАГНОСТИКИ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 23 стр.
28260. РОЗРОБКА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ ТА ТРАВМАТИЗМУ НА ОСНОВІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЇХ ПРОЯВЛЕННЯ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ УКРАЇНИ Автореферат 39 стр.
28261. РОЗРОБКА НАУКОВО-Технологічних основ Модифікації ПОВЕРХНІ КРИСТАЛІВ ДЛЯ КореГування ЇХ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 52 стр.
28262. РОЗРОБКА НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕХНІКИ РУХОМОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ СИЛОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ Автореферат 18 стр.
28263. РОЗРОБКА НЕЙРОПОДІБНОЇМЕРЕЖІ І СИСТЕМИ ДЛЯ ОБРОБКИБІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 24 стр.
28264. РОЗРОБКА НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДВОКОНСОЛЬНОГО ДОЩУВАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДДА-100МА Автореферат 23 стр.
28265. РОЗРОБКА НИЗЬКОВОДНЕВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ МАРГАНЦЕВОСИЛІКАТНОГО ТИПУ Автореферат 24 стр.
28266. РОЗРОБКА НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ І В УМОВАХ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 23 стр.
28267. РОЗРОБКА НИЗЬКОМОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛЮЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРИАЛІВ Автореферат 21 стр.
28268. РОЗРОБКА НИЗЬКОМОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЬОРУВАННЯ І ЗАКЛЮЧНОЇ ОБРОБКИ ШТУЧНОГО ТРИКОТАЖНОГО ХУТРА Автореферат 29 стр.
28269. РОЗРОБКА НОВИХ КОНСЕРВАНТІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОГОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 31 стр.
28270. РОЗРОБКА НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ГЕТЕРОГЕННОЇ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЕПОКСИПОЛІМЕРІВ І МЕТАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ Автореферат 21 стр.
28271. Розробка нових методів підвищення ефективності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії Автореферат 23 стр.
28272. РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ПЕРЕДАВАННЯ НЕРУХОМИХ І ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПО КАНАЛАХ ЗВ'ЯЗКУ. ТЕОРІЯ І ТЕХНІКА Автореферат 33 стр.
28273. РОЗРОБКА НОВИХ ПРИНЦИПІВ ВИСОКОГРАДІЄНТНОЇ МАГНІТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (СЕПАРАЦІЇ) Автореферат 44 стр.
28274. Розробка нових технічних засобів автоматизованого регулювання швидкості відчепів на сортувальних гірках Автореферат 23 стр.
28275. РОЗРОБКА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ АНТИГЕНУ СИБІРКОВОГО СТАНДАРТНОГО Автореферат 23 стр.
28276. РОЗРОБКА НОВОГО АЛОГЕННОГО ПРЕПАРАТУ З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ – АНТИДИФТЕРІЙНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ Автореферат 19 стр.
28277. РОЗРОБКА НОВОГО АСОРТИМЕНТУ ШКІР З УРАХУВАННЯМ АНІОННО-КАТІОННОГО БАЛАНСУ В ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ Автореферат 25 стр.
28278. РОЗРОБКА НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ МАЛОРУХОМИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ЗАСОБОМ МОКРОГО ТОРКРЕТУВАННЯ Автореферат 23 стр.
28279. РОЗРОБКА НОРМ ТОЧНОСТІ ТА ДОПУСКІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ З ЗАЧЕПЛЕННЯМ НОВІКОВА Автореферат 29 стр.
28280. РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ОЦІНКИ міцності З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ Автореферат 23 стр.
28281. розробка нормативної бази комплексної оцінки якості жаростійких покриттів Автореферат 21 стр.
28282. Розробка нормативного забезпечення технологій складання з’єднань з натягом при індукційному нагріві Автореферат 20 стр.
28283. Розробка обладнання та технології отримання порожнистих зливків великого діаметру з титанових сплавів методом електронно-променевої плавки Автореферат 20 стр.
28284. РОЗРОБКА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СХЕМИ ГРУБОЇ - ТОЧНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ Автореферат 25 стр.
28285. РОЗРОБКА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ГНУЧКОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ Автореферат 25 стр.
28286. РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’єМІВ ҐРУНТУ Автореферат 25 стр.
28287. РОЗРОБКА ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
28288. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ФОРМУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВІБРАЦІЙНОГО ПОЛЯ Автореферат 26 стр.
28289. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ СЕРЕДОВИЩАМИ З НЕНОРМОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 21 стр.
28290. РОЗРОБКА оптичних носiїв iнформацiї на основi високороздільних реєструючих середовищ Автореферат 23 стр.
28291. Розробка оптоелектронних пристроїв для переміщення оптичного випромінювання на основі закручених структур Автореферат 21 стр.
28292. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АТП Автореферат 27 стр.
28293. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель Автореферат 23 стр.
28294. Розробка організаційної структури забезпечення якості в автосервісі Автореферат 22 стр.
28295. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ . Автореферат 21 стр.
28296. РОЗРОБКА ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛИБОКОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНОВОЛОКНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ОБ’ЄМНОЇ КАВІТАЦІЇ Автореферат 33 стр.
28297. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РАЦІОНАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ПАЯНИХ ВУЗЛІВ З РІЗНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ Автореферат 16 стр.
28298. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
28299. РОЗРОБКА ОСНОВОВ’ЯЗАНИХ ПОЛОТЕН З ВИКОРИСТАННЯМ ЗМІШАНОЇ ЛЛЯНОЇ ПРЯЖІ ТА НИЗЬКОПЛАВКИХ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ НИТОК Автореферат 24 стр.
28300. РОЗРОБКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕНТРОПІЇ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282  [283]  284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389