Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28101. РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ СЕЛЕКТИВНОЇ ВИХРОСТРУМОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ Автореферат 41 стр.
28102. РОЗРОБКА МЕТОДІВ І комп’ютерних ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ за Зображенням ДОЛОНІ людини В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ Автореферат 17 стр.
28103. Розробка методів і моделей організації і управління процесами транспортного обслуговування за сучасних умов Автореферат 18 стр.
28104. РОЗРОБКА МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРШРУТНИХ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Автореферат 18 стр.
28105. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ І РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ТЕПЛОНОСІЯ В ПРОСТОРОВО - ОДНОМІРНИХ ТЕПЛОВИХ АПАРАТАХ Автореферат 18 стр.
28106. Розробка методів аналізу Гармонійних коливань просторових трубопроводів з урахуванням реальної податливості згину труби Автореферат 28 стр.
28107. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК У РЯДУ ПОХІДНИХ АМІНОКИСЛОТ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 19 стр.
28108. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ГАСІННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ СТЕРЖНЕВИХ СИСТЕМ Автореферат 21 стр.
28109. Розробка методів аналізу та діагностики символьних інформаційних потоків Автореферат 19 стр.
28110. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
28111. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ, РОЗПІЗНАВАННЯ ТА СТИСНЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 23 стр.
28112. РОЗРОБКА МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОТРУЄНЬ ВАЛЬПРОЄВОЮ КИСЛОТОЮ Автореферат 23 стр.
28113. Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови Автореферат 18 стр.
28114. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ МАСОВИХ ВИБУХАХ У КАР’ЄРАХ Автореферат 18 стр.
28115. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ ФАРМАЦЕВНИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
28116. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ IТЕРАЦІЙНО-IНВЕРСНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 41 стр.
28117. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНІХ РУЙНУВАНЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
28118. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕПАРАТІВ ІЗ ЛИСТЯ ПОДОРОЖНИКА І КОРЕНІВ ВАЛЕРІАНИ Автореферат 25 стр.
28119. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОЇ СТІЙКОСТІ РУХУ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 15 стр.
28120. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЕРГОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ “ЛЮДИНА-ТЕХНІКА-СЕРЕДОВИЩЕ” Автореферат 29 стр.
28121. Розробка методів збереження сексуальної функції після простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії простати Автореферат 24 стр.
28122. РОЗРОБКА МЕТОДІВ Зменшення кислотоутворення В атмосфері при експлуатації градирень на техногенно навантажених територіях Автореферат 24 стр.
28123. Розробка методів кількісного аналізу металографічних зображень в інформаційно-вимірювальних системах Автореферат 21 стр.
28124. РОЗРОБКА МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНИМИ ЗАПАСАМИ ТРУБ ДЛЯ РЕМОНТУ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ Автореферат 23 стр.
28125. РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНСТРУЮВАННЯ СУЧАСНОГО ОДЯГУ З ВПЛИВОМ ЕЛЕМЕНТІВ МОНГОЛЬСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА Автореферат 15 стр.
28126. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ ГАЗОПРОВОДУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ Автореферат 24 стр.
28127. Розробка методів моделювання експериментальної фармакокінетики проліків (пептидамідобензофенону і циназепаму) і ліків – похідних 1,4-бенздіазепіну Автореферат 23 стр.
28128. Розробка МЕТОДІВ ОБГРУНТУВАННЯ ГІПОТЕЗ ТЕОРІЇ алгебраїчних кривих та геометрії чисел Автореферат 36 стр.
28129. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ Автореферат 25 стр.
28130. РОзробка методів оцінки деградації КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ та їх ДОВГОВІЧНОСТІ В АГРЕСИВНОМУ середовищі ПІД ТРИВАЛИМ СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 42 стр.
28131. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІТАКІВ Автореферат 34 стр.
28132. РОЗРОБКА МетодІв оцінки корозійного ресурсу та середніх робочих температур захисних металевих покриттІВ лопаток газових турбін Автореферат 22 стр.
28133. Розробка методів оцінки та зниження залишкових напружень в датчиках тиску Автореферат 27 стр.
28134. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
28135. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТОТИ І РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРА ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 28 стр.
28136. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПОКРАЩАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОРОШНА ПРИ СОРТОВИХ ПОМЕЛАХ ПШЕНИЦІ Автореферат 19 стр.
28137. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТОМНИХ РУЙНУВАНЬ МОРСЬКИХ ТРУБОПРОВОДІВ Автореферат 18 стр.
28138. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРИСКОРЕНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 39 стр.
28139. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗСУВІВ В УКОСАХ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 16 стр.
28140. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ АПРІОРНУ ІНФОРМАЦІЮ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕНЬ НА ПАРАМЕТРИ Автореферат 36 стр.
28141. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ГАЗОПРОВОДІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРШНЯМИ Автореферат 19 стр.
28142. Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини) Автореферат 28 стр.
28143. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ Автореферат 22 стр.
28144. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ВІБРАЦІЙНОГО СТАНУ РОТОРІВ В ШПАРИННИХ УЩІЛЬНЕННЯХ Автореферат 23 стр.
28145. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІДИННИХ РАКЕТ-НОСІЇВ ПАКЕТНОЇ КОМПОНОВКИ Автореферат 26 стр.
28146. Розробка методів розрахунку напружено-деформованого стану згину труби як елемента трубопровідної системи Автореферат 23 стр.
28147. Розробка методів розрахунку напруженого стану трубопроводів з урахуванням геометричної нелінійності Автореферат 21 стр.
28148. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ Автореферат 27 стр.
28149. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ШТАМПОВОЇ ОСНАСТКИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ТА ПОЛУГАРЯЧОГО ВИДАВЛЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
28150. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ЛОПАТЕВИХ НАСОСІВ Автореферат 26 стр.
28151. Розробка методів розрахунку та експериментального дослідження герметичності беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень Автореферат 21 стр.
28152. Розробка методів розрахунку та підвищення точності автогенераторних пневмомеханічниХ вимірювальних перетворювачів тиску навігаційних систем Автореферат 22 стр.
28153. Розробка методів розрахунку теплофізичних процесів під час РОЗДУВАННЯ шлаку та факельного торкретування фу-терівки конвертера Автореферат 23 стр.
28154. РОЗРОБКА МЕТОДІВ СИНТЕЗУ РАЦЕМІЧНИХ ТА ОПТИЧНО АКТИВНИХ ФТОРОВМІСНИХ ?-АМІНОКИСЛОТ Автореферат 19 стр.
28155. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМАХ З ВИПАДКОВИМ ЗБУРЕННЯМ Автореферат 20 стр.
28156. Розробка методів та алгоритмів розв’язання задачі Штейнера на площині Автореферат 21 стр.
28157. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВІБРАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ВІБРОДІАГНОСТИКИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ Автореферат 30 стр.
28158. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМ ДЛЯ ЕПІЛЕПТОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
28159. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСКУ МОВНИХ СИГНАЛІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ Автореферат 29 стр.
28160. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ м. АММАНА (ЙОРДАНІЯ) Автореферат 23 стр.
28161. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ПРОГРАМНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
28162. Розробка методів УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ МІСТА НА ОСНОВІ ІМОВІРНІСНИХ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕБЕЗПЕК ВИРОБНИЦТВ Автореферат 25 стр.
28163. РОЗРОБКА МЕТОДА І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖЕЖАХ У МЕТРОПОЛІТЕНІ Автореферат 25 стр.
28164. РОЗРОБКА МЕТОДИК І ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ОБ’ЄМНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ ТА РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ЗА ПАРАМЕТРАМИ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ Автореферат 43 стр.
28165. Розробка методик оцінки ефективності багатопозиційних розподілених систем з урахуванням структури і параметрів системи відновлення та забезпечення запасними елементами Автореферат 20 стр.
28166. РОЗРОБКА МЕТОДИК РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АГРЕГАТІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
28167. РОЗРОБКА МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ПЛОСКИХ ПРИМЕЖЕВИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ОДНОПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 21 стр.
28168. Розробка методики інтегрованої оцінки параметрів реалізації будівельних проектів Автореферат 20 стр.
28169. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ОБРОБКИ БІЛИХ СТОЛОВИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
28170. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН Автореферат 21 стр.
28171. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРОДНОГО МАСИВУ НАВКОЛО ГЕОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 24 стр.
28172. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ СТАБІЛІЗАЦІЇ МІЦНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ ПРОТИ ОБОРОТНИХ КОЛОЇДНИХ ПОМУТНІНЬ Автореферат 22 стр.
28173. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ КРУТИЛЬНИХ ТА ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ НОВІКОВА ДЛЗ Автореферат 21 стр.
28174. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВІД ПОВІТРЯНИХ ШУМІВ НА ПІДСТАВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Автореферат 23 стр.
28175. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАБРАДОРИТОВИХ ПОКЛАДІВ З МЕТОЮ ЇХ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
28176. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Автореферат 23 стр.
28177. Розробка методики побудови мережі GPS-нівелювання в Закарпатському регіоні Автореферат 24 стр.
28178. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВНОПРОФІЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПЕКТРІВ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ Автореферат 16 стр.
28179. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІАЛЬНИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ З МАТЕРІАЛІВ ТИПУ ГУМИ Автореферат 22 стр.
28180. Розробка методики розрахунку на температурну тріщиностійкість асфальтобетонного покриття штучних споруд автомобільних доріг Автореферат 23 стр.
28181. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ШИРОКОСМУГОВОЇ ПАКЕТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ мережІ АЗЕРБАЙДЖАНУ Автореферат 32 стр.
28182. Розробка методики розрахунку ґрунтових вологозапасів за агрометеорологічними даними та вологозабезпеченість сільськогосподарських культур у лісостеповій зоні Правобережної України Автореферат 23 стр.
28183. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮЮЧИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 23 стр.
28184. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ Автореферат 21 стр.
28185. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ. Автореферат 17 стр.
28186. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ Автореферат 22 стр.
28187. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ ВТРАТ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ПРИ ЙОГО ВИДОБУВАННІ Автореферат 25 стр.
28188. РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ГІДРОСТАТИЧНО-ГІДРОДИНАМІЧНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ОПОР МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ З ПІДВИЩЕННИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЖОРСТКОСТІ Автореферат 20 стр.
28189. Розробка методологічного і математичного забезпечення розв’язання задач передбачення НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ Автореферат 24 стр.
28190. РОЗРОБКА МЕТОДУ І АЛГОРИТМІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ САМОПОДІБНИМИ МНОЖИНАМИ Автореферат 18 стр.
28191. РОЗРОБКА МЕТОДУ І ОЦІНКА ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ Автореферат 26 стр.
28192. РОЗРОБКА МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 15 стр.
28193. РОЗРОБКА МЕТОДУ ВІБРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШТАНГОВИХ ГЛИБИННО-НАСОСНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ Автореферат 24 стр.
28194. Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП Автореферат 17 стр.
28195. РОЗРОБКА МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАГЛИБНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ Автореферат 26 стр.
28196. РОЗРОБКА МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНІЙ ВАННІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ВПЛИВІ НА РОЗПЛАВ Автореферат 18 стр.
28197. РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКОЛОГО–ЕНЕРГЕТИЧНОх ОЦіНКИ ТЕХНОЛОГіЙ ОХОЛОДЖЕННЯ і ЗБЕРіГАННЯ ОХОЛОДЖЕНОГО М’ЯСА Автореферат 9 стр.
28198. РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ Автореферат 14 стр.
28199. РОЗРОБКА МЕТОДУ ЗНАХОДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ НОВИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ Автореферат 23 стр.
28200. РОЗРОБКА методу компактного представлення відеоінформації для АСУЗТ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281  [282]  283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389