Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28001. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕГРІВАННЯ ЧАВУНУ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІЙ РОЗЛИВЦІ Автореферат 29 стр.
28002. Розробка енергозберігаючої технології рафінування чавуну в заливальному ковші з одночасним видаленням кремнію та сірки Автореферат 30 стр.
28003. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ ДЛЯ КОМПРЕ-СОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ Автореферат 25 стр.
28004. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНОЇ НИЗЬКОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СПИРТУ В БРАГОРЕКТИФІКАЦІЇ Автореферат 24 стр.
28005. Розробка епоксидних композитних МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ покриттів, модифікованих ультразвуковим полем Автореферат 26 стр.
28006. РОЗРОБКА ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОНИЖЕНОЮ ГОРЮЧІСТЮ ТА ПОЛІПШЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 25 стр.
28007. РОЗРОБКА ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ МОДИФІКОВАНИХ ЗОВНІШНІМИ ПОЛЯМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ УСТАТКУВАННЯ ВІД КОРОЗІЇ І СПРАЦЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
28008. РОЗРОБКА ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ МОДИФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ ГІДРОУДАРОМ З ПОЛІПШЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 24 стр.
28009. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ВІДБІЙКИ ПОРІД ПРИ ПОГЛИБЛЕННІ СТВОЛІВ З РОЗШИРЮВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО ПІДНЯТТЄВОГО ЗНИЗУ ВВЕРХ Автореферат 23 стр.
28010. Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт Автореферат 24 стр.
28011. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ Автореферат 49 стр.
28012. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРАХ Автореферат 18 стр.
28013. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОЛІСНОЇ СТАЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА СПЕЦЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ Автореферат 46 стр.
28014. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ГІРОСИЛОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЄЮ ПРУЖНОГО КОСМІЧНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ Автореферат 23 стр.
28015. РОЗРОБКА ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ КУЛЬТУР КЛІТИН Автореферат 25 стр.
28016. РОЗРОБКА ЖИВОЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 32 стр.
28017. РОЗРОБКА ЗАВАДОСТІЙКИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЛЬОРУ ПРИ ОБРОБЦІ ЗОБРАЖЕНЬ У ВБУДОВАНИХ СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ Автореферат 26 стр.
28018. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ І СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ДІЇ ШКІДЛИВИХ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
28019. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ І СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ ТА підривання обводнених ГІРСЬКИХ ПОРІД НЕВОДОСТІЙКИМИ ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ найПРОСТішоГО СКЛАДУ Автореферат 27 стр.
28020. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ Автореферат 15 стр.
28021. розробка засобів аналізу і компенсації впливу неоднорідності електроенергетичної системи на оптимальність її режимів Автореферат 24 стр.
28022. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
28023. Розробка засобів контролю теплопровідності матеріалів для теплоізоляції та тепловідводу Автореферат 22 стр.
28024. Розробка засобів локалізації вузлів пиловиділення при навантажувально-розвантажувальних роботах на відкритих складах залізорудних окатишів Автореферат 22 стр.
28025. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
28026. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ І ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРИЦІЛЬНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 30 стр.
28027. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ РАННЬОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НЕОНАТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТВАРИН Автореферат 27 стр.
28028. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ БРУЦЕЛАОВІСНОЇ ТА ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЙ Автореферат 40 стр.
28029. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 21 стр.
28030. Розробка засобів та синтез пристроїв визначення місцезнаходження мобільних станцій в мережі мобільного зв’язку Автореферат 24 стр.
28031. РОЗРОБКА ЗАСОБУ ТИМЧАСОВОГО ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ МЕТАЛОПРОКАТУ НА ОСНОВІ СОАПСТОКІВ Автореферат 24 стр.
28032. Розробка ЗАХОДІВ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВІСЬОВИХ СИЛ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПІЛЬГЕРНІЙ ПРОКАТЦІ ТОНКОСТІННИХ ТРУБ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ ТА РОЗШИРЕНОГО СОРТАМЕНТУ Автореферат 18 стр.
28033. РОЗРОБКА ЗБІРНИХ СВЕРДЕЛ З МІЖЛЕЗОВИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ'ЯЗКОМ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ Автореферат 21 стр.
28034. РОЗРОБКА ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЇ РУЧНОГО ПІДВОДНОГО МОКРОГО ЗВАРЮВАННЯ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 27 стр.
28035. Розробка зміцнених наральникових сошників СІВАЛОК для ТЕХНОЛОГій МІНІМАЛЬНого ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Автореферат 23 стр.
28036. РОЗРОБКА ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ НА БАЗІ КЕРОВАНОГО ВІБРОЗБУДЖУВАЧА Автореферат 17 стр.
28037. РОЗРОБКА Й ОБҐРУНТУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СХЕМИ ПЕРЕСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ КРІПЛЕНЬ В ОЧИСНИХ ВИБОЯХ Автореферат 29 стр.
28038. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння Автореферат 20 стр.
28039. РОЗРОБКА КЛІТИННИХ БIОЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРIВ ТА ферментативних методів ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕТАНОЛУ, ЕТАНОЛУ ТА ФОРМАЛЬДЕГIДУ Автореферат 23 стр.
28040. РОЗРОБКА КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ КОМБІНАЦІЙ ХЛОРВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ГУМ ДО МЕТАЛУ В ПРОЦЕСІ ВУЛКАНІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
28041. РОЗРОБКА КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ХОЛОДНОГО ОТВЕРДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ПОЛІХЛОРОПРЕНУ І ОЛІГОІЗОЦІАНАТІВ Автореферат 29 стр.
28042. РОЗРОБКА КОЛАГЕНЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕХРОМУВАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ШКІРИ І ОДЕРЖАННЯ БІЛОКВМІСНОГО КЛЕЮ Автореферат 30 стр.
28043. РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИСТРОЮ СМАЖЕННЯ СІЧЕНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ Автореферат 22 стр.
28044. Розробка комплексних технологій, які підвищують життєвий цикл деталей та вузлів авіаційних двигунів Автореферат 22 стр.
28045. Розробка комплексної інженерної основи нормалізації мікрокліматичних умов у гарячих цехах підприємств харчових виробництв Автореферат 26 стр.
28046. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ ЗА ЕСТЕТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Автореферат 24 стр.
28047. Розробка комплексної підсистеми організації та планування гірничо-транспортних процесів в залізорудних кар"єрах Автореферат 24 стр.
28048. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 29 стр.
28049. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПОХИЛИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ШАХТ, ЩО ЗАКРИВАЮТЬСЯ, ТВЕРДІЮЧИМИ ВИСОКОДИСПЕРСНИМИ СУМІШАМИ Автореферат 21 стр.
28050. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ ДЛЯ ВОДООБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
28051. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНої ТЕХНОЛОГІЇ та устаткування для високоенергетичного електроімпульсного зміцнення титанових деталей АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 19 стр.
28052. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНОГО СИНДРОМУ БЛЕФАРОФІМОЗУ Автореферат 20 стр.
28053. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН МІСЦЕВИМИ АНТИСЕПТИКАМИ В ПОЄДНАННІ З ЦИПРОФЛОКСАЦИНОМ Автореферат 21 стр.
28054. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ НОРМАЛІЗАЦІЇШУМОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНУСНИХ ДРОБАРОКДРІБНОГО ДРОБЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
28055. Розробка комплексу прийомів підвищення продуктивності плодоносних виноградних насаджень на основі оновлення плантажу в умовах півдня України Автореферат 27 стр.
28056. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 22 стр.
28057. Розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення нафтопродуктами Автореферат 25 стр.
28058. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРУЖИН СТИСКАННЯ Автореферат 23 стр.
28059. РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ГІДРОФОБНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ЕМУЛЬСІЙ Автореферат 30 стр.
28060. РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМ TiCrC і TiCrB2 З МЕТАЛЕВИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 27 стр.
28061. РОЗРОБКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ВИГОТОВЛЕННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОБОТИЗОВАНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Автореферат 22 стр.
28062. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНИХ КОРМОЗМІШУВАЧІВ Автореферат 22 стр.
28063. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВОГО РЕШІТНОГО СЕПАРАТОРА ЗЕРНА Автореферат 17 стр.
28064. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДООЧИСНИКА КОРЕНЕПЛОДІВ Автореферат 19 стр.
28065. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 24 стр.
28066. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ЛИТТЄВОГО МЕТОДУ КРІПЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 18 стр.
28067. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ З РАДІОЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 27 стр.
28068. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЧИСНИКІВ КОРЕНЕПЛОДІВ Автореферат 21 стр.
28069. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 23 стр.
28070. РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ У ВИГЛЯДІ КАПСУЛ НА ОСНОВІ КВІТКОВОГО ПИЛКУ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 21 стр.
28071. РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 29 стр.
28072. РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО РЕГЛАМЕНТУ КУЛЬТИВУВАННЯ ВАКЦИННОГО ШТАМУ ЛК-М ВІРУСУ КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ Автореферат 21 стр.
28073. РОЗРОБКА ЛАЗЕРНО-ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ДВЗ Автореферат 24 стр.
28074. РОЗРОБКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ І РОЗПОДІЛОМ НА ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 21 стр.
28075. РОЗРОБКА МАЛОВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ АТЕРІНИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ Автореферат 24 стр.
28076. РОЗРОБКА МалошумлИВИХ підсилювачІВ міліметрового діапазону з використанням МОДИФікованої МОДЕЛі ТРАНЗИСТОРІВ З ВИСОКОЮ РУХЛИВІСТЮ ЕЛЕКТРОНІВ Автореферат 23 стр.
28077. РОЗРОБКА МАНІПУЛЯТОРІВ З СИЛОВИМИ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ГНУЧКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ПРИЛАДІВ Автореферат 19 стр.
28078. РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
28079. Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності Автореферат 25 стр.
28080. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ Автореферат 31 стр.
28081. Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу електронних схем Автореферат 23 стр.
28082. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ( ВЕРСТАТНОГО КОМПЛЕКСУ З ЧПК) Автореферат 20 стр.
28083. Розробка математичних моделей для оцінки та забезпечення безпеки промислових об'єктів Автореферат 18 стр.
28084. Розробка математичних моделей надійності складних систем з урахуванням динаміки умов їх експлуатації Автореферат 19 стр.
28085. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І АЛГОРИТМІВ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШТУЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ Автореферат 17 стр.
28086. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА Автореферат 23 стр.
28087. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КРУГОВИХ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЦІВ КОНІЧНИХ КОЛІС В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 25 стр.
28088. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО І ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
28089. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО, АЛГОРИТМІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДЕРЕВА РІШЕНЬ Автореферат 23 стр.
28090. РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЇ НАПЛАВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ РЕЙОК НА ДІЮЧІЙ ТРАМВАЙНІЙ КОЛІЇ Автореферат 27 стр.
28091. РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВІД ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕРОЗІЇ Автореферат 23 стр.
28092. РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СКЛОФОРМУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ СИЛІКАТНИХ РОЗПЛАВІВ Автореферат 48 стр.
28093. Розробка матеріалів з легованих сплавів хрому і покриттів з них з метою захисту виробів від зносу та підвищення їх жаро-, корозійної стійкості Автореферат 54 стр.
28094. РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФОСФОР, ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ШАРІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ТРИБОТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 26 стр.
28095. РОЗРОБКА МЕТАЛУРГІЙНИХ ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТНИХ ЗЛИТКІВ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ Автореферат 28 стр.
28096. РОЗРОБКА МЕТОДIВ КОНТРОЛЮ ТА СТАНДАРТИЗАЦIЯ ДЕЯКИХ ФIТОХIМIЧНИХ ПРЕПАРАТIВ ПО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМ КЛАСАМ СПОЛУК Автореферат 22 стр.
28097. РОЗРОБКА МЕТОДIВ РОЗРАХУНКУ НА АНІЗОТРОПНУ ПОВЗУЧIСТЬ З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖЕНОСТI ПЛОСКИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН Автореферат 22 стр.
28098. РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ СКЛАДОВих струму ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ КАР'ЄРІВ Автореферат 21 стр.
28099. Розробка методів і засобів підвищення пожежної безпеки сховищ рослинної сировини Автореферат 19 стр.
28100. РОЗРОБКА методІв І ЗАСОБІВ ресурсоЗбережеНнЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ І картонУ з макулатурИ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280  [281]  282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389