Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2801. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ Автореферат 27 стр.
2802. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ Автореферат 25 стр.
2803. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
2804. БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
2805. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
2806. БАНКІВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
2807. БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2808. БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 43 стр.
2809. Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація Автореферат 38 стр.
2810. БАНКИ В СИСТЕМІ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ВВП Автореферат 32 стр.
2811. Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні Автореферат 28 стр.
2812. БАНКИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 24 стр.
2813. БАРВНИКИ НА ОСНОВІ ЯДЕР КСАНТИЛІЮ З ЕЛЕКТРОНОДОНОРНИМИ ЗАМІСНИКАМИ Автореферат 21 стр.
2814. БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ Автореферат 50 стр.
2815. БАРИЧНІ ЗМІНИ РЕФРАКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 38 стр.
2816. БАРОКО ТА НАРОДНИЙ СТИЛЬ У ФОРМУВАННІ СЛОБОЖАНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
2817. БАРОКОВА ПАРАДИГМА У ТВОРЧОСТІ ҐЮНТЕРА ҐРАСА Автореферат 29 стр.
2818. БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ- ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ Автореферат 21 стр.
2819. БАРХАТ АМУРСЬКИЙ (PHELLODENDRON AMURENSE RUPR.) В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
2820. БАСЕЙНОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКОГО МОРФОЛІТОГЕНЕЗУ ПІВНІЧНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
2821. БАТОРІ-ТАРЦІ ЗІТА ІШТВАНІВНА МОДИФІКАЦІЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА БАЗІ БАКТЕРІОРОДОПСИНУ Автореферат 24 стр.
2822. БАТЬКІВСЬКА ПОВЕДІНКА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 30 стр.
2823. БАЯННЕ МИСТЕЦТВО В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ (друга половина ХХ століття) Автореферат 28 стр.
2824. БАЯННЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРИГІНАЛЬНОЇ МУЗИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОГО АСПЕКТУ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА Автореферат 34 стр.
2825. БАЯННИЙ АНСАМБЛЕВО-ОРКЕСТРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ В ІСТОРИКО-СТИЛЬОВІЙ ПРОЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
2826. БДЕЛОІДНІ КОЛОВЕРТКИ (ROTIFERA, BDELLOIDEA) УКРАЇНИ (СИСТЕМАТИКА, ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ) Автореферат 32 стр.
2827. Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України Автореферат 24 стр.
2828. БЕЗБАЛАСТНИЙ МоО3-ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ЛІТІЄВИХ хімічних ДЖЕРЕЛ СТРУМУ Автореферат 24 стр.
2829. БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ Автореферат 66 стр.
2830. Безбольова ішемія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу: причини виникнення, вплив гіпотензивної терапії Автореферат 27 стр.
2831. БЕЗБОРНІ ТИТАНОВІ ЕМАЛІ Автореферат 28 стр.
2832. БЕЗГІПСОВІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИ З ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИМИ ДОДАТКАМИ ДЛЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ Автореферат 28 стр.
2833. БЕЗЕКСТРАКЦІЙНЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРУ ТА АРСЕНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕТЕРОПОЛІКОМПЛЕКСІВ Автореферат 25 стр.
2834. БЕЗЕЛЕКТРОЛІЗНА ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА ВИРІЗНА ОБРОБКА У ВОДОПРОВІДНІЙ ВОДІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГЕНЕРАТОРІВ УНІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСІВ Автореферат 21 стр.
2835. БЕзеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів Автореферат 26 стр.
2836. БЕЗКОНТАКТНІ ЗАХОПЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 21 стр.
2837. БЕЗКОНТАКТНІ ТЕПЛОВІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ДЕФЕКТІВ В НИХ Автореферат 20 стр.
2838. Безконтактна оцінка переміщень і деформацій будівельних конструкцій у випробуваннях Автореферат 18 стр.
2839. БЕЗЛУЖНІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ З РЕАКЦІЙНО ЗФОРМОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 22 стр.
2840. БЕЗПІГМЕНТНІ СВІТЛОЗАБАРВЛЕНІ ЕМАЛЕВІ ПОКРИТТЯ Автореферат 30 стр.
2841. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця ХІХ – початку ХХ століття) Автореферат 31 стр.
2842. БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ РІВНЯ Автореферат 31 стр.
2843. БЕЗПЕКА ПРАЦІ У РОБОЧИХ ЗОНАХ З ДЖЕРЕЛАМИ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ТА НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ Автореферат 22 стр.
2844. БЕЗПЕКОВІ ІМПЕРАТИВИ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
2845. БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ІНДІЇ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ (1989-2004) Автореферат 32 стр.
2846. БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМУВАНЬ Автореферат 29 стр.
2847. Безперервний статистичний контроль якості металургійної продукції Автореферат 24 стр.
2848. БЕЗПЕЧНЕ РОЗХОДЖЕННЯ СУДЕН З ВРАХУВАННЯМ ЇХ ІНЕРЦІЙНОСТІ Автореферат 18 стр.
2849. БЕЗПЛІДНИЙ ШЛЮБ: ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ, ЧАСТОТА, СТРУКТУРА, ФАКТОРИ РИЗИКУ Автореферат 28 стр.
2850. Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення Автореферат 32 стр.
2851. БЕЗРЕАКТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПУЛЬСАЦІЙ У МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Автореферат 16 стр.
2852. БЕЗРОБІТТЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
2853. БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2854. Безскелетні метазоа та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і іх стратиграфічне значення Автореферат 30 стр.
2855. БЕЗСМЕРТНА ВІТА ВІКТОРІВНА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
2856. безсполучникові складні речення з компонентом обҐрунтування Автореферат 25 стр.
2857. БЕЗФТОРИСТІ БЕЗПІГМЕНТНІ КОЛЬОРОВІ ЕМАЛІ Автореферат 22 стр.
2858. Безфтористі матеріали для електродугового відновлення циліндричних деталей малого діаметру та технологія наплавлення в потоці флюсу. Автореферат 22 стр.
2859. БЕЗФУНДАМЕНТНІ БАШТИ-АТРАКЦІОНИ З ВИСОКОТОЧНИМ СТОВБУРОМ Автореферат 22 стр.
2860. БЕЗХВОСТІ АМФІБІЇ ЯК ЗООІНДИКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я (на прикладі Rana ridibunda Pall., 1771) Автореферат 29 стр.
2861. БЕНТОСНІ ФОРАМІНІФЕРИ ГВІНЕЙСЬКОГО ШЕЛЬФУ ТРОПІЧНОЇ АТЛАНТИКИ, ЇХ ЕКОЛОГІЯ ТА БІОСТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
2862. Берегова ластівка на півдні україни: територіальні зв'язки, демографія, колоніальність Автореферат 27 стр.
2863. БЕРЛІНСЬКА КРИЗА 1958-1963 РР. І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США Автореферат 27 стр.
2864. БЕТА-ДЕФЕНСИН-2 В ЗЛОЯКІСНО ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИНАХ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
2865. БЕТОН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ МЕТАЛОНАСИЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Автореферат 30 стр.
2866. БЕТОН З ВИСОКИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА АЛЮМОФЕРІТНІЙ ЗВ'ЯЗЦІ Автореферат 20 стр.
2867. БЕТОН НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ ДЛЯ УМОВ СУХОГО ЖАРКОГО КЛІМАТУ Автореферат 22 стр.
2868. Бетони з використанням заповнювачів на основі продуктів спалювання твердих побутових відходів Автореферат 20 стр.
2869. БЕТОНИ З КОМПЛЕКСНИМИ МОДИФІКАТОРАМИ ПЛАСТИФІКУЮЧЕ-ПРИСКОРЮЮЧОЇ ДІЇ Автореферат 30 стр.
2870. БЕТОНИ З ПІДВИЩЕНИМИ АДГЕЗІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ РЕМОНТУ ШТУЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД Автореферат 31 стр.
2871. БЕТОНИ НА МЕХАНОАКТИВОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ Автореферат 41 стр.
2872. БЕТОНИ НА ЦЕМЕНТАХ, МОДИФІКОВАНИХ КОМПЛЕКСНОЮ ДОБАВКОЮ Автореферат 21 стр.
2873. БЕТОНИ ПІДВИЩЕНОЇ ВОДОНЕПроникності І МОРОЗОСТІЙКОСТІ ДЛЯ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СПОРУД Автореферат 25 стр.
2874. БЕТОНИ ПРИСКОРЕНОГО ТВЕРДІННЯ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ТРУБЧАСТИХ ПАЛЬ МЕТОДОМ ОСЬОВОГО ПОШАРОВОГО ПРЕСУВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ГРУНТАХ РЕГІОНУ СІРІЇ Автореферат 20 стр.
2875. БЕТОНИ, УЩІЛЬНЕНІ Багаторазовими вібраційними впливами Автореферат 25 стр.
2876. БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) Автореферат 34 стр.
2877. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 28 стр.
2878. Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): історичний аспект Автореферат 24 стр.
2879. БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799-1917 рр.) Автореферат 31 стр.
2880. БЛИЖНІЙ ПОРЯДОК В АМОРФНИХ СПЛАВАХ НА ОСНОВІ ТЕЛУРУ Автореферат 25 стр.
2881. БЛИЗЬКОСХІДНА ПОЛІТИКА ІЗРАЇЛЮ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 21 стр.
2882. БЛОККОПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ ВІНІЛОВИХ МОНОМЕРІВ ТА ОЛІГОМЕРНИХ ІНІЦІАТОРІВ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ) Автореферат 25 стр.
2883. БЛОКУЮЧИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИИ МЕТАЛО-ПОЛІМЕРНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛІКУВАННІ МНОЖИННИХ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 20 стр.
2884. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі) Автореферат 48 стр.
2885. БОГОСЛУЖЕБНИЙ СПІВ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
2886. БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 р. – ЛИПЕНЬ 1919 р.) Автореферат 28 стр.
2887. БОЛГАРІЯ В БАЛКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ (1941 – 1945 рр.) Автореферат 52 стр.
2888. БОЛГАРСЬКА ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ГОВІРКА МІШАНОГО ТИПУ: СТАН І ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ Автореферат 33 стр.
2889. Болеани G – просторів Автореферат 16 стр.
2890. болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів Автореферат 27 стр.
2891. БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО ІГОР ЄВГЕНОВИЧ СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ 1990-х рр. Автореферат 29 стр.
2892. БОРАТИ ЕЛЕМЕНТІВ II-III ГРУП: СИНТЕЗ - ЕЛЕКТРОННА БУДОВА - СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 39 стр.
2893. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури Автореферат 29 стр.
2894. БОРОТЬБА ГАЗЕТИ “КИЕВЛЯНИН” З УКРАЇНСТВОМ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
2895. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. Автореферат 33 стр.
2896. БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ЗБУТОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ І КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
2897. Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти) Автореферат 30 стр.
2898. БОРОТЬБА З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ І ТВОРІВ, ЩО ПРОПАГУЮТЬ КУЛЬТ І ЖОРСТОКОСТІ Автореферат 27 стр.
2899. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИНАМИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБРОЇ Автореферат 30 стр.
2900. Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943—28.02.1944 Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  [29]  30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389