Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27901. РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЗЕЙ "НІТАЦИД" І "СТРЕПТОНІТОЛ" Автореферат 23 стр.
27902. РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ФОРМІ ГЕЛІВ Автореферат 27 стр.
27903. РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКЛАДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ АНТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ Автореферат 26 стр.
27904. Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України Автореферат 27 стр.
27905. РОЗРОБКА ІЗОЛЮВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЄМКОСТЕЙ ВІД АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 25 стр.
27906. РОЗРОБКА ІМПУЛЬСНОГО ВОГНЕГАСНИКА ДЛЯ ДАЛЬНЬОГО РОЗПОРОШЕННЯ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН Автореферат 19 стр.
27907. РОЗРОБКА ІМУННИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОНІЛФЕНОЛУ Автореферат 23 стр.
27908. РОЗРОБКА ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ Для ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНУ ТЕШОВІРУСУ СВИНЕЙ ПЕРШОГО СЕРОТИПУ ТА СПЕЦИФІЧНИХ ig G Автореферат 27 стр.
27909. РОЗРОБКА ІНЕРЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ МОМЕНТУ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНЕТАРНОГО ІМПУЛЬСНОГО МЕХАНІЗМУ Автореферат 22 стр.
27910. РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНАЛІТИЧНИХ БІОТЕСТІВ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХНІХ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТОКСИЧНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 26 стр.
27911. Розробка інтегральної оцінки еколого- економічного рівня підприємства (на прикладі конверсії підприємств Шосткинського промислового вузла) Автореферат 29 стр.
27912. РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ КРИТИЧНИХ СТАНІВ, ПІСЛЯРЕАНІМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 35 стр.
27913. розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теоріЇ, інструментарій, ЗАСТОСУВАННя Автореферат 24 стр.
27914. РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 15 стр.
27915. РОЗРОБКА ІНТЕНСИВНИХ РЕЖИМІВ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ РЕОЛОГІЙНО СКЛАДНИХ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
27916. РОЗРОБКА ІНТЕНСИФІКОВАНИХ ПРОЦЕСІВ ЧОТИРИБІЧНОГО РАДІАЛЬНОГО КУВАННЯ НА ГІДРАВЛІЧНОМУ КУВАЛЬНОМУ ПРЕСІ Автореферат 26 стр.
27917. Розробка інтерфейсу користувача локалізованих розподілених застосувань Автореферат 31 стр.
27918. Розробка інформаційних технологій управління ресурсами комп’ютерних мереж В УМОВАХ САМОПОДІБНОГО ВХІДНОГО ПОТОКУ Автореферат 21 стр.
27919. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ) Автореферат 24 стр.
27920. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 17 стр.
27921. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 26 стр.
27922. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
27923. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ ТА ПРОПОРЦІЮВАННЯ ОДЯГУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
27924. РОЗРОБКА АБРАЗИВОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІУРЕТАНІВ Автореферат 26 стр.
27925. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА Автореферат 29 стр.
27926. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ Автореферат 24 стр.
27927. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІШУВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ З ДОДАТКОВОЮ ЗОНОЮ ЗМІШУВАННЯ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
27928. РОЗРОБКА АГРОБІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ АДАПТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В КРИМУ Автореферат 50 стр.
27929. РОЗРОБКА АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ МОВНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АВТОРЕГРЕСИВНОЇ МОДЕЛІ ГОЛОСОВОГО ТРАКТУ Автореферат 23 стр.
27930. РОЗРОБКА АДАПТИВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАБЛИЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ Автореферат 31 стр.
27931. Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
27932. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 21 стр.
27933. РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ, ЕТАНОЛУ ТА ГЛЮКОЗИ У ВИНОМАТЕРІАЛАХ Автореферат 24 стр.
27934. РОЗРОБКА АПАРАТА ОХОЛОДЖЕННЯ НАПОЇВ ПРОМІЖНИМИ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИМИ ХОЛОДОНОСІЯМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 17 стр.
27935. РОЗРОБКА АПАРАТА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПРЯНО-ЕФІРНОЇ СИРОВИНИ ПРИ РОЗРІДЖЕННІ З НВЧ- ЕНЕРГОПІДВОДОМ Автореферат 24 стр.
27936. РОЗРОБКА БІКОМПОНЕНТНОГО АЛЕРГЕНУ З АТИПОВИХ МІКОБАКТЕРІЙ Автореферат 21 стр.
27937. РОЗРОБКА БІНАРНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО АСИМЕТРИЧНОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯК СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА Автореферат 28 стр.
27938. РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНИХ ЗАМІННИКІВ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
27939. Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись Автореферат 22 стр.
27940. РОЗРОБКА БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ СТЕРОЇДНИХ ГЛІКОАЛКАЛОЇДІВ Автореферат 25 стр.
27941. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ОтриманНЯ КОРМОВОГО БІЛКОВОГО ПРОДУКТУ З ВИНОГРАДНИХ ВичавОК Автореферат 34 стр.
27942. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОРМОВОГО БІЛКА НА ОСНОВІ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Автореферат 22 стр.
27943. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ГІДРОЛІТИЧНОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ З ?-ГАЛАКТОЗИДАЗНОЮ АКТИВНІСТЮ Автореферат 22 стр.
27944. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИННИХ ФОСФОЛІПІДІВ Автореферат 22 стр.
27945. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ оЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД І виробництва біогазу НА відходАХ МОЛОЧНИХ ЗАВОДІВ Автореферат 31 стр.
27946. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ В ХАРЧОВІ ДОБАВКИ Автореферат 21 стр.
27947. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ФЕРМЕНТОВАНИХ СОЄПРОДУКТІВ Автореферат 22 стр.
27948. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА КАФІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНДИКІВ Автореферат 23 стр.
27949. РОЗРОБКА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ОЗДОБЛЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТКАНИН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОРОЗЧИННОГО СИЛІКОНУ Автореферат 25 стр.
27950. РОЗРОБКА БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ФЕРМЕНТОВАНИХ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 27 стр.
27951. РОЗРОБКА БАКТЕРИЦИДНИХ ЗАСОБІВ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТВАРИН Автореферат 27 стр.
27952. РОЗРОБКА безкарбідних ЗНОСОСТІЙКИХ наплавочних матеріалів для експлуатації в умовах абразивного зношування Автореферат 25 стр.
27953. РОЗРОБКА ВІБРОПЛОЩАДКИ З КОМБІНОВАНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛИТ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ Автореферат 18 стр.
27954. РОЗРОБКА ВАРІАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МЕТОДУ ДЛЯ РОЗВЯ’ЗАННЯ ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ Автореферат 25 стр.
27955. РОЗРОБКА ВИКОПУВАЛЬНО - СЕПАРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ КОРМОВОГО БУРЯКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЙОГО ПАРАМЕТРІВ Автореферат 29 стр.
27956. РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ Автореферат 24 стр.
27957. РОЗРОБКА ВИСОКОРЕСУРСНИХ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 24 стр.
27958. Розробка високоточних та швидкодіючих систем фазового автопідстроювання ведених пристроїв тактової синхронізації Автореферат 23 стр.
27959. РОзрОбка внутрІШНЬОЇ формИ ТА КОРЕГУЮЧИХ присТоСуВАНЬ профІЛАКТИЧНО-МЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ при патологІї стоп Автореферат 21 стр.
27960. Розробка ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ Автореферат 22 стр.
27961. РОЗРОБКА ГЕНЕРАТОРІВ ВОГНЕГАСЯЧОГО АЕРОЗОЛЮ ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 20 стр.
27962. РОЗРОБКА ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКОВИХ РОБІТ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) Автореферат 31 стр.
27963. РОЗРОБКА ГНУЧКИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 26 стр.
27964. Розробка градієнтних теплозахисних покриттів та електронно-променевої технології їх осадження на лопатки газових турбін Автореферат 24 стр.
27965. РОЗРОБКА ГУМ З ЦИНК- ТА КРЕМНІЙВМІСНИМИ КОМПОЗИЦІЙНИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 22 стр.
27966. РОЗРОБКА ГУМАТНО-БІОПОЛІМЕРНОГО БУРОВОГО РОЗЧИНУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Автореферат 26 стр.
27967. РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОГО СТЕНДА І ПРИСТРОЇВ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЛАМП Автореферат 31 стр.
27968. РОЗРОБКА ДАТЧИКІВ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 18 стр.
27969. РОЗРОБКА ДЕЗІНФЕКТАНТУ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ Автореферат 30 стр.
27970. РОЗРОБКА ДИНАМІЧНО ЗРІВНОВАЖЕНИХ ТОРОВИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ Автореферат 24 стр.
27971. РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ БАНКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ І УПРАВЛІННІ Автореферат 22 стр.
27972. РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ОГРУДКУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АГЛОШИХТИ Автореферат 17 стр.
27973. РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ТА АНТИКОРОЗІЙНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 28 стр.
27974. РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗОЛІННЯ ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 26 стр.
27975. РОЗРОБКА ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ ЗНОСОСТІЙКИХ ЧАВУНІВ З МЕТАСТАБІЛЬНИМ АУСТЕНІТОМ І СПОСОБІВ УПРАВЛІННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 29 стр.
27976. РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ БІОКОНВЕРСІЇ Автореферат 19 стр.
27977. РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЦЕПТУР ОБРОБКИ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 22 стр.
27978. РОЗРОБКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО МЕТОДУ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ КАРБЮРАТОРНИХ АВТОМОБІЛІВ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ГОМОГЕНІЗАТОРІВ Автореферат 20 стр.
27979. Розробка ЕЛАСТОМЕРНИХ композицій Із використанням продуктів переробки АМОРТИЗОВАНИХ гумових виробів Автореферат 23 стр.
27980. РОЗРОБКА ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬ ПОДРІБНЕНИЙ ВУЛКАНІЗАТ Автореферат 28 стр.
27981. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ ПОРШНІВ Автореферат 26 стр.
27982. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОМЕМБРАННОЇ УСТАНОВКИ ПІДГОТОВКИ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ АРТЕЗІАНСЬКИХ ВОД ДЛЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 20 стр.
27983. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВИХ ВЕЛИЧИН Автореферат 23 стр.
27984. Розробка електронного каталога запасних частин локомотивів для удосконалення капітального ремонту Автореферат 15 стр.
27985. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОЇ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАОЛІНУ ТА ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ Автореферат 25 стр.
27986. Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму Автореферат 20 стр.
27987. РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИПЛАВКИ СТАЛІ У НАДПОТУЖНІЙ ДСП Автореферат 31 стр.
27988. Розробка елементів теорії та основ технології холодної безоправочної гвинтової прокатки підшипникових труб малих діаметрів Автореферат 24 стр.
27989. Розробка елементіВ теорії та технології виробниЦтва швелерів з використанням у фасонних калібрах перемінного згину стінки Автореферат 23 стр.
27990. РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА “РОЖЕВОЇ” ТЕЛЯТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД Автореферат 28 стр.
27991. РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ОСНОВНИХ ПОСІВАХ ПРИ ЗРОШЕННІ Автореферат 22 стр.
27992. РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ (F1) СОНЯШНИКА ПРИ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
27993. РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЧИНИ ПОСІВНОЇ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
27994. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ УСТАНОВКИ КІВШ-ПІЧ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СУМІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 27 стр.
27995. РОЗРОБКА ЕНЕРГОзберігаючих МОДУЛІВ ЗРОШЕННЯ МАЛОКОНТУРНИХ ДІЛЯНОК Автореферат 18 стр.
27996. Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду Автореферат 30 стр.
27997. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕННЯ Автореферат 21 стр.
27998. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 21 стр.
27999. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВОГНЕТРИВІВ ДЛЯ СИФОННОГО РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ Автореферат 23 стр.
28000. Розробка енергозберігаючої технології виробництва пористих заповнювачів із гідросилікатів в апаратах псевдозрідженого шару. Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279  [280]  281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389