Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27601. РОЗВИТОК ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
27602. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В РЕГІОНІ Автореферат 25 стр.
27603. РОЗВИТОК ТА РОЗМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 41 стр.
27604. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ БІЧНИХ СТІНОК НОСА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 31 стр.
27605. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ грудного відділу симпатичного стовбура В пренатальному періоді онтогенезу людини Автореферат 24 стр.
27606. Розвиток та становлення топографії кульшового суглоба в ранньому онтогенезі людини Автореферат 28 стр.
27607. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ЛЕГЕНЕВИХ ВЕН У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
27608. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ М’ЯЗІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА ЛЮДИНИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 21 стр.
27609. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ТРЕТЬОГО ШЛУНОЧКА ГОЛОВНОГО МОЗКУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
27610. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 19 стр.
27611. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В МИТНІЙ СПРАВІ Автореферат 23 стр.
27612. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕТАФОРИ Автореферат 30 стр.
27613. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 29 стр.
27614. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
27615. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 28 стр.
27616. Розвиток творчих здібностей учнів 10 – 11 класів У процесі НАВЧАННЯ історії Автореферат 28 стр.
27617. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 21 стр.
27618. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ Автореферат 27 стр.
27619. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
27620. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Автореферат 26 стр.
27621. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 32 стр.
27622. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 31 стр.
27623. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 32 стр.
27624. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 28 стр.
27625. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ КОЛЕГІУМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
27626. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК КОМПОНЕНТ СТАНОВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ Автореферат 30 стр.
27627. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Автореферат 23 стр.
27628. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 29 стр.
27629. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
27630. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ У ГЛИБОКИХ ШАХТАХ Автореферат 40 стр.
27631. Розвиток теорії І ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ТА ЗАСОБІВ ІМПУЛЬСНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 40 стр.
27632. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЕНСУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Автореферат 35 стр.
27633. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО Утримання ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 49 стр.
27634. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ У ЧАСО-ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 51 стр.
27635. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКА ОБРОБКИ ТИСКОМ ВТОРИННИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ З ОТРИМАННЯМ ЗАГОТІВОК І ВИРОБІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ І МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 44 стр.
27636. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ і ПРАКТИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ БЛЮМОВиХ ЗАГОТовок Автореферат 45 стр.
27637. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНИХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ (1980–2000 рр.) Автореферат 28 стр.
27638. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ В ГАЛИЧИНІ (1919-1939 роки) Автореферат 40 стр.
27639. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЗОВНІШНІХ ЗАВАД В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗБУРЮВАНЬ Автореферат 38 стр.
27640. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ТА КВАЗІРОЗПОДІЛЕНИМИ НЕЛІНІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 42 стр.
27641. Розвиток теорії і практики ФУНКЦІОНАЛЬНОГО проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки Автореферат 41 стр.
27642. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВНИМИ ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ Автореферат 39 стр.
27643. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 51 стр.
27644. РОЗВИТОК ТЕОРії і УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГії ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМ МІКРОСКЛАДОМ З МЕТОЮ ПіДВИЩЕННЯ ЯкОСТі Автореферат 35 стр.
27645. Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувального комбінату Автореферат 38 стр.
27646. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ВІБРАЦІЙНОГО ГРОХОЧЕННЯ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЮВАННЯ МОДЕЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ Автореферат 42 стр.
27647. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ВІБРОПНЕВМОТРАНСПОРТуВАНнЯ ЗАКЛАДальНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 36 стр.
27648. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ КІНЦЯ XIX - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 61 стр.
27649. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
27650. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕФОРМАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ТІЛ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ СВИНЦЕВИХ ВОЛОКОН Автореферат 24 стр.
27651. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЗАХИСНИХ ПЛАСТІВ НА ОСНОВІ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРИРОДНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДЕФОРМАЦІЙ ГЕНЕТИЧНОГО ПОВЕРНЕННЯ Автореферат 44 стр.
27652. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ (1917 – 1937 рр.) Автореферат 30 стр.
27653. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозійного захисту робочих лопаток парових турбін Автореферат 44 стр.
27654. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МЕТОДІВ І створення ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ умов праці за пиловим фактором Автореферат 47 стр.
27655. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СТРІЧКОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ Автореферат 36 стр.
27656. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРАВА У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
27657. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НВЧ Автореферат 41 стр.
27658. Розвиток теорії робочого процесу та удосконалення кувальних молотів, що працюють на стисненому повітрі Автореферат 37 стр.
27659. Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху Автореферат 40 стр.
27660. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ БЛОКІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ НЕЯВНИХ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 42 стр.
27661. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 41 стр.
27662. Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих мір Автореферат 52 стр.
27663. Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів Автореферат 38 стр.
27664. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ СУДЕН Автореферат 45 стр.
27665. Розвиток Теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ Автореферат 37 стр.
27666. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ЗАСАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ МОРАЛІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
27667. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РЕАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1849 – 1939 РР.) Автореферат 29 стр.
27668. РОЗВИТОК ТеоріЇ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації Автореферат 46 стр.
27669. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 47 стр.
27670. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ ОБ’ЄКТІВ КВАЛІМЕТРІЇ Автореферат 43 стр.
27671. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ З ПЕРІОДИЧНИМ ПОРІВНЯННЯМ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 46 стр.
27672. Розвиток теорії та розробка ресурсо- і енергозаощаджуючих технологій ковшового рафінування чавуну перед киснево-конвертерною плавкою Автореферат 43 стр.
27673. Розвиток теорії та технології гідропресування біметалевих складених пруткових заготовок з відносно тонкими та м'якими оболонками Автореферат 26 стр.
27674. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОАКУСТИЧНОГО І АКУСТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ АТМОСФЕРИ Автореферат 44 стр.
27675. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ ТРУБ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСІВ ВОЛОЧІННЯ Автореферат 50 стр.
27676. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ РІЗАННЯМ Автореферат 37 стр.
27677. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ зубчаСтих ПЛАНЕТАРНИХ ІНЕРЦІЙНО-ІМПУЛЬСНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 42 стр.
27678. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ, РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕТАЛОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ ШТАБ І ЛИСТІВ Автореферат 43 стр.
27679. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВВІТЧИЗНЯНОЇ ДИДАКТИКИ(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX-ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 47 стр.
27680. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 21 стр.
27681. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА І ЗМІЦНЕННЯ СТАЛЕВИХ молольних КУЛЬ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ та ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 60 стр.
27682. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення Автореферат 48 стр.
27683. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ДВОШАРОВИХ ЛИСТІВ ПАКЕТНИМ СПОСОБОМ Автореферат 50 стр.
27684. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РОЗРАХУНКУ І КОНСТРУЮВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ КОВЗНИХ ЗАТВОРІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ І РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ Автореферат 45 стр.
27685. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РОЗРАХУНКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ АЕРАЦІЙНОГО ЖИВИЛЬНИКА ДЛЯ ІНЖЕКЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ Автореферат 19 стр.
27686. Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеханічного обладнання ТЕС Автореферат 33 стр.
27687. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування В УкраїнІ Автореферат 32 стр.
27688. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ (МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
27689. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (20-30 рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
27690. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КРЕСЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
27691. РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН АКТ З ЄС Автореферат 29 стр.
27692. РОЗВИТОК ТОЧНОСТІ РУХІВ У ГЛУХИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 24 стр.
27693. РОЗВИТОК ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 45 стр.
27694. розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни Автореферат 28 стр.
27695. РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.) Автореферат 26 стр.
27696. РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 34 стр.
27697. РОЗВИТОК У ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЗДАТНОСТІДО СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 23 стр.
27698. РОЗВИТОК У П’ЯТИКЛАСНИКІВ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 24 стр.
27699. РОЗВИТОК У СТАРШОКЛАСНИКІВ ДІАЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ “СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА”) Автореферат 26 стр.
27700. РОЗВИТОК У ШКОЛЯРІВ ІНТЕРЕСУ ДО ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ У ПРОЦЕСІ ЇЇ МАКЕТУВАННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276  [277]  278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389