Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27401. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СПЛАВІВ Автореферат 50 стр.
27402. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ЗАГЛИБНИХ ГІДРОУДАРНИХ СНАРЯДІВ І УСТАНОВОК ДЛЯ ОДНОРЕЙСОВОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА МОРСЬКОМУ ШЕЛЬФІ Автореферат 38 стр.
27403. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ КОРПУСНО-СЕКЦІЙНИХ ШАХТНИХ НАСОСІВ ПІДВИЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 37 стр.
27404. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОМОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РІДИННОЇ ОБРОБКИ НИТОК У ПАКУВАННЯХ Автореферат 48 стр.
27405. Розвиток наукових основ створення та контролю технічного стану нового моторвагонного рухомого складу Автореферат 41 стр.
27406. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ТЕРМОЗАХИСНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ Автореферат 30 стр.
27407. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ТА ТЕХНІКИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ГЕОМЕХАНІЧНИХ І ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ В ГІРНИЧОВИДОБУВНОМУ РЕГІОНІ Автореферат 46 стр.
27408. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТОДАМИ ОБРОБКИ ВИБУХОМ ВИРОБІВ З ШАРУВАТИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 51 стр.
27409. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В МАШИНОБУДУВАННІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 39 стр.
27410. Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання Автореферат 40 стр.
27411. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ, РОЗРОБЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЦУКРИСТИХ КРОХМАЛЕПРОДУКТІВ Автореферат 54 стр.
27412. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ, РЕГЛАМЕНТАЦІЯ Автореферат 46 стр.
27413. РОЗВИТОК НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 34 стр.
27414. РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.) Автореферат 27 стр.
27415. РОЗВИТОК НЕЯВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ) Автореферат 27 стр.
27416. Розвиток нормативної бази з оцінювання якості продукції Автореферат 28 стр.
27417. РОЗВИТОК ОБЛАДНАННЯ ПОТОКОВИХ СИСТЕМ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ СИЛ Автореферат 22 стр.
27418. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СТЕРЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА Автореферат 26 стр.
27419. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО ГУМОРУ Автореферат 28 стр.
27420. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
27421. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ Автореферат 30 стр.
27422. РОЗВИТОК ОЛІЄ–СИРОВИННОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 26 стр.
27423. Розвиток організаторських здібностей особистості в підлітковому віці Автореферат 29 стр.
27424. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
27425. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЦІ З РЕГІОНОМ Автореферат 30 стр.
27426. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
27427. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
27428. РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 29 стр.
27429. розвиток освІти на ВолинІ ( друга половина хіх - поЧаток XX ст.) Автореферат 26 стр.
27430. РОЗВИТОК ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ протягом другої половини ХIХ століття Автореферат 39 стр.
27431. РОЗВИТОК ОСНОВ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 27 стр.
27432. РОЗВИТОК ОСНОВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І КЕРУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ФОСФОРИСТИХ ЧАВУНІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 43 стр.
27433. РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ CТАРШОКЛАСНИКIВ ЩОДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ Автореферат 34 стр.
27434. Розвиток особистісної зрілості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки Автореферат 32 стр.
27435. РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПІДЛІТКІВ (НА МАТЕРІАЛІ СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ) Автореферат 29 стр.
27436. РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРИ СТАНОВЛЕННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
27437. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного Автореферат 29 стр.
27438. РОЗВИТОК ПIДХОДIВ ДО ОЦIНКИ Ділової АКТИВНОСТI РЕГIОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
27439. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки Автореферат 27 стр.
27440. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1917 р.) Автореферат 36 стр.
27441. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 27 стр.
27442. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ Автореферат 28 стр.
27443. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
27444. Розвиток підприємництва в умовах трансформації форм власності та шляхи зростання його ефективності Автореферат 50 стр.
27445. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СУЧАСНИХ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 49 стр.
27446. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
27447. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 27 стр.
27448. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 25 стр.
27449. Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу Автореферат 30 стр.
27450. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 28 стр.
27451. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ПСИХОТЕХНІК Автореферат 30 стр.
27452. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СПІЛКУВАННІ З ВИХОВАТЕЛЕМ Автореферат 32 стр.
27453. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ Автореферат 30 стр.
27454. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ НА ОСНОВІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Автореферат 20 стр.
27455. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ Автореферат 27 стр.
27456. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 35 стр.
27457. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 7-8 КЛАСІВ Автореферат 24 стр.
27458. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ У СИСТЕМІ ДОВУЗІВСЬКОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 32 стр.
27459. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП Автореферат 33 стр.
27460. РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (АНГЛІЯ, ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА) Автореферат 32 стр.
27461. РОЗВИТОК ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НА ХАРКІВЩИНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 32 стр.
27462. РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ Автореферат 23 стр.
27463. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ Автореферат 30 стр.
27464. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК мвс уКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
27465. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПОЛТАВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1970 – 1990 рр. ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
27466. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (1950 – 2000 рр.) Автореферат 58 стр.
27467. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 23 стр.
27468. Розвиток педагогічної техніки вчителя в процесі підвищення кваліфікації Автореферат 29 стр.
27469. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЗДОРОВЧИХ ВИДАХ ГІМНАСТИКИ Автореферат 24 стр.
27470. РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
27471. РОЗВИТОК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 4(3) КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Автореферат 32 стр.
27472. РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА ІНСТИТУТ БАТЬКІВСТВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Автореферат 24 стр.
27473. РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ ПІДХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
27474. РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
27475. РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1925-2000рр.) Автореферат 67 стр.
27476. РОЗВИТОК ПОЗИК ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД Автореферат 28 стр.
27477. РОЗВИТОК ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 31 стр.
27478. Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід Автореферат 29 стр.
27479. РОЗВИТОК ПОСЛУГ КРЕДИТНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
27480. Розвиток послуг розосередженим контингентам споживачів в умовах ринкової економіки Автореферат 28 стр.
27481. РОЗВИТОК ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З УРАХУВАННЯМ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (на прикладі Східного регіону) Автореферат 24 стр.
27482. РОЗВИТОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 28 стр.
27483. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1861-1917 рр.) Автореферат 24 стр.
27484. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1861-1917 рр.) Автореферат 29 стр.
27485. РОЗВИТОК ПРАВ ЖІНОК В УРСР: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ (1917 – 1991) Автореферат 27 стр.
27486. РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
27487. розвитОК приватного сектора в економіці України (ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
27488. РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО УКЛАДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
27489. РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
27490. РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК У ХАРКОВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
27491. РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
27492. Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей) Автореферат 24 стр.
27493. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 28 стр.
27494. РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ У ОСЛІПЛИХ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ Автореферат 22 стр.
27495. РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
27496. РОЗВИТОК ПРОТИЧОВНОВОЇ ЗБРОЇ НАДВОДНИХ КОРАБЛІВ ВМФ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945 – 1991 рр.) Автореферат 30 стр.
27497. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИ У СИСТЕМІ курсової підготовки Автореферат 31 стр.
27498. Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти Автореферат 25 стр.
27499. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 32 стр.
27500. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274  [275]  276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389