Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27301. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 20 стр.
27302. Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування пасажиропотоків (на прикладі Харківського метрополітену) Автореферат 23 стр.
27303. розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики Автореферат 46 стр.
27304. РОЗВИТОК МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 23 стр.
27305. Розвиток методів визначення частотних характеристик систем електропостачання Автореферат 25 стр.
27306. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 28 стр.
27307. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЗОНДУВАННЯ ПЛАЗМИ ПУЧКОМ ВАЖКИХ ІОНІВ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ НА СТЕЛАРАТОРІ TJ-II Автореферат 26 стр.
27308. РОЗВИТОК МЕТОДІВ КАЛІБРОВКИ ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ХОЛОДНІЙ ВАЛКОВІЙ ПРОКАТЦІ ПРЕЦИЗІЙНИХ ТРУБ ЗІ ЗМІННИМ ПО ДОВЖИНІ РОБОЧОГО КОНУСУ ТИПОМ КАЛІБРУ Автореферат 23 стр.
27309. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 22 стр.
27310. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ДІЛЯНОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 21 стр.
27311. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТЕХНІКИ НА СТАДІЇ ЇЇ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
27312. Розвиток методів оцінки надійності структурно-складних схем систем електропостачання з урахуванням трьох видів відмов електрообладнання Автореферат 26 стр.
27313. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ ТА СХЕМОТЕХНІКИ ЧАСТОТНО-ВИБІРКОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Автореферат 25 стр.
27314. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПОДІБНОСТІ ПРИ ТЕПЛООБМІНІ В ОХОЛОДЖУЮЧИХ КАНАЛАХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ Автореферат 19 стр.
27315. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ГІПЕРКОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛАМИ ТА РІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ Автореферат 28 стр.
27316. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ І ГІДРОСТАТИЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 45 стр.
27317. Розвиток методів розрахунку деформаційно-швидкісних режимів гарячого редукування з натяжінням труб підвищеної точності Автореферат 24 стр.
27318. Розвиток методів розрахунку зміцнення низьковуглецевих Сталей у процесах холодної обробки тиском з Немонотонною деформацією Автореферат 25 стр.
27319. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ КАЛІБРОВОК ДЛЯ ПРОКАТКИ КУТОВИХ ПРОФІЛІВ РІЗНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
27320. розвиток методів розрахунку параметрів процесу багаторівчакової прокатки-розділяння на основі аналізу силової взаємодії розкату та інструменту Автореферат 25 стр.
27321. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РОЗГОРНУТОГО КАЛІБРУВАННЯ ВАЛКІВ І РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЛЕРІВ Автореферат 23 стр.
27322. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМ “ДВИГУН-ТРАНСМІСІЯ” АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ Автореферат 26 стр.
27323. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ЛИСТОПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 52 стр.
27324. РОЗВИТОК МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ З НОРМОВАНИМ СПЕКТРОМ Автореферат 29 стр.
27325. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ І ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Автореферат 41 стр.
27326. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ГІПЕРКОМПЛЕКСНИХ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І КОМП’ЮТЕРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ Автореферат 40 стр.
27327. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТА РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 28 стр.
27328. Розвиток методичної підготовки вчителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (1964 - 1998 рр.) Автореферат 28 стр.
27329. РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 25 стр.
27330. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 34 стр.
27331. РОЗВИТОК МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В ТЕОРІЇ ОРТОТРОПНИХ ОБОЛОНОК З РОЗРІЗАМИ ТА ОТВОРАМИ Автореферат 30 стр.
27332. Розвиток методу динамічного програмування в задачах будівельної механіки та оптимального проектування стержневих систем Автореферат 32 стр.
27333. РОЗВИТОК МЕТОДУ ДОБУТКУ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СКРУТУ ПРИЗМАТИЧНИХ СТРИЖНІВ ПОЛІГОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 17 стр.
27334. РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КАЛІБРУВАНЬ ВАЛКІВ ДЛЯ ПРОКАТКИ ВЕЛИКИХ ШПУНТОВИХ ПРОФІЛІВ Автореферат 24 стр.
27335. РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ КІНЕМАТИКИ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ Автореферат 27 стр.
27336. Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки труб при врахуванні пружної деформації кліті Автореферат 25 стр.
27337. Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках Автореферат 31 стр.
27338. РОЗВИТОК МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 22 стр.
27339. РОЗВИТОК МЕТОДУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОІВ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ ОБ’ЄКТІВ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 22 стр.
27340. РОЗВИТоК метрологічної вимірювальнОЇ ТЕХНІКИ В Україні в останній чверті ХХ ст. Автореферат 28 стр.
27341. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (регіональний аспект) Автореферат 26 стр.
27342. Розвиток механізмів державного регулювання регіонального ринку праці Автореферат 30 стр.
27343. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ У КОНТеКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
27344. розвиток механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів для регІону Автореферат 26 стр.
27345. Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності) Автореферат 27 стр.
27346. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
27347. Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства Автореферат 31 стр.
27348. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ) Автореферат 30 стр.
27349. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
27350. розвиток Механізму державного управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі Автореферат 26 стр.
27351. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Автореферат 19 стр.
27352. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 53 стр.
27353. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
27354. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
27355. РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) Автореферат 31 стр.
27356. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ Автореферат 29 стр.
27357. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 23 стр.
27358. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 56 стр.
27359. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГЛУХИХ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА Автореферат 32 стр.
27360. РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 64 стр.
27361. РОЗВИТОК МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЧИСЕЛ ЦІЛКОМ НЕПЕРЕРВНИХ ОПЕРАТОРІВ ТА ОПЕРАТОРНИХ ПУЧКІВ Автореферат 20 стр.
27362. РОЗВИТОК МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЧИСЕЛ ЦІЛКОМ НЕПЕРЕРВНИХ ОПЕРАТОРІВ ТА ОПЕРАТОРНИХ ПУЧКІВ Автореферат 20 стр.
27363. РОЗВИТОК МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
27364. РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА НА ПОЛІССІ Автореферат 29 стр.
27365. РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 26 стр.
27366. РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 52 стр.
27367. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ Автореферат 25 стр.
27368. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В УМОВАХ ВИЩОГО ВІЙСЬКOВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 29 стр.
27369. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
27370. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ на промислових підприємствах Автореферат 24 стр.
27371. РОЗВИТОК МОТОРИКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ СТИМУЛЮВАННЯ ТАКТИЛЬНОЇ ТА ПРОПРІОЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛИВОСТІ Автореферат 28 стр.
27372. РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ 1950-х – 1980-ті рр.) Автореферат 30 стр.
27373. РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (1905 -1925 рр.) Автореферат 27 стр.
27374. РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ Автореферат 31 стр.
27375. РОЗВИТОК М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
27376. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ ЗАСОБОМ ОНОМАСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 28 стр.
27377. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 31 стр.
27378. РОЗВИТОК НАУКИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 36 стр.
27379. РОЗВИТОК НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ) Автореферат 23 стр.
27380. Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей Автореферат 66 стр.
27381. РОЗВИТОК НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО Й ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО МЕТАЛУ Автореферат 47 стр.
27382. РОЗВИТОК НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І НАПЛАВЛЕННЯ ПЛАВКИМ І НЕПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДАМИ Автореферат 54 стр.
27383. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ І ТЕХНОЛОГІЇ ХОЛОДНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРУБ ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ ПРОКАТКОЮ В ЧОТИРЬОХВАЛКОВИХ КАЛІБРАХ Автореферат 25 стр.
27384. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ Автореферат 39 стр.
27385. Розвиток наукових основ визначення характеристик перспективних маневрових тепловозів Автореферат 41 стр.
27386. Розвиток наукових основ виробництва порошкових електродів та удосконалення технології зносостійкого наплавлення Автореферат 45 стр.
27387. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ОБ’ЄМНОМУ НЕРІВНОКОМПОНЕНТНОМУ СТИСНЕННІ Автореферат 46 стр.
27388. Розвиток наукових основ Кінетики мокрої вИсокоградІЄНтноЇ магнІтноЇ сепарації слабомагнІтнИх руд Автореферат 38 стр.
27389. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МОДИФІКУВАННЯ БЕТОНІВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 47 стр.
27390. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ОБВАЛЮВАНОСТІ ПОРОД І ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАТИЗМУ В ОЧИСНИХ ВИРОБКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 39 стр.
27391. Розвиток наукових основ отримання вапняно-кремнеземистих будівельних композитів НЕАВТОКЛАВНОГО твердіння Автореферат 49 стр.
27392. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НАВАНТАЖЕНОСТІ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 43 стр.
27393. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ПРЕСУВАННЯ ПРОФІЛІВ З ТОНКОСТІННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ І МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПЛОСКИХ ФОРКАМЕРНИХ МАТРИЦЬ Автореферат 24 стр.
27394. розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості Автореферат 43 стр.
27395. РОЗВИТОК науКОВИХ основ рОзрОбки сІльсЬкоГоСПОДАРСЬКОЇ технІки пІДвИЩеноЇ ЕнергоЕфективностІ Автореферат 39 стр.
27396. Розвиток наукових основ розробки та впровадження раціональних режимів волочіння з мінімізацією зношування волок Автореферат 22 стр.
27397. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СЕЛЕКТИВНОЇ ФЛОКУЛЯЦІЇ ВУГІЛЛЯ ГІДРОФОБНИМИ ОРГАНІЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ Автореферат 47 стр.
27398. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СИСТЕМИ ШАХТНОГО ВОДОВІДЛИВУ Автореферат 47 стр.
27399. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАТЯГУ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ЗАПРАВКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАШИН Автореферат 42 стр.
27400. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТАБІЛІЗОВАНИХ ЗА ЧАСТОТОЮ ЛАЗЕРІВ ТА ЇХ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 45 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273  [274]  275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389