Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27201. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРАБСЬКИХ КРАЇН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Автореферат 26 стр.
27202. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ АРАБСЬКОГО МАГРИБУ Автореферат 30 стр.
27203. РОЗВИТОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ (20 – 30 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
27204. Розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України Автореферат 30 стр.
27205. РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами молокопереробних підприємств України) Автореферат 24 стр.
27206. РОЗВИТОК ЕКСПРЕСИВНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 32 стр.
27207. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ ВИХОВАННЯ Автореферат 27 стр.
27208. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РІЗНИХ ТИПІВ НАВЧАННЯ Автореферат 38 стр.
27209. Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів Автореферат 27 стр.
27210. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях Автореферат 32 стр.
27211. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях Автореферат 32 стр.
27212. РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ Автореферат 30 стр.
27213. Розвиток естетичної культури майбутніх учителівзасобами театрального мистецтва Автореферат 26 стр.
27214. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики Автореферат 27 стр.
27215. РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 24 стр.
27216. РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ АМАТОРСЬКОГО ДИТЯЧОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК Автореферат 30 стр.
27217. РОЗВИТОК ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
27218. РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (XIX - ПОЧАТОК XХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
27219. РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ ХVІІІ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
27220. РОЗВИТОК ЖАНРУ ЕЛЕГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVI – XIX СТОЛІТЬ Автореферат 64 стр.
27221. РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПІВДНЯ ТА СХОДУ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 31 стр.
27222. Розвиток зв’язного мовлення учнів 5 – 7 класів засобами музики і живопису Автореферат 30 стр.
27223. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Автореферат 30 стр.
27224. РОЗВИТОК ЗДАТНОСТЕЙ до управлінської ДІЯЛЬНОСТІ У ФАХІВЦІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СФЕРИ Автореферат 27 стр.
27225. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Автореферат 25 стр.
27226. РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
27227. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКИХ ШКІЛ ПРИАЗОВ’Я ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
27228. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ (1865 – 1914 рр.) Автореферат 37 стр.
27229. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
27230. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ СТАТИСТИКИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ Автореферат 32 стр.
27231. РОЗВИТОК ЗМІСТУ МУЗИЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (20-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) Автореферат 31 стр.
27232. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНЖЕНЕРІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Автореферат 34 стр.
27233. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, НІМЕЧЧИНІ ТА США (ХІХ–ХХ СТ.) Автореферат 51 стр.
27234. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗЕРНА Автореферат 28 стр.
27235. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 27 стр.
27236. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Автореферат 29 стр.
27237. РОЗВИТОК ЗОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ ЧЕТВЕРТИННОГО ПЕРІОДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 73 стр.
27238. РОЗВИТОК ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ВОЛИНІ В ХІХ ? НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 33 стр.
27239. РОЗВИТОК КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 62 стр.
27240. РОЗВИТОК КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
27241. Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу Автореферат 28 стр.
27242. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
27243. Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор Автореферат 28 стр.
27244. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ Автореферат 26 стр.
27245. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 30 стр.
27246. Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній економіці України Автореферат 30 стр.
27247. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
27248. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
27249. РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ (1917-1920 ) Автореферат 27 стр.
27250. Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті Автореферат 28 стр.
27251. розвиток кооперативних форм господарювання в АГРАРНІЙ сфері економіки Автореферат 29 стр.
27252. Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства “Книгоспілка”) Автореферат 26 стр.
27253. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ У ГЛУХИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
27254. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОГУЛІСТІВ НА ЕТАПАХ ПОЧАТКОВОЇ ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 27 стр.
27255. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТРИБУНІВ У ВОДУ 5-7 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
27256. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ Автореферат 28 стр.
27257. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
27258. РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ державного УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ Автореферат 22 стр.
27259. РОЗВИТОК корпоративного контролю В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
27260. РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧО-ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ В 20-х РОКАХ ХХ СТ. Автореферат 28 стр.
27261. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
27262. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
27263. Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор Автореферат 33 стр.
27264. розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками Автореферат 32 стр.
27265. РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХУІІ – ХУІІІ СТ. Автореферат 36 стр.
27266. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ як загальнопедагогічна проблема Автореферат 26 стр.
27267. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 31 стр.
27268. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
27269. РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 23 стр.
27270. РОЗВИТОК КУСТАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. Автореферат 27 стр.
27271. РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ В ТЕХНІЧНОМУ ОНОВЛЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
27272. РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
27273. РОЗВИТОК ЛІРИЧНИХ ЖАНРІВ У ПОЕЗІЇ РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ 1920-х – 1930-Х РОКІВ Автореферат 28 стр.
27274. РОЗВИТОК ЛЕКСИКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (1917–1933 РР.) Автореферат 31 стр.
27275. РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 29 стр.
27276. РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Автореферат 28 стр.
27277. РОЗВИТОК ЛОКАЛІЗОВАНОГО ЗСУВУ В МЕТАЛАХ ЗА УМОВ УДАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 19 стр.
27278. РОЗВИТОК ЛЬОНОПРОМИСЛОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
27279. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ І МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН Автореферат 36 стр.
27280. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні Автореферат 23 стр.
27281. РОЗВИТОК МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ У 1991 – 2005 РР. Автореферат 31 стр.
27282. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
27283. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОИХ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКУ Автореферат 28 стр.
27284. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ І НОРМ У СФЕРІ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Автореферат 30 стр.
27285. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі Автореферат 31 стр.
27286. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття) Автореферат 24 стр.
27287. РОЗВИТОК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
27288. Розвиток малих форм господарювання та забезпечення їх ефективного функціонування в криму Автореферат 28 стр.
27289. РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 32 стр.
27290. Розвиток малого бізнесу в агропромисловій сфері прикордонного регіону України Автореферат 31 стр.
27291. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ КОМПЛЕКСІ Автореферат 29 стр.
27292. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
27293. РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КООПЕРАТИВІВ В ОВОЧІВНИЦТВІ Автореферат 28 стр.
27294. РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Автореферат 22 стр.
27295. РОЗВИТОК МАС-МЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ США Автореферат 27 стр.
27296. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
27297. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ Автореферат 25 стр.
27298. РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 28 стр.
27299. РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII - 3О-ТІ РОКИ ХХ СТ.) Автореферат 33 стр.
27300. РОЗВИТоК МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА ВОЛИНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XIX – 80-х роках XX СТОЛІТТя: історико-економічний аспект Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272  [273]  274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389