Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27101. РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК Автореферат 31 стр.
27102. РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 29 стр.
27103. РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У м’ясоПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
27104. розвиток інтеграційних формувань в апк Автореферат 30 стр.
27105. РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОГО ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 37 стр.
27106. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 32 стр.
27107. РОЗВИТОК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 35 стр.
27108. Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації Автореферат 24 стр.
27109. Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств Автореферат 24 стр.
27110. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ І РЕГУЛЮВАННЯТОВАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
27111. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
27112. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ДОНБАСІ У 20-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
27113. РОЗВИТОК ІНШОМОВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КУРСІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 27 стр.
27114. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект) Автореферат 55 стр.
27115. РОЗВИТОК ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ У ХІХ ст. Автореферат 26 стр.
27116. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 31 стр.
27117. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.) Автореферат 32 стр.
27118. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ПОЛТАВЩИНІ Автореферат 29 стр.
27119. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ХАРКІВЩИНІ В 20 – 30-ті роки ХХ ст. Автореферат 20 стр.
27120. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
27121. РОЗВИТОК АБСОЛЮТНОЇ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ХІІ-ХІХ ст.) Автореферат 28 стр.
27122. РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.) Автореферат 27 стр.
27123. Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація) Автореферат 39 стр.
27124. РОЗВИТОК АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ У ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 27 стр.
27125. РОЗВИТОК АГРАРНОЇ РЕФОРМИ ТА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД Автореферат 54 стр.
27126. Розвиток агропромислової інтеграції на регіональному рівні Автореферат 27 стр.
27127. РОЗВИТОК АГРОТУРИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) Автореферат 26 стр.
27128. РОЗВИТОК АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ФУНКЦІЙ ЛЯПУНОВА Автореферат 12 стр.
27129. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку Автореферат 31 стр.
27130. розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) Автореферат 24 стр.
27131. РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (1943 - середина 1960-х років) Спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат 23 стр.
27132. РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРКАЩИНІ (1919 – 2000 рр.) Автореферат 35 стр.
27133. Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772 – 1918 рр. Автореферат 26 стр.
27134. РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ садибНОГО ЖИТЛА ЛЬВОВА у першій третині ХХ ст. Автореферат 29 стр.
27135. РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 27 стр.
27136. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями Автореферат 29 стр.
27137. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
27138. РОЗВИТОК БІЗНЕС-ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
27139. Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект) Автореферат 32 стр.
27140. РозвиТОК БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО регулЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
27141. РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНИЦТВА У ХАРКОВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
27142. РОЗВИТОК БЛИЖНЬОЗОННИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 29 стр.
27143. РОЗВИТОК БРИТАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
27144. РОЗВИТОК В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ФОРМУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 23 стр.
27145. РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
27146. РОЗВИТОК В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ Автореферат 27 стр.
27147. РОЗВИТОК ВІДНОСИН СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ І ВТРАТ В АПК Автореферат 27 стр.
27148. РОЗВИТОК ВЗАЄМНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 30 стр.
27149. РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 26 стр.
27150. Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині ХVII–ХVIII ст. Автореферат 28 стр.
27151. Розвиток виробництва будівельних фірм на основі створення компанії кредитних карт в умовах обмежених ресурсів Автореферат 23 стр.
27152. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА М Автореферат 29 стр.
27153. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
27154. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 28 стр.
27155. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 32 стр.
27156. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ Автореферат 30 стр.
27157. РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 27 стр.
27158. РОЗВИТОК ВИСОКОТОЧНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
27159. РОЗВИТОК ВИХОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ У ДИДАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) Автореферат 31 стр.
27160. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УРСР (1965-1985 РР.) Автореферат 25 стр.
27161. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ В ХАРКОВІ У ПЕРІОД ТИМЧАСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (друга половина 50-х – перша половина 60-х років ХХ ст..) Автореферат 24 стр.
27162. РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА У ВІЙНАХ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
27163. РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА ФЛОТІВ У ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ ПРИ ВЕДЕННІ САМОСТІЙНИХ ДІЙ (1967–1988 рр.) Автореферат 30 стр.
27164. РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК УМОВА ЇХ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ Автореферат 31 стр.
27165. РОЗВИТОК ВТОРИННОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
27166. РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ Автореферат 28 стр.
27167. Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я Автореферат 24 стр.
27168. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (проблеми ефективності державного регулювання) Автореферат 30 стр.
27169. РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ в молодих офіцерів-прикордонників ДО самостійноГО ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ Автореферат 28 стр.
27170. РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
27171. РОЗВИТОК ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
27172. РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, НАРОДЖЕНИХ МАТЕРЯМИ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ТА КОРЕКЦІЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ ЦИХ ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
27173. Розвиток демократичних тенденцій в Запорозькій Січі і Гетьманщині (друга половина ХVII – початок XVIII ст.) Автореферат 32 стр.
27174. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
27175. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО САНАЦІЙНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 25 стр.
27176. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
27177. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
27178. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
27179. РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
27180. РОЗВИТОК ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ Автореферат 22 стр.
27181. РОЗВИТОК ДИСКРЕТНО-ЛІНІЙЧАСТИХ І КОНТИНУАЛЬНИХ ПЛАСТИЧНИХ ЗОН В ОКОЛІ КОНЦЕНТРАТОРІВ НАПРУЖЕНЬ Автореферат 29 стр.
27182. РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ Автореферат 32 стр.
27183. РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ Автореферат 50 стр.
27184. РОЗВИТОК ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФОРМ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ (1945-2000) Автореферат 36 стр.
27185. РОЗВИТОК ДОВГОСТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
27186. РОЗВИТОК ДРУГОГО МЕТОДУ ЛЯПУНОВА В ТЕОРІЇ СТІЙКОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 33 стр.
27187. РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА Автореферат 29 стр.
27188. РОЗВИТОК ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.) Автореферат 34 стр.
27189. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯВ СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 25 стр.
27190. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
27191. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ - УЧАСНИКІВ СКАУТСЬКОГО РУХУ Автореферат 25 стр.
27192. РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 28 стр.
27193. Розвиток економіки регіону в умовах реформування податкового механізму Автореферат 26 стр.
27194. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
27195. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 26 стр.
27196. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В СИСТЕМІ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК Автореферат 28 стр.
27197. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
27198. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
27199. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АПК Автореферат 27 стр.
27200. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271  [272]  273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389