Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27001. РИНОК ПРАЦІ СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
27002. РИНОК РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 36 стр.
27003. РИНОК РОЗДРІБНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
27004. РИНОК ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
27005. РИТМ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ Автореферат 26 стр.
27006. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії) Автореферат 32 стр.
27007. РИТОРИЧНА СТРУКТУРА СТИЛЮ Автореферат 30 стр.
27008. Ритуальний сміх: досвід тлумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) Автореферат 55 стр.
27009. РНК-ЗВ’ЯЗУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ БІЛКА ОБОЛОНКИ ВІРУСУ МОЗАЇКИ ЛЮЦЕРНИ В ТРИГІБРИДНІЙ СИСТЕМІ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Автореферат 20 стр.
27010. РОБІТНИКИ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ (60-80-ті роки ХІХ ст. ) Автореферат 25 стр.
27011. РОБАСТНІ АВТОПІЛОТИ ДЛЯ МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, ЗАСНОВАНІ НА НЕЧІТКІЙ ЛОГІЦІ Автореферат 28 стр.
27012. РОБАСТНІ АЛГОРИТМИ ЕЛІПСОЇДАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ З НЕПОВНИМ КРОКОМ Автореферат 22 стр.
27013. робастні методи інтервального аналізу ресурсного забезпечення виробництва Автореферат 21 стр.
27014. РОБАСТНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 25 стр.
27015. РОБАСТНІ ТА НЕЙРОАДАПТИВНІ АЛГОРИТМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАВІГАЦІЙНОГО СУПУТНИКА Автореферат 21 стр.
27016. РОБАСТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЯЦІЇ В ГРАНУЛЯТОРІ З ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ Автореферат 23 стр.
27017. Робастна ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ) Автореферат 27 стр.
27018. Робота вузлів закріплення паль морських сталевих стаціонарних платформ Автореферат 18 стр.
27019. РОБОТА ЖОРСТКИХ НИТОК СКРІЗНОГО ПЕРЕРІЗУ Автореферат 21 стр.
27020. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ Автореферат 30 стр.
27021. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ ДПА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 26 стр.
27022. РОБОТА ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПУСТОТНИХ БЛОКІВ ПРИ ВПЛИВІ КЛІМАТИЧНОГО І ПОЖЕЖНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 31 стр.
27023. РОБОТА НАД ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ Автореферат 27 стр.
27024. РОБОТА НАД ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
27025. РОБОТА ПІРАМІДАЛЬНИХ ПАЛЬ ПРИ ОДНОЧАСНІЙ ДІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТА ВЕРТИКАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 9 стр.
27026. РОБОТА ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ ОСЬОВОЇ СТИСКУЮЧОЇ СИЛИ ТА ЗГИНУ В ДВОХ ПЛОЩИНАХ Автореферат 23 стр.
27027. РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА Автореферат 25 стр.
27028. РОБОТОЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТУРБОАГРЕГАТУ ТЕС Автореферат 26 стр.
27029. РОБОТОЗДАТНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ТАРЕГУЛЮЮЧИХ ЗБIРОК АКТИВНИХ ЗОН РЕАКТОРІВ ВВЕР-1000ЗА УМОВИ ПІДВИЩЕНОГО ВИГОРАННЯ Автореферат 28 стр.
27030. РОБОЧИЙ ПРОЦЕС І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ДИНАМІЧНИХ НАСОСІВ З НАПІВВІДКРИТИМИ І ВІДКРИТИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ Автореферат 23 стр.
27031. РОБОЧИЙ ПРОЦЕС І ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРОВОЇ ЕЖЕКТОРНОЇ СТУПЕНІ ВАКУУМНОГО АГРЕГАТУ Автореферат 23 стр.
27032. РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ДИНАМІЧНИХ НАСОСІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ НА ГАЗОРІДИННИХ СУМІШАХ Автореферат 22 стр.
27033. Робочий процес та параметри поперечних транспортерів льонокомбайнів Автореферат 22 стр.
27034. РОБСЕЛЬІНСПЕКЦІЯ УСРР ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ПАРТІЇ БІЛЬШОВИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ (1920 – 1934 рр.) Автореферат 30 стр.
27035. РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ. Автореферат 28 стр.
27036. РОДИНА BRASSICACEAE У ФЛОРІ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД, БІОЛОГІЧНІ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 26 стр.
27037. РОДИНА CARYOPHYLLACEAE Juss. У ФЛОРІ УКРАЇНИ: СИСТЕМАТИКА, ГЕОГРАФІЯ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ Автореферат 61 стр.
27038. РОДИНА CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT. В УКРАЇНІ (СИСТЕМА, БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ) Автореферат 33 стр.
27039. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 28 стр.
27040. РОДИННО-ШКІЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА Автореферат 27 стр.
27041. РОДО-ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 58 стр.
27042. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історія та бібліографічна реконструкція Автореферат 28 стр.
27043. РОЗPОБКА СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ ТPИКОТАЖУ ЗАДАНОЇ ТОВЩИНИ ЗІ СКЛЯНИХ НИТОК Автореферат 19 стр.
27044. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру Автореферат 26 стр.
27045. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є СТОРОНОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Автореферат 22 стр.
27046. РОЗВ'ЯЗУВАНІ ТОЧНО МОДЕЛІ СИЛЬНОКОРЕЛЬОВАНИХ НИЗЬКОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ Автореферат 36 стр.
27047. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТАТИКИ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 16 стр.
27048. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект Автореферат 27 стр.
27049. РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ Автореферат 27 стр.
27050. РОЗВАЖАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 28 стр.
27051. РОЗВАНТАЖЕННЯ ДІЛЯНОК ПІДВИЩЕНОГО ТИСКУ В ЛІКУВАННІ НЕВРОПАТИЧНОЇ ФОРМИ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА (14.01.03 - хірургія) Автореферат 25 стр.
27052. РОЗВИнення ТЕОРІЇ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ГВИНТОВОГО ПРЕСУВАННЯ ТИТАНА І МІДІ Автореферат 26 стр.
27053. РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА У ВІЙНАХ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVII СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
27054. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 31 стр.
27055. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Поліфонія") Автореферат 25 стр.
27056. РОЗВИТОК РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
27057. РОЗВИТОК I СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФIЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН СЕЛЕЗIНКИ В РАННЬОМУ ПЕРIОДI ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 29 стр.
27058. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 59 стр.
27059. РОЗВИТОК І БУДОВА ТИМУСА В ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ ГРУП ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Автореферат 48 стр.
27060. РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ АПК Автореферат 28 стр.
27061. РОЗВИТОК І ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, СТРАТЕГІЯ Автореферат 46 стр.
27062. Розвиток і ефективність малого бізнесу в АПК Львівської області Автореферат 20 стр.
27063. Розвиток і ефективність овочепродуктового підкомплексу в умовах ринку Автореферат 29 стр.
27064. РОЗВИТОК І КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
27065. РОЗВИТОК І КОРЕКЦІЯ МИСЛЕННЄВИХ ОПЕРАЦІЙ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ Автореферат 27 стр.
27066. РОЗВИТОК І ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В РЕГІОНІ Автореферат 32 стр.
27067. РОЗВИТОК І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
27068. Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні Автореферат 52 стр.
27069. РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В РЕГІОНІ Автореферат 30 стр.
27070. розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки україни Автореферат 28 стр.
27071. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ БІЧНИХ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 22 стр.
27072. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ КОРЕНІВ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 18 стр.
27073. Розвиток І становленнЯ топографІЇ компонентів воріт пеЧІнки в ранньому перІодІ онтогенезу людини Автореферат 19 стр.
27074. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ МАТКИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
27075. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ СЕЛЕЗІНКИ ЛЮДИНИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 19 стр.
27076. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ СТРУКТУР РОТОВОЇ ДІЛЯНКИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 31 стр.
27077. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ СТРУКТУР ЯРЕМНИХ ВЕНОЗНИХ КУТІВ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
27078. РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УГОРЩИНІ Автореферат 32 стр.
27079. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець ХVІІІ – ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
27080. Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття Автореферат 31 стр.
27081. РОЗВИТОК ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО З ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Автореферат 31 стр.
27082. Розвиток ідеЙ гуманістичноЇ педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття) Автореферат 24 стр.
27083. РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО САМООСВІТУ ШКОЛЯРІВ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) Автореферат 26 стр.
27084. РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ Автореферат 26 стр.
27085. РОЗВИТОК ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ (друга половина XX століття) Автореферат 32 стр.
27086. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОКЕАНІЧНОГО РИБАЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
27087. Розвиток інвестиційної діяльності сільськоГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
27088. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО КООПЕРУВАННЯ У СПІЛЬНІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 31 стр.
27089. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 29 стр.
27090. РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ У 20-Х – НА ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТ. Автореферат 18 стр.
27091. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 54 стр.
27092. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 26 стр.
27093. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АРХІВНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (1991-2003 рр.) Автореферат 24 стр.
27094. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
27095. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
27096. розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці Автореферат 58 стр.
27097. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У ТРАНСФОРМАЦІйній ЕКОНОМІці Автореферат 22 стр.
27098. РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
27099. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 53 стр.
27100. РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270  [271]  272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389