Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26901. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
26902. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Автореферат 26 стр.
26903. Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення багатоукладної економіки Автореферат 27 стр.
26904. РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
26905. РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
26906. Реформування економічних відносин в агропромисловому виробництві України Автореферат 27 стр.
26907. Реформування економічних відносин в Польщі наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття Автореферат 24 стр.
26908. РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА) Автореферат 52 стр.
26909. РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ Автореферат 20 стр.
26910. РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ /на прикладі Рівненської області/ Автореферат 25 стр.
26911. РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ Автореферат 27 стр.
26912. Реформування змісту трудового навчання в об’єднаній школі Великої Британії в 70-90-ті роки ХХ ст. Автореферат 28 стр.
26913. Реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні Автореферат 29 стр.
26914. Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки україни Автореферат 27 стр.
26915. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 28 стр.
26916. РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ФІНЛЯНДІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 27 стр.
26917. РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФРАНЦІЇ Автореферат 28 стр.
26918. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
26919. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УРСР: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ (1953-1964 рр.) Автореферат 58 стр.
26920. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ БЮДЖЕТУ І РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЙОГО ВИКОНАННЯ Автореферат 28 стр.
26921. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
26922. Реформування системи фізичного виховання школярів Румунії Автореферат 23 стр.
26923. реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в україні з урахуванням зарубіжного досвіду Автореферат 28 стр.
26924. Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність Автореферат 24 стр.
26925. РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
26926. Реформування та інвестування харчової та переробної промисловості України в період переходу до ринкової економіки Автореферат 21 стр.
26927. РЕФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 25 стр.
26928. РЕФОРМУВАННЯ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
26929. РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В НОРВЕГІЇ У 80-90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
26930. РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР Автореферат 41 стр.
26931. РЕЦЕНЗІЯ ЯК ТИП ТЕКСТУ (на матеріалі англомовної рецензії) Автореферат 31 стр.
26932. РЕЦЕПТИВНІ МОДЕЛІ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА Автореферат 27 стр.
26933. РЕЦЕПЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ І МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ДЕТЕКТИВНОМУ ЦИКЛІ Б.АКУНІНА «ПРИГОДИ ЕРАСТА ФАНДОРІНА» Автореферат 30 стр.
26934. РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО І РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ (типологічний аспект) Автореферат 27 стр.
26935. РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІНЕОКЛАСИКІВ, АКМЕЇСТІВ І СКАМАНДРИТІВ Автореферат 26 стр.
26936. РЕЦЕПЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ПОЕЗІЇ РОСІЙСЬКОГО ПРЕРОМАНТИЗМУ Автореферат 32 стр.
26937. РЕЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ (1830-і – 1894 рр.) Автореферат 27 стр.
26938. РЕЦЕПЦІЯ ПРИНЦИПІВ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕКЛОГИ СУЧАСНИМ СІМЕЙНИМ ТА СПАДКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
26939. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі перекладів романів “Шлях невідомого”, “По той бік безодні”) Автореферат 25 стр.
26940. РЕЦЕПЦІЯ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХУІ-ХУІІ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
26941. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ДАНІЕЛА ДЕФО І ДЖОНАТАНА СВІФТА В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
26942. Рецепція творчості Карла СендберҐа у Радянському і Пострадянському просторі Автореферат 26 стр.
26943. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
26944. Рецепція Ґете у російській літературі кінця XIX – початку XX століть Автореферат 26 стр.
26945. РЕЦИДИВИ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ. БАГАТОФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ, ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВ Автореферат 34 стр.
26946. Рецидивна злочинність молоді та її попередження Автореферат 28 стр.
26947. РЕЦИДИВНИЙ НЕФРОЛІТІАЗ В УМОВАХ СУПУТНЬОГО ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ (етіологія, патогенез, лікування та профілактика) Автореферат 51 стр.
26948. РЕЦИДИВУЮЧИЙ ГЕНІТАЛЬНИЙ ГЕРПЕСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ(епідеміологія, клініка, лікування та профілактика) Автореферат 26 стр.
26949. РЕЦИКЛіНГ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 23 стр.
26950. РЕЧЕННЯ ТОТОЖНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
26951. РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
26952. РЕЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 33 стр.
26953. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Автореферат 28 стр.
26954. РЕЧОВО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА СТАРОДАВНІМ РИМСЬКИМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
26955. РЕҐІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ Автореферат 46 стр.
26956. РЕґІОНАЛЬНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ МЕЛІОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКСТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 26 стр.
26957. Реґіонарна гемодинаміка, мікроциркуляція при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок у хворих на хронічну критичну ішемію (особливості патогенезу та обґрунтування способу реваскулярізації) Автореферат 23 стр.
26958. РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ВЕСЛОНОСА В УМОВАХ ПОВНОСИСТЕМНИХ СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ (на прикладі відкритого акціонерного товариства “Черкасирибгосп”) Автореферат 36 стр.
26959. РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОМІСЕЙ МАЛОЛУСКАТОГО КОРОПА В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 29 стр.
26960. РИЗИК В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
26961. РИЗИК ПРОФЕСІЙНИХ ПИЛОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА Автореферат 35 стр.
26962. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 30 стр.
26963. РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА, УПРАВЛІННЯ. Автореферат 30 стр.
26964. РИЗИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
26965. РИЗОМАНІЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ – СЕЛЕКЦІЯ НА СТІЙКІСТЬ Автореферат 27 стр.
26966. РИКЕТСІОЗНИЙ КОН’ЮНКТИВОКЕРАТИТ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 24 стр.
26967. РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПОДІЛЛІ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЕКОНОМІЧНИЙ, СУСПІЛЬНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 22 стр.
26968. РИМСЬКЕ ПРАВО – ДОКТРИНАЛЬНА ПЕРШООСНОВА ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ‘Ї ТА УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
26969. РИМСЬКО-ВІРМЕНСЬКІ ВІДНОСИНИ В І СТ. ДО Н. Е. – НА ПОЧАТКУ І СТ. Н. Е. Автореферат 28 стр.
26970. РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
26971. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ ПЕРІОДУ НЕПУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 48 стр.
26972. РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ Проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації в перехідних економіках Автореферат 31 стр.
26973. РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
26974. РИНКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РЕКРЕАЦІЙНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ Автореферат 50 стр.
26975. РИНКОВІ ФОРМИ І СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
26976. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
26977. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
26978. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В РЕГІОНІ: МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ Автореферат 51 стр.
26979. Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України Автореферат 23 стр.
26980. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ) Автореферат 55 стр.
26981. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВОДОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 22 стр.
26982. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ промислового комплексу регіону Автореферат 49 стр.
26983. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
26984. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ СЕКТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ) Автореферат 24 стр.
26985. РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 46 стр.
26986. Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації Автореферат 28 стр.
26987. РИНОК І ІНСТИТУТ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Автореферат 33 стр.
26988. РИНОК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
26989. РИНОК АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
26990. РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
26991. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
26992. Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні Автореферат 25 стр.
26993. РИНОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Автореферат 27 стр.
26994. РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
26995. РИНОК МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Київської області) Автореферат 32 стр.
26996. Ринок нерухомості в структурі перехідної економіки Автореферат 29 стр.
26997. РИНОК НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Автореферат 23 стр.
26998. РИНОК НЕРУХОМОСТІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 47 стр.
26999. РИНОК ОСВІТИ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ Автореферат 65 стр.
27000. РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269  [270]  271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389