Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26801. Рентгенохірургічне лікування гіперспленізму Автореферат 21 стр.
26802. РЕНТГЕНОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОКЛЮЗІЙНИХ УРАЖЕНЬ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК В СТАДІЇ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ Автореферат 20 стр.
26803. РЕНТГЕНХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ЩО УСКЛАДНЕНА ПРОФУЗНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ ІЗ ФЛЕБЕКТАЗІЙ СТРАВОХОДУ І ШЛУНКА, У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
26804. РЕО- ТА АДЕНОВІРУСНА ІНФЕКЦІЇ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ ПТИЦІ Автореферат 23 стр.
26805. РЕОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ПІДЛІТКІВ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАТІ, ВІКУ ТА СОМАТОТИПУ Автореферат 27 стр.
26806. РЕОЛОГІЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ЇХ КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ МЕТОДОМ Автореферат 18 стр.
26807. РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖКОГО БЕТОНУ З МОДИФІКОВАНИМ ПЛАВОМ ДиКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 23 стр.
26808. Реологічні типи, умови та етапи формування дислокаційної тектоніки Голованівської шовної зони та її обрамлення на прикладі Середнього Побужжя Автореферат 31 стр.
26809. РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ З БІМОДАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ПОР В УМОВАХ КІНЕМАТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА ДОДАТКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 21 стр.
26810. Реолого-кінетична концепція абразивної зностійкості та її реалізація в керуванні працездатністю механічних трибосистем Автореферат 50 стр.
26811. Реорганізація та реструктуризаціякомерційних банків Автореферат 23 стр.
26812. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
26813. РЕОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ Автореферат 24 стр.
26814. РЕПАРАТИВНі Властивості ГЛЮКОЗАМіНу та його ПОхідних Автореферат 28 стр.
26815. РЕПАРАТИВНІ ТА НЕФРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІОТРИАЗОЛІНУ ТА ЙОГО НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ Автореферат 21 стр.
26816. РЕПАРАТИВНІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ нової МАЗІ на основі ксероформу (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
26817. РЕПАРАТИВНА РЕГЕНЕРАЦІЯ МНОЖИННИХ ТА ПОЄДНАНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК КІНЦІВОК Автореферат 41 стр.
26818. РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДОВГИХ КІСТОК У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження) Автореферат 23 стр.
26819. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІДЕЇ ПОКОЛІННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ Автореферат 35 стр.
26820. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРРЕАЛЬНОГО БАЖАННЯ В СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З КОН'ЮНКТИВОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
26821. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ Автореферат 27 стр.
26822. РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДПУ-НКВС УКРАЇНИ В 20-50 –ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
26823. РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1944 –1949 рр. Автореферат 36 стр.
26824. РЕПРЕСИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СРСР В УКРАЇНІ (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 60 стр.
26825. РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ ВИДІВ І ГІБРИДІВ РОДИНИ ВЕРБОВИХ (SALICACEAE MIRB.) Автореферат 57 стр.
26826. РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ ВИДІВ РОДУ SALIX L. У ЗВЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ СТАТІ ОСОБИН (В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ) Автореферат 24 стр.
26827. РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ РЯДУ ЦІННИХ СУБТРОПІЧНИХ ПЛОДОВИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН КРИМУ Автореферат 52 стр.
26828. РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНІСТЬ ПЕСТИЦИДІВ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 47 стр.
26829. РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ, ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ В ЖШОК З ДЕФІЦИТОМ МАСИ ТІЛА ЕКЗОГЕННОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
26830. Репродуктивне здоров'я жінок та профілактика його порушень в межах планування сім'ї Автореферат 54 стр.
26831. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ЖІНОК ПРИ ТРИВАЛІЙ ВНУТРІШНЬОМАТКОВІЙ КОНТРАЦЕПЦІЇ Автореферат 25 стр.
26832. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ЮНИХ ПЕРВОРОДЯЩИХ, РОЗРОДЖЕНИХ АБДОМІНАЛЬНИМ ШЛЯХОМ Автореферат 23 стр.
26833. Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом Автореферат 30 стр.
26834. Репродуктивне здоров’я населення та розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування Автореферат 39 стр.
26835. РЕСПІРАТОРНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА У ХВОРИХ З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ФОНІ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ Автореферат 26 стр.
26836. РЕСПІРАТОРНА ДОПОМОГА НА ЕТАПІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ Автореферат 54 стр.
26837. РЕСПІРАТОРНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ НЕВРОТИЧНИХ ФОБІЙ Автореферат 26 стр.
26838. РЕСТАВРАЦІЇ ДЕПУЛЬПОВАНИХ ЗУБІВ МІКРОГІБРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Автореферат 27 стр.
26839. РЕСТИТУЦІЯ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
26840. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
26841. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
26842. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (українська практика в контексті міжнародного досвіду) Автореферат 23 стр.
26843. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 49 стр.
26844. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
26845. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
26846. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26847. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
26848. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
26849. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління Автореферат 27 стр.
26850. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 22 стр.
26851. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ) Автореферат 28 стр.
26852. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
26853. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕІНЖИНІРИНГОВИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО- УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАХОДІВ Автореферат 28 стр.
26854. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
26855. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В РИНКОВИХ УМОВАХ (на прикладі Миколаївської області) Автореферат 24 стр.
26856. Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку Автореферат 25 стр.
26857. Реструктурування промислових підприємств у перехідних економіках Автореферат 22 стр.
26858. РЕСУРСИ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
26859. РЕСУРСИ ДИКОРОСТУЧИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА ВИРОЩУВАННЯ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ (CALENDULA OFFICINALIS L.) В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 26 стр.
26860. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ Автореферат 28 стр.
26861. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
26862. РЕСУРСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (на матеріалах Кіровоградської області) Автореферат 29 стр.
26863. РЕСУРСНА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
26864. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 31 стр.
26865. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
26866. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ (на прикладі підприємств гірничого машинобудування) Автореферат 24 стр.
26867. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ) Автореферат 27 стр.
26868. рЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 46 стр.
26869. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У V-III СТ. ДО Н. Е. Автореферат 31 стр.
26870. РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
26871. РЕСУРСОЗБЕРIГАЮЧИЙ ПРОЦЕС МИТТЯ СКЛОТАРИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 19 стр.
26872. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ МОРКВИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
26873. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 21 стр.
26874. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТЯГОЮ ПОЇЗДІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РУХОМОГО СКЛАДУ Автореферат 48 стр.
26875. ресурсозберігаюча ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА золокерамічної ЦЕГЛИ З ВИКОРИСТАННЯм лугомістких ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 22 стр.
26876. Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння буряка столового Автореферат 29 стр.
26877. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ТЕПЛОНОСІЯ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК Автореферат 23 стр.
26878. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА Технологія переробки фосфогіпсІВ Автореферат 23 стр.
26879. Ресурсозбереження в розширеному відтворені трансформаційної економіки України Автореферат 26 стр.
26880. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРЕГАТАХ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У РОСЛИННИЦТВІ Автореферат 13 стр.
26881. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
26882. РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК Автореферат 19 стр.
26883. РЕСУРСООЩАДНІ ТЕПЛОГІДРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ БІОКОНВЕРСІЇ Автореферат 21 стр.
26884. РЕТРАНСЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД РОБОТИ ПРЕЦИЗІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 29 стр.
26885. РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ДОЗ ЗОВНІШНЬОГО ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ ЯК РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНОГО ФАКТОРА У ГОСТРИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЇ (НА ПРИКЛАДІ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС) Автореферат 51 стр.
26886. РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВОПОШИРЕНОГО ТА ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО РАКУ НИРКИ Автореферат 24 стр.
26887. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ НА ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНИЙ КОМПЛЕКС Автореферат 21 стр.
26888. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України Автореферат 39 стр.
26889. РЕФЕРЕНДУМИ В ПЕРЕХІДНИХ ДЕМОКРАТІЯХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ) Автореферат 29 стр.
26890. РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
26891. РЕФЛЕКСІЯ ТІЛЕСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЖИТТЄВОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 26 стр.
26892. РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 33 стр.
26893. РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ СВІДОМОСТІ ВИБОРЦІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 28 стр.
26894. РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА СТРАВОХОДУ (діагностика та хірургічне лікування) Автореферат 39 стр.
26895. РЕФОРМАЦІЯ І СТАНОВЛЕННЯ ЄВАНГЕЛІЧНОЇ ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ У БРАУНШВЕЙЗІ (1517-1555 рр.) Автореферат 31 стр.
26896. РЕФОРМИ ДЕРЖАВНИХ СЕЛЯН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
26897. РЕФОРМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ І КАЗАХСТАНУ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 29 стр.
26898. РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ І ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
26899. РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 26 стр.
26900. РЕФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268  [269]  270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389