Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26501. Регіональні особливості розміщення та розвитку бурякоцукрового комплексу України Автореферат 25 стр.
26502. Регіональні особливості становлення та розвитку міжбюджетних відносин в україні Автореферат 30 стр.
26503. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ПІКУ КІСТКОВОЇ МАСИ У ДІТЕЙ: ЗВ’ЯЗОК З СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 53 стр.
26504. Регіональні особливості формування і реалізації людського капіталу Автореферат 28 стр.
26505. Регіональні Особливості формування і розвитку Автореферат 31 стр.
26506. Регіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва Автореферат 25 стр.
26507. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
26508. РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
26509. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 21 стр.
26510. РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ РЕМОНТНО–ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОТРЕБ Автореферат 42 стр.
26511. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) Автореферат 40 стр.
26512. РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РУХУ: СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (НА МАТЕРІАЛІ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ) Автореферат 58 стр.
26513. Регіональні традиції архітектури житлового середовища у країнах Аль-Шаму Автореферат 24 стр.
26514. РЕГІОНАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПЛАТІЖНОЇ КРИЗИ Автореферат 46 стр.
26515. регіональні фактори АКТИВІЗАЦІЇ інвестиційної діяльності в Україні Автореферат 28 стр.
26516. РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 26 стр.
26517. регіональні фактори реалізації інвестиційного процесу в Україні Автореферат 22 стр.
26518. Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу Автореферат 27 стр.
26519. РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 21 стр.
26520. Регіональні чинники інвестиційної реструктуризації економіки (на прикладі Автономної республіки Крим) Автореферат 23 стр.
26521. РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОВИКОРИСТАННЯМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
26522. регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її регулювання Автореферат 34 стр.
26523. РЕГІОНАЛЬНА ГЕОПОЛІТИКА (на прикладі Криму) Автореферат 28 стр.
26524. Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області) Автореферат 27 стр.
26525. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в україні (теорія, методи, практика) Автореферат 54 стр.
26526. РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІОНОСФЕРИ ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО РАДАРА НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ Автореферат 29 стр.
26527. РЕГІОНАЛЬНА ОЦІНКА І РАЙОНУВАННЯ АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯШНИКУ Автореферат 17 стр.
26528. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ (суспільно-географічне дослідження) Автореферат 34 стр.
26529. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ) Автореферат 31 стр.
26530. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА Автореферат 26 стр.
26531. РЕГІОНАЛЬНА ПРЕСА У КОНФЛІКТНОМУ ПОЛІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ (за матеріалами львівських газет 1994-2004 рр.) Автореферат 25 стр.
26532. РЕГІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ Автореферат 30 стр.
26533. Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області) Автореферат 26 стр.
26534. Регіональна соціальна політика: інформаційне забезпечення її формування та реалізації Автореферат 28 стр.
26535. РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ Автореферат 24 стр.
26536. РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
26537. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 26 стр.
26538. Регіональне управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності в системі державного управління Автореферат 29 стр.
26539. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 57 стр.
26540. РЕГІОНАЛЬНИЙ ГІДРОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 49 стр.
26541. Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації Автореферат 26 стр.
26542. РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 29 стр.
26543. Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) Автореферат 22 стр.
26544. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
26545. Регіональний ринок зерна: формування та розвиток Автореферат 22 стр.
26546. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
26547. Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни) Автореферат 53 стр.
26548. РЕГІОНАЛЬНИЙ ФАКТОР У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26549. Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика Автореферат 26 стр.
26550. РЕГІОНАРНА ГЕМОДИНАМІКА ТА МІКРОЦИРКУЛЯЦІЯ В ДІАГНОСТИЦІ І ВИБОРІ ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ ТА ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЙ Автореферат 56 стр.
26551. РЕГІОНАРНА ЕНДОЛІМФАТИЧНА КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРИТОНІТІВ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
26552. РЕГІОНАРНА ЛІМФОТРОПНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ПРИ  ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ Автореферат 16 стр.
26553. РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ СОРТІВ, ГІБРИДНИХ СІЯНЦІВ, КЛОНОВИХ ПІДЩЕП І ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ЯБЛУНІ В ЗВ’ЯЗКУ З ЇХНІМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 28 стр.
26554. РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА СТЕБЛОВЕ ЖИВЦЮВАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВНИХ ЛИСТЯНИХ РОСЛИН НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
26555. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. (на прикладі Львова) Автореферат 31 стр.
26556. РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВО-ХРЯЩОВОЇ РАНИПРИ ВИКОРИСТАННІ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНИХ КЕРАМІК Автореферат 25 стр.
26557. Регенерація периферійного нерва в умовах нейропластики, проведенoї в різні терміни після пошкодження, та стимуляції мієліногенезу Автореферат 24 стр.
26558. РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ОМЕГА-3-ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ Автореферат 28 стр.
26559. РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ : молекулярно-біологічні процеси, їх регуляція та часова шкала Автореферат 36 стр.
26560. РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЧАСТКОВОЇ ГЕПАТЕКТОМІЇ ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНАЛЬНИХ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ КЛІТИН ПЕЧІНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР Автореферат 25 стр.
26561. РЕГЕНЕРАЦІЯ ТКАНИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КРІО- І ТЕРМОДЕСТРУКЦІЯХ Автореферат 25 стр.
26562. Регламентація вибору кристалографічної орієнтації лопаток турбіни, отриманих методом спрямованої кристалізації Автореферат 24 стр.
26563. РЕГМАТОГЕННЕ ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ, НЕ УСКЛАДНЕНЕ ТА УСКЛАДНЕНЕ РОЗВИНУТИМИ СТАДІЯМИ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ВІТРЕОРЕТИНОПАТІЇ (патогенез, діагностика, клініка, хірургічне лікування) Автореферат 47 стр.
26564. Регональні аспекти інвестицйноі дяльності (на прикладі Закарпатської област) Автореферат 22 стр.
26565. РЕГУЛЬОВАНІ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АВТОНОМНИМИ ІНВЕРТОРАМИ СТРУМУ Автореферат 29 стр.
26566. РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Автореферат 29 стр.
26567. РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК соціальної інфраструктури РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
26568. РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
26569. РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 29 стр.
26570. РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
26571. РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
26572. РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ Автореферат 24 стр.
26573. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ Автореферат 27 стр.
26574. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств зони Лісостепу України) Автореферат 25 стр.
26575. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
26576. Регулювання властивостей зварного з’єднання за допомогою комплексного захисного середовища Автореферат 26 стр.
26577. РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 61 стр.
26578. Регулювання демпінгового імпорту агропродовольчої продукції в умовах вступу України до сот Автореферат 30 стр.
26579. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В МІСТАХ (на прикладі м. Львова) Автореферат 20 стр.
26580. Регулювання економічних процесів розвитку підприємств промисловості Автореферат 23 стр.
26581. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ Автореферат 24 стр.
26582. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
26583. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ) Автореферат 27 стр.
26584. РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Й ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ Автореферат 25 стр.
26585. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
26586. РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ: МЕТОДИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
26587. Регулювання земельних відносин при становленні ринку земель аграрних підприємств Автореферат 24 стр.
26588. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 27 стр.
26589. Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України Автореферат 27 стр.
26590. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 30 стр.
26591. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРИЄДНАННЯ ДО СОТ Автореферат 25 стр.
26592. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 33 стр.
26593. РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ Автореферат 30 стр.
26594. РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 25 стр.
26595. РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
26596. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 29 стр.
26597. РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Автореферат 14 стр.
26598. РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 28 стр.
26599. Регулювання поведінки економіко-екологічних систем на принципах сталого розвитку Автореферат 26 стр.
26600. РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕҐІОНІ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОЇ ОЦІНКИ ЇЇ ІНТЕНСИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265  [266]  267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389