Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26301. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ И СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ Автореферат 25 стр.
26302. РАЙОНУВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОЦІНОК ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ (НА ПРИКЛАДІ М. СІМФЕРОПОЛЯ) Автореферат 27 стр.
26303. РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ У ЧОЛОВІКІВ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 49 стр.
26304. РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1 І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ Автореферат 27 стр.
26305. РАК ЛЕГЕНЬ ІІІА СТАДІЇ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУ Автореферат 42 стр.
26306. РАК МАТКОВОЇ ТРУБИ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 29 стр.
26307. РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ – РЕАБІЛІТАЦІЯ, КОРЕКЦІЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 51 стр.
26308. РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОГРЕСУВАННЯ Автореферат 21 стр.
26309. Рак товстої кишки, ускладнений обтураційною непрохідністю: нові підходи у лікуванні в умовах відділення загальнохірургічного профілю (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 40 стр.
26310. РАК ШИЙКИ МАТКИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 37 стр.
26311. РАК ШИЙКИ МАТКИ: РАДИКАЛЬНІ МЕТОДИ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ, СТАТЕВОЇ І ПСИХО-ЕМОЦІЙНОЇ ФУНКЦІЙ ЖІНОК Автореферат 47 стр.
26312. РАК ШИЙКИ МАТКИ: ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОГНОЗ. ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
26313. РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПОЄДНАННІ З ІНШОЮ ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 35 стр.
26314. РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ОСЕРЕДКІВ ЛАНДШАФТНИХ ПОЖЕЖ ТА ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ Автореферат 20 стр.
26315. РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В УМОВАХ АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ Автореферат 23 стр.
26316. РАННЄ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, ЯК КОМПОНЕНТ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТЯЖКОЮ ПОЛІТРАВМОЮ Автореферат 26 стр.
26317. Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральним паралічем Автореферат 37 стр.
26318. РАННЄ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА (ФЕНОМЕН ЕКСПАНСІЇ) ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА: КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ВПЛИВ НА ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВУ ГЕМОДИНАМІКУ, МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
26319. раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу та особливості профілактики ранових ускладнень Автореферат 27 стр.
26320. РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 24 стр.
26321. РАННІ ФОРМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
26322. РАННІЙ ГІСТОГЕНЕЗ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТИПОВОЇ ТА АТИПОВОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
26323. РАННІЙ ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН IN VIVO І IN VITRO ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 49 стр.
26324. РАННЯ ГІПОЛІПІДЕМІЧНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ І ІНФАРКТ МІОКАРДА БЕЗ ЗУБЦЯ Q Автореферат 29 стр.
26325. РАННЯ ДIАГНОСТИКА I ФАРМАКОЛОГIЧНА КОРЕКЦIЯ УРАЖЕННЯ ГЕПАТО-БIЛIАРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ МУКОВIСЦИДОЗI У ДIТЕЙ Автореферат 27 стр.
26326. Рання діагностика і лікування перитоніту після кесарева розтину Автореферат 22 стр.
26327. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ ТЕРМІНІВ У КРОЛИЦЬ І ВІВЦЕМАТОК Автореферат 23 стр.
26328. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ГРУПИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ТА ЇЇ КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 37 стр.
26329. рання діагностика порушень мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом Автореферат 28 стр.
26330. Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обгрунтування патогенетичного підходу до лікування Автореферат 24 стр.
26331. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ М'ЯЗІВ ПРИ ТРАВМАХ КІНЦІВОК У ПОСТРАЖДАЛИХ В ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЯХ Автореферат 25 стр.
26332. Рання діагностика та комплексне лікування хвороби Пертеса (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 46 стр.
26333. Рання діагностика та лікування вродженого звиху стегна у недоношених і дітей з супутніми соматичними захворюваннями Автореферат 27 стр.
26334. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 24 стр.
26335. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ, ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ГЕРПЕСУ ЗВИЧАЙНОГО 2 ТИПУ Автореферат 26 стр.
26336. РАННЯ ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ НЕВРОТИЧНИХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТРЕСОМ РОЗЛАДІВ В УЧНІВ ЛІЦЕЇВ Автореферат 33 стр.
26337. рання діагностика, патогенез і лікування гломерулонефриту при геморагічному васкуліті Автореферат 26 стр.
26338. рання діагностика, патогенез і оптимізаціЯ лікування уражень нирок у хворих на подагру Автореферат 27 стр.
26339. Рання діагностика, профілактика і лікування мікроелементозів (Se і Co) телят Автореферат 25 стр.
26340. РАННЯ ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРЕ- І ПЕРИНАТАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ Автореферат 50 стр.
26341. РАННЯ КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПСИХОМОВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 30 стр.
26342. РАННЯ ПОСТІНФАРКТНА ДИЛАТАЦІЯ ПОРОЖНИНИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 52 стр.
26343. РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З ПОЗАМАТКОВОЮ ВАГІТНІСТЮ Автореферат 31 стр.
26344. РАННЯ РОМАНІСТИКА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ДИНАМІКА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Автореферат 25 стр.
26345. РАННЯ СУХА ПЛЯМИСТІСТЬ ТА ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ТОМАТА ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ Автореферат 25 стр.
26346. РАННЯ ТВОРЧІСТЬ А.ГОЛОВКА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ Автореферат 24 стр.
26347. РАННЯ ТВОРЧІСТЬ М.О.ВОЛОШИНА ЯК ЕТАП ІДЕЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ШУКАНЬ Автореферат 28 стр.
26348. РАННЯ ТВОРЧІСТЬ О.С.ГРІНА: ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СВІТУ, СТАНОВЛЕННЯ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ Автореферат 28 стр.
26349. РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРИ БУКОВИНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ, ЙОГО АНАЛІЗ ТА ОХОРОНА Автореферат 28 стр.
26350. РАХУНКОВІ ПАЛАТИ ЯК ОРГАНИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
26351. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 29 стр.
26352. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИМІСЬКОЮ ЗОНОЮ ВЕЛИКИХ МІСТ Автореферат 28 стр.
26353. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСЯЧИХ СТІН Автореферат 25 стр.
26354. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ Автореферат 26 стр.
26355. РАЦІОНАЛІЗМ ТА ІРРАЦІОНАЛІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ДОБИ БАРОКО Автореферат 21 стр.
26356. раціональні конструкції часткових пластинчаСтих протезів для заміщення дефектів зубних рядів. клініка, техНології виготовлення Автореферат 22 стр.
26357. РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СОБАК З ЧАСТКОВИМИ ВТРАТАМИ ЗУБІВ ТА ПОРУШЕННЯМ ПРИКУСУ Автореферат 33 стр.
26358. РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ОСТЕОСИНТЕЗУ ТА СТИМУЛЯЦІЯ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ У ТВАРИН Автореферат 52 стр.
26359. РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСЬКИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 19 стр.
26360. РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РІЗНИХ ЗОНАХ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 27 стр.
26361. РАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІСЛЯРЕМОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ҐЕНЕРАТОРІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 23 стр.
26362. РАЦІОНАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ Автореферат 23 стр.
26363. РАЦІОНАЛЬНІ СПОСОБИ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОНУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Автореферат 27 стр.
26364. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ У НАУКОВОМУ ТА ПОЗАНАУКОВОМУ ЗНАННІ: КОНТЕКСТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ Автореферат 30 стр.
26365. РАЦІОНАЛЬНА АПРОКСИМАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ В ОДИНИЧНОМУ КРУЗІ ФУНКЦІЙ Автореферат 11 стр.
26366. РАЦІОНАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 30 стр.
26367. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ ТА ВІТРУ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 40 стр.
26368. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ західного РЕГІОНУ уКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
26369. Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки Автореферат 21 стр.
26370. РАЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ОЧИСНИХ РОБІТ ПРИ НАДРОБЦІ ПОЛЬОВИХ ТА ГРУПОВИХ ВИРОБОК Автореферат 23 стр.
26371. РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ НА ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТАХ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Автореферат 25 стр.
26372. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті Автореферат 49 стр.
26373. РАЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСНИХ СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 24 стр.
26374. РАЩУПКІНА ВАЛЕНТИНА МИКИТІВНА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
26375. РГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТОРИННОЇ АМБУЛАТОРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ Автореферат 28 стр.
26376. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Автореферат 26 стр.
26377. РЕІНЖИНІРИНГ САПР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕРНЕТ Автореферат 21 стр.
26378. РЕІНЖИНІРИНГ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 57 стр.
26379. РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
26380. РЕІНФІКУВАННЯ ТВАРИНИИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІСЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. ЗАСОБИ І МЕТОДИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
26381. РЕІНФУЗІЯ КРОВІ У ХВОРИХ З ТРАВМОЮ ГРУДНОЇ КЛІТКИ І ЖИВОТА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 24 стр.
26382. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ГЕМОБЛАСТОЗАМИ У ПЕРІОД КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ РЕМІСІЇ в умовах Євпаторійського курорту Автореферат 42 стр.
26383. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИМИ ЧИННИКАМИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ, В УМОВАХ КУРОРТУ. Автореферат 25 стр.
26384. РЕАБІЛІТАЦІЯ ГЕНЕРАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК ЗІ ЗВИЧНИМ НЕВИНОШУВАННЯМ І ГЕСТАЦІЙНОЮ ТРОФОБЛАСТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ (ПУХИРНИМ ЗАНЕСКОМ) В АНАМНЕЗІ Автореферат 30 стр.
26385. Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності Автореферат 26 стр.
26386. РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ Автореферат 27 стр.
26387. РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ФЛЮОРОЗОМ ЗУБІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ ФТОРУ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 30 стр.
26388. Реабілітація дітей після тонзилектомії Автореферат 24 стр.
26389. РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЇ МІОМЕКТОМІЇ Автореферат 22 стр.
26390. РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ У 1953 – РОКАХ Автореферат 28 стр.
26391. реабІлІтацІя паціЄнток пІслЯ лапароскопІчНих реконструктивно-пластичНих операцІй З пРИводу лейомІомИ матки Автореферат 25 стр.
26392. реабІлІтацІЯ ПАЦІЄНТОК пІслЯ лапароскопІчНого лІКУВАННя ЕндометрІоЗУ ЯЄЧНИКІВ Автореферат 28 стр.
26393. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕЛОІДОТЕРАПІЇ Автореферат 26 стр.
26394. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЄЮ Автореферат 24 стр.
26395. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО САЛЬПІНГООФОРИТА Автореферат 24 стр.
26396. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ САЛЬПІНГООФОРИТ Автореферат 26 стр.
26397. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ У ХВОРИХ З БЕЗПЛІДНІСТЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ Автореферат 29 стр.
26398. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З ГОСТРИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ Автореферат 28 стр.
26399. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я У ДІВЧАТОК-ПІДЛІТКІВ З ПІЄЛОНЕФРИТОМ ЯК ПІДГОТОВКА ДО МАТЕРИНСТВА Автореферат 24 стр.
26400. РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЮ ЗАГИБЕЛЮ ПЛОДА В АНАМНЕЗІ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263  [264]  265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389