Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26101. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ У ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 29 стр.
26102. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ХОРУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
26103. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
26104. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Автореферат 27 стр.
26105. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 34 стр.
26106. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
26107. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ (на заняттях аматорського музичного колективу) Автореферат 28 стр.
26108. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗПР В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
26109. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
26110. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (на матеріалі уроків української літератури) Автореферат 31 стр.
26111. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ШКІЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
26112. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 31 стр.
26113. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ „КОЛЕДЖ-УНІВЕРСИТЕТ” Автореферат 28 стр.
26114. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
26115. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
26116. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі Автореферат 49 стр.
26117. ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
26118. ПСИХОМОТОРНА ДІЯ ЯК ФАКТОР РОЗУМОВОЇ АКТИВНОСТІ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ П’ЯТИ-ВОСЬМИ РОКІВ Автореферат 27 стр.
26119. ПСИХОМОТОРНО-РІВНЕВА СТРУКТУРА АКТИВНОСТІ ТА СВОБОДИ СУБ’ЄКТА Автореферат 44 стр.
26120. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГОРАФОБІЙ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 25 стр.
26121. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА АЛІМЕНТАРНО-ОБМІННЕ ОЖИРІННЯ. (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІЇ). Автореферат 27 стр.
26122. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ДИТЯЧОМУ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 20 стр.
26123. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЗНИЖЕННЯМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 30 стр.
26124. ПСИХОПАТОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЦІЛИТЕЛІВ-ЕКСТРАСЕНСІВ Автореферат 50 стр.
26125. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК Автореферат 21 стр.
26126. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПЕРВИННИХ СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 21 стр.
26127. психопрофілактика Порушення функціонування студентської сім’ї (медико-психологічні аспекти) Автореферат 54 стр.
26128. ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 25 стр.
26129. ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 32 стр.
26130. Психосемантичні особливості сприймання студентами народної орнаментальної символіки Автореферат 24 стр.
26131. ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 27 стр.
26132. ПСИХОСЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 52 стр.
26133. ПСИХОСЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА Автореферат 26 стр.
26134. ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ Автореферат 32 стр.
26135. ПСИХОСИМПТОМАТИКА ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
26136. ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
26137. ПСИХОСОМАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ВАГІТНИХ З ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ, ЯКІ СТРАЖДАЛИ БЕЗПЛІДДЯМ Автореферат 31 стр.
26138. ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ЕПІЛЕПСІЄЮ З РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ Автореферат 28 стр.
26139. психотерапія в комплексному лікуванні тютюнової залежності у хворих на невротичні розлади та шизофренію Автореферат 30 стр.
26140. ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 23 стр.
26141. ПСИХОТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСГАРМОНІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ НА МОДЕЛІ ТРЕНІНГУ ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ Автореферат 21 стр.
26142. психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду Автореферат 26 стр.
26143. ПСИХОТЕРАПІЯ, ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 61 стр.
26144. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ ТА РОЗУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 36 стр.
26145. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ОСВОЮЮТЬ ОПЕРАТОРСЬКІ ПРОФЕСІЇ (ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВО- СТАТЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ) Автореферат 22 стр.
26146. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РУХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Автореферат 49 стр.
26147. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ 15-20 РОКІВ З ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ Автореферат 27 стр.
26148. Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням Автореферат 31 стр.
26149. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
26150. Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення Автореферат 26 стр.
26151. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОСОБИСТОЇ ОХОРОНИ Автореферат 35 стр.
26152. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ Автореферат 22 стр.
26153. ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА CПОРТСМЕНОК 12-14 РОКІВ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ Автореферат 30 стр.
26154. ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ГІМНАСТІВ Автореферат 20 стр.
26155. Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі Автореферат 26 стр.
26156. ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ (питання генезису, діагностика та лікування) Автореферат 41 стр.
26157. ПСОРОПТОЗ ОВЕЦЬ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ) Автореферат 28 стр.
26158. ПТАХІВНИЦТВО УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 48 стр.
26159. ПТАХИ-ІНДИКАТОРИ СТАДІЙ СУКЦЕСІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
26160. Публіцистика В. Ґренджі-Донського 20–30-х років XX ст. у контексті національного відродження Закарпаття Автореферат 30 стр.
26161. Публіцистика Дмитра Павличка: мотиви, жанри, контекст Автореферат 30 стр.
26162. публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність євгена-юлія пеленського Автореферат 24 стр.
26163. пУбліцистична та редакторсько-видавнича діяльність олександра Барвінського Автореферат 24 стр.
26164. ПУБЛІЦИСТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА: ІСТОРІЯ, ПОЕТИКА, ПРАГМАТИКА Автореферат 58 стр.
26165. ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ДИСПОЗИТИВНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 29 стр.
26166. ПУБЛІЧНА ТА ПРИВАТНА ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26167. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 32 стр.
26168. ПУНКЦІЙНА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ ГЕМАНГІОМ ХРЕБТА Автореферат 26 стр.
26169. ПУНКЦІЙНА ЛАЗЕРНА МІКРОДИСКЕКТОМІЯ ПРИ ШИЙНИХ ДИСКОГЕННИХ НЕЙРОКОМПРЕСІЙНИХ СИНДРОМАХ Автореферат 26 стр.
26170. ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 40 стр.
26171. Пуританський дискурс в літературі американського романтизму Автореферат 58 стр.
26172. Пускові режими асинхронних електроприводів з властивостями джерела моменту і з системами обмеження пускових струмів Автореферат 25 стр.
26173. ПУХЛИНИ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ Автореферат 28 стр.
26174. ПУШКІН У ТВОРЧІЙ БІОГРАФІЇ ГЕРЦЕНА Автореферат 28 стр.
26175. ПУШКІНСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ М.О.БУЛГАКОВА Автореферат 28 стр.
26176. ПЧЕЛІНЦЕВ ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СУДНОВИХ НАФТОВМІСНИХ ВОД У КОАЛЕСЦУВАЛЬНІЙ СЕПАРАЦІЙНІЙ УСТАНОВЦІ Автореферат 27 стр.
26177. П’ЄЗО- ТА АКУСТООПТИКА ПРОМЕНЕВОСТІЙКИХ КРИСТАЛІВ BaB2O4, Li2B4O7 ТА CsLiB6O10 Автореферат 21 стр.
26178. П’ЄСА М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО “ДАЙ СЕРЦЕВІ ВОЛЮ, ЗАВЕДЕ У НЕВОЛЮ” В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ І ТЕАТРАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
26179. П’ЄСА-ПРИТЧА. ГЕНЕЗА. ПОЕТИКА Автореферат 31 стр.
26180. П’ЄСИ З ДІЄЮ-ЗАСІДАННЯМ У РОСІЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ XVIII-ХХ ст. ГЕНЕЗИС І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
26181. П’ЯТАЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ П.О.ГНІДИЧА Автореферат 27 стр.
26182. П’ЯТИХВИЛИННІ КОЛИВАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ СОНЯЧНИХ УТВОРЕННЯХ: ГРАНУЛАХ, ПОРУЛАХ, ПЛЯМАХ Автореферат 34 стр.
26183. РEФОРМУВАННЯ ПEНСIЙНОЇ СИСТEМИ В УKРАЇНI Автореферат 31 стр.
26184. РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 18 стр.
26185. РIСТ ТА СТРУКТУРА НЕОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЮ ТА СЕЛЕНУ Автореферат 24 стр.
26186. РOЗВИТOК ІННOВАЦІЙНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ ПІДПРИЄМСТВ OЛІЙНO-ЖИРOВOГO ПІДКOМПЛEКСУ АПК Автореферат 28 стр.
26187. РOЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У США (1960-2000 рр.) Автореферат 59 стр.
26188. РOЛЬ М.О.МАКСИМОВИЧА У ФOРMУВAННI УKРAЇНСЬKИX AKAДEMIЧНИX TРAДИЦIЙ TA УKРAЇНOЗНAВЧИX ДИСЦИПЛIН У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1834 – 1845 РОКИ) Автореферат 24 стр.
26189. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 27 стр.
26190. РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: ОЦІНювання ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ (на матеріалах Кіровоградської області) Автореферат 26 стр.
26191. РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ ВИНОГРАДУ СОРТІВ РКАЦИТЕЛІ, МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ, ТРАМІНЕР РОЖЕВИЙ В УМОВАХ НИЖНЬОЇ ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ЗОНИ КРИМУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВРОЖАЮ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВИНОГРАДНОГО СИРОПУ Автореферат 17 стр.
26192. РІВЕНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 28 стр.
26193. РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА Автореферат 30 стр.
26194. РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЯК КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВУЗІ Автореферат 29 стр.
26195. РІВНІ ТА ФОРМИ ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (ФІЛОСОФСЬКО­ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
26196. РІВНОВАЖНІ ТА НЕРІВНОВАЖНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕЗОМАСШТАБНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ В КРИТИЧНІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 51 стр.
26197. РІВНОВАЖНА СТАТИСТИЧНА ТЕОРІЯ СКЛАДНИХ ТА АСОЦІЙОВАНИХ РІДИН В АТОМ-АТОМНОМУ ПІДХОДІ Автореферат 46 стр.
26198. РІВНОВАЖНА ТА НЕРІВНОВАЖНА СОРБЦІЯ СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ ГЕЛЕВИМИ ТА ПОРИСТИМИ ПОЛІАКРИЛОВИМИ АНІОНІТАМИ Автореферат 25 стр.
26199. Рівномірна асимптотична теорія дифракції хвиль на криволінійних імпедансних поверхнях Автореферат 23 стр.
26200. РІВНОМІРНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ В ПЕРФОРОВАНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 15 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261  [262]  263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389