Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26001. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИВАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
26002. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ Автореферат 53 стр.
26003. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 32 стр.
26004. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ МОЛОДДЮ ЕПІЗОДІВ НАСИЛЬСТВА В ХУДОЖНІХ ФІЛЬМАХ Автореферат 24 стр.
26005. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНИХ ІДЕАЦІЙ ТА ПРОФІЛАКТИКА САМОГУБСТВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Автореферат 28 стр.
26006. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СХИЛЬНОСТІ МОЛОДІ ДО СОЦІАЛЬНОГО УТРИМАНСТВА Автореферат 24 стр.
26007. пСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ та засоби подолання СТРАХІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА МОЛОДШОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 25 стр.
26008. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСВІДОМЛЕННЯ ВИНИ НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ Автореферат 28 стр.
26009. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ НА РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 35 стр.
26010. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАЦТВА Автореферат 22 стр.
26011. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 26 стр.
26012. ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-8 РОКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
26013. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
26014. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРИВАЛИХ ПЕРЕРВ МІЖ ПОЛЬОТАМИ Автореферат 26 стр.
26015. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНО-СИЛОВОГО ВПЛИВУ Автореферат 25 стр.
26016. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26017. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БЕЗРОБІТНИМ У КРИЗОВОМУ СТАНІ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ Автореферат 32 стр.
26018. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПІДЛІТКАМ, СХИЛЬНИМ ДО БРОДЯЖНИЦТВА Автореферат 32 стр.
26019. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ФУНКЦІОНАЛЬНО НЕПОВНИМ СІМ'ЯМ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ І СТУПЕНЯ Автореферат 28 стр.
26020. ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
26021. Психологічна компетентність викладача ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ як чинник успішності УПРАВЛІННЯ процесом УЧІННЯ студентів Автореферат 23 стр.
26022. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК ЗАСУДЖЕНИХ ІЗ НАСИЛЬНИЦЬКОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
26023. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ В УЧНІВ ШКІЛ – ІНТЕРНАТІВ Автореферат 28 стр.
26024. ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН УЧИТЕЛІВ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ Автореферат 28 стр.
26025. Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять Автореферат 20 стр.
26026. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення Автореферат 32 стр.
26027. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВАГІТНОЇ ЖІНКИ ДО ПЕРШИХ ПОЛОГІВ Автореферат 31 стр.
26028. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ ІЗ СОЦІАЛЬНО ЗАНЕДБАНИМИ УЧНЯМИ Автореферат 27 стр.
26029. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища Автореферат 25 стр.
26030. Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях Автореферат 19 стр.
26031. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 34 стр.
26032. ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 27 стр.
26033. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 25 стр.
26034. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ Автореферат 58 стр.
26035. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) Автореферат 28 стр.
26036. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОБРАЗУ Я У САМОТНІХ ЖІНОК Автореферат 31 стр.
26037. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
26038. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ Автореферат 27 стр.
26039. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАХІВЦІВ СНАЙПЕРСЬКИХ ГРУП СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
26040. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
26041. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ ТА ЙОГО ОЦІНКА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 29 стр.
26042. ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
26043. ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-розшукових ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ україни Автореферат 24 стр.
26044. психологічне прогнозування ПРОФЕСІЙНОЇ НАДійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України Автореферат 30 стр.
26045. ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 23 стр.
26046. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОДОЛАННЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНИХ ТРУДНОЩІВ У ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
26047. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 28 стр.
26048. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕТНОЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ Автореферат 29 стр.
26049. Психологічний аналіз групових феноменів у котерапії Автореферат 24 стр.
26050. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
26051. психологічний аналіз кризи ідентичності У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 26 стр.
26052. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІДЕРСЬКОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ЧЛЕНІВ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ Автореферат 30 стр.
26053. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МИСЛЕННЄВИХ ПРОЦЕСІВ КОМП’ЮТЕРНИХ КОРИСТУВАЧІВ Автореферат 28 стр.
26054. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ (ЗА ЧИННИМ КК УКРАЇНИ) Автореферат 29 стр.
26055. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ УМОВИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
26056. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІОНЕРІВ ДСО ПРИ МВС УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ УМОВИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
26057. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЕМПАТІЇ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ УЧІННЯМ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 21 стр.
26058. Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школярів Автореферат 27 стр.
26059. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДИТЯЧО- БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ У ПАРАДИГМІ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
26060. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОМАНДИРА НА ПІДЛЕГЛИХ У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 44 стр.
26061. ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ РИТМОМЕЛОДИКИ ВІРША Автореферат 22 стр.
26062. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮНАЦТВОМ /НА ПРИКЛАДІ МУЗИКИ/ Автореферат 25 стр.
26063. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕВРИСТИЧНОЇ БЕСІДИ ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ Автореферат 31 стр.
26064. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
26065. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26066. ПСИХОЛОГІЯ ВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ Й ДЕРЖАВИ Автореферат 44 стр.
26067. ПСИХОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ Автореферат 53 стр.
26068. ПСИХОЛОГІЯ ДІЇ, ЩО ОРГАНІЗУЄ ЖИТТЯ Автореферат 25 стр.
26069. ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ Автореферат 60 стр.
26070. Психологія комунікативної культури особистості школяра Автореферат 61 стр.
26071. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ (СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 53 стр.
26072. Психологія навчального спілкування Автореферат 44 стр.
26073. ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 60 стр.
26074. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: ФОРМУВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ПАРАДИГМИ Автореферат 60 стр.
26075. ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ В РАННІЙ ЮНОСТІ Автореферат 57 стр.
26076. ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ Автореферат 43 стр.
26077. ПСИХОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 42 стр.
26078. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ Автореферат 49 стр.
26079. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ УТВОРЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Автореферат 30 стр.
26080. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 59 стр.
26081. Психолого - педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи) Автореферат 26 стр.
26082. Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам’ятовування (у порівнянні з даними П.І. Зінченка) Автореферат 27 стр.
26083. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
26084. ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 31 стр.
26085. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 32 стр.
26086. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБ'ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Автореферат 24 стр.
26087. Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф. Русової Автореферат 26 стр.
26088. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 26 стр.
26089. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ Автореферат 59 стр.
26090. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Автореферат 55 стр.
26091. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26092. Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років Автореферат 65 стр.
26093. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 27 стр.
26094. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЧИНИ ЛИХОСЛІВ'Я ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 26 стр.
26095. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕНІСИСТІВ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Автореферат 26 стр.
26096. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВВ МВС УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
26097. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 27 стр.
26098. Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання Автореферат 24 стр.
26099. Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл Автореферат 29 стр.
26100. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260  [261]  262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389