Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2601. Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків залежно від прийомів його підготовки Автореферат 24 стр.
2602. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННИКІВ ЧС ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПІДЗОНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
2603. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ ГОРОХОВОГО ЗЕРНОЇДА НА РІЗНИХ СОРТАХ ГОРОХУ І ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КУЛЬТУРИ ВІД НЬОГО В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
2604. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ІНТЕР’ЄРІВ РІЗНОГО ТИПУ Автореферат 25 стр.
2605. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
2606. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ (SALVIA OFFICINALIS L.) У ПЕРЕДГІРНОМУ КРИМУ Автореферат 32 стр.
2607. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШТАМІВ IRPEX LACTEUS FR. - ПРОДУЦЕНТІВ ПРОТЕЇНАЗ МОЛОКОЗСІДАЛЬНОЇ ДІЇ Автореферат 28 стр.
2608. Біологічні особливості ялівцю червоного (Juniperus oxycedrus L.) в криму у зв,язку з його охороною Автореферат 29 стр.
2609. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ПОЛІМОРФІЗМ ВІРУЛЕНТНОСТІ PUCCINIA RECONDITA ROB. ET DESM. F. SP. TRITICI ERIKSS. - ЗБУДНИКА БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ ПШЕНИЦІ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
2610. БІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В РОСЛИНАХ І ҐРУНТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕРБІЦИДУ БАЗИС 75, ЗЕАСТИМУЛІНУ І РЕКСОЛІНУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
2611. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ: МЕХАНІЗМИ ВІКОВИХ ЗМІН ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 49 стр.
2612. БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ Автореферат 26 стр.
2613. біологічнІ та молекулярнІ особливостІ ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з РІЗНИХ регіонів України Автореферат 20 стр.
2614. БІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН І ЯКОСТІ ЗЕРНА ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2615. БІОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФАГІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ЗА УМОВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 23 стр.
2616. Біологічна активність S-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 2-МЕТИЛ-4-МЕРКАПТО-8-МЕТОКСИХІНОЛІНУ Автореферат 23 стр.
2617. БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І АЗОТНИЙ ФОНД ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ АНДРУШІВСЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР Автореферат 22 стр.
2618. Біологічна активність дерново-середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні Автореферат 23 стр.
2619. БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ 4-ТІОПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ Автореферат 20 стр.
2620. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ В УМОВАХ БЛОКАДИ ОПІОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ Автореферат 31 стр.
2621. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ОЦТОВОКИСЛИХ КАЛЬЦІЮ, КОБАЛЬТУ І ЦИНКУ ТА ЇХ ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ Автореферат 25 стр.
2622. Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їхній синтез в рослинах за дії стресів Автореферат 45 стр.
2623. Біологічна стійкість, насіннєношення і ріст потомства підсочених насаджень сосни звичайної в умовах Малого Полісся Автореферат 27 стр.
2624. БІОЛОГІЧНА ТА МЕДИЧНА ЛЕКСИКА У ЛІКАРСЬКИХ ПОРАДНИКАХ XVI—XVIII ст. Автореферат 21 стр.
2625. Біологічна характеристика і імуносупресивні властивості стафілококів – збудників піодермій Автореферат 19 стр.
2626. БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ СУДАКА (STIZOSTEDION LUCIOPERCA (L.)) КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ЙОГО ПРОМИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 32 стр.
2627. БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАГІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ РОДІВ PSEUDOMONAS ТА XANTHOMONAS, ВИДІЛЕНИХ ІЗ АГРОЦЕНОЗІВ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
2628. БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОМАХ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ Автореферат 66 стр.
2629. Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України Автореферат 23 стр.
2630. Біологічне обґрунтування використання бактерій роду Bacillus для захисту суниці від сірої гнилі та плодів яблуні при зберіганні Автореферат 30 стр.
2631. біологічне ОБҐРУНТУВАННЯ системи захисту черешні від ВИШНЕВої МУХИ (RHAGOLETIS CERASI L.) В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2632. БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА БЛОШИНОГО, ЧОРНУШКИ ПОСІВНОЇ, ДУРМАНУ ФІОЛЕТОВОГО В КРИМУ Автореферат 23 стр.
2633. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ АНТИПАРАЗИТАРНОЇ ДІЇ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ Автореферат 49 стр.
2634. Біологічно активні речовини роду Hypericum L. як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями Автореферат 56 стр.
2635. БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ВІРУСНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
2636. БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ Laelia Lindl. (Orchidaceae Juss.) В УМОВАХ ОРАНЖЕРЕЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРИ in vitro. Автореферат 26 стр.
2637. Біологія та особливості культури рододендронів (Rhododendron L.) на Західному Поділлі Автореферат 28 стр.
2638. БІОЛОГІЯ ЩИТОНОСОК БУРЯКОВОГО АГРОБІОЦЕНОЗУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИ НИХ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
2639. БІОЛОГО-ГОСПОДАРЧА ОЦІНКА КОРОПА ЛЮБІНСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ РАМЧАСТОЇ ПОРОДИ Автореферат 29 стр.
2640. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ УРБОГЕННОГО І ТЕХНОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 56 стр.
2641. Біолого-екологічні особливості maclura pomifera (rafIN.) Schneid. при інтродукції в умовах Правобережного лісостепу України Автореферат 20 стр.
2642. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
2643. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА ФІТОФТОРОЗУ ТОМАТА (PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY) в умовах ПІВНІЧНОго СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
2644. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування в УКРАЇНі Автореферат 52 стр.
2645. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОЦІАЦІЙ POA PRATENSIS L. І POA ANGUSTIFOLIA L. В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я (РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ) Автореферат 23 стр.
2646. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОДУ CROCUS L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ ТА ЗАХОДИ ПО ЇХ ОХОРОНІ Автореферат 30 стр.
2647. Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Juss.) на Притисянській низовині Автореферат 27 стр.
2648. БІОМЕХАНІЧНА КОРЕКЦІЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПЕРЕДЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД Автореферат 32 стр.
2649. БІОМЕХАНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПОСТАВИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 22 стр.
2650. Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища південного сходу України Автореферат 27 стр.
2651. Біоморфологія видів роду Corydalis DC. Закарпаття Автореферат 31 стр.
2652. БІОНОМІЯ БДЖІЛ-МЕГАХІЛІД (HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE) І ЕВОЛЮЦІЯ ЇХ ГНІЗДОБУДІВЕЛЬНИХ ІНСТИНКТІВ Автореферат 51 стр.
2653. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ У ДЕНДРАРІЯХ І ПАРКАХ ХАРКІВЩИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Й ОЗЕЛЕНЕННІ Автореферат 27 стр.
2654. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ҐРУНТОВИХ ВОДОРОСТЕЙ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СПРАВЖНІХ СТЕПІВ УКРАЇНИ Автореферат 50 стр.
2655. БіоСинтез антипаразитарних І фітостимулюючих речовин Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179 Автореферат 28 стр.
2656. БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ Автореферат 33 стр.
2657. БІОСТРАТИГРАФІЯ СЕРЕДНЬО- ТА ВЕРХНЬОМІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЗА ОСТРАКОДАМИ Автореферат 34 стр.
2658. Біотестування морської води ТА донних відкладів північно-західної частини Чорного моря Автореферат 24 стр.
2659. БІОТЕХНІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЕГЕНІВ Автореферат 19 стр.
2660. БІОТЕХНІЧНА СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО ДІЛЕННЯ ЕМБРІОНІВ У ТВАРИННИЦТВІ Автореферат 23 стр.
2661. біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини Автореферат 27 стр.
2662. БІОТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА ОСНОВІ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ З МЕТАЛАМИ ТА РАДІОНУКЛІДАМИ Автореферат 48 стр.
2663. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 17 стр.
2664. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ ТРИХОГРАМИ (HYMENOPTERA, TRICHOGRAMMATIDAE) ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН Автореферат 30 стр.
2665. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ АСОЦІАТИВНИХ ВІДНОСИН БАКТЕРІЙ ENTEROBACTER AEROGENES 30Ф З РІЗНИМИ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ Автореферат 22 стр.
2666. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЯЦІЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ І БАГАТОПЛІДНОСТІ ОВЕЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 25 стр.
2667. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІПЛОЇДНИХ РОСЛИН М’ЯТИ КОТЯЧОЇ (NEPETA SP.) ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИМІКРОТРУБОЧКОВИХ СПОЛУК ДЛЯ ЦІЛЕЙ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
2668. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВІДТВОРЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 23 стр.
2669. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В СЕЛЕКЦІЇ ЦИБУЛI РІПЧАСТОЇ (ALLIUM CEPA L.) Автореферат 26 стр.
2670. Біотехнологія локального очищення ЖИРОВМІСНИХ стічних вод Автореферат 24 стр.
2671. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСНИХ АНТИАНЕМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 50 стр.
2672. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ У ПОРІВНЯННІ З ІМПОРТНИМИ АНАЛОГАМИ Автореферат 26 стр.
2673. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВІТУ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ Автореферат 28 стр.
2674. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ І ЇЇ СОЛЕЙ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА Автореферат 24 стр.
2675. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПРОБІОТИКА СПОРОБАК ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВІДЛУЧЦІ ПОРОСЯТ Автореферат 25 стр.
2676. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОДБІЛКОВОГО ПРЕПАРАТУ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН Автореферат 29 стр.
2677. БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ СВИНЕЙ. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ СВИНОМАТОК І КНУРІВ. Автореферат 37 стр.
2678. БІОТЕХНОЛОГІЯ Т-2 ТОКСИНУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ЙОГО В КОРМАХ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ВІДГОДІВЛІ Автореферат 28 стр.
2679. БІОТИЧНИЙ ЗВ‘ЯЗОК ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ З КОРИСНОЮ ТА ШКІДЛИВОЮ ЕНТОМОФАУНОЮ ГРУШЕВИХ НАСАДЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
2680. БІОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ ПЕЛАГІАЛІ Автореферат 52 стр.
2681. БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОННИХ КАНАЛІВ МЕМБРАН ЯДЕРНОЇ ОБОЛОНКИ Автореферат 27 стр.
2682. Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу Автореферат 22 стр.
2683. БІОФІЗИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ПЛОДОВИХ ОБОЛОНКАХ ПРИ НЕСВОЄЧАСНОМУ ЇХ РОЗРИВІ У ВАГІТНИХ І РОДІЛЬ Автореферат 26 стр.
2684. БІОФІЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ДИСКООРДИНОВАНІЙ ПОЛОГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
2685. БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВОЇ РЕАКТИВНОСТІ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОКСАЛАТНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ Автореферат 22 стр.
2686. БІОХІМІЧНІ ЕФЕКТИ ФУЛЕРЕНІВ С60 ТА С60-КОМПОЗИТІВ У КЛІТИНАХ РІЗНИХ ТИПІВ Автореферат 28 стр.
2687. БІОХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПОМУТНІНЬ КРИШТАЛИКА І ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗМУ ДО ДІЇ КАТАРАКТОГЕННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 52 стр.
2688. Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету Автореферат 20 стр.
2689. БіохімічнІ МАРКЕРИ АПОПТОЗУ ПРИ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 24 стр.
2690. Біохімічні Механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого Автореферат 28 стр.
2691. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів Автореферат 24 стр.
2692. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ МЕМБРАНОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ СПОЛУК Автореферат 25 стр.
2693. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ ЕРИТРОЦИТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ КАДМІЄМ Автореферат 46 стр.
2694. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ ФЕРМЕНТНИХ СИСТЕМ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ШКІРИ ТА КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТАМИ ТРИМЕТАЗИДИНОМ І МЕКСИДОЛОМ Автореферат 31 стр.
2695. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ СТЕРОЇДОГЕНЕЗУ В КОРІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ІОНАМИ КАЛІЮ Автореферат 47 стр.
2696. Біохімічні основи Вдосконалення технології виробництва столових плодово-ягідних вин Автореферат 24 стр.
2697. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI З РІЗНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО КИСНЮ Автореферат 11 стр.
2698. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРЕЦЕПТОРНОЇ МІЖКЛІТИННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
2699. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОНИКНЕННЯ І РОЗПОДІЛУ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА ЛУСКАТОГО Автореферат 25 стр.
2700. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЯЦІЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ У РАННЬОМУ ВІЦІ Автореферат 48 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  [27]  28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389