Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25701. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ГРАВІМЕТРІЇ В КЛАСІ БЛОЧНО ПОБУДОВАНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 22 стр.
25702. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ПРИ КЕРУВАННІ ДЕФОРМОВАНИМ СТАНОМ АДАПТИВНИХ ДЗЕРКАЛ ТЕЛЕСКОПІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 23 стр.
25703. Прямі та обернЕні СПЕКТРАЛЬНІ задачі для демпфованих МЕХАНІЧнИХ систем Автореферат 34 стр.
25704. ПРЯМА, ГІБРИДНА ТА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧІ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ТУРБОМАШИН Автореферат 19 стр.
25705. ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ГЕТЕРОЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА СВИНЦЮ З АМІНОСПИРТАМИ Автореферат 19 стр.
25706. ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку Автореферат 23 стр.
25707. ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ Автореферат 19 стр.
25708. ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОТРИметалічних КОМПЛЕКСІВ З АМІНОСПИРТАМИ на основі МІДІ ТА КОБАЛЬТУ Автореферат 20 стр.
25709. ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ Автореферат 22 стр.
25710. ПСЕВДО SH-МОДЕЛЬ алгоритму ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНОСТІ БЛОК-СХЕМ ПРОГРАМ ТА ПРИСТРОЇВ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ Автореферат 19 стр.
25711. ПСЕВДОБУЛЕВІ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ МОДЕЛІ З ПРЕЦЕДЕНТНОЮ ПОЧАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Автореферат 22 стр.
25712. Псевдомоноз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика, заходи боротьби) Автореферат 21 стр.
25713. Псевдомоноз птиці в Україні та біологічні властивості збудника Автореферат 18 стр.
25714. ПСЕВДОСФЕРИЧНІ ТА ЛІНІЙЧАТІ ПІДМНОГОВИДИ В ЕВКЛІДОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 22 стр.
25715. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ, УНІФІКОВАНА КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 96 стр.
25716. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ТИРЕОПАТІЇ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ) Автореферат 38 стр.
25717. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ З ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНІВ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ) Автореферат 27 стр.
25718. ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ (КЛІНІКА, КОРЕКЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 32 стр.
25719. ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ (клініка, діагностика, реабілітація) Автореферат 27 стр.
25720. Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування) Автореферат 54 стр.
25721. ПСИХІЧНА патологія В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ЯКІ СКОЇЛИ СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ (діагностика, клініка, лікування та профілактика) Автореферат 42 стр.
25722. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я У СТАРШОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 20 стр.
25723. ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25724. ПСИХОІСТОРІЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПРОБЛЕМИ ПСИХОСЕМАНТИКИ І ПСИХОПОЕТИКИ Автореферат 64 стр.
25725. ПСИХОАНАЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СУБ’ЄКТА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ КІНО Автореферат 24 стр.
25726. ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Автореферат 35 стр.
25727. ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕЗАДАПТАЦІЙ У ШАХТАРІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ В АВАРІЯХ Автореферат 28 стр.
25728. ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ У ДИНАМІЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
25729. ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 28 стр.
25730. ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ТА МЕТОДИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
25731. Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання ( на матеріалі підготовки психологів-практиків) Автореферат 25 стр.
25732. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СЕМАНТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ Автореферат 24 стр.
25733. ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ) Автореферат 24 стр.
25734. ПСИХОЛОГІЗМ ДИТЯЧИХ ОПОВІДАНЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРІВ) Автореферат 30 стр.
25735. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО 1960 – 1970-х рр. Автореферат 30 стр.
25736. ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ ІВАНА ФРАНКА СЕРЕДИНИ 80-х – 90-х РОКІВ Автореферат 34 стр.
25737. ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА Автореферат 26 стр.
25738. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМБІВАЛЕНТНОСТІ АТИТЮДІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 33 стр.
25739. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИГіПЕРТЕНЗИВНОї ТЕРАПІЇ Автореферат 32 стр.
25740. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25741. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Автореферат 24 стр.
25742. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ВИБОРЦІВ Автореферат 25 стр.
25743. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ У СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (діагностика, психокорекція та профілактика) Автореферат 26 стр.
25744. Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності Автореферат 27 стр.
25745. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ КОЛИШНІХ В'ЯЗНІВ ФАШИСТСЬКОЇ НЕВОЛІ – ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
25746. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків Автореферат 27 стр.
25747. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АУТОПЕРЦЕПЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИМИ НА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ Автореферат 27 стр.
25748. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
25749. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 28 стр.
25750. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 19 стр.
25751. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ СУДДІВ Автореферат 32 стр.
25752. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу “людина – людина” Автореферат 27 стр.
25753. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ШКІЛЬНОГО РІВНЯ Автореферат 26 стр.
25754. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Автореферат 25 стр.
25755. Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших школярів Автореферат 28 стр.
25756. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
25757. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДО ОСОБЛИВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 45 стр.
25758. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ КЕРУВАННЯ МОТИВАЦІЄЮ УЧІННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 25 стр.
25759. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК Автореферат 30 стр.
25760. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИСОКОАВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ( на прикладі України та Китаю) Автореферат 26 стр.
25761. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ШКОЛІ Автореферат 58 стр.
25762. Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів за соціономічним профілем Автореферат 32 стр.
25763. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї Автореферат 27 стр.
25764. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
25765. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 25 стр.
25766. Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі Автореферат 31 стр.
25767. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ (НА МАТЕРІАЛІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ) Автореферат 30 стр.
25768. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 25 стр.
25769. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА Автореферат 52 стр.
25770. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 31 стр.
25771. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ФРУСТРАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 27 стр.
25772. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ПІДЛІТКІВ З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ Автореферат 28 стр.
25773. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ КОНФЛІКТІВ ПЕДАГОГІВ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ Автореферат 26 стр.
25774. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ “ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ” ВЧИТЕЛЯ Автореферат 28 стр.
25775. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 33 стр.
25776. Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки Автореферат 26 стр.
25777. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів Автореферат 26 стр.
25778. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25779. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З КРИМІНАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В УМОВАХ ПРИМУСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ Автореферат 25 стр.
25780. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ НАМІРАМ У СТУДЕНТІВ Автореферат 26 стр.
25781. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
25782. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Автореферат 33 стр.
25783. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ДЕЗАДАПТАЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ Автореферат 23 стр.
25784. Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій діяльності Автореферат 27 стр.
25785. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність) Автореферат 28 стр.
25786. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
25787. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ Автореферат 27 стр.
25788. Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді Автореферат 34 стр.
25789. ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
25790. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 34 стр.
25791. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ВІЙСЬК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ Автореферат 30 стр.
25792. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДЛІТКІВ Автореферат 65 стр.
25793. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА Автореферат 51 стр.
25794. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 57 стр.
25795. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 33 стр.
25796. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 33 стр.
25797. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КУРСАНТІВ НАПВУ Автореферат 26 стр.
25798. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УСПІШНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ Автореферат 25 стр.
25799. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 46 стр.
25800. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ДІАГНОСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ СТАНІВ ЖЕРТВ КАТАСТРОФІЧНИХ ПОДІЙ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257  [258]  259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389