Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25501. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ЕНДОМЕТРИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ МЕТОДУ БІОРЕЗОНАНСНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ МАТКИ Автореферат 24 стр.
25502. Профілактика та лікування післятравматичного ОСТЕОАртрозу гомілковостОПНОГО суглоба Автореферат 29 стр.
25503. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВІКОВИХ ПЕРШОРОДЯЧИХ Автореферат 22 стр.
25504. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 28 стр.
25505. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ Автореферат 24 стр.
25506. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ НЕПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
25507. Профілактика та лікування порушень лактації у жінок з невиношуванням вагітності та фетоплацентарною недостатністю Автореферат 25 стр.
25508. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ГРИЖОВИСІЧЕННЯ З АЛОПЛАСТИКОЮ З ПРИВОДУ ЗАЩЕМЛЕНОЇ ГРИЖІ Автореферат 22 стр.
25509. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ СУБАКРОМІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕЛИКОГО ГОРБИКА ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ (експериментально?клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
25510. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ МІОТЕНОПЛАСТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОПЕРЕЧНО РОЗПЛАСТАНОЇ СТОПИ Автореферат 28 стр.
25511. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ ПСИХОЕМОЦІЙНИМ НАПРУЖЕННЯМ Автореферат 30 стр.
25512. Профілактика та лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних з цитомегаловірусною інфекцією Автореферат 26 стр.
25513. Профілактика та прогнозування порушень стану здоров’я дітей першого року життя – мешканців великого промислового міста Автореферат 40 стр.
25514. ПРОФІЛАКТИКА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ЕПІДИДИМООРХІТУ У ЧОЛОВІКІВ ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 22 стр.
25515. ПРОФІЛАКТИКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ПРЕКОКСАРТРОЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У ДІТЕЙ З НАБУТИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ Автореферат 25 стр.
25516. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 23 стр.
25517. ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ Автореферат 25 стр.
25518. ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОГЕМОРАГІЧНОГО СИНДРОМУ ПІСЛЯ СПЛЕНЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНУ ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНУ ПУРПУРУ Автореферат 30 стр.
25519. ПРОФІЛАКТИКА ТЯЖКИХ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ, СПРЯМОВАНИХ ПРОТИ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї Автореферат 36 стр.
25520. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ у ЖІНОК групи РИЗИКУ ЩОДО синдрому РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТИ Автореферат 26 стр.
25521. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ І РЕДУКЦІЇ ЕМБРІОНІВ Автореферат 27 стр.
25522. Профілактика ускладнень вагітності у жінок з хронічним пієлонефритом та урогенітаЛЬним мікоплазмозом Автореферат 25 стр.
25523. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ГЕСТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК, ЯКІ ДО ВАГІТНОСТІ ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАЦІЮ НА ПРИДАТКАХ МАТКИ Автореферат 26 стр.
25524. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З АЛІМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦІЙНИМ ОЖИРІННЯМ Автореферат 30 стр.
25525. ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ТИРЕО- ТОКСИКОЗОМ ТА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ АСТЕНІЄЮ Автореферат 23 стр.
25526. ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЖІНОК, ЩО ПРАЦЮЮТЬ І ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ АЕРОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИКИДАМИ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
25527. ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЮНИХ ПЕРВОРОДЯЩИХ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ Автореферат 22 стр.
25528. ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЮНИХ ТА ВІКОВИХ ПЕРВОРОДЯЩИХ Автореферат 21 стр.
25529. ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ АСКОРБІНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРОБІОТИКА Автореферат 27 стр.
25530. ПРОФІЛАКТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 25 стр.
25531. ПРОФІЛАКТИЧНІ ОСНОВИ Попередження РОЗВИТКУ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД Серед НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 43 стр.
25532. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ПРИЙМАЛЬНИКА-РОЗПОДІЛЬНИКА ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ МВС УКРАЇНИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
25533. ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІНБОРОНУ ПРИ ГІПОКСИЧНИХ СТАНАХ (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
25534. ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ “ЗБРУЧАНСЬКА” КУРОРТУ САТАНІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ ТА ПОРУШЕНІЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ Автореферат 30 стр.
25535. ПРОФІЛАКТИЧНА ЦИТОКІНОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПЕРВИННО-ЛОКАЛІЗОВАНУ МЕЛАНОМУ ШКІРИ Автореферат 20 стр.
25536. ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 32 стр.
25537. ПРОФІЛЮВАННЯ ТА РІЗЬБЛЕННЯ У ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ XVII – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 21 стр.
25538. Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування читацької аудиторії публічних бібліотек. Автореферат 27 стр.
25539. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА Автореферат 28 стр.
25540. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ УКРАЇНИ (1997-2002 рр.) Автореферат 80 стр.
25541. Професійна "Я-концепція" майбутніх фахівців правоохоронної діяльності Автореферат 23 стр.
25542. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 25 стр.
25543. ПРОФЕСІЙНА ДІ ЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ВИХОВАННІ ЕМОЦІЙНО-ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
25544. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 30 стр.
25545. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 29 стр.
25546. Професійна діяльність учителя з формування пізнавальної самостійності підлітків засобами моделювання Автореферат 29 стр.
25547. Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початкових класів Автореферат 31 стр.
25548. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
25549. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЖУРНАЛІСТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ розвитку демократії В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
25550. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ЗМІСТУ Автореферат 26 стр.
25551. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ У СУЧАСНИХ СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ АНГЛІЇ Автореферат 36 стр.
25552. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ Автореферат 33 стр.
25553. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Автореферат 26 стр.
25554. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МЕКСИКИ Автореферат 35 стр.
25555. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯПОНІЇ Автореферат 32 стр.
25556. професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій Автореферат 24 стр.
25557. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР Автореферат 22 стр.
25558. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 35 стр.
25559. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Автореферат 68 стр.
25560. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
25561. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 26 стр.
25562. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ Автореферат 32 стр.
25563. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I – II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
25564. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ-ЕЛЕКТРИКІВ В АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 23 стр.
25565. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПІЛОТІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ НА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ТРАСАХ Автореферат 28 стр.
25566. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Автореферат 28 стр.
25567. професійнА підготовкА соціальних педагогів У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ нІМЕЧЧИНИ Автореферат 30 стр.
25568. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ Автореферат 31 стр.
25569. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА (НА МАТЕРІАЛАХ США І КАНАДИ) Автореферат 35 стр.
25570. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
25571. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ДО РОБОТИ У СІМ’ЯХ Автореферат 27 стр.
25572. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Автореферат 30 стр.
25573. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах Автореферат 30 стр.
25574. ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ (ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЮВАННЯ) Автореферат 30 стр.
25575. ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ Автореферат 28 стр.
25576. ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ Автореферат 34 стр.
25577. ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Автореферат 26 стр.
25578. ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 30 стр.
25579. ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ НА ОСНОВІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ Автореферат 28 стр.
25580. Професійне здоров’я електрозварників в Україні і шляхи його покращення Автореферат 47 стр.
25581. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ Автореферат 23 стр.
25582. ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР КАНДИДАТІВ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ МИРОТВОРЧИХ СИЛ Автореферат 23 стр.
25583. Професійний розвиток бібліотекарів у фаховихоб Автореферат 27 стр.
25584. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ЗАСАДАХ САМОТРЕНІНГУ Автореферат 28 стр.
25585. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція) Автореферат 42 стр.
25586. ПРОФЕСІЙНО-ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ У ФРАНЦІЇ Автореферат 29 стр.
25587. Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності Автореферат 28 стр.
25588. ПРОФЕСІЙНО-ОБУМОВЛЕНА КАТАРАКТА У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 19 стр.
25589. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (90-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 25 стр.
25590. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У НІЖИНСЬКОМУ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1875–1917 рр.) Автореферат 33 стр.
25591. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення Автореферат 27 стр.
25592. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи Автореферат 25 стр.
25593. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 54 стр.
25594. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
25595. ПРОФЕСІЙНО-ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
25596. Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю Автореферат 31 стр.
25597. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 25 стр.
25598. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ЇХ РУХОВОЇ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ Автореферат 30 стр.
25599. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 28 стр.
25600. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ ЗА ПРОФІЛЕМ РАДІОТЕХНІКА Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255  [256]  257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389