Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25201. ПРОЕКТУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ШАСІ З УРАХУВАННЯМ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ТАНГАЖНИХ КОЛИВАНЬ ЛІТАКІВ ПІД ЧАС ПОСАДОК Автореферат 17 стр.
25202. Проектування великогабаритних зварних силових конструкцій на основі Параметричного аналізу та синтезу на прикладі рам вітроенергетичних установок Автореферат 27 стр.
25203. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛАСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЗДАТНИХ ЗАМІНИТИ ДЕРЕВИНУ СУДНОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
25204. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
25205. ПРОЕКТУВАННЯ КАНАЛОВИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДОМ ПОЛІТКАНИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 21 стр.
25206. ПРОЕКТУВАННЯ КЕРОВАНИХ ГАСИТЕЛІВ ЕНЕРГІЇ В АМОРТИЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ШАСІ ЛІТАКІВ Автореферат 15 стр.
25207. Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття Автореферат 24 стр.
25208. ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКОВИХ ПОВІТРЯНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ГАЗОДИНАМІЧНИХ І РЕСУРСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 20 стр.
25209. ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ACTIVE-HDL Автореферат 24 стр.
25210. ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ САМОПОДІБНИХ ВХІДНИХ ПОТОКАХ Автореферат 24 стр.
25211. ПРОЕКТУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ КРИЛ ЗІ СТІЛЬНИКОВИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ НЕДОЛІКІВ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 16 стр.
25212. ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СИЛОВИХ КОНСТРУКЦІЙ БАГАТОСТІНКОВИХ КРИЛ МАЛОГО ПОДОВЖЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 19 стр.
25213. Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із композиційних матеріалів Автореферат 19 стр.
25214. ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ СКЛА АЛЮМОБОРОСИЛІКАТНОЇ СИСТЕМИ ІЗ МЕТАЛІЧНИМИ ДОДАТКАМИ Автореферат 26 стр.
25215. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕСТIВ ДЛЯ ПОСЛIДОВНОСНИХ ФУНКЦIОНАЛЬНИХ СХЕМ, ЩО РЕАЛIЗОВАНI У ПРОГРАМОВАНIЙ ЛОГIЦIПРОЕКТУВАННЯ ТЕСТIВ ДЛЯ ПОСЛIДОВНОСНИХ ФУНКЦIОНАЛЬНИХ СХЕМ, ЩО РЕАЛIЗОВАНI У ПРОГРАМОВАНIЙ ЛОГIЦIМОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТІВ ДЛЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ, ЩО Автореферат 24 стр.
25216. проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів Автореферат 20 стр.
25217. ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ З ВРАХУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СИЛОВИХ ПОСАДОК Автореферат 16 стр.
25218. ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Автореферат 33 стр.
25219. ПРОЕКЦІЙНО-ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ Автореферат 28 стр.
25220. ПРОЗА ІВАНА ЛЕВАНДИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО Автореферат 22 стр.
25221. ПРОЗА БОГУМІЛА ГРАБАЛА В КОНТЕКСТІ “ПРАЗЬКОЇ ІРОНІЇ” Автореферат 27 стр.
25222. ПРОЗА В.В.НАБОКОВА 20-30-х РОКІВ Автореферат 23 стр.
25223. Проза В.Винниченка 20-х років ХХ століття: утопічний та антиутопічний дискурси Автореферат 28 стр.
25224. ПРОЗА В.ВИННИЧЕНКА: ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОЛОГІЇ Автореферат 30 стр.
25225. ПРОЗА В.ДРОЗДА: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
25226. ПРОЗА ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ГЕНЕЗА І СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 32 стр.
25227. ПРОЗА ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ГЕНЕЗА І СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 32 стр.
25228. Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики та поетики) Автореферат 22 стр.
25229. ПРОЗА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА І ПРОБЛЕМА НОВАТОРСТВА В АНГЛІЙСЬКОМУ МОДЕРНІЗМІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 51 стр.
25230. ПРОЗА ДЖОНА ФАУЛЗА: АСПЕКТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 32 стр.
25231. ПРОЗА ДОКІЇ ГУМЕННОЇ (ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 27 стр.
25232. ПРОЗА М.Д.ЧУЛКОВА У КОНТЕКСТІ РОМАННОЇ ТВОРЧОСТІ XVIII – XIX СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
25233. ПРОЗА МІЯДЗАВИ КЕНДЗІ: АРХЕТИПНІ ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО МІФУ Автореферат 29 стр.
25234. ПРОЗА МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО І ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Автореферат 25 стр.
25235. Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості Автореферат 32 стр.
25236. ПРОЗА САВИ БОЖКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ, ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 27 стр.
25237. ПРОЗА ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ТОПІКА І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ Автореферат 33 стр.
25238. ПРОЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТА 2 ТИПУ Автореферат 23 стр.
25239. Прозапальні цитокіни та оксидативний стрес у хворих на хронічну серцеву недостатність в динаміці лікування антагоністами рецепторів до ангіотензину ІІ Автореферат 29 стр.
25240. ПРОКУРАТУРА І ОРГАНИ ПОЗАВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ: НАГЛЯД І ВЗАЄМОДІЯ Автореферат 26 стр.
25241. ПРОКУРАТУРА В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ УСРР (1922-1933 рр.) Автореферат 26 стр.
25242. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
25243. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 27 стр.
25244. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО Автореферат 27 стр.
25245. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН Автореферат 23 стр.
25246. Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування Автореферат 25 стр.
25247. Пролапс мітрального клапану та додаткові хорди серця: функціональний стан серцево-судинної системи та клінічне ЗНАЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
25248. ПРОЛОНГОВАНА ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ У СОБАК І КІЗ Автореферат 24 стр.
25249. ПРОМІЖНА ТА ЗАКЛЮЧНА СТАДІЇ СЕГРЕГАЦІЇ ДОМІШОК НА МЕЖАХ І В ПОРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 19 стр.
25250. ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНОЇ ТРОФОБЛАСТИЧНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 46 стр.
25251. променеві методи дослідження у визначенні стадії злоякісних новоутворень нирок та ранній діагностиці рецидивів пухлини Вільмса Автореферат 21 стр.
25252. ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ РАДІАЦІЙНИХ ЗМІН У ЛЕГЕНЯХ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ ЛЕГЕНЬ І ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 28 стр.
25253. ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ФОРМУВАННЯ ДИСТРАКЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТУ КІСТОК КІНЦІВОК ПРИ ЇХ ПОДОВЖЕННІ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
25254. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО БРОНХІТУ І БРОНХІОЛІТУ У ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ Автореферат 22 стр.
25255. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 43 стр.
25256. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗМІН ЛЕГЕНЬ ТА СЕРЦЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК Автореферат 24 стр.
25257. Променева діагностика ЗМІН серця і малого кола кровообігу У хворих на ішемічну хворобу серця Автореферат 22 стр.
25258. променева діагностика кістково-суглобових змін у хворих на ревматоідний артрит Автореферат 17 стр.
25259. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄМНИХ УТВОРЕНЬ НИРОК Автореферат 27 стр.
25260. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ МОЗКОВОСУДИННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ Автореферат 50 стр.
25261. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, РЕГІОНАРНИХ, ВІДДАЛЕНИХ МЕТАСТАЗІВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 58 стр.
25262. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА РЕНТГЕНОЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ І АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 36 стр.
25263. променева діагностика функціональних порушень лвого шлуночка у хворих з коронарогенною і некоронарогенною патологією міокарда Автореферат 35 стр.
25264. ПРОМЕНЕВЕ І КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ Автореферат 44 стр.
25265. Промисли Волинського воєводства речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст. Автореферат 25 стр.
25266. ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.) Автореферат 24 стр.
25267. ПРОМИСЛОВІСТЬ І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) Автореферат 63 стр.
25268. ПРОМИСЛОВА БУРЖУАЗІЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМОГ У ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ. Автореферат 33 стр.
25269. ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ:ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ Автореферат 53 стр.
25270. ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН І УПА В 1944-1950-Х РОКАХ Автореферат 32 стр.
25271. ПРОПЕДЕВТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ Автореферат 23 стр.
25272. ПРОПЕДЕВТИКА АСТРОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ У КУРСІ ФІЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
25273. ПРОПЕДЕВТИКА МОВНИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 35 стр.
25274. ПРОПЕДЕВТИКА ПОРУШЕНЬ ПИСЬМА У ПЕРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ Автореферат 30 стр.
25275. Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи Автореферат 26 стр.
25276. ПРОПЕДЕВТИЧНА ПІДГОТОВКА РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ДО ОВОЛОДІННЯ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ Автореферат 25 стр.
25277. ПРОПЕДЕВТИЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
25278. ПРОПЕДЕВТИЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
25279. ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ ШИРОКИХ ВІДКРИТИХ ВОДОТОКІВ З ГНУЧКОЮ РОСЛИННІСТЮ Автореферат 20 стр.
25280. ПРОСВІТНИЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 60-80-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 59 стр.
25281. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА СЛОБОЖАНЩИНІ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ Автореферат 24 стр.
25282. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКИХ БУДИТЕЛІВ У ХІХ СТОЛІТТІ Автореферат 26 стр.
25283. Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 31 стр.
25284. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ЮЛІЯНА ДЗЕРОВИЧА Автореферат 29 стр.
25285. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АНТОНА ЛОТОЦЬКОГО (1881 – 1949 рр.) Автореферат 26 стр.
25286. ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ІДЕАЛ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ОБРАЗНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ПОВІСТЯХ Т.ШЕВЧЕНКА Автореферат 32 стр.
25287. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ ПЕДАГОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
25288. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ ВОЛИНІ (др. пол. XIX – поч. XX ст.) Автореферат 25 стр.
25289. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
25290. ПРОСОДІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 23 стр.
25291. ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) Автореферат 28 стр.
25292. ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ БАЙКИ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 28 стр.
25293. Просодичні ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ В ІНТЕРНЕТІ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 27 стр.
25294. ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТИПІВ БРИТАНСЬКОЇ ВИМОВИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі шести територіальних типів британської вимови) Автореферат 27 стр.
25295. ПРОСОДИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) Автореферат 30 стр.
25296. ПРОСОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами) Автореферат 28 стр.
25297. ПРОСОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З МОДАЛЬНИМИ ЧАСТКАМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі діалогічного мовлення) Автореферат 25 стр.
25298. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти Автореферат 28 стр.
25299. ПРОСТОПІНІЄ БОКШАЯ-МАЛИНИЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІРМОЛОЙНОЇ ТРАДИЦІЇ (на матеріалі ірмосів та вибраних співів літургій) Автореферат 29 стр.
25300. ПРОСТОРИ ОСНОВНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧАХ НЕСКІНЧЕННОВИМІРНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 12 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252  [253]  254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389