Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25101. Продуктивні та біологічні особливості кіз зааненської породи різних генотипів в умовах ПІВНІчно-східного регіону України Автореферат 22 стр.
25102. ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ФОРМУВАННЯ У РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 23 стр.
25103. ПРОДУКТИВНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНО-ПОЯСНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ПРИ ВІДГОДІВЛІ ДО РІЗНИХ ВАГОВИХ КОНДИЦІЙ Автореферат 28 стр.
25104. ПРОДУКТИВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КОРІВ БУРОЇ ПОРОДИ НІМЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25105. ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ ОДЕСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ Автореферат 21 стр.
25106. Продуктивні якості та закономірності формування ліній та родин свиней породи дюрок української селекції Автореферат 26 стр.
25107. Продуктивність і біологічні особливості помісей першого покоління від схрещування маток цигайської породи і баранів асканійської селекції Автореферат 27 стр.
25108. ПРОДУКТИВНІСТЬ І КОРМОВА ЦІННІСТЬ ВИКО-ВІВСЯНОЇ СУМІШКИ ТА КОРМОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ Автореферат 27 стр.
25109. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБМІН РЕЧОВИН У КУРЕЙ КРОСУ “ІСА-БРАУН” ПРИ ВИКОРИСТАННІ У КОМБІКОРМАХ АМІНОКИСЛОТ І ПОЛІМІНЕРАЛЬНОЇ СУМІШІ Автореферат 29 стр.
25110. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ АСКАНІЙСЬКИХ КРОСБРЕДНИХ БАРАНІВ, ОДЕРЖАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ПІДБОРУ Автореферат 22 стр.
25111. ПРОДУКТИВНІСТЬ І СТРУКТУРА ФІТОМАСИ ШТУЧНИХ ЛІСОСТАНІВ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ Автореферат 31 стр.
25112. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ОЗИМОГО ЖИТА ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ ТА ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25113. ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОСИСТЕМ У ТОКСИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 45 стр.
25114. продуктивність багаторічних трав та сумішок ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА СТРОКІВ СІВБИ НА ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУГОВАНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
25115. ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА НИЗИННИХ ЛУКАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25116. ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕСНЯНИХ ПІДПОКРИВНИХ ТА БЕЗПОКРИВНИХ ПОСІВІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА КОРМ ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ ПРИ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
25117. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОБРИВ І ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЄГИПТУ Автореферат 28 стр.
25118. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН І РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25119. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
25120. продуктивність ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25121. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ Автореферат 24 стр.
25122. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
25123. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ, ЛЮПИНУ БІЛОГО ТА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
25124. ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОВГОВІКОВИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ УДОБРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО Автореферат 26 стр.
25125. продуктивність картоплі в короткоротаційних сівозмінах і відтворення родючості ґрунту за різних систем удобрення в лівобережному поліссі Автореферат 26 стр.
25126. ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 37 стр.
25127. ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
25128. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ГІБРИДНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 24 стр.
25129. ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
25130. ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
25131. ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25132. ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ Автореферат 23 стр.
25133. ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ОВРУЦЬКО-СЛОВЕЧАНСЬКОГО КРЯЖУ Автореферат 25 стр.
25134. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ КОРМОВОЇ сівозмінИ залежно від факторів інтенсифікації в західному лісостепу україни Автореферат 23 стр.
25135. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНОК СІВОЗМІН ПРИ РІЗНИХ СИСТЕМАХ УДОБРЕННЯ В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25136. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУКОПАСОВИЩНИХ УГІДЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ, СКЛАДУ ТРАВОСУМІШОК ТА УДОБРЕННЯ НА ОСУШУВАНИХ ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
25137. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ НА СУХОДОЛАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
25138. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25139. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СКЛАДУ І УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
25140. Продуктивність міжсортових і міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України Автореферат 27 стр.
25141. ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
25142. Продуктивність насаджень і якість плодів черешні в умовах Правобережного Лісостепу України Автореферат 22 стр.
25143. Продуктивність насаджень яблуні різних конструкцій у південній частині Центрального Лісостепу України Автореферат 24 стр.
25144. ПРОДУКТИВНІСТЬ НИЗИННИХ ЛУК ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ Автореферат 25 стр.
25145. ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ І ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ Автореферат 24 стр.
25146. ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
25147. ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО РІПАКА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА АГРОТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25148. продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від ТЕХНОЛОГічних прийомів його вирощування в умовах західного Лісостепу Автореферат 24 стр.
25149. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
25150. Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в умовах трансформаційних процесів Автореферат 29 стр.
25151. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ І СІЯНИХ ЛУЧНИХ УГІДЬ ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ ЗАЛЕЖНО ВІД ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВИХ МЕЛІОРАНТІВ ТА ДОБРИВ Автореферат 30 стр.
25152. Продуктивність пшениці озимої на зрошенні залежно від основного обробітку ґрунту в сівозміні південного Степу України Автореферат 23 стр.
25153. ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25154. ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ САДУ ЯБЛУНІ НА ВЕГЕТАТИВНИХ ПІДЩЕПАХ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25155. ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОВІКОВИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 28 стр.
25156. ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОЧАСНО ДОЗРІВАЮЧИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ КОМПОНЕНТІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО Автореферат 27 стр.
25157. ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 30 стр.
25158. ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ТА ПОЄДНАННЯ ВИХІДНИХ ГЕНОТИПІВ Автореферат 26 стр.
25159. Продуктивність свиней української степової білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні Автореферат 24 стр.
25160. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ТА БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
25161. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
25162. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
25163. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ТА ЯКІСТЬ ЇЇ ЗЕРНА ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
25164. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25165. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ і СТРОКІВ СІВБИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 28 стр.
25166. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
25167. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОСТВОРЕНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО СУМСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 24 стр.
25168. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
25169. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОТОНІЗАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ Автореферат 23 стр.
25170. Продуктивність та надземна фітомаса берези в насадженнях Українського Полісся Автореферат 27 стр.
25171. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАДЗЕМНА ФІТОМАСА ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
25172. Продуктивність та надземна фітомаса лісостанів ялиці білої в українських карпатах Автореферат 28 стр.
25173. Продуктивність та обмін речовин у курок-несучок при збагаченні комбікормів вітаміном Е та селеном Автореферат 27 стр.
25174. Продуктивність та особливості метаболічних процесів у несучих курей залежно від джерела протеїну і жиру в раціоні Автореферат 22 стр.
25175. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРІЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25176. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ, ОТРИМАНОЇ НА ОСНОВІ МІНІБУЛЬБ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 24 стр.
25177. Продуктивність та якість насіння квасолі залежно від режимів зрошення, добрив і норм висіву в умовах півдня України Автореферат 19 стр.
25178. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА СВЕРБИГИ СХІДНОЇ В ОДНОВИДОВИХ ТРАВОСТОЯХ І СУМІШКАХ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 23 стр.
25179. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТІКАЛЕ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ, РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА ПЕСТИЦИДІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 14 стр.
25180. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЩЕПЛЕНИХ РОСЛИН ПОМІДОРА ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ВИРОЩУВАННЯ В ЗИМОВИХ ГІДРОПОННИХ ТЕПЛИЦЯХ Автореферат 29 стр.
25181. Продуктивність яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 в зрошуваному насадженні залежно від позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами в умовах Правобережного Лісостепу України Автореферат 19 стр.
25182. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ У ПОВТОРНІЙ КУЛЬТУРІ ЗА ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25183. ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ГІСТОСТРУКТУРА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БОВІЛАКТУ Автореферат 23 стр.
25184. Продуктивність, обмін речовин та морфологічні показники органів травлення у молодняку свиней при згодовуванні мацеробациліну Автореферат 24 стр.
25185. ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН РАЦІОНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ СОЄВОГО БОРОШНА Автореферат 24 стр.
25186. ПРОДУКТИВНІСТЬ, ФІТОМАСА ТА ДЕПОНОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ ШТУЧНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОДІЛЛЯ Автореферат 30 стр.
25187. Продуктивність, якість продукції та обмін речовин у курок-несучок при використанні різних доз кормової добавки мінерол в комбікормах Автореферат 21 стр.
25188. Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у курок-несучок за різних рівнів вітаміну Е і селену в раціоні Автореферат 26 стр.
25189. Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у курок-несучок за різних рівнів вітаміну Е і селену в раціоні Автореферат 26 стр.
25190. ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НАТРІЮ І КАЛІЮ У КОМБІКОРМІ Автореферат 27 стр.
25191. ПРОДУКТИВНА РОЛЬ ПАМ'ЯТІ У ФОРМУВАННІ КОЛОРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТА СПРИЙНЯТТЯ Автореферат 25 стр.
25192. ПРОДУКТНО-ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ Автореферат 25 стр.
25193. ПРОДУКТОВА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 31 стр.
25194. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 28 стр.
25195. ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СТАРШОМУ СТУПЕНІ ЛІЦЕЮ Автореферат 30 стр.
25196. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Автореферат 26 стр.
25197. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
25198. ПРОЕКТНИЙ СИНТЕЗ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ РЕГУЛЬОВАНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Автореферат 48 стр.
25199. ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ РЕМОНТОЗДАТНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 33 стр.
25200. ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251  [252]  253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389