Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25001. ПРОГНОЗУВАННЯ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
25002. ПРОГНОЗУВАННЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 24 стр.
25003. ПРОГНОЗування СТуПЕНя важкоСТІ ПРЕеКЛАМПСії та адресатності ТЕРАПії у вагітних з ПАтологією сечовидільної СИСТЕМи Автореферат 23 стр.
25004. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ Автореферат 21 стр.
25005. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
25006. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
25007. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЕМУЛЯЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ ВЕЙВЛЕТ-НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 24 стр.
25008. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ В ПРОЦЕСАХ ХОЛОДНОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ Автореферат 44 стр.
25009. прогнозування та закономірності розповсюдження вірусів рослин в біоценозах україни Автореферат 46 стр.
25010. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ФЛЕГМОН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ Автореферат 28 стр.
25011. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПСИХІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ДІТЕЙ ПРИ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ДО ЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНОГО СТАЦІОНАРУ Автореферат 16 стр.
25012. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ЗІ ЗВИЧНИМ НЕВИНОШУВАННЯМ В АНАМНЕЗІ Автореферат 30 стр.
25013. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКУВАЛЬНО–ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ ПОЄДНАНОЮ ТРАВМОЮ ТАЗА Автореферат 29 стр.
25014. Прогнозування та підвищення стійкості виробок в умовах слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу Автореферат 16 стр.
25015. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ Автореферат 28 стр.
25016. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГІПОТРОФІЇ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ Автореферат 26 стр.
25017. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ОПЕРАТИВНОЇ ЛАПАРОСКОПІЇ В ГІНЕКОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
25018. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ДИСБІОЗУ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 32 стр.
25019. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНО – ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 26 стр.
25020. прогнозУВАННЯ та профІлактикА патологІЇ пубертатного перІодУ у дІвЧАТ, НАРОДЖЕНИХ ІЗ заТРИМКОЮ внутрІШНЬОутробного рОзвитКУ Автореферат 48 стр.
25021. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ ВТРАТ Автореферат 38 стр.
25022. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ЗІ СПОЛУЧНОТКАНИННИМИ ДИСПЛАЗІЯМИ Автореферат 33 стр.
25023. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ РОЗРОДЖЕННІ Автореферат 22 стр.
25024. Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією Автореферат 31 стр.
25025. Прогнозування та профілактика поліорганноЇ недостатності у постраждалих з поєднаними торакальними та абдомінальними ушкодженнями при політравмі Автореферат 43 стр.
25026. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЛАКТАЦІЇ У ЖІНОК ГРУПИ РИЗИКУ Автореферат 51 стр.
25027. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ З АНЕМІЄЮ Автореферат 31 стр.
25028. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАННІХ ПОРУШЕНЬ МОТОРНОЇ І СЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЙ ШЛУНКУ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
25029. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ХІРУРГІЧНОЇ МЕНОПАУЗИ У ЖІНОК ПІСЛЯ ГІСТЕРЕКТОМІЇ Автореферат 22 стр.
25030. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ НА ОСНОВІ ПРОГНОСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ Автореферат 31 стр.
25031. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ШТУЧНОМУ ПЕРЕРИВАННІ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ Автореферат 25 стр.
25032. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ І ГІПОГАЛАКТІЇ У ЖІНОК ІЗ СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ Автореферат 25 стр.
25033. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З СИФІЛІТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 21 стр.
25034. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА КОРЕКЦІЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНОГО У ЖІНОК, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В Автореферат 29 стр.
25035. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОМЕТРІЯ Автореферат 54 стр.
25036. Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів Спеціальність 08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат 26 стр.
25037. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
25038. Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств Автореферат 22 стр.
25039. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ОТВОРІВ Автореферат 23 стр.
25040. ПРОГНОЗУВАННЯ ТОЧНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПОСАДКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З УРАХУВАННЯМ ДИФРАКЦІЇ РАДІОХВИЛЬ НА ОБ’ЄКТАХ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 18 стр.
25041. ПРОГНОЗУВАННЯ ТОЧНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОСАДКОЮ ЛІТАКІВ Автореферат 18 стр.
25042. ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПОЛОГОВИХ ТРАВМ ПРОМЕЖИНИ У ВАГІТНИХ З ПОРУШЕННЯМ МІКРОБІОЦЕНОЗУ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ Автореферат 31 стр.
25043. ПРОГНОЗУВАННЯ У СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
25044. ПРОГНОЗУВАННЯ УРАНОВОРУДНИХ ВУЗЛІВ ЗАХІДНО-ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (МЕТОДОМ БАГАТОВИМІРНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ) Автореферат 23 стр.
25045. ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
25046. Прогнозування фетоплацентарної недостатності та обґрунтування лікувально - профілактичних заходів при ній. Автореферат 26 стр.
25047. Прогнозування формування вторинної катаракти на підставі вивчення деяких ферментів периферичної крові у хворих на вікову катаракту Автореферат 23 стр.
25048. Прогнозування характеру перебігу гострого інфаркта міокарда та його ускладнень за допомогою математичного моделювання Автореферат 40 стр.
25049. Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостеЙ патогенів та використанням комп’ютерних баз даних Автореферат 23 стр.
25050. ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ ВТОМНИХ ТРІЩИН ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ В АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ Автореферат 22 стр.
25051. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕЦІЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ В ПАЦІЄНТОК З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИДАТКІВ МАТКИ Автореферат 26 стр.
25052. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК З ЕНДОКРИННИМ БЕЗПЛІДДЯМ Автореферат 25 стр.
25053. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ Автореферат 26 стр.
25054. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВАГІТНИХ З НЕДОНОШУВАННЯМ Автореферат 49 стр.
25055. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ГРУПИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ЇЇ РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
25056. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ДИСМЕНОРЕЇ Автореферат 25 стр.
25057. ПРОГНОЗУВАННЯ, КЛІНІКО–ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ УРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЕВО–СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
25058. ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ ЕРОЗИВНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 22 стр.
25059. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ РАДІАЦІЙНОЇ ДІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 52 стр.
25060. Прогнозування, профілактика та шляхи зниження перинатального інфікування при віл-інфекції Автореферат 52 стр.
25061. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ АМЕНОРЕЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ Автореферат 50 стр.
25062. ПРОГНОЗУВАННЯ, РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 26 стр.
25063. Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсІї Автореферат 26 стр.
25064. ПРОГНОЗУВАННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ Автореферат 26 стр.
25065. прогностичні критерії та профілактичне лікування загрози переривання вагітності запального генезу Автореферат 22 стр.
25066. ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ, ГОСТРОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ Автореферат 52 стр.
25067. ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПЕРЕБІГУ ТА ВИХОДІВ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ (клініко-біохімічне дослідження) Автореферат 31 стр.
25068. ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ РИЗИКУ РЕЦИДИВІВ бронхообструктивного синдрому У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
25069. Прогностичні фактори рецидивів i метастазування після хірургічного лікування нирково-клітинного раку Автореферат 26 стр.
25070. Прогностичні фактори, що впливають на перебіг та результати програмної терапії ГЛЛ-ДГЛУ 93/95 у дітей з гострою лімфобластною лейкемією Автореферат 33 стр.
25071. ПРОГНОСТИЧНЕ ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОМОЦИСТЕЇНУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНИХ ГІПЕРТЕНЗІЯХ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 27 стр.
25072. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КЛІНІЧНИХ, КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ТА НЕЙРОВІЗУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 32 стр.
25073. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 33 стр.
25074. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТИМІДИНКІНАЗИ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ГОСТРИХ МІЄЛОБЛАСТНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ Автореферат 27 стр.
25075. ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА НАТО НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 19 стр.
25076. ПРОГРАМИ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ В АТЛЕТИЗМІ, ЩО ПОБУДОВАНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЯЗОВОЇ МАСИ СПОРТСМЕНІВ Автореферат 24 стр.
25077. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ МОДУЛЬНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
25078. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 29 стр.
25079. ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАД- КОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЕОМ ТА МЕРЕЖАХ Автореферат 27 стр.
25080. ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ (історико-методологічний аналіз) Автореферат 21 стр.
25081. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 27 стр.
25082. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
25083. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
25084. ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ КОНТРОЛЕРИ З ВБУДОВАНИМИ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
25085. ПРОГРАМОВАНІ ПОЛОГИ У ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ Автореферат 19 стр.
25086. ПРОГРАМОВАНА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА РУКАВИЧОК Автореферат 17 стр.
25087. ПРОГРАМУВАННЯ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО СТАНУ Автореферат 20 стр.
25088. ПРОГРАМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ АКВАФІТНЕСОМ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
25089. ПРОГРАМУВАННЯФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬДІВЧАТ 12-13 РОКІВ Автореферат 25 стр.
25090. ПРОДОВЖЕННЯ МЕТРИЧНИХ СТРУКТУР Автореферат 18 стр.
25091. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 32 стр.
25092. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми Автореферат 48 стр.
25093. Продовольча політика в Українів 1920-1930-х роках Автореферат 47 стр.
25094. Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павлв Скоропадського Автореферат 29 стр.
25095. ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 57 стр.
25096. ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА 1982 РОКУ В УКРАЇНІ : ПЛАНИ ТА РЕАЛІЇ Автореферат 29 стр.
25097. ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 21 стр.
25098. ПРОДУКТИВНІ І БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЇХ ПОМІСЕЙ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ СХРЕЩУВАННЯ З АСКАНІЙСЬКИМИ КРОСБРЕДАМИ Автореферат 27 стр.
25099. ПРОДУКТИВНІ І ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ НОВОГО ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ “ДНІПРОВСЬКИЙ” В ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ І ПОРОДНО-ЛІНІЙНІЙ ГІБРИДИЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
25100. ПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЯЩА (Аbramis brama L.) І ПЛІТКИ (Rutilus Rutilus L.) сУЛИНСЬКОЇ ЗАТОКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  [251]  252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389