Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24901. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 31 стр.
24902. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ Автореферат 26 стр.
24903. ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНЕ З МІЖНАРОДНИМИ ВІДНОСИНАМИ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
24904. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ Автореферат 25 стр.
24905. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ЩО ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ, НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
24906. ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ НА ХАРКІВЩИНІ В 1923 – 1932 РОКАХ Автореферат 26 стр.
24907. ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
24908. ПРОГНОЗ І ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 29 стр.
24909. ПРОГНОЗ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ АНЕВРИЗМАТИЧНИХ ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ Автореферат 24 стр.
24910. ПРОГНОЗ ЗМІНИ СТАНУ ПІДРОБЛЕНОГО ГІРНИЧОГО МАСИВУ ПРИ ЗАКРИТТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 20 стр.
24911. Прогноз кренів фундаментів з кільцевою формою підошви, які зведені на глинистих водонасичених ґрунтах Автореферат 19 стр.
24912. прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) Автореферат 28 стр.
24913. Прогноз Стійкості Та Оптимізація Параметрів Відкритих Гірничих Виробок З УРАХУВАННЯМ Їх Деформованого Стану Автореферат 36 стр.
24914. ПРОГНОЗ та закономірності зДИМАННЯ ШАРУВАТИХ ПОРІД підошви ГІРничих ВИРОБок Автореферат 21 стр.
24915. Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах Автореферат 46 стр.
24916. ПРОГНОЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ РОЗРОДЖЕННІ Автореферат 28 стр.
24917. ПРОГНОЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОМИЛКОВИХ ДІЙ АВІАДИСПЕТЧЕРА В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ Автореферат 18 стр.
24918. ПРОГНОЗ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ІНТРА- ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ Автореферат 26 стр.
24919. ПРОГНОЗНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ЗОН СПОСТЕРЕЖЕНЬ (на прикладі Рівненської АЕС) Автореферат 19 стр.
24920. ПРОГНОЗУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВЕДУЧИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ ТЯГАЧІВ КЛАСУ 30 кН Автореферат 23 стр.
24921. ПРОГНОЗУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ОСТАТОЧНОЇ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ І ІНШИХ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ (НА ПРИКЛАДІ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ПОРШНІВ) Автореферат 39 стр.
24922. Прогнозування і методи підвищення МІЦНОСТІ турбін ДЛЯ безпеки АЕС Автореферат 22 стр.
24923. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Автореферат 25 стр.
24924. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ІШЕМІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ЧЕРЕВНІЙ АОРТІ Автореферат 30 стр.
24925. ПРОГНОЗУВАННЯ і ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ Автореферат 48 стр.
24926. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЇХ РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
24927. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА тромбоТичНих УСКЛАДНЕНЬ в АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 28 стр.
24928. ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ(теоретичні і практичні аспекти) Автореферат 25 стр.
24929. ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ОБСТРУКТИВНИХ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ Автореферат 28 стр.
24930. ПРОГНОЗУВАННЯ АРОЗІЙНОЇ КРОВОТЕЧІ ЯК ПРОЯВУ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИНТЕТИЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА У ХВОРИХ ІЗ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
24931. ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СПОЛУК ЗА ЇХ ПРОСТОРОВОЮ БУДОВОЮ МЕТОДОМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 28 стр.
24932. ПРОГНОЗУВАННЯ В САПР ДВЗ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ПОРШНІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФОРСОВАНИХ ШВИДКОХІДНИХ ДИЗЕЛІВ Автореферат 22 стр.
24933. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕРПЕТИЧНОГО ТА КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТУ Автореферат 24 стр.
24934. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА У ПОРОДІЛЬ З ПАТОЛОГІЧНОЮ КРОВОВТРАТОЮ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ Автореферат 29 стр.
24935. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА У ПОРОДІЛЬ З ПАТОЛОГІЧНОЮ КРОВОВТРАТОЮ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ Автореферат 29 стр.
24936. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ ПЕРЕБІГУ НЕЙРОЛЕЙКЕМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ЛЕЙКЕМІЮ Автореферат 26 стр.
24937. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ З РІЗНИХ КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 27 стр.
24938. Прогнозування виникнення, профілактика і лікуванняхронічних гепатитів у дітей Автореферат 51 стр.
24939. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН ПОНАДНИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ Автореферат 22 стр.
24940. ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ МЕТОДОМ НЕПАРАМЕТРИЧНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 27 стр.
24941. ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ Автореферат 28 стр.
24942. ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ТА РЕСПІРАТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
24943. ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕОМЕХАНІЧНИХ УМОВ ВІДРОБКИ ПОХИЛИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ НА ОСНОВІ РЕЛЬЄФУ ЇХ ЗАЛЯГАННЯ Автореферат 24 стр.
24944. ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕОМЕХАНІЧНИХ УМОВ РОЗРОБКИ ПОЛОЖИСТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ У ПРИРОДНИХ АНОМАЛЬНИХ ЗОНАХ Автореферат 44 стр.
24945. ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСТРОЇ СПАЙКОВОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 27 стр.
24946. ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ТРАВМАТИЗМУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 33 стр.
24947. ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЗУЧОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Автореферат 23 стр.
24948. ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА НЕПРОПОРЦІЙНОГО МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 40 стр.
24949. Прогнозування дуоденальної кровотечі та вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки Автореферат 25 стр.
24950. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ З ПЕРЕСІЧЕНИМ ПРОФІЛЕМ ТРАСИ Автореферат 23 стр.
24951. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
24952. Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики (на прикладі холдингової компанії “Київміськбуд”) Автореферат 22 стр.
24953. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
24954. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗМІН технічного стану клапанів з електромагнітним приводом ПРИ проектуваннІ Автореферат 27 стр.
24955. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАМЕРНИХ ЖИВИЛЬНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ УСТАНОВОК ПНЕВМОТРАНСПОРТУВАННЯ ПОРОШКІВ СУЦІЛЬНИМ ПОТОКОМ Автореферат 20 стр.
24956. прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та аес Автореферат 20 стр.
24957. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБЛИЖЕНЬ ПОРІД КОНТУРУ ПРОВЕДЕНИХ СЛІДОМ ЗА ЛАВОЮ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК НА ПОЛОГИХ ПЛАСТАХ Автореферат 19 стр.
24958. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІННОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИНИСТИХ ГРУНТІВ ПРИ ОЦІНЦІ СТІЙКОСТІ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ Автореферат 28 стр.
24959. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОСУ ТА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ Автореферат 21 стр.
24960. ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ НАСЛІДКУ АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ Автореферат 28 стр.
24961. Прогнозування й профілактика ускладнень вагітності у жінок з безпліддям в анамнезі Автореферат 28 стр.
24962. ПРОГНОЗУВАННЯ КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ НА ОСНОВІ ОДОНТОГЛІФІКИ ПЕРШИХ НИЖНІХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ Автореферат 24 стр.
24963. ПРОГНОЗУВАННЯ КАРІЄСУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ТА ЙОГО ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА У ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
24964. ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНу ПІДПРИЄМСТВА та ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 24 стр.
24965. ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВИННОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ Автореферат 20 стр.
24966. ПРОГНОЗУВАННЯ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 27 стр.
24967. ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛОГІКО - ІМОВІРНІСНИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 28 стр.
24968. ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТА ТЕРМІНІВ ЇХНЬОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАЙМАННЯ ШАХТНИХ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ Автореферат 22 стр.
24969. ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 23 стр.
24970. ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТІЙКОСТІ СИСТЕМИ “ВУГІЛЛЯ-ГАЗ” ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 41 стр.
24971. прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення Автореферат 23 стр.
24972. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ МІЖПРОДУКТОВОГО БАЛАНСУ Автореферат 26 стр.
24973. ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ М’ЯСО-МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
24974. ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24975. ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБСЯГІВ ЗБУТУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ Автореферат 26 стр.
24976. ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КОНТУРНОЇ ОБРОБКИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ТА ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ Автореферат 22 стр.
24977. ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИЩИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ І АНІЗОТРОПІЇ ШКІРИ Автореферат 31 стр.
24978. ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА НА ОСНОВІ КЛІНІЧНИХ, МОРФОЛОГІЧНИХ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
24979. ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТЯЖКИХ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ Автореферат 32 стр.
24980. прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в профілактиці інвалідності Автореферат 21 стр.
24981. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 14 стр.
24982. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ РОЗКИДУ ЖОРСТКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН Автореферат 22 стр.
24983. Прогнозування показників НАДІЙНОСТІ МЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ бортової апаратури Автореферат 21 стр.
24984. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА НАВЧАЛЬНІ ПОСЛУГИ (ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА) ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 33 стр.
24985. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ В ПОСЛУГАХ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ПАРКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ Автореферат 22 стр.
24986. ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДНОГО РОЗРОДЖЕННЯ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ У ВАГІТНИХ З ОПЕРОВАНОЮ МАТКОЮ   Автореферат 30 стр.
24987. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ Автореферат 33 стр.
24988. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ РОБОЧИХ КОЛІС ТУРБОКОМПРЕСОРІВ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОСТІ РОЗЛАДУ ТА НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 16 стр.
24989. ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗІТКНЕННЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ В ІНТЕГРОВАНИХ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
24990. Прогнозування ринкової вартості акцій Автореферат 30 стр.
24991. ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АБРАЗИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ СТРУКТУРИ Автореферат 25 стр.
24992. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ЄС Автореферат 26 стр.
24993. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПОНОВОК БАГАТОШПИНДЕЛЬНИХ ТОКАРНИХ АВТОМАТІВ Автореферат 23 стр.
24994. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ДОБРОЯКІСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
24995. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ Автореферат 49 стр.
24996. Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території Автореферат 25 стр.
24997. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРІЩИН В МАТЕРІАЛАХ ДИСКІВ АГТД З УРАХУВАННЯМ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ВІД ВТОМИ ТА ПОВЗУЧОСТІ Автореферат 23 стр.
24998. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМА ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ Автореферат 47 стр.
24999. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗЛОМНИХ ЗОН ПІДВИЩЕНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПЛАТФОРМЕНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 30 стр.
25000. ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНІХ ОСАДОК ФУНДАМЕНТІВ НА ШАРУВАТИХ ОСНОВАХ ВІД ВЕРТИКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249  [250]  251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389