Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24801. ПРОБЛЕМИ ДОЗИМЕТРІЇ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ ТРАНСУРАНОВИМИ РАДІОНУКЛІДАМИ Автореферат 53 стр.
24802. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 57 стр.
24803. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С.МАКАРЕНКА Автореферат 29 стр.
24804. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України Автореферат 50 стр.
24805. Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів Автореферат 28 стр.
24806. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ Автореферат 23 стр.
24807. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 31 стр.
24808. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Автореферат 55 стр.
24809. ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
24810. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 59 стр.
24811. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Автореферат 54 стр.
24812. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
24813. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 54 стр.
24814. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ Автореферат 31 стр.
24815. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ (90-ті роки ХХ століття) Автореферат 33 стр.
24816. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ в НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ в. яГИЧА Автореферат 27 стр.
24817. проблеми міфопоетики й інтертекстуальності Автореферат 27 стр.
24818. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ Автореферат 25 стр.
24819. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 26 стр.
24820. ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М.СУМЦОВА Автореферат 30 стр.
24821. ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М.І. ДРАГОМИРОВА Автореферат 32 стр.
24822. ПРОБЛЕМИ НАГЛЯДУ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА ЗА РОЗСЛІДУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 27 стр.
24823. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 50 стр.
24824. проблеми національної культурної спадщини Автореферат 30 стр.
24825. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ВСЕЄДНОСТІ В.С. СОЛОВЙОВА Автореферат 29 стр.
24826. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА Автореферат 27 стр.
24827. ПРОБЛЕМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ Автореферат 26 стр.
24828. Проблеми обрання та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні по кримінальній справі Автореферат 26 стр.
24829. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОВГОТРИВАЛИХ ПІЛОТОВАНИХ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ Автореферат 18 стр.
24830. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Автореферат 22 стр.
24831. ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО Автореферат 23 стр.
24832. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛУБНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ (1917-1931 рр.) Автореферат 31 стр.
24833. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ГРУПОЮ ОСІБ В УМОВАХ НЕОЧЕВИДНОСТІ Автореферат 22 стр.
24834. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 43 стр.
24835. ПРОБЛЕМИ ОСУДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 25 стр.
24836. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) Автореферат 27 стр.
24837. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ Автореферат 25 стр.
24838. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТ.) Автореферат 34 стр.
24839. Проблеми побудови планових геодезичних мереж в містах та методи їх вирішення Автореферат 40 стр.
24840. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ І. Л. СЕЛЬВИНСЬКОГО: ЛІРИЧНИЙ СУБ’ЄКТ, ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ Автореферат 26 стр.
24841. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ ДРУГОГО ТОМУ “МЕРТВИХ ДУШ” МИКОЛИ ГОГОЛЯ Автореферат 28 стр.
24842. ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ (1861 – 1920рр.) Автореферат 31 стр.
24843. ПРОБЛЕМИ ПРАВА І ДЕРЖАВИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ П.Д. ЮРКЕВИЧА І СУЧАСНІСТЬ Автореферат 31 стр.
24844. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24845. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ Автореферат 49 стр.
24846. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
24847. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ Автореферат 60 стр.
24848. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні Автореферат 23 стр.
24849. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 60 стр.
24850. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї Автореферат 44 стр.
24851. ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ОСІБ У КОЛІЗІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24852. ПРОБЛЕМИ ПРОКУРОРСьКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИМАГАНЬ Автореферат 26 стр.
24853. ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТРАНСПОРТІ Автореферат 33 стр.
24854. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (1991-2004 рр.) Автореферат 26 стр.
24855. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ” Автореферат 34 стр.
24856. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В США (1950-ті – 1990-ті рр.) Автореферат 30 стр.
24857. ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПІСЛЯ визвольних ЗМАГАНЬ (1657 — 1665 рр.) Автореферат 54 стр.
24858. ПРОБЛЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ (60-90 рр. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 42 стр.
24859. Проблеми розвитку європейської валютної інтеграції на третьому етапі створення Європейського економічного та валютного союзу Автореферат 25 стр.
24860. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І РОЛЬ РИТУАЛЬНОГО ТАНЦЮ У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 25 стр.
24861. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ В 50-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
24862. ПРОБЛЕМИ САМООСВІТИ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIX - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
24863. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНУ РУМУНІЇ (ПОВІТИ СУЧАВА І БОТОШАНЬ) Автореферат 25 стр.
24864. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУВАЛИ ЗАХИСТУ, В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 26 стр.
24865. проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно - трудових колоній Автореферат 26 стр.
24866. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АМНІСТІЮ АБО АКТА ПОМИЛУВАННЯ Автореферат 30 стр.
24867. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ТВОРЧОСТІ ЖАКА МАРІТЕНА Автореферат 26 стр.
24868. Проблеми сприйняття В.В.Розановим особистості й творчості М.В.Гоголя Автореферат 27 стр.
24869. ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 45 стр.
24870. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ) Автореферат 29 стр.
24871. Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини ХІХ століття Автореферат 28 стр.
24872. ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ (за матеріалами кримінальних справ) Автореферат 26 стр.
24873. ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РАЙОНІВ МАСОВОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 60–70-Х РОКІВ (на прикладі м. Києва) Автореферат 24 стр.
24874. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ ПРИ СТРОКОВОМУ ТА ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРОДЖЕННІ Автореферат 27 стр.
24875. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ МАЙНОВИХ ПОКАРАНЬ Автореферат 27 стр.
24876. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 50 стр.
24877. ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА Автореферат 25 стр.
24878. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У ЖІНОЧОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
24879. ПРОБЛЕМИ ФЕМІНІЗМУ В РОСІЙСЬКІЙ КРИТИЦІ І РОМАНАХ ПИСЬМЕННИЦЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 60 стр.
24880. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОТЕРПІЛОГО НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ Автореферат 28 стр.
24881. Проблеми формування та удосконалення податкового механізму в Азербайджанській Республіці Автореферат 40 стр.
24882. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ Автореферат 27 стр.
24883. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УСТРОЮ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 38 стр.
24884. проблеми функціонування та напрямки реформ системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ Автореферат 38 стр.
24885. ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 66 стр.
24886. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ Автореферат 27 стр.
24887. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925) Автореферат 29 стр.
24888. ПРОБЛЕМНА МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ДІАГНОСТИКИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
24889. ПРОБЛЕМНА ОРІЄНТАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ обрОбки данИх І знанЬ Автореферат 46 стр.
24890. ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА ГРА ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ І МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 23 стр.
24891. Проблемне навчання на основі домінантно-інтегруючого підходу в агротехнічному коледжі Автореферат 26 стр.
24892. ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 33 стр.
24893. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації в ІВС Автореферат 30 стр.
24894. ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ІНТЕГРОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ АСУ Автореферат 21 стр.
24895. ПРОБЛЕМНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ РОМАНІВ О. СЛІСАРЕНКА Автореферат 32 стр.
24896. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки Автореферат 27 стр.
24897. ПРОВІДНІ КОНЦЕПТИ АМЕРИКАНСЬКОГО СИМВОЛІЧНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ С. ЛАНГЕР) Автореферат 29 стр.
24898. ПРОВІДНІ ХУДОЖНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО І ГРУЗИНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (перша половина ХІХ ст) Автореферат 23 стр.
24899. ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
24900. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248  [249]  250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389