Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24701. ПРОБЛЕМА ВТІЛЕННЯ ЕКСТАТИЧНОГО СТАНУ В МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ К.ДЕБЮССІ, О.СКРЯБІНА ТА Ч.АЙВЗА) Автореферат 27 стр.
24702. ПРОБЛЕМА ГІБРАЛТАРУ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІСПАНІЇ, Автореферат 32 стр.
24703. Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона Автореферат 21 стр.
24704. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття Автореферат 31 стр.
24705. ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗМУ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. ГОРЬКОГО 1920- 1930-х РОКІВ Автореферат 25 стр.
24706. ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ Автореферат 27 стр.
24707. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ В ЕТИКО-РЕЛІГІЙНОМУ ВЧЕННІ ЛЕВА СИЛЕНКА Автореферат 23 стр.
24708. ПРОБЛЕМА ДУШЕВНОЇ ГАРМОНІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДУХОВНОЇ КРИЗИ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
24709. ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ ЄМЕНСКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 18 стр.
24710. ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 26 стр.
24711. ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
24712. Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці Автореферат 50 стр.
24713. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОАРАБСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В 1990-i РОКИ ТА РОЛЬ ЛІГИ АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ Автореферат 24 стр.
24714. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Автореферат 21 стр.
24715. ПРОБЛЕМА ЗАГРОЗ ІНТЕРЕСАМ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
24716. ПРОБЛЕМА Й ПОНЯТТЯ СВОБОДИ ПРЕСИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА Автореферат 23 стр.
24717. ПРОБЛЕМА КВЕБЕКУ І КАНАДСЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ (1960–1982 рр.) Автореферат 27 стр.
24718. ПРОБЛЕМА КОМОРБІЗМУ АЛКОГОЛЬНОЇ ХВОРОБИ ТА КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОГРАМ Автореферат 47 стр.
24719. ПРОБЛЕМА КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ БУТТЯ ЛЮДИНИ У НІМЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 21 стр.
24720. ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА Автореферат 28 стр.
24721. ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.) Автореферат 27 стр.
24722. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ТВОРАХ КИРИЛА ТУРОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ Автореферат 25 стр.
24723. Проблема людини у філософській культурі Київської Русі Автореферат 31 стр.
24724. ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ В ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ СХОДУ ТА ЗАХОДУ Автореферат 23 стр.
24725. ПРОБЛЕМА ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗУ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Автореферат 32 стр.
24726. ПРОБЛЕМА МАРГІНАЛЬНИХ ФОРМ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ СЕНСОРИЦІ Автореферат 28 стр.
24727. ПРОБЛЕМА МЕТОДУ ПІЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 20 стр.
24728. Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці) Автореферат 26 стр.
24729. ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.) Автореферат 24 стр.
24730. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У БІЛОРУСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ) Автореферат 26 стр.
24731. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ СУЧАСНОСТІ (ЗА ПЕРІОД З 1991 ДО 2004 РР.) Автореферат 31 стр.
24732. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20 – початку 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 52 стр.
24733. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРО ВІЙНУ Автореферат 25 стр.
24734. Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 23 стр.
24735. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві Автореферат 34 стр.
24736. ПРОБЛЕМА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ХАРАКТЕРИСТИК ЕОМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ Автореферат 40 стр.
24737. Проблема об’єктивності ідеального в соціально-економічній реальності Автореферат 29 стр.
24738. Проблема оновлення українського суспільства у філософії лазаря барановича Автореферат 25 стр.
24739. ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ УНІВЕРСАЛІЙ У ФІЛОСОФІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 24 стр.
24740. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В РОМАНАХ ВІЛЬЯМА СТАЙРОНА Автореферат 29 стр.
24741. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО Автореферат 31 стр.
24742. ПРОБЛЕМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 20 стр.
24743. ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ Автореферат 30 стр.
24744. ПРОБЛЕМА РІЗНОДЖЕРЕЛЬНОГО ПРАВА: ДОСЛІД ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА Автореферат 51 стр.
24745. ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ МОВИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 37 стр.
24746. ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  Автореферат 30 стр.
24747. ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ Автореферат 41 стр.
24748. ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ: ҐЕНДЕРНИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 29 стр.
24749. ПРОБЛЕМА САНКЦІЙ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США (1990 - 2000рр.) Автореферат 18 стр.
24750. ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДОПОВНЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНОГО ТА НАУКОВОГО ДИСКУРСІВ Автореферат 24 стр.
24751. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ І ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) Автореферат 25 стр.
24752. Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст Автореферат 21 стр.
24753. ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
24754. Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспІльстві Автореферат 25 стр.
24755. ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛЯ З УЧНЕМ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. Автореферат 27 стр.
24756. ПРОБЛЕМА СПРЯЖЕНОСТІ ТА РІСТ ПЕРІОДІВ У ГРУПАХ ГРИГОРЧУКА. Автореферат 12 стр.
24757. Проблема становлення особистості в російській автобіографічній прозі початку ХХ століття (В.Короленко і М.Горький) Автореферат 25 стр.
24758. ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ «ІНДИВІД - СУСПІЛЬСТВО» (філософсько - культурологічний аналіз) Автореферат 42 стр.
24759. ПРОБЛЕМА СТАТІ У РОМАНАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1911-1916 РОКІВ Автореферат 27 стр.
24760. Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму дії Автореферат 24 стр.
24761. ПРОБЛЕМА СТРАЖДАННЯ В ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ А.ШОПЕНГАУЕРА І С.К’ЄРКЕГОРА: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
24762. ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА І РОЗВИТКУ “Я” В ТВОРЧОСТІ Ф.НІЦШЕ Автореферат 29 стр.
24763. Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця XIX – першої чверті XX століть Автореферат 27 стр.
24764. ПРОБЛЕМА СУМІСНОСТІ У ВИЩИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ (ФІЗІОЛОГІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 55 стр.
24765. ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ЛЬВОВІ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СУСПІЛЬНО — ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
24766. ПРОБЛЕМА ФІКЦІЙНОСТІ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ Автореферат 22 стр.
24767. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (друга половина ХХ століття) Автореферат 27 стр.
24768. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКІВ З ЧИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
24769. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧЕНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
24770. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ТИПУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24771. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ (на матеріалі вітчизняної педагогічної спадщини 1917-1930 рр.) Автореферат 29 стр.
24772. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (60-ті роки ХІХ – 60-ті роки ХХ століття) Автореферат 29 стр.
24773. Проблема художнього конфлікту у романі Ф.М. Достоєвского "Брати Карамазови" Автореферат 21 стр.
24774. ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОСТІ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ І ТВОРЧОСТІ ПОЕТА-ЛІРИКА: СИСТЕМНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі української поезії ХІХ – початку ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
24775. ПРОБЛЕМА ЧОРНОМОРСЬКИХ ПРОТОК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, 1892-1920 рр. Автореферат 30 стр.
24776. Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя Автореферат 44 стр.
24777. ПРОБЛЕМА “ЛІКВІДАЦІЇ” УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКІЙ ЖУРНАЛЬНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ Автореферат 31 стр.
24778. ПРОБЛЕМА „ПРИРОДА – ЛЮДИНА” У ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 28 стр.
24779. ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ У ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКАХ ІВАНА КОЧЕРГИ Автореферат 25 стр.
24780. ПРОБЛЕМАТИКА І ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА РОМАННОЇ ПРОЗИ ЕЛІС УОКЕР Автореферат 24 стр.
24781. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) Автореферат 23 стр.
24782. проблематика й особливості поетики романів і повістей михайла старицького Автореферат 54 стр.
24783. ПРОБЛЕМИ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ ВІДНОСИН У ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ПОЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ Автореферат 26 стр.
24784. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КОНЦЕПЦІЇ СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Автореферат 29 стр.
24785. ПРОБЛЕМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ КАРПАТ Автореферат 18 стр.
24786. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 36 стр.
24787. Проблеми інформаційного забезпечення менеджменту та маркетингу Автореферат 20 стр.
24788. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ М. І. КОСТОМАРОВА Автореферат 25 стр.
24789. ПРОБЛЕМИ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ У 1900 – 1913 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
24790. ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ: МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ Автореферат 22 стр.
24791. Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект) Автореферат 27 стр.
24792. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та в Україні Автореферат 26 стр.
24793. ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ Автореферат 28 стр.
24794. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 30 стр.
24795. Проблеми виховання і освіти у творчій спадщині В.І. Вернадського Автореферат 27 стр.
24796. ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ Автореферат 28 стр.
24797. ПРОБЛЕМИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЯНУША КОРЧАКА ТА АНТОНА МАКАРЕНКА Автореферат 32 стр.
24798. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНОЇ КОРЕГОВАНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН СЕРЦЯ Автореферат 35 стр.
24799. ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.РУСОВОЇ Автореферат 29 стр.
24800. ПРОБЛЕМИ ДИСПОЗИТИВНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247  [248]  249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389